Основні показники економічного і соціального розвитку м. Харкова за 9 місяців 2018 року

З метою створення сприятливих умов для стабільного й ефективного розвитку сфери підприємництва у місті рішенням Харківської міської ради затверджена Програма підтримки розвитку підприємництва у м. Харкові на 2018-2022 роки.
Здійснювалася підтримка роботи Центру надання адміністративних послуг м. Харкова (далі – ЦНАП).
За 9 місяців 2018 року до ЦНАП та його територіальних підрозділів надійшло 57,4 тис. звернень суб'єктів підприємницької діяльності; видано 11,4 тис. документів дозвільного характеру; зареєстровано 1,8 тис. декларацій. Окрім того, надійшло 68,4 тис. звернень юридичних та фізичних осіб з питань реєстрації бізнесу та 207 звернень стосовно реєстраційних дій громадських об’єднань.
До Регіонального центру послуг надійшло 21,3 тис. звернень у сфері реєстрації бізнесу, із них 70,8 % – від фізичних осіб-підприємців, 22,7 % – від юридичних осіб, 6,5 % – звернення щодо видачі витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, та 39,3 тис. звернень – стосовно податкових питань та податкової звітності.
Продовжувалася робота щодо надання підприємцям дистанційних консультацій і допомоги в розробці бізнес-планів, організаційних схем і технологій ведення бізнесу, інвестиційних проектів з урахуванням міжнародних стандартів, а також проведення тренінгів з розробки методик підвищення ефективності підприємницької діяльності. На електронному сервісі «Допомога підприємцю» впроваджений новий програмний компонент «Відкрий свій бізнес». Функціонують та постійно оновлюються електронні сервіси «Допомога підприємцю» та «Бізнес-навігатор», розміщені на веб-сайті «Підприємництво та споживчий ринок міста Харкова».
Фінансовий ринок м. Харкова станом на 01.10.2018 представлено 6 банківськими установами (із них 2 юридичні особи, 4 філії іногородніх банків) та 113 відділеннями харківських банків. На території міста зареєстровані 42 біржі, 41 страхова організація (компанія), 49 кредитних спілок та 8 лізингових компаній.
Проводилася робота по відстеженню результативності регуляторних актів, проаналізовано 15 звітів, які оприлюднені в засобах масової інформації.
На 01.10.2018 в комунальній власності міста знаходилося 319 підприємств, установ і організацій та майно балансовою вартістю 904,5 млрд грн. У звітному періоді до власності міста прийнято 299 інвентарних об'єктів (2 гуртожитки, 13 житлових будинків, інженерні об’єкти та об’єкти благоустрою тощо) загальною вартістю 179,4 млн грн.
Здійснювалася реалізація Програми приватизації та відчуження об'єктів комунальної власності територіальної громади м. Харкова на 2017-2022 рр.
Приватизовано 103 об'єкти загальною площею 17,9 тис. кв. м, за рахунок чого залучено кошти на суму 40,8 млн грн (на 13,0 млн грн більше, ніж за 9 місяців 2017 року).
Надано в оренду 168,0 тис. кв. м нежитлових приміщень комунальної власності, що на 3,1 тис. кв. м більше, ніж у відповідному періоді попереднього року.
До бюджету м. Харкова за попередніми даними перераховано кошти за оренду майна комунальної власності в сумі 46,1 млн грн, у тому числі від оренди об’єктів комунальної власності – 29,0 млн грн; об’єктів, що знаходяться в господарському віданні або оперативному управлінні комунальних підприємств, установ та організацій – 12,8 млн грн; окремо визначеного майна та цілісних майнових комплексів – 4,3 млн грн.
До власності громадян передано 771 квартиру комунального житлового фонду загальною площею 36,1 тис. кв. м. З початку приватизації приватизовано 394,7 тис. квартир загальною площею 19,5 млн кв. м.
Реалізується Програма подальшого реформування земельних відносин та підвищення ефективності використання земель в місті Харкові на 2007-2019 роки.
З початку року зареєстровано 228 договорів оренди землі та додаткові угоди про поновлення договорів оренди землі, укладено 47 додаткових угод щодо перерахунку розміру орендної плати. Припинена дія 261 договору оренди землі шляхом укладання актів приймання-передачі земельних ділянок до земель запасу міста у разі закінчення строків дії договорів та дострокового припинення дії договорів оренди землі (угоди про розірвання, анулювання за рішенням суду тощо).
Від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до спеціального фонду бюджету міста Харкова за 9 місяців 2018 року, за попередніми даними, надійшло 72,3 млн грн (за 9 місяців 2017 року – 40,7 млн грн).
Надходження від орендної плати за землю до загального фонду бюджету міста Харкова становили 570,6 млн грн (за 9 місяців 2017 року – 605,0 млн грн).
За результатами фінансово-господарської діяльності за I півріччя 2018 року (інформація надходить із запізненням) звітувало 61 комунальне унітарне підприємство.
Чистий прибуток, отриманий 32 підприємствами, становив 28,9 млн грн.
Чистий дохід від реалізації продукції порівняно з аналогічним періодом минулого року збільшився на 25,1 % і становив 6011,8 млн грн (у I півріччі 2017 року – 4803,7 млн грн); сплачено до бюджетів усіх рівнів податків, зборів та обов'язкових платежів на суму 630,1 млн грн.
Зі збитками, сума яких становила 993,0 млн грн, відпрацювали 25 підприємств.
Середньооблікова чисельність працівників підприємств в еквіваленті повної зайнятості становила 26,4 тис. осіб, середньомісячна заробітна плата штатного працівника – 6867,0 грн (на 27,3 % більше, ніж у I півріччі 2017 року).
Станом на 01.07.2018 заборгованість із виплати заробітної плати мають комунальні підприємства «Міжлікарняна аптека № 271» у сумі 28,2 тис. грн  та «Харківський міський центр нерухомості» – 536,7 тис. грн.
Кредиторська заборгованість по комунальним підприємствам становила 11 536,4 млн грн, дебіторська – 5113,5 млн грн.
На 01.07.2018 (за останніми статистичними даними) загальний обсяг прямих іноземних інвестицій, внесених в економіку м. Харкова з початку інвестування (акціонерний капітал нерезидентів), які надійшли з 63 країн світу, становить 418,1 млн дол. США, що дорівнює 293,4 дол. США на одну особу населення міста. За січень-червень в економіку міста іноземними інвесторами внесено майже 4,5 млн дол. США прямих інвестицій, при цьому вибуло капіталу у сумі 3,3 млн дол. США.
У І півріччі 2018 року (за останніми статистичними даними) містом освоєно (використано) 5203,9 млн грн капітальних інвестицій, або 64,4 % від загального обсягу по Харківській області та на 31,6 % більше, ніж за І півріччя 2017 року. При цьому на одну особу населення міста припадає 3651,9 грн капітальних інвестицій, що на 31,6 % більше, ніж у відповідному періоді торік.
Станом на 01.10.2018 заходи Міської програми інноваційної та інвестиційної діяльності та іміджевих проектів на 2017-2020 роки профінансовані згідно з укладеними договорами на загальну суму 4,3 млн грн.
Продовжувалася робота з міжнародними рейтинговими агентствами «Moody's Investors Service Inc», «Fitch Ratings Ltd» та Національним рейтинговим агентством ТОВ «Рейтингове агентство «IBI-Рейтинг» щодо присвоєння та визначення кредитних рейтингів м. Харкову.
Станом на 01.10.2018 кредитні рейтинги м. Харкова знаходилися на рівні:

 • Moody's Investors Service Inc – міжнародні кредитні рейтинги м. Харкова – довгостроковий рейтинг за міжнародною шкалою в іноземній та національній валютах на рівні «Cаа2», прогноз «позитивний»;
 • Fitch Ratings Ltd – міжнародні кредитні рейтинги м. Харкова – довгострокові рейтинги дефолту емітента (РДЕ) в іноземній та національній валюті на рівні «В-», прогноз «стабільний», короткостроковий РДЕ в іноземній валюті «В», довгостроковий рейтинг міста за національною шкалою на рівні «AA-(ukr)», прогноз «стабільний»;
 • Національне Рейтингове Агентство «ІВІ-Рейтинг» – довгостроковий кредитний рейтинг м. Харкова за Національною рейтинговою шкалою на рівні «uaА+», прогноз «стабільний»; рейтинг інвестиційної привабливості м. Харкова на рівні «invAA» (відмінна інвестиційна привабливість).

Міжнародні кредитні рейтинги м. Харкова, присвоєні рейтинговими агентствами «Moody's Investors Service Inc» і «Fitch Ratings Ltd», знаходяться на одному рівні з кредитними рейтингами України. 
Найбільш суттєвий вплив на результати роботи промисловості міста мають підприємства машинобудівної, електроенергетичної, паливної, хімічної та харчової галузей.
Обсяг реалізованої промислової продукції (робіт, послуг) у відпускних цінах підприємств (без ПДВ та акцизу) за січень-вересень 2018 року становив майже 58,8 млрд грн (на 14,3 % більше, ніж за аналогічний період торік). 
За даними Головного управління статистики у Харківській області станом на 01.10.2018 заборгованість по заробітній платі по м. Харкову, враховуючи економічно активні підприємства та підприємства-банкрути, склала 241,1 млн грн, або 92,0 % від загального показника по Харківській області. Заборгованість економічно активних підприємств склала 29,3 млн грн.
Роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб) м. Харкова, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, за 9 місяців 2018 року складе 30,1 млрд грн. Темп росту в порівняних цінах до аналогічного періоду 2017 року – 100,5 %. Реалізація товарів на одного мешканця – 20 818 грн.
На 01.10.2018 населення міста обслуговує 3,2 тис. підприємств торгівлі, 2,9 тис. підприємств ресторанного господарства, 3,3 тис. підприємств побутового обслуговування населення; 55 ринків та торговельних майданчиків.
За рахунок відкриття нових підприємств додатково створено 540 нових робочих місць.
На території міста здійснюють роздрібну торгівлю 8 українських торговельних мереж, загальна кількість магазинів яких складає 102 одиниці.
Активно розвиваються харківські торговельні мережі, загальна кількість підприємств яких складає 222 одиниці.
Спільно з фірмами, які організовують виставкову діяльність, у місті проведено 39 виставково-ярмаркових заходів, а саме: 11 спеціалізованих виставок, 21 універсальну виставку, 7 ярмарків (2653 учасники).
На 01.10.2018 на території м. Харкова розміщено 1,3 тис. тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності.
На реалізацію заходів Перспективного плану розвитку матеріально-технічної бази ринків та торговельних майданчиків на 2018 рік освоєно 67,0 млн грн.
Для недопущення несанкціонованої торгівлі на території ринків організовано майже 1,2 тис. торговельних об'єктів для соціально незахищених громадян, які можуть здійснювати торгівлю на пільгових умовах.
За 9 місяців 2018 року підприємствами побутового обслуговування на умовах благодійності надано побутові послуги майже 5,8 тис. малозабезпечених громадян на суму 212,7 тис. грн.
Здійснюється постійний контроль щодо дотримання норм та вимог чинного законодавства у сфері торгівлі та побутового обслуговування населення.
Чисельність наявного населення м. Харкова (за останніми статистичними даними) за січень-серпень 2018 року зменшилася на 7,2 тис. осіб і станом на 01.09.2018 дорівнювала 1442,9 тис. осіб.
Природне скорочення наявного населення міста становило 6210 осіб (на 20,3 % більше, ніж за аналогічний період торік).
Здійснювалася реалізація заходів Програми сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2017-2020 роки (далі – Програма сприяння).
Чисельність безробітних, що перебували на обліку в Харківському міському центрі зайнятості станом на 01.10.2018 в Харківському міському центрі зайнятості, порівняно з аналогічними періодом 2017 року зменшилася на 13,2 % і склала 12 635 осіб.
Потреба підприємств у працівниках склала 4,5 тис. осіб. Навантаження на 1 робоче місце станом на 01.10.2018 складає 1 особу (на 01.10.2017 – 2 особи).
Рівень безробіття зменшився з 0,56% (на 01.10.2017) до 0,54 % (на 01.10.2018).
Чисельність безробітних, працевлаштованих за направленням державної служби зайнятості, станом на 01.10.2018 становить 5,2 тис. осіб.
Професійне навчання проходили майже 3,0 тис. осіб. У громадських та інших роботах тимчасового характеру взяли участь 4,6 тис. осіб, зареєстрованих у службі зайнятості. Усього до активних форм зайнятості залучено 12,5 тис. безробітних.
Станом на 01.10.2018 отримують допомогу по безробіттю 4,1 тис. осіб. У структурі безробітних 61,0 % складають жінки, молодь до 35 років – 34,3 % особи старше 45 років – 35,7 %.
У рамках Пілотного проекту відповідно до Постанови КМУ «Про реалізацію пілотного проекту із залучення до роботи членів малозабезпечених сімей та внутрішньо переміщених осіб» працевлаштовано 114 осіб, взяли участь у громадських роботах та роботах тимчасового характеру 11 осіб, безвідсоткову фінансову допомогу на закупівлю обладнання та матеріалів на поворотній основі для організації підприємницької діяльності отримали 22 особи.
Середньомісячна номінальна зарплата одного штатного працівника (розраховується лише для штатних працівників великих і середніх підприємств, не враховуючи заробітки працюючих у малому бізнесі) у м. Харкові за ІІ квартал 2018 року (за останніми статистичними даними) зросла порівняно з аналогічним періодом 2017 року на 21,9 % та становила 7621 грн.
Середній розмір пенсії по м. Харкову на 01.10.2018 становив 2697,8 грн, що в 1,9 разу більше законодавчо встановленого прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.
Індекс споживчих цін на товари та послуги по Харківській області за січень-вересень 2018 року становив 106,5 % (по Україні – 105,6 %).
На реалізацію Програми сприяння перераховано 193,3 млн грн.
Адресну грошову допомогу за індивідуальними зверненнями громадян, списками громадських організацій та списками виконавчих органів Харківської міської ради надано близько 12,2 тис. громадян окремих пільгових категорій на загальну суму 32,3 млн грн.
У пункті безкоштовного харчування для осіб без постійного місця проживання відпущено понад 3,7 тис. безкоштовних гарячих обідів на загальну суму 66,3 тис. грн.
Відповідно до Програми сприяння окремим категоріям громадян за рахунок коштів бюджету міста Харкова встановлено додаткові соціальні гарантії (місцеві пільги) на житлово-комунальні послуги, послуги зв'язку, пільговий проїзд у міському наземному пасажирському електротранспорті та метрополітені, поховання окремих категорій громадян, на оплату послуг з обслуговування домофонів, які знаходяться в будинках комунальної власності.
Згідно з Програмою сприяння додаткові соціальні гарантії надані 238,3 тис. малозабезпеченим громадян на суму майже 201,5 млн грн. Відшкодовано витрати підприємствам, що надають послуги, за надані додаткові соціальні гарантії в межах кошторису на суму майже 156,5 млн грн.
Диспетчерською службою «Інватаксі» прийнято та виконано майже 3,5 тис. заявок. Працює проект «Шкільний автобус» для забезпечення можливості отримання інклюзивної освіти 7 учням-інвалідам, які пересуваються на інвалідних візках. Оплачено транспортні соціальні послуги на суму 995,9 тис. грн.
Окрім того, в межах соціального замовлення на організацію супроводу соціальної транспортної послуги у 2018 році виділена фінансова підтримка у розмірі 90,0 тис грн.
Продовжено надання транспортної послуги з перевезення осіб із інвалідністю, які проживають у віддалених районах міста і щоденно відвідують комунальний заклад «Харківський міський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Промінь». Виконано 114 поїздок. Оплату транспортних послуг профінансовано на суму 91,7 тис. грн.
Продовжена робота щодо подальшого розвитку ринку соціальних послуг міста. Підведені підсумки щорічного конкурсу пропозицій на виконання соціального замовлення та щорічного конкурсу соціальних проектів «Єдина соціальна мережа» на 2018 рік. Переможцями конкурсів визнано 60 соціальних пропозицій та проектів від 46 громадських організацій соціальної спрямованості, з ними укладено 60 угод про співпрацю на 2018 рік.С
таном на 01.10.2018 переможцями конкурсу на виконання соціального замовлення використано 717,7 тис. грн, на реалізацію соціальних проектів – 1159,1 тис. грн.
Мережею 34 електронних соціальних інформаційних офісів прийнято і надано роз'яснення на 29,4 тис. звернень громадян.
Відділеннями 9 районних територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг) міста Харкова надано 752,8 тис. послуг майже 20,3 тис. непрацездатних малозабезпечених громадян. На базі всіх територіальних центрів районів міста організована робота 15 мультидисциплінарних команд, які надали послуги 1,8 тис. підопічним.
У звітному періоді нові послуги паліативного догляду і кризового та екстреного втручання отримали 636 непрацездатних малозабезпечених громадянина.Н
а фінансування центрів із бюджету міста Харкова у звітному періоді направлено 42,4 млн грн.
На обліку в Міському центрі «Промінь» знаходяться 139 вихованців, отримали реабілітаційні послуги 129 вихованців. На фінансування Центру бюджетом міста Харкова у звітному періоді профінансовано кошти в сумі 3,8 млн грн.
У комунальному закладі «Соціальний готель» соціальні послуги отримало 240 осіб. На фінансування закладу із бюджету міста Харкова профінансовано 1067,4 тис. грн. 
Комунальним закладом «Харківський міський центр реінтеграції бездомних осіб» надано понад 15,0 тис. соціальних послуг. На фінансування Центру у звітному періоді бюджетом міста Харкова профінансовано 2386,5 тис. грн.
Проводилися організаційні заходи для забезпечення функціонування комунального закладу «Харківський міський центр реабілітації та соціальної інтеграції «Академія».
Комунальним закладом «Центр надання допомоги постраждалим від насильства в сім'ї» надана допомога 29 жінкам і 11 дітям.
Харківським міським центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді «Довіра» і районними центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді проведено понад 6,9 тис. заходів, якими охоплено майже 128,6 тис. осіб. Працівниками центрів протягом звітного періоду соціальною підтримкою охоплено майже 13,7 тис. громадян, яким надано майже 213,01 тис. соціальних послуг; 1269 сімей та 184 особи перебували під соціальним супроводом.
Станом на 01.10.2018 до соціальних закладів за отриманням допомоги звернулася 371 внутрішньо переміщена особа.
Комісіями по розгляду заяв членів сімей загиблих військовослужбовців і інвалідів про виплату грошових компенсацій ухвалені рішення про призначення грошової компенсації на придбання житла 5 особам з інвалідністю з числа військовослужбовців і 11 сім'ям загиблих на суму 17,6 млн грн та про призначення грошової компенсації 33 особам з інвалідністю внаслідок війни 2-ї групи з числа осіб, які брали участь у бойових діях на території інших держав на суму 45,9 млн грн.
Районними комісії щодо розгляду заяв внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, прийняті рішення про призначення грошової компенсації 6 учасникам бойових дій на суму 8,5 млн грн.
Забезпечується взаємодія різних структурних підрозділів та недержавного сектору при роботі з демобілізованими учасниками АТО, їх сім’ями шляхом проведення круглих столів, робочих нарад тощо.
У звітному періоді отримали соціальну допомогу 2791 сім'я та 9,4 тис. осіб вищевказаної категорії, їм надано майже 27,0 тис. соціальних послуг.
Станом на 01.10.2018 отримують державну соціальну допомогу 44,8 тис. осіб на 47,7 тис. дітей (на 01.10.2017 – 51,5 тис. осіб на 54,6 тис. дітей).
За всіма видами допомоги сім'ям з дітьми одержувачам нараховано та профінансовано 590,1 млн грн (на 01.10.2017 – 567,3 млн грн).
Управліннями праці соціального захисту населення на території міста обліковано 86,6 тис. осіб, які переїхали з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції. Отримують грошову допомогу на проживання 11,7 тис. сімей.
На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 27.04.2018 № 329 впроваджено зміни до порядку призначення житлових субсидій, що спрямовані на вдосконалення, спрощення і підвищення ефективності системи надання житлових субсидій та цільового використання бюджетних коштів.
Станом на 01.10.2018 отримують субсидію 106,6 тис. сімей харків’ян, або 20,4 % від кількості сімей в місті (на 01.10.2017 року – 35,7 %).
Усього станом на 01.10.2018 допомогу (житлову субсидію, державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям, державну соціальну допомогу сім'ям з дітьми), отримує 85,1 тис. сімей (на 01.10.2017 – 247,1 тис.).
Проведено понад 43,0 тис. обстежень сімей з метою підтвердження їх права на призначення допомоги та субсидій; здійснено понад 59,9 тис. перевірок достовірності інформації про доходи та майновий стан одержувачів допомоги та субсидій; виявлено 549 випадків надання неповної або недостовірної інформації.
На реалізацію заходів Міської комплексної програми «Назустріч дітям» на 2018-2020 рр. за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2018 рік затверджені видатки в сумі 5,2 млн грн.
Станом на 01.10.2018 на обліку перебуває 1860 дітей, із яких 1353 дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування; 507 дітей, які мешкають у сім'ях, що опинилися у складних життєвих обставинах.
За участю структур, причетних до роботи з дітьми, проведено 232 рейди, виявлено та вилучено 293 дитини. За результатами рейдів 48 дітей влаштовано до спеціальних закладів для дітей, 157 дітей повернуто батькам або особам, які їх замінюють, 88 дітей влаштовано до закладів охорони здоров'я.
Проведено 984 обстеження сімей, в яких батьки не виконують належним чином обов'язки щодо виховання своїх дітей.
Для захисту прав дітей підготовлена та направлена до судів 71 позовна заява про позбавлення батьків батьківських прав, по яких судом прийнято 44 рішення стосовно 52 батьків відносно 58 дітей.
Здійснюється контроль за дотриманням законодавства у сфері охорони дитинства, у навчальних закладах міста проведено 193 перевірки стану виховної та профілактичної роботи серед дітей шкільного віку.
Протягом звітного періоду на виховання громадянам України передано 64 дитини, лише 6 дітей усиновлено іноземними громадянами.
Під опікою фізичних осіб перебуває 954 дитини, із яких 79 дітей влаштовано під опіку протягом звітного періоду.
У прийомних сім'ях та дитячих будинках сімейного типу виховується 255 дітей, у тому числі на території м. Харкова функціонує 26 прийомних сімей, в яких виховуються 47 дітей.
Підготовлено 120 рішень виконавчого комітету Харківської міської ради відносно 2035 дітей.
У комунальному закладі соціального захисту для дітей «Центр соціально-психологічної реабілітації дітей» міста Харкова» станом на 01.10.2018 комплекс реабілітаційних заходів отримують 34 дитини.
На утримання Центру у звітному періоді бюджетом міста Харкова профінансовано понад 3,6 млн грн.
Проводилася робота по реалізації державної політики у сфері енергоефективності.
Створено базу з інформацією щодо фактичного споживання енергетичних ресурсів по 514 об’єктам бюджетної сфери.
Сумісно з ТОВ «ДТЕК ЕСКО» проведено 10 енергетичних обстежень (енергоаудитів) об'єктів освіти Московського та Шевченківського районів.
Спільно з Харківським національним університетом міського господарства імені О.М. Бекетова підготовлено проекти договорів щодо реалізації другого етапу «Розробка комплексу заходів муніципальної енергетичної програми міста Харкова до 2025 року (в контексті підвищення енергоефективності систем освітлення об’єктів бюджетної сфери та житлового сектору міста Харкова)» та розробки програмного продукту «Система автоматизованого енергоменеджменту міста Харкова» разом із технічними завданнями до них.
Спільно з Департаментом освіти та КП «Харківські теплові мережі» зібрані та проаналізовані дані щодо споживання теплової енергії по 92 інвестиційно привабливих об'єктах бюджетної сфери.
Розпочато розробку концепції стимулювання розвитку екологічно безпечного індивідуального електротранспорту.
На конкурс Державного фонду регіонального розвитку подано проекти реконструкції тепломагістралей для подальшого розгляду та прийняття рішення.
Усіма видами міського транспорту перевезено 394,1 млн пасажирів, у тому числі: метрополітеном – 162,9 млн пасажирів, наземним електротранспортом – 187,0 млн пасажирів, автобусним транспортом – 44,2 млн пасажирів.
Надано фінансову підтримку з бюджету міста Харкова на суму 194,1 млн грн КП «Міськелектротранссервіс» та на компенсацію збитків від перевезення пільгової категорії громадян КП «Тролейбусне депо № 2», КП «Тролейбусне депо № 3», КП «Жовтневе трамвайне депо» і КП «Салтівське трамвайне депо».
Згідно з Програмою сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2017-2020 роки надано компенсацію за збитки від перевезення пільгової категорії громадян тролейбусним і трамвайним депо на суму 30,6 млн грн.
КП «Харківський метрополітен» за попередніми даними отримано доходи від перевезення пасажирів в сумі 611,3 млн грн (на 27,4 % більше, ніж у відповідному періоді 2017 року).
Підприємству надано фінансову підтримку з бюджету міста Харкова згідно з Програмою сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2017-2020 роки та обласною програмою розвитку освіти «Новий освітній простір Харківщини» на 2014-2018 роки на компенсацію збитків від перевезення пільгового категорії громадян, направлено з бюджету міста Харкова 111,9 млн грн, із бюджету області – 1,2 млн грн.
Підприємством проводилися заходи, спрямовані на зменшення витрат від виробничої діяльності. Проведено капітальний та поточний ремонти вагонів, електрообладнання підстанцій, кабельних ліній, вентиляційних систем, заміну рейок та іншого обладнання на суму 168,8 млн грн.
Перевезення пасажирів автобусним транспортом на міських маршрутах здійснювалися підприємствами різних форм власності та приватними підприємцями.
КП «Харківпасс» обслуговує та надає послуги з перевезення пасажирів автобусними маршрутами загального користування з автостанцій «Холодна гора», «Героїв праці», «Центральний ринок». У звітному періоді послугами автостанцій скористувалися 11,0 млн пасажирів.
КП «Харківпарксервіс» отримало збір за паркування автотранспорту в сумі 7,5 млн грн.
Комунальним підрядним спеціалізованим підприємством по ремонту і будівництву автошляхів «Шляхрембуд» виконано роботи з поточного ремонту 357,0 тис. кв. м дорожньої мережі на суму 125,0 млн грн, утримання доріг – 149,6 млн грн. Проведено капітальний ремонт 168,8 тис. кв. м дорожньої мережі на суму 154,6 млн грн. Окрім того виконано капітальний ремонт внутрішньоквартальних доріг та тротуарів на суму 106,4 млн грн та поточний ремонт – на суму 5,6 млн грн, відремонтовано 139,6 тис. кв. м дорожньої мережі.
Профінансовано кредиторську заборгованість за попередній рік за виконані роботи з утримання та поточного ремонту вулично-дорожньої мережі міста на суму 48,4 млн грн. Фінансову підтримку з бюджету міста підприємству профінансовано в сумі 39,5 млн грн, поповнено статутний капітал підприємства на суму 26,7 млн грн.
КП «Харків-Сигнал» на магістралях міста проведено роботи з утримання й експлуатації технічних засобів регулювання дорожнього руху на суму 26,9 млн грн.
Профінансовано роботи з будівництва та реконструкції доріг на суму 74,2 млн грн.
Усього витрати на будівництво, реконструкцію, утримання та ремонт вулично-дорожньої мережі та інженерних об'єктів на ній становили 690,7 млн грн, що на 19,4 млн грн більше, ніж у відповідному періоді 2017 року.
Здійснювалася реалізація «Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2020 рр.».
На обслуговуванні житлових підприємств комунальної форми власності знаходиться 25,4 млн кв. м середньоексплуатаційної загальної площі.
Технічний знос житлового фонду м. Харкова складає понад 63%.
По капітальному ремонту житлового фонду комунальної власності виконані роботи на суму 129,7 млн грн, із поточного ремонту – на 231,4 млн грн.
Станом на 01.10.2018 КСП «Харківгорліфт» обслуговує 6833 ліфти та 6286 систем диспетчеризації у всіх районах міста, додатково 262 ліфти – у відомчих будинках, будинках ЖК, ЖБК і ОСББ та інших закладах. Зупинено 54 ліфти, з яких 36 ліфтів – з технічних причин, 18 ліфтів – з причин розкрадання.
Виконано роботи з капітального ремонту 44 ліфтів, поточного ремонту 358 ліфтів, капітального ремонту 105 систем диспетчеризації, поточного ремонту внутрішньобудинкових електричних мереж на суму 5,22 млн грн, заміни 235 купе-кабін.
З території комунальної власності та приватного сектора вивезено 1759,0 тис. куб. м побутових відходів на суму 101,1 млн грн, 391,8 тис. куб. м великогабаритних відходів на суму 48,6 млн грн.
Витрати на утримання житлового фонду комунальної форми власності за звітний період складатимуть близько 2327,0 млн грн, що на 111,3 млн грн більше, ніж за аналогічний період попереднього року.
Власні доходи комунальних підприємств з обслуговування житлового фонду за 9 місяців 2018 року очікуються у сумі 1691,5 млн грн, доходи за відповідний період 2017 року становили 817,6 млн грн.
Станом на 01.10.2018 заборгованість із квартирної плати орієнтовно складатиме 246,6 млн грн, що на 2,8 млн грн більше, ніж на 01.10.2017.
Кредиторська заборгованість комунальних підприємств, зайнятих обслуговуванням житлового фонду, станом на 01.10.2018 складатиме 1173,2 млн грн, що на 133,3 млн грн більше ніж на 01.10.2017.
На 01.10.2018 укладено 30,1 тис. договорів із реструктуризації заборгованості за надані житлово-комунальні послуги на суму 29,4 млн грн, із яких погашено 21,4 млн грн. За 9 місяців 2018 року укладено 325 договорів на реструктуризацію боргу на суму 1,33 млн грн, погашено – 1,36 млн грн.
У рамках реалізації Програми поводження з домашніми тваринами та регулювання їхньої чисельності у м. Харкові на 2018-2022 рр. в бюджеті м. Харкова на 2018 рік профінансовано за 9 місяців 2018 року 14,1 млн грн. На 01.10.2018 на території м. Харкова відловлено 4,9 тис. безпритульних тварин.
На 01.10.2018 в місті зареєстровано 560 об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. З початку 2018 року зареєстровано 5 нових ОСББ.
На реалізацію Програми підтримки житлово-будівельних кооперативів, житлових кооперативів та об’єднань співвласників багатоквартирних будинків в місті Харкові на 2015-2019 рр. з бюджету м. Харкова профінансовано 23,4 млн грн.
За Програмою часткового відшкодування суми кредитів, отриманих об'єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, житловими та житлово-будівельними кооперативами м. Харкова на впровадження енергозберігаючих заходів на 2016-2020 роки передбачено відшкодування позичальникам частини суми кредиту, залученого на придбання енергоефективного обладнання та/або матеріалів, на загальну суму 0,8 млн грн.
У рамках Програми часткового відшкодування фізичним особам м. Харкова відсотків за кредитами на енергозбереження на 2017-2020 роки за січень-вересень 2018 року частково відшкодовано фізичним особам м. Харкова відсотки за кредитами на енергозбереження за рахунок коштів бюджету міста Харкова на суму 433,6 тис. грн.
Виконано перекладку та санацію технічно зношених мереж, у тому числі водопровідних – 11,5 км, каналізаційних – 0,8 км і теплових – 22,1 км.
Із передбачених на рік коштів бюджету міста Харкова на утримання, технічне обслуговування та поточний ремонт об'єктів зовнішнього освітлення освоєно та профінансовано 39,2 млн грн. Виконано роботи з монтажу 15,7 км мереж зовнішнього освітлення, замінено 11,6 тис. електроламп, відремонтовано 3,1 тис. світильників тощо.
У рамках реалізації «Комплексної програми енергозбереження в місті Харкові на 2010-2020 рр.» встановлено 1,3 тис. енергоефективних світильників.
За рахунок коштів бюджету міста Харкова, передбачених на реконструкцію мереж зовнішнього освітлення міста, змонтовано 93,4 км мереж, встановлено 3,3 тис. світильників та 2,7 тис. опор тощо, профінансовано 78,0 млн грн.
Забезпечено горіння 99,1% світлоточок.
КП «Муніципальна компанія поводження з відходами» та КП «Комплекс з вивозу побутових відходів» надавали послуги з організації збору та вивозу ТПВ від будинків ЖБК і приватного сектору, від комерційних організацій і промислових підприємств та зберігання, обробки (переробки), утилізації, знешкодження, поховання побутових й інших видів відходів, що утворюються на території міста.
Захоронення твердих побутових відходів здійснювалося на Дергачівському полігоні (1195,9 тис. куб. м) і на АТЗТ «Підприємство Харківського району «Переробний завод» (995,7 тис. куб. м).
Передбачена фінансова підтримка КП «Муніципальна компанія поводження з відходами» профінансована в сумі 4,2 млн грн.
Здійснюються заходи по будівництву комплексу з переробки твердих побутових відходів.
У ході проведення двомісячника благоустрою міста очищено й приведено до належного стану території парків, скверів, зелених зон площею 3,1 тис га, кладовищ площею 153,0 га, вивезено 114,3 тис. куб. м негабаритного сміття, ліквідовано 55 звалищ, відремонтовано 80,0 тис. кв. м дорожнього покриття тощо.
Виконано роботи з капітального ремонту об'єктів зеленого господарства на суму 51,9 млн грн. Розробка проектної документації з капітального ремонту об'єктів благоустрою профінансована в сумі 2,5 млн грн.
На реконструкцію об’єктів рекреаційної зони саду ім. Т.Г. Шевченка направлено 33,3 млн грн. На капітальний ремонт фонтану «Каскад» та реконструкцію яру в саду ім. Т.Г. Шевченка витрачено 112,9 млн грн.
Відновлені елементи благоустрою Саржиного Яру та зеленої зони біля Харківського міського перинатального центру по Салтівському шосе, 264, Лопанській набережній, скверу по просп. Незалежності тощо. Освоєно та профінансовано 8,3 млн грн. 
Обсяг капіталовкладень, спрямованих на об’єкти будівництва, які фінансуються за рахунок бюджетних коштів, за попередніми даними, становив 635,5 млн грн.
За 9 місяців 2018 року капітальні вкладення спрямовані на фінансування будівництва та реконструкції об'єктів комунального, соціально-культурного призначення та інженерні комунікації, а саме:

 • на будівництво та реконструкцію доріг – 74,2 млн грн;
 • на  будівництво, реконструкцію, санацію водопровідних та каналізаційних мереж – 35,7 млн грн;
 • на реконструкцію мереж зовнішнього освітлення та електрозабезпечення – 80,8 млн грн;
 • на будівництво та реконструкцію об’єктів транспортної інфраструктури – 132,1 млн грн;
 • на будівництво та реконструкцію інших об’єктів – 100,4 млн грн, у тому числі: реабілітацію нежитлової будівлі по майдану Павлівському, 4 –  57,4 млн грн, будівництво терміналу в районі ст. метро «Пролетарська» – 16,5 млн грн, реконструкцію скверу на майдані Свободи – 13,3 млн грн.

На реконструкцію рекреаційної зони саду ім. Т.Г. Шевченка направлено 33,3 млн грн, яру – 42,3 млн грн; будівництво та реконструкцію зоопарку – 19,3 млн грн.
Під об'єкти будівництва метрополітену відведені земельні ділянки площею 21,7 га. Витрати на будівництво та розвиток мережі метрополітену становили 67,4 млн грн.
Енергозабезпечуючими підприємствами за рахунок власних коштів виконано роботи:

 • КП «Харківводоканал» – по реалізації заходів щодо підвищення ефективності та надійності роботи системи водопостачання міста, ресурсо- й енергозбереження на суму 99,2 млн грн;
 • КП «Харківські теплові мережі» – з реконструкції та модернізації теплових мереж, ремонту та заміни обладнання котелень тощо на суму 72,0 млн грн.

На реалізацію міських житлових програм за 9 місяців 2018 року перераховано із бюджету міста Харкова 53,0 млн грн.
На виконання Міської цільової програми молодіжного житлового кредитування на 2011-2020 роки профінансовано з бюджету міста Харкова 25 кредитних договорів на суму 16,0 млн грн на будівництво 28 квартир загальною площею 1691,2 кв м, 0,9 млн грн – на витрати, пов’язані з наданням та обслуговуванням цих кредитів.
У рамках реалізації Міської цільової соціально-економічної програми будівництва (придбання) доступного житла на 2010-2020 роки на будівництво (придбання) доступного житла на фінансування 68 договорів на суму кредиту і бюджетної підтримки на будівництво 70 квартир загальною площею 4184,8 кв. м доступного житла профінансовано 36,1 млн грн.
У рамках реалізації міських житлових програм рішеннями виконавчого комітету Харківської міської ради затверджені:

 • Порядок формування та ведення Реєстру кандидатів на отримання довгострокового пільгового кредиту на будівництво (придбання) доступного житла для внутрішньо переміщених осіб за рахунок коштів бюджету міста Харкова;
 • нова редакція Порядку надання державної підтримки для будівництва (придбання) доступного житла за рахунок коштів бюджету міста Харкова (у розмірі 50% розрахункової вартості житла);
 • Порядок використання коштів, передбачених у бюджеті міста Харкова для надання пільгових кредитів на будівництво (придбання) доступного житла для внутрішньо переміщених осіб;
 • Переліки об’єктів житлового будівництва у кількості 23 одиниць, на добудову (будівництво) яких або придбання житла в яких можуть спрямовуватися кошти бюджету міста  Харкова для реалізації програм.
 • Усього за 9 місяців 2018 року введено до експлуатації 231 747 кв. м загальної площі житла (нове будівництво), що на 22,8 % більше, ніж за аналогічний період 2017 року. У тому числі:
 • 208 063 кв. м – багатоповерхове будівництво (89,7 %);
 • 23 784 кв. м – індивідуальне будівництво (10,3 %).

Позитивною складовою є подальше розгортання багатоповерхового житлового будівництва, у поточному періоді введено в експлуатацію 35 багатоповерхових житлових будинків.
Фінансування галузі охорони здоров'я м. Харкова забезпечувалося за рахунок коштів медичної субвенції із державного бюджету та коштів бюджету міста Харкова згідно з Комплексною програмою «Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м. Харкова на 2011-2020 роки».
Відповідно до Концепції реформи фінансової системи охорони здоров’я України та Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», рішенням Харківської міської ради комунальні заклади охорони здоров’я зареєстровані в липні 2018 року як комунальні некомерційні підприємства Харківської міської ради.
Обсяг видатків по галузі охорони здоров'я за 9 місяців 2018 року склав 1208,6 млн грн, у тому числі по загальному фонду бюджету – 1105,2 млн грн, по спеціальному фонду (бюджет розвитку) – 103,4 млн грн.
За рахунок коштів міського бюджету міста Харкова по спеціальному фонду (бюджет розвитку) проведено витрати на капітальні видатки у загальній сумі 103,4 млн грн, у тому числі на:

 • придбання медичного обладнання 24 комунальними некомерційними підприємствами та обладнання для запровадження програми «Електронна реєстратура медичних закладів м. Харкова» (47,6 млн грн);
 • проведення капітальних ремонтів у 40 лікарняних підприємствах (47,7 млн грн);
 • підвищення якості дитячого харчування для дітей раннього віку та вдосконалення матеріально-технічної бази КП «Міська молочна фабрика-кухня дитячого харчування» (8,1 млн грн), у тому числі придбання обладнання для апаратного цеху (5,8 млн грн), виробничого обладнання для виробництва м’ясних пюре для дитячого харчування (1,4 млн грн); огородження та благоустрій території виробничих потужностей (0,9 млн грн).

Додатково в галузь охорони здоров'я міста, без урахування гуманітарної допомоги, за 9 місяців 2018 року залучено 50,7 млн грн (за 9 місяців 2017 року – 71,9 млн грн), що складає близько 4,6 % від загальної суми бюджету галузі охорони здоров'я м. Харкова.
Продовжувалося сприяння здійсненню заходів, спрямованих на розвиток ринку медичних послуг за рахунок платних послуг та госпрозрахункової діяльності, надання гуманітарної допомоги.
Лікувально-профілактичними установами проводилися планові комплексні і цільові медичні огляди.
У повному обсязі виконувалися заходи щодо попередження малюкової смертності.
Департаментом охорони здоров’я здійснювався постійний контроль за використанням ліжкового фонду стаціонарів міста.
У 2018 році на виконання делегованих державою повноважень на освіту передбачено 3,4 млрд грн, що майже на 0,8 млрд грн більше, ніж у 2017 році.
Законом України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» м. Харкову затверджена освітня субвенція в розмірі 1,1 млрд грн.
Усього функціонує 421 комунальний навчальний заклад (у попередньому навчальному році – 419). Серед них 181 загальноосвітня школа, 4 вечірні школи, загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів № 14, міжшкільний навчально-виробничий комбінат, дитячий будинок «Родина», 205 закладів дошкільної освіти та 28 позашкільних навчальних закладів.
Діють 36 навчальних закладів некомунальної власності: 21 приватна загальноосвітня школа, 12 приватних дитячих садків та 3 дитячі садки державних підприємств.
З 01.09.2018 діють 14 професійно-технічних навчальних закладів, що фінансуються з бюджету міста, але не входять до комунальної власності. У професійно-технічних навчальних закладах навчається 6,5 тис. учнів. На утримання професійно-технічних навчальних закладів із бюджету міста у 2018 році передбачено 223,6 млн грн.
Функціонує 220 дошкільних навчальних закладів різних типів і форм власності, у тому числі 205 – комунальної форми. Також при 16 навчально-виховних комплексах усіх форм власності надається дошкільна освіта. Охоплення дітей дошкільною освітою становить 78,4% від загальної кількості дітей віком від року до шести.
Діє електронна реєстрація в дошкільні навчальні заклади.
У м. Харкові функціонують 186 загальноосвітніх навчальних закладів.
Проводилася робота щодо створення умов для об'єктивного, неупередженого та прозорого оцінювання знань випускників шкіл. Тестування у формі ЗНО пройшли 6,1 тис. випускників зі 183 закладів загальної середньої освіти усіх типів і форм власності. У 2018 році Харківський регіон зайняв 2 позицію серед 25 областей України, отримав тридцять один 200-бальний результат за виконання тестів ЗНО. 25 випускників із 9 закладів освіти м. Харкова досягли 29 найвищих результатів.
У місті збережено мережу закладів позашкільної освіти (28 навчальних закладів).
У 2017/2018 навчальному році для забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами на отримання дошкільної освіти у м. Харкові функціонують 55 закладів дошкільної освіти комбінованого та 3 – компенсуючого типу. У 215 спеціальних та санаторних групах одночасно зі здобуттям дошкільної освіти отримують лікувально-реабілітаційні послуги 3906 дітей.
Для дітей з особливими освітніми потребами з 01.09.2018 відкрито 3 інклюзивні групи (ЗДО № 74, № 39, № 97).
У навчально-виховний процес загальноосвітніх шкіл усіх типів і форм власності інтегровано 1358 дітей з особливими освітніми потребами. У місті функціонує 11 загальноосвітніх навчальних закладів, в яких створено 35 інклюзивних класів для 68 учнів із особливими освітніми потребами.
Рішенням Харківської міської ради від 18.04.2018 у місті створено Комунальний заклад «Харківський інклюзивно-ресурсний центр Харківської міської ради», який розпочав роботу з 02.07.2018.
Харчування учнів та вихованців навчальних закладів міста здійснюється в рамках виконання Комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки.
Розмір батьківської плати у витратах на харчування дошкільнят визначений органами місцевого самоврядування на рівні попереднього року – 60%.
У цілому бюджетна частина (40%) у витратах на харчування дошкільнят у звітному році складає 66,7 млн грн (у 2017 році – 60,0 млн грн). У закладах дошкільної освіти отримують харчування 44,7 тис. вихованців, понад 5,5 тис. із них мають пільги на харчування.
Харківською міською радою продовжено безкоштовне харчування сніданками всіх школярів початкової школи; від плати за харчування у закладах освіти міста звільнені діти учасників антитерористичної операції.
На харчування школярів у бюджеті міста Харкова передбачені видатки на суму 97,3 млн грн, у тому числі 86,7 млн грн – на харчування школярів та 10,6 млн грн – на забезпечення першокласників молоком.
Близько 13 тис. першокласників отримували безкоштовно молоко гарантованої якості. Понад 52 тис. школярів 1-4-х класів забезпечувалися безкоштовними сніданками. Більш ніж 3 тис. учнів пільгових категорій забезпечувалися безкоштовним гарячим харчуванням (обідом). Відповідно до заяв батьків для майже 4,5 тис. учнів організовано дієтичне харчування.
Кількість дітей, охоплених усіма видами харчування (гаряче, буфетна продукція тощо), становить близько 98% від загальної кількості учнів, у тому числі охоплення гарячим харчуванням – у середньому 95,3 % від загальної кількості учнів.
224 заклади дошкільної освіти комунальної форми власності з 01.06.2018 по 31.08.2018 працювали в оздоровчому режимі роботи. Вартість харчування в дитячих садках у оздоровчий період була збільшена на 10 %.
У школах відпочинком у 193 таборах було охоплено 35,3 тис. дітей, що на 6,3 тис. дітей більше від прогнозованих показників та на 228 дітей більше, ніж торік.
Охоплення дітей у таборах відпочинку склало 39,4 % від кількості дітей шкільного віку (у 2017 році – 40,8 %, у 2016 році – 30,4 %).
1896 дітей пільгового контингенту (у 2017 році – 1633 дитини) за рахунок бюджетних коштів забезпечувалися безкоштовним харчуванням.
Через систему освіти на 01.01.2018 відпочинком та оздоровленням  охоплено 25,5 тис. дітей пільгового контингенту.
У місті створена і продовжує розвиватися ефективна система підтримки обдарованої молоді та творчих педагогів.
Забезпечувалася участь обдарованих дітей та молоді в учнівських турнірах, олімпіадах та конкурсах.
Щомісячно виплачувались 120 стипендій міського голови «Обдарованість» для учнів загальноосвітніх навчальних закладів і для студентів ВНЗ та з 01.09.2018 – 240 стипендій міської ради «Кращий учень навчального закладу».
Здійснювалося грошове стимулювання керівників, кращих педагогічних працівників загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів, чиї учні стали переможцями міжнародних та ІV етапу всеукраїнських предметних олімпіад. Здійснювалося щомісячне грошове стимулювання переможців міського конкурсу «Вчитель року».
На оновлення та розвиток матеріально-технічної бази навчальних закладів міста у 2018 році в бюджеті міста передбачено 196,2 млн грн.
У 2018 році відновлено діяльність 3 закладів дошкільної освіти (№ 230 у Шевченківському районі, № 126 та № 282 у Московському районі м. Харкова). Відкрито 19 груп у функціонуючих дошкільних закладах освіти. В зазначених закладах проведені ремонтно-відновлювальні роботи, придбано необхідне технологічне та пральне обладнання, меблі та м’який інвентар.
Відкриття після відновлювальних робіт закладу дошкільної освіти № 42 у Новобаварському районі перенесено на 2019 рік.
Придбано м'який інвентар для 11 закладів дошкільної освіти та 1 навчально-виховного комплексу; меблі для 11 закладів дошкільної освіти, 1 навчально-виховного комплексу та 3 закладів загальної середньої освіти; технологічне обладнання для 73 закладів дошкільної освіти.
Проведено капітальний ремонт приміщень у 62 закладах дошкільної освіти, 20 закладах загальної середньої освіти та 10 закладах позашкільної освіти.
Усі навчальні заклади комунальної форми власності використовують мультимедійну техніку та технології. За кошти бюджету міста Харкова заклади забезпечені безлімітним доступом до мережі Інтернет за сучасними швидкісними технологіями. 
На реалізацію завдань і заходів галузі «Культура та мистецтво» в рамках Комплексної міської програми розвитку культури в місті Харкові на 2017-2021 роки на 9 місяців 2018 року профінансовано кошти в сумі 330,2 млн грн.
Мережа підвідомчих закладів культури станом на 01.10.2018 включає 25 початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів; 10 бібліотечних закладів – юридичних осіб, які об'єднують 74 бібліотеки-філії; 11 клубних закладів; 4 музеї (у тому числі художню галерею); комунальне підприємство «Центральний парк культури та відпочинку ім. М. Горького»; меморіальний парк «Дробицький Яр».
У мистецьких навчальних закладах навчається майже 9,1 тис. учнів, із них понад 1,3 тис. дітей пільгового контингенту.
Школами естетичного виховання міста проведено понад 250 культурно-масових заходів та виставок.
Проведено капітальні ремонти у 40 закладах культури (15 школах естетичного виховання, 17 масових бібліотеках, 6 установах клубного типу, 2 музеях) на загальну суму 44,7 млн грн.
Поновлювалася матеріально-технічна база комунальних закладів: придбано музичні інструменти, комп’ютерну техніку, проектори та МФУ, звукове та освітлювальне обладнання, сценічне обладнання, меблі, штори, сценічні костюми, одяг сцени, телесистему, поповнено бібліотечний фонд на загальну суму 4,6 млн грн.
Продовжено роботу з наповнення електронного каталогу публічних бібліотек міста. У публічних бібліотеках міста Харкова працюють інтернет-центри з відкритим доступом.
Бібліотеками проведено 3,6 тис. заходів, в яких взяли участь 48,9 тис. відвідувачів.
Установами музейного типу проведено 46 виставок, 601 екскурсію та 455 масових заходів.
Станом на 01.10.2018 у закладах культури працює 103 клубних формувань, із них 70 – для дітей та підлітків, в яких беруть участь близько 2,5 тис. осіб.
Закладами культури проведено 1084 культурно-мистецьких заходи на честь державних та міських свят, в яких взяли участь понад 242 тис. глядачів.
Рішенням Харківської міської ради функції управління КП «Об’єднання парків культури та відпочинку м. Харкова» закріплені за Департаментом комунального господарства Харківської міської ради.
На території парків проведено 158 культурно-масових заходів.
На поточне утримання КП «Центральний парк культури та відпочинку ім. М. Горького» використано 121,7 млн грн, КП «Меморіальний парк «Дробицький Яр» – 0,8 млн грн.
На заходи з оновлення та розвитку культурної спадщини міста Харкова  за 9 місяців 2018 року спрямовано кошти в сумі 2,5 млн грн. Проведено 21 державне свято, урочистість, святковий концерт; 9 вшанувань представників різних галузей з нагоди професійних свят; 38 театралізованих свят; 14 міжнародних, всеукраїнських та міських фестивалів-конкурсів.
У рамках Комплексної програми надано фінансову підтримку 2 колективам та 4 сольним виконавцям у сумі 17,2 тис грн.
Проводилася робота щодо увічнення пам'яті видатних діячів шляхом встановлення меморіальних дощок. На підставі рекомендацій міської комісії з питань топоніміки та охорони історико-культурного середовища підготовлені та прийняті рішення виконавчого комітету Харківської міської ради стосовно встановлення 31 меморіальної дошки видатним діячам, життя та діяльність яких пов'язані з містом.
Звання «Почесний громадянин міста Харкова» присвоєно 3 особам.
На реалізацію заходів міської програми «Молодь Харкова» на 2018-2021 роки у у звітному періоді затверджені та профінансовані видатки в сумі 3663,5 тис. грн.
У межах програми проведено 408 заходів, в яких взяли участь понад 240,4 тис. осіб.
З метою організації змістовного дозвілля, підтримки творчої та обдарованої молоді на базі комунального закладу «Харківський міський центр дозвілля молоді» проведено 97 заходів, із них 42 бюджетних, 50 комерційних та надано сприяння в проведенні 5 заходів. Кількість учасників становила 150,8 тис. осіб.
Здійснювалася робота зі сприяння вирішенню проблем молоді у сфері зайнятості, підтримки підприємництва в молодіжному середовищі. Проведено 16 заходів з питань працевлаштування та розвитку підприємництва, в яких взяла участь 241 особа.
Проведено 98 лекційно-освітніх заходів щодо формування здорового способу життя молоді та розвитку молодіжного туризму, якими охоплено понад 11,4 тис. осіб.
Проведено 75 заходів, спрямованих на розвиток дховності, моралі та національно-патріотичного виховання молоді, в яких взяли участь 20,2 тис. осіб.
Відкрито школу лідерства «Молодіжна ТЕМА».
При Харківському міському голові працює консультативно-дорадчий орган «Молодіжна рада». Сформовано її новий склад. Для спрощення роботи з проектами та ефективної і якісної їх реалізації Молодіжною радою створено інформаційну платформу «РМ ВОХ», що включає 75 проектних можливостей.
У рамках реалізації міської програми «Молодь Харкова» на 2018-2021 роки забезпечується функціонування інтернет-платформи «Портал харків'янина», метою якої є залучення громади міста до запровадження громадського бюджетування, висвітлення масових міських заходів та актуальних новин.
На реалізацію Комплексної програми реалізації гендерної та сімейної політики в місті Харкові на 2018-2021 роки за рахунок коштів бюджету міста Харкова у звітному періоді затверджені та профінансовані видатки в розмірі 163,0 тис. грн. У межах програми проведено 627 заходів, в яких взяли участь понад 27,1 тис. осіб.
На 01.10.2018 оздоровлено в заміських дитячих закладах оздоровлення та відпочинку 4382 дитини пільгових категорій.
Усього в місті Харкові проживає майже 5,0 тис. багатодітних сімей, в яких виховується понад 16,0 тис. дітей. Багатодітним сім'ям надано понад 21,0 тис. послуг щодо внесення їх в реєстр багатодітних сімей або пролонгації строку дії посвідчень дітей та батьків із багатодітної сім'ї.
Проведено роботу з майже 1,9 тис. сімей, які звернулися щодо насильства в сім'ї.
У 334 заходах з питань попередження насильства в сім'ї взяли участь 8,1 тис. осіб.
Спільно з Міжнародним жіночим правозахисним центром «Ла Страда-Україна» проведено 55 заходів щодо протидії торгівлі людьми за участю 5,6 тис. осіб.
Спільно з Центром гендерної культури м. Харкова проведено 40 заходів з питань впровадження гендерної рівності, в яких взяли участь 863 особи.
У звітному періоді з бюджету міста Харкова на галузь «Фізична культура та спорт» профінансовано кошти в сумі 249,3 млн грн (за 9 місяців 2017 року –176,2 млн грн).
Проведено 566 спортивних змагань та заходів (за 9 місяців 2017 року – 262), які включені до календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів м. Харкова на 2018 рік, із них 340 профінансовано з бюджету міста Харкова (за 9 місяців 2017 року – 233) на суму 2,9 млн грн.
У рамках реалізації Міської комплексної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту м. Харкова на 2017-2020 роки проведені змагання, що стали традиційними, а саме: міська Спартакіада «Спорт і школа» серед школярів загальноосвітніх навчальних закладів м. Харкова 2017/2018 навчального року, Спартакіада «Юність», Спартакіада серед працівників департаментів, адміністрацій районів міста та депутатів Харківської міської ради. Відбувся V Харківський Міжнародний марафон, в якому взяли участь понад 10 тис. спортсменів, у тому числі представники 25 країн світу.
На фінансування Комплексної цільової програми розвитку футболу в м. Харкові на 2017-2020 роки у звітному періоді бюджетом міста Харкова профінансовано кошти в сумі 700,5 тис. грн. У рамках програми протягом звітного періоду проведено 20 спортивних заходів з футболу.
У 18 дитячо-юнацьких спортивних школах комунальної власності територіальної громади міста займаються майже 17,6 тис. учнів. Навчально-тренувальну роботу здійснюють 632 тренери.
На утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл у звітному періоді профінансовано 74,3 млн грн.
Продовжується робота щодо визначення кращого спортсмена та кращого тренера місяця за результатами виступів на змаганнях міжнародного рівня.
На підтримку спорту вищих досягнень, провідних спортсменів і команд-майстрів у звітному періоді з бюджету міста Харкова профінансовано кошти в сумі 1294,1 тис. грн.
Встановлено стипендії 14 харківськім спортсменам-кандидатам на участь у ХХІІІ зимових Олімпійських іграх і ХІІ зимових Паралімпійських іграх 2018 року. На виплату стипендій із бюджету міста Харкова профінансовано 40,0 тис. грн.
На винагороди 8 спортсменам-чемпіонам, призерам ХІІ зимових Паралімпійських ігор та їх тренерам із бюджету міста Харкова виділено профінансовано 690,0 тис. грн.
Надається організаційна, методична, практична та фінансова допомога і підтримка спортивним організаціям інвалідів при проведенні заходів та підготовці спортсменів до змагань різних рівнів.
За участю спортсменів із обмеженими фізичними можливостями проведено 7 заходів.
Проводиться робота щодо розвитку спорту ветеранів. У звітному періоді проведено 12 спортивно-масових заходів за участю ветеранів.
КПНЗ «Харківський міський комплексний центр клубів за місцем проживання» включає 99 клубів за місцем проживання, які відвідують понад 6,8 тис. дітей та підлітків, у тому числі 321 дитина пільгового контингенту. У клубах працюють 455 гуртків та секцій, із них 256 – спортивного напрямку. Закладом проведено 84 заходи за участю понад 10,0 тис. вихованців, із них 49 спортивних. Здійснено 66 виїздів на міжнародні, всеукраїнські, регіональні заходи та змагання.На
утримання КПНЗ «Харківський міський комплексний центр клубів за місцем проживання» з бюджету міста Харкова профінансовано 11,6 млн грн.
На реконструкцію та капітальний ремонт приміщень клубів за місцем проживання профінансовано 22,8 млн грн.
Відкрито спортклуб за місцем проживання «Велоцентр» за адресою Білгородське шосе, 7а. 
Зовнішньоторговельний оборот товарами підприємств м. Харкова за січень-серпень 2018 року (останні статистичні дані) збільшився проти аналогічного періоду 2017 року на 11,6 % і становив 1254,2 млн дол. США, що складає 64,1 % зовнішньоторговельного обороту товарами Харківської області. Обсяги експорту зросли на 3,9 %, імпорту – на 17,9 % і становили відповідно 521,2 млн дол. США та 733,0 млн дол. США. Від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 211,8 млн дол. США.
Розвиток міжнародного співробітництва м. Харкова відбувався згідно з Програмою зміцнення позитивного міжнародного іміджу та розвитку міжнародного співробітництва міста Харкова на 2018-2020 роки.
Харківська міська рада підтримує дружні зв'язки, які базуються на підписаних угодах про побратимство та співробітництво, з 33 містами у 22 країнах світу.
У м. Харкові працюють іноземні представництва Республіки Польща, Російської Федерації, Республіки Словенія, Чеської Республіки, Республіки Вірменія, Федеративної Республіки Німеччини, Турецької Республіки, Республіки Білорусь, Азербайджанської Республіки, Республіки Албанія, Литовської Республіки, Французької Республіки, Австрійської Республіки, Федеративної Республіки Бразилія.
Харків бере активну участь у роботі міжнародних організацій, що об'єднують органи місцевого самоврядування: Міжнародній асоціації «Поріднені міста», Міжнародній асамблеї столиць і великих міст, Міжнародній асоціації «Євросітіз», Міжнародній асоціації міст – володарів Призу Європи.
Підписано Угоду про встановлення партнерських відносин з містами Єроскіпу та Поліс Хрісохус (Республіка Кіпр).
Проведено засідання Генеральної асамблеї Асоціації міст-володарів Призу Європи в польському місті Люблін.
Проведено Генеральну Асамблею міст-побратимів та партнерів міста Харкова, забезпечено участь представників міст-побратимів в урочистостях з нагоди святкування Дня міста Харкова та Дня незалежності України.
Усього містом прийнято 98 зарубіжних делегацій кількістю 299 осіб, за кордон у складі 30 делегацій направлено 92 особи.
Залучено гуманітарної допомоги на суму майже 32,3 тис. євро.
Продовжено діяльність щодо розвитку в м. Харкові сучасної туристичної інфраструктури.
Для презентації туристичних можливостей міста, просування дестинації на міжнародному туристичному ринку взято участь: у міжнародних туристичних ярмарках «Регіонтур 2018» (м. Брно, Чехія), «Тур Салон – 2018» (м. Познань, Польща); у міжнародних туристичних виставках ІТВ Берлін, UITT «Україна – подорожі та туризм 2018» (м. Київ), в м. Цзінань (КНР).
Взято участь у міжнародних заходах: форумі «Global Silk Road» (м. Астана, Казахстан); форумі міст (м. Венеція, Італія); туристичному тижні (м. Ужгород).
Проведено Х Міжнародний туристичний Форум «Харків: Партнерство в туризмі», в якому взяли участь представники Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, представники 13 міст України, а також 25 делегацій з 14 країн.
Взято участь у загальній координаційній нараді учасників «Європейського тижня місцевої демократії» під егідою Ради Європи (м. Париж, Франція), де відбулося вручення місту Харкову сертифікату Конгресу місцевих і регіональних влад Ради Європи «Місто дванадцяти зірок» (третій рік поспіль).
Відбулося відкриття Чеського мовно-культурного центру в Харківському національному університеті міського господарства ім. А.Н. Бекетова.
У рамках Днів європейської спадщини організовані безкоштовні екскурсії до театру Грікке.
Підготовлено інформаційні та іміджеві матеріали про м. Харків для публікації у видавництвах міжнародних авіаліній.
На реалізацію Міської програми спортивних іміджевих проектів на 2013-2020 роки у 2018 році з бюджету міста Харкова профінансовано за 9 місяців 4,9 млн грн.
Відповідно до затвердженого кошторису витрат на виконання Програми у м. Харкові заплановано проведення 45 іміджевих заходів, у тому числі 23 міжнародних заходів, 14 заходів щодо підтримки розвитку молодіжних урбанкультур та вуличних видів спорту. Проведено 37 заходів.
Організовано забезпечення учасників заходів спортивним інвентарем та нагородною атрибутикою.
Широко використовувалися можливості засобів масової інформації, як українських, так і зарубіжних, а також Інтернету для зміцнення авторитету міста Харкова на всеукраїнському та міжнародному рівнях у сфері спорту та суміжних сферах діяльності.
Забезпечено трансляцію 7 спортивних іміджевих заходів, які увійшли до календарного плану Департаменту на 2018 рік, на регіональних та всеукраїнських телеканалах.
Організовано виробництво 2 промо-фільмів про проведення спортивних іміджевих заходів.
Офіційний сайт «Харків – спортивне місто» (http://sportevents.kharkiv.ua) станом на 01.10.2018 відвідали понад 47 тис. користувачів.
Організовано виробництво та надавалося сприяння розповсюдженню сувенірної продукції із зображенням офіційної спортивної символіки міста Харкова, офіційної символіки урбанкультур.
Здійснювалася реалізація Програми охорони навколишнього природного середовища м. Харкова на 2013-2020 рр. Поліпшенню екологічної ситуації в місті у першу чергу сприяла реалізація заходів з охорони навколишнього природного середовища, проведених підприємствами міста за рахунок власних коштів, сума яких у звітному періоді становила 23,6 млн грн.
Згідно з Комплексною програмою розвитку цивільного захисту та підвищення рівня публічної безпеки у місті Харкові на 2018-2022 роки, рішенням виконавчого комітету Харківської міської ради «Про основні завдання цивільного захисту міста Харкова на 2018 рік» проводилися заходи з накопичення, зберігання, використання та відновлення матеріального резерву місцевого рівня для запобігання виникнення і ліквідації наслідків можливих надзвичайних ситуацій. Проведено 24 навчання (тренування) органів управління адміністрацій районів міста з питань ЦЗ населення. В установах, організаціях і підприємствах проведено 1272 навчання, в яких було задіяні понад 274,0 тис. осіб.
На 01.10.2018 на території міста зареєстровані та діють понад 4,0 тис. громадських об'єднань різної спрямованості, 65 національно-культурних об'єднань, 38 організацій іноземних громадян і студентів, 294 обласні організації політичних партій, 249 релігійних громад 54 конфесій, різних напрямків та толків. На реалізацію Програми взаємодії міської ради з об'єднаннями громадян м. Харкова на 2012-2020 роки у звітному періоді профінансовано 1,8 млн грн, у тому числі 365,8 тис. грн – на фінансову участь міської ради у проведенні громадськими організаціями загальноміських заходів та днів національних культур і національних свят.
Департаментом по взаємодії з правоохоронними органами та цивільного захисту та Головним управлінням Національної поліції України в Харківській області проводиться моніторинг криміногенної ситуації, вивчається динаміка та структура злочинності.
На території міста проводилися спеціальні цільові операції та оперативно-профілактичні заходи щодо покращення результативності розкриття злочинів та запобігання незаконному ввезенню наркотичних засобів.
З метою подальшого розвитку систем відеонагляду в м. Харкові реалізується Програма «Безпечне місто Харків» на 2016-2020 рр.
КП «Муніципальна охорона» надавалися послуги по охороні об'єктів комунальної власності.

 

Заступник директора Департаменту
економіки та комунального майна –
начальник Управління соціально-
економічного розвитку, планування та обліку                                                                                         Д.В.Гармаш

Печатать
Новости Харькова в твоем смартфоне!
скачать приложение на Google Play скачать приложение на ITunes