Основні показники економічного і соціального розвитку м. Харкова за І квартал 2019 року

На 01.04.2019 в комунальній власності міста знаходилося 319 підприємств, установ і організацій та майно балансовою вартістю 907,3 млрд грн. У звітному періоді до власності міста прийнято 27 інвентарних об'єктів загальною вартістю 31,6 млн грн.

Надано в оренду 165,5 тис. кв. м нежитлових приміщень комунальної власності, що на 3,6 тис. кв. м менше, ніж у I кварталі 2018 року.

До бюджету м. Харкова перераховано кошти за оренду майна комунальної власності в сумі 16,8 млн грн.

Проведено 3 аукціони з продажу об’єктів комунальної власності територіальної громади міста.

За рахунок приватизації 2 об'єктів комунальної власності загальною площею 348,5 кв. м до бюджету м. Харкова залучено коштів на суму 720,0 тис. грн.

До власності громадян передано 257 квартир комунального житлового фонду загальною площею 10,0 тис. кв. м. З початку приватизації приватизовано 395,2 тис. квартир загальною площею 19,6 млн кв. м.

За результатами фінансово-господарської діяльності у 2018 році (інформація надходить із запізненням) звітувало 61 комунальне унітарне підприємство.

Чистий прибуток отриманий 40 підприємствами становив 94,5 млн грн.

Чистий дохід від реалізації продукції порівняно з попереднім роком збільшився на 13,9 % і становив 10 850,2 млн грн (за 2017 рік – 9 527,4 млн грн). Сплачено до бюджетів усіх рівнів податків, зборів та обов'язкових платежів 1 329,2 млн грн.

Зі збитками відпрацювали 18 підприємств.

Середня чисельність працівників підприємств в еквіваленті повної зайнятості становила 26,1 тис. осіб, середньомісячна заробітна плата штатного працівника – 7 448,0 грн (на 30,2 % більше, ніж у 2017 році).

Реалізується «Програма подальшого реформування земельних відносин і підвищення ефективності використання земель в місті Харкові на 2007–2019 роки».

Зареєстровано 86 договорів оренди землі та додаткових угод про поновлення договорів оренди землі, укладено 19 додаткових угод щодо перерахунку розміру орендної плати (підписані добровільно та визнані за рішенням суду).

Від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до спеціального фонду бюджету міста Харкова за I квартал 2019 року надійшло 26,4 млн грн (за I квартал 2018 року – 19,6 млн грн).

Надходження від орендної плати за землю до загального фонду бюджету міста Харкова становили 181,3 млн грн.

Протягом І кварталу 2019 року реалізовувалися заходи Програми підтримки розвитку підприємництва у м. Харкові на 2018-2022 роки. На виконання заходів Програми в бюджеті міста Харкова на 2019 рік передбачено 896,4 тис. грн.

Здійснювалася підтримка роботи Центру надання адміністративних послуг м. Харкова. У І кварталі 2019 року до Центру та його територіальних підрозділів надійшло 18,9 тис. звернень суб'єктів підприємницької діяльності. Видано 16,9 тис. дозвільних документів, зареєстровано 723 декларацій. Крім того, до Центру надійшло 25,5 тис. звернень юридичних та фізичних осіб з питань реєстрації бізнесу, 1,2 тис. звернень щодо отримання витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань та 84 звернення стосовно реєстраційних дій громадських формувань.

Продовжувалася робота щодо подальшого удосконалення веб-сайту «Підприємництво та споживчий ринок міста Харкова», зокрема на впровадженому інтернет-сервісі «Ярмарок вакансій», де створено інформаційну платформу працевлаштування, підприємства та організації міста безплатно розміщують вакансії.

На сайті функціонують і постійно оновлюються електронні сервіси «Допомога підприємцю» та «Бізнес-навігатор». Продовжено надання підприємцям дистанційних консультацій і допомоги в розробці бізнес-планів, організаційних схем і технологій ведення бізнесу, інвестиційних проектів із урахуванням міжнародних стандартів, проведення тренінгів з розробки методик підвищення ефективності підприємницької діяльності. За I квартал 2019 року на зазначеному ресурсі зафіксовано близько 300 звернень.

Фінансовий ринок м. Харкова представлено 6 банківськими установами (2 юридичні особи, 4 філії іногородніх банків) та 462 відділеннями банків. На території міста зареєстровано 41 біржу, 41 страхову організацію (компанію), 49 кредитних спілок та 8 лізингових компаній.

На 01.01.2019 (за останніми статистичними даними) загальний обсяг прямих іноземних інвестицій, внесених в економіку м. Харкова з початку інвестування (акціонерний капітал нерезидентів), становить 407,7 млн дол. США, що дорівнює 285,4 дол. США на одну особу населення міста. Із країн ЄС з початку інвестування залучено 300,4 млн дол. США інвестицій, із інших країн – 107,3 млн дол. США.

Розпочато розробку проекту Стратегії розвитку міста Харкова на 2020-2030 роки «Харків ідеї для міста – місто для людей».

Проводилася робота з міжнародними рейтинговими агентствами «Moody's Investors Service Inc», «Fitch Ratings Ltd» та Національним рейтинговим агентством ТОВ «Рейтингове агентство «IBI-Рейтинг» щодо присвоєння та оновлення кредитних рейтингів м. Харкову.

Станом на 01.04.2019 кредитні рейтинги м. Харкова знаходилися на рівні:

«Moody's Investors Service Inc» – міжнародні кредитні рейтинги м. Харкова в іноземній та національній валюті на рівні «Саа1», прогноз «стабільний»;

«Fitch Ratings Ltd» – міжнародні кредитні рейтинги м. Харкова – довгострокові рейтинги дефолту емітента (РДЕ) в іноземній та національній валюті на рівні «В, прогноз «стабільний», короткостроковий РДЕ в іноземній валюті «В», довгостроковий рейтинг міста за національною шкалою на рівні «AA-(ukr)», прогноз «стабільний»;

«Національне Рейтингове Агентство «ІВІ-Рейтинг» – довгостроковий кредитний рейтинг м. Харкова за Національною рейтинговою шкалою на рівні – «uaА, прогноз «стабільний», рейтинг інвестиційної привабливості міста Харкова – «invAA» (відмінна інвестиційна привабливість).

Міжнародні кредитні рейтинги м. Харкова, присвоєні рейтинговими агентствами «Moody's Investors Service Inc» і «Fitch Ratings Ltd», знаходяться на одному рівні з кредитними рейтингами України.

Підприємствами м. Харкова реалізовано промислової продукції (робіт, послуг) у відпускних цінах підприємств (без ПДВ та акцизу) за січень-лютий 2019 року (за останніми статистичними даними) на суму 14,5 млрд грн (на 1,1 % більше, ніж за аналогічний період торік).

Проблемою залишається заборгованість із виплати заробітної плати на підприємствах міста.

За даними Головного управління статистики у Харківській області станом на 01.04.2019 заборгованість по заробітній платі по м. Харкову, враховуючи економічно активні підприємства та підприємства-банкрути, склала 260,0 млн грн, або 92,6 % від загального показника по Харківській області.

Заборгованість економічно активних підприємств склала 25,8 млн грн.

За оперативними даними роздрібний товарообіг підприємств (юридичних осіб) м. Харкова, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, за I квартал 2019 року складе 10,4 млрд грн. Темп росту в порівняних цінах до відповідного періоду 2018 року – 106,0 %. Реалізація товарів на одного мешканця – 7 195 грн. Пред'явлений попит населення за звітний період повністю забезпечено пропозиціями основних видів споживчих товарів та послуг.

Населення міста обслуговують 3,2 тис. підприємств торгівлі; 2,9 тис. підприємств ресторанного господарства на 127,4 тис. посадкових місць; 2,9 тис. підприємств побутового обслуговування населення; 53 ринки та торговельні майданчики, у тому числі 44 змішаних, 2 продовольчих, 7 непродовольчих.

У місті функціонують 23 гіпермаркети та 207 супермаркетів. Крім того, реалізацію непродовольчих товарів зосереджено у 63 торговельних центрах.

На території міста здійснюють роздрібну торгівлю 5 українських торговельних мереж, загальна кількість магазинів яких складає 93 одиниці.

Активно розвиваються харківські торговельні мережі загальною кількістю підприємств 222 одиниці.

Продовжується впровадження у підприємствах ресторанного господарства традицій та особливостей національних кухонь. На цей час у м. Харкові працюють 130 таких підприємств, в яких представлено грузинську, вірменську, азербайджанську, узбецьку, арабську, турецьку, єврейську, японську, китайську, в'єтнамську, італійську, індійську, мексиканську кухні.

Мережа підприємств торгівлі порівняно з аналогічним періодом 2018 року збільшилася на 0,4 %, мережа підприємств ресторанного господарства – на 1,3 %. Мережа підприємств побутового обслуговування зменшилася на 15,2 %.

Спільно з фірмами, які організовують виставкову діяльність, у місті проведено 12 виставково-ярмаркових заходів (961 учасник), а саме: 6 спеціалізованих виставок, 5 універсальних виставок, 1 ярмарок.

Відповідно до Перспективного плану розвитку матеріально-технічної бази ринків на 2019 рік фактично освоєно 6,5 млн грн.

Із метою недопущення несанкціонованої торгівлі на території ринків організовано 1 149 торговельних об'єктів для соціально незахищених громадян, які можуть здійснювати торгівлю на пільгових умовах.

У сфері захисту прав споживачів здійснюється постійний контроль щодо дотримання норм та вимог чинного законодавства у сфері торгівлі та побутового обслуговування.

Чисельність наявного населення м. Харкова за січень-лютий 2019 року (за останніми статистичними даними) зменшилася на 157 осіб і станом на 1 січня дорівнювала 1 446,0 тис. осіб. Природне скорочення наявного населення міста склало 1 698 осіб (на 12,7 % більше, ніж за аналогічний період 2018 року). За рахунок міграційного руху чисельність населення збільшилася на 1 541 особу.

У рамках Програми сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2017-2020 роки здійснювалися заходи щодо реалізації державної політики зайнятості населення.

Чисельність безробітних, що перебували на обліку в Харківському міському центрі зайнятості протягом І кварталу 2019 року, порівняно з аналогічним періодом 2018 року збільшилася на 1,3 % та склала 7 399 осіб.

Рівень безробіття на 01.04.2019 становив 0,54 %.

Станом на 01.04.2019 кількість безробітних становить 5 011 осіб.

Чисельність безробітних осіб, працевлаштованих за направленням державної служби зайнятості, становить 6 658 осіб.

Проходили професійне навчання 1 311 осіб.

У громадських та інших роботах тимчасового характеру брали участь 1 066 осіб, або 14,4 % від загальної чисельності безробітних, зареєстрованих у службі зайнятості.

Фінансування організації громадських робіт здійснювалося за рахунок коштів бюджету міста Харкова і коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття відповідно до чинного законодавства України та склало 842,2 тис. грн.

Проводилася постійна інформаційно-роз'яснювальна робота з метою підвищення зацікавленості роботодавців у створенні нових робочих місць. До участі в заходах залучено 2 272 роботодавця.

Середньомісячна номінальна заробітна плата одного штатного працівника (розраховується лише для штатних працівників великих і середніх підприємств, не враховуючи заробітки працюючих у малому бізнесі) у м. Харкові (за останніми статистичними даними) за ІV квартал 2018 року склала 8 600 грн.

Середній розмір пенсії по м. Харкову на 01.04.2019 склав 3 059,9 грн (на 01.04.2018 – 2 698 грн), що в 2 рази більше законодавчо встановленого прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Індекс споживчих цін на товари та послуги (розраховується на рівні областей) за січень-березень 2019 року по Харківській області склав 103,3 % (по Україні – 102,4 %).

На реалізацію заходів Програми сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2017-2020 роки перераховано 28,7 млн грн.

Виділено одноразову адресну грошову допомогу 2 372 громадянам окремих пільгових категорій на загальну суму майже 10,4 млн грн за індивідуальними зверненнями громадян, за списками громадських організацій, за списками виконавчих органів Харківської міської ради.

У І кварталі 2019 року понад 314,5 тис. громадян за рахунок коштів бюджету міста Харкова встановлено додаткові соціальні гарантії (місцеві пільги) на житлово-комунальні послуги, послуги зв'язку, пільговий проїзд у міському наземному пасажирському електротранспорті та метрополітені, на оплату послуг з обслуговування домофонів, які знаходяться в будинках комунальної власності.

У рамках транспортної соціальної послуги з перевезення інвалідів І та ІІ груп із порушенням опорно-рухового апарату, які пересуваються на інвалідних візках, диспетчерською службою «Інватаксі» за звітний період прийнято та виконано 923 заявки.

Для забезпечення можливості отримання інклюзивної освіти 7 учнями з інвалідністю, які пересуваються на інвалідних візках, у рамках транспортної соціальної послуги працює проект «Шкільний автобус».

Видатки на оплату транспортних соціальних послуг профінансовано в сумі 231,8 тис. грн.

Окрім того, у межах соціального замовлення на організацію супроводу соціальної транспортної послуги у 2019 році виділено фінансову підтримку у розмірі 80,0 тис грн.

Продовжено надання транспортної послуги з перевезення осіб з інвалідністю, які відвідують комунальний заклад «Харківський міський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Промінь». Виконано 54 поїздки. Профінансовано видатків на оплату транспортних послуг в сумі 30,6 тис. грн.

Проводилася робота щодо подальшого розвитку ринку соціальних послуг міста. На конкурси міського соціального проекту «Єдина соціальна мережа» надійшло 56 пропозицій і проектів від 46 громадських організацій (торік – 77 соціальних пропозицій та проектів від 53 громадських організацій), із яких вперше брали участь в конкурсі 5 організацій.

Укладено 30 угод про співпрацю на 2019 рік (у тому числі 11 угод – на безфінансовій основі).

Мережею 34 електронних соціальних інформаційних офісів у звітному періоді прийнято і надано роз'яснення майже на 9,9 тис. звернень громадян.

Одним із важливих напрямків роботи є участь в організації та координації роботи закладів соціальної спрямованості із надання різноманітних соціальних послуг мешканцям територіальної громади.

Відділеннями 9 районних територіальних центрів надання соціальних послуг надано понад 266,3 тис. послуг 18,0 тис. непрацездатним малозабезпеченим громадянам.

Територіальні центри співпрацюють із 89 громадськими, релігійними організаціями та благодійними фондами, а також із 125 фізичними особами, які надають безоплатні соціальні послуги на умовах укладених договорів.

Роботу 9 районних територіальних центрів із бюджету міста Харкова у звітному періоді профінансовано на суму 14,8 млн грн.

У місті функціонують два міських центри, які фінансуються із бюджету міста Харкова, – КЗ «Харківський міський центр реінтеграції бездомних осіб», що працює у напрямках соціального захисту бездомних громадян та осіб, звільнених із місць позбавлення волі, та КЗ «Харківський міський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Промінь», що реалізує заходи з реабілітації, соціальної адаптації і реабілітації осіб/дітей з інвалідністю з фізичними або/та розумовими вадами розвитку без відриву від сім'ї.

Проводилися організаційні заходи для забезпечення функціонування комунального закладу «Харківський міський центр реабілітації та соціальної інтеграції «Академія». У комунальному закладі «Соціальний готель» на 50 ліжко-місць у січні-березні 2019 року соціальні послуги отримали 130 осіб.

Харківським міським центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді «Довіра» і районними центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді проведено 2,1 тис. заходів (охоплено понад 49,4 тис. осіб), направлених на профілактику негативних явищ у молодіжному середовищі, пропаганду здорового способу життя, соціальний захист і соціальну реабілітацію, розвиток волонтерського руху, формування та зміцнення сімейних цінностей, профілактику соціального сирітства, протидію насильства в сім'ї, формування відповідального батьківства, організацію змістовного дозвілля. Протягом звітного періоду соціальною підтримкою охоплено майже 7,4 тис. громадян, яким надано понад 101,2 тис. соціальних послуг; 617 сімей та 99 осіб перебували під соціальним супроводом.

Однією із суттєвих складових соціальної політики в місті є Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2017-2020 роки (далі – Програма).

На її реалізацію у звітному періоді перераховано 28,7 млн грн. У межах Програми проведено загальноміські заходи на загальну суму 94,0 тис. грн з нагоди Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав, Міжнародного жіночого дня.

Рішенням Харківської міської ради надано додаткові соціальні гарантії за рахунок коштів бюджету міста Харкова у розмірі 100 % знижки на оплату комунальних послуг на суму майже 106,9 млн грн.

На реалізацію заходів Міської комплексної програми «Назустріч дітям» на 2018-2020 рр., направленої на організацію діяльності щодо захисту прав та інтересів дітей, заплановано та профінансовано з бюджету м. Харкова кошти в сумі 5,7 млн грн.

Станом на 01.04.2019 на обліку перебуває 1 825 дітей, із яких 1 384 дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування. 441 дитина мешкає у сім'ях, які опинилися у складних життєвих обставинах.

За участю структур, причетних до роботи з дітьми, проведено 80 рейдів, виявлено та вилучено 92 дитини. За результатами рейдів 8 дітей влаштовано до спеціальних закладів для дітей, з 50 дітьми проведено профілактичні бесіди та повернуто батькам або особам, які їх замінюють, 34 дитини влаштовано до закладів охорони здоров'я.

Проведено 370 обстежень сімей, в яких батьки не виконують належним чином обов'язки щодо виховання своїх дітей.

З метою захисту прав дітей підготовлено та направлено до судів 40 позовних заяв про позбавлення батьків батьківських прав, по яких судом прийнято 22 рішення стосовно 28 батьків відносно 29 дітей.

Направлено понад 4,4 тис. клопотань в установи, підприємства, організації щодо соціально-правового захисту дітей та дотримання їх прав.

З метою реалізації на території м. Харкова державної політики стосовно соціального захисту внутрішньо переміщених дітей, які прибули до міста без супроводу дорослих, проводиться робота щодо взяття на облік даної категорії дітей з відповідним оформленням державної допомоги.

Забезпечено функціонування Комунального закладу соціального захисту для дітей «Центр соціально-психологічної реабілітації дітей» міста Харкова», метою якого є соціально-правовий захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які потрапили в складні життєві обставини.

На 01.04.2019 комплекс реабілітаційних заходів у Центрі отримують 33 дитини.

Профінансовано витрати на утримання Центру 1,3 млн грн.

У 2019 році продовжується розв'язання житлових проблем громадян, які потребують поліпшення житлових умов, та створення умов для задоволення потреб у житлі молоді, учасників бойових дій в антитерористичній операції, працівників бюджетних установ міста тощо.

Міська цільова соціально-економічна програма будівництва (придбання) доступного житла на 2010-2020 роки та Міська цільова програма молодіжного житлового кредитування на 2011-2020 роки фінансуються за рахунок коштів бюджету міста Харкова з залученням власних коштів громадян.

Реалізація Міської цільової соціально-економічної програми будівництва (придбання) доступного житла на 2010-2020 роки здійснюється за напрямками:

будівництво доступного житла з наданням державної підтримки за рахунок коштів бюджету міста Харкова (у розмірі 50 % розрахункової вартості житла);

забезпечення доступним житлом працівників підприємств м. Харкова;

надання пільгових кредитів на будівництво (придбання) доступного житла для працівників бюджетних установ м. Харкова;

надання пільгових кредитів на будівництво (придбання) доступного житла для учасників бойових дій, які брали участь в антитерористичній операції;

надання пільгових кредитів на будівництво (придбання) доступного житла для внутрішньо переміщених осіб.

На виконання заходів житлових програм у І кварталі 2019 року профінансовано 11,6 млн грн.

За Міською цільовою програмою молодіжного житлового кредитування на 2011-2020 роки на фінансування 4 кредитних договорів на будівництво 5 квартир загальною площею 298,9 кв. м профінансовано 3,5 млн грн та на витрати, пов’язані з наданням та обслуговуванням кредитів (6%), – 0,2 млн грн.

За Міською цільовою соціально-економічною програмою будівництва (придбання) доступного житла на 2010-2020 роки на фінансування 13 договорів на суму кредиту й бюджетної підтримки на будівництво 13 квартир загальною площею 790,7 кв. м профінансовано 7,9 млн грн, у тому числі за напрямками:

надання державної підтримки за рахунок коштів бюджету міста Харкова (у розмірі 50% розрахункової вартості будівництва доступного житла) на фінансування 3 договорів на будівництво 3 квартир загальною площею 162,0 кв м – 0,9 млн грн;

надання пільгових кредитів на будівництво житла для працівників бюджетних установ міста на фінансування 2 кредитних договорів на будівництво 2 квартир загальною площею 152,1 кв м – 1,7млн грн;

надання пільгових кредитів на будівництво житла для учасників бойових дій, які брали участь в антитерористичній операції, на фінансування 5 кредитних договорів на будівництво 5 квартир загальною площею 303,1 кв м – 3,5 млн грн;

надання пільгових кредитів на будівництво (придбання) доступного житла для внутрішньо переміщених осіб на фінансування 3 кредитних договорів на будівництво 3 квартир загальною площею 173,5 кв м – 1,8 млн грн.

Будівництво та реконструкція об’єктів житла на території міста здійснювалися за замовленням юридичних та фізичних осіб за рахунок коштів громадян, власних та залучених коштів підприємств і організацій та бюджетних коштів.

Усього в І кварталі 2019 року введено до експлуатації житлових об'єктів загальною площею 59 188 кв. м, у тому числі:

– 52 955 кв. м – багатоповерхове будівництво (89,5 %);

– 6 233 кв. м – індивідуальне будівництво (10,5 %).

Усіма видами міського транспорту у звітному періоді перевезено 118,8 млн пасажирів.

Наземним електротранспортом перевезено 51,5 млн пасажирів.

Щодня на маршрутах курсують 145 тролейбусів.

Інвентарний парк рухомого складу становив 194 од. тролейбусів (у тому числі 13 од., які знаходяться в оренді), із них відробили амортизаційний строк 56,9 % тролейбусів.

Доходи від перевезення пасажирів за попередніми даними отримано в сумі 54,2 млн грн.

У рамках інвестиційного проекту «Оновлення тролейбусного парку м. Харкова» за рахунок залучених кредитних коштів Європейського банку реконструкції та розвитку між КП «Тролейбусне депо № 2» та ПАТ «Автомобільна компанія «Богдан Моторс» підписано договір на поставку тролейбусів, запасних частин, інструментів, обладнання тощо.

Щодня на маршрутах курсують 184 трамваї.

Інвентарний парк рухомого складу становив 273 од. трамваїв (у тому числі 29 од., які знаходяться в оренді), із них відробили амортизаційний строк 61,1 % трамваїв.

Доходи від перевезення пасажирів, за попередніми даними, отримано в сумі 46,0 млн грн.

КП «Міськелектротранссервіс» виконано ремонт стиків трамвайних колій, проведено заміну контактного проводу, відремонтовано обладнання тягових підстанцій, інші роботи з поточного ремонту окремих ділянок колій.

Комунальним підприємством «Харківський метрополітен» у звітному періоді перевезено 54,2 млн пасажирів, у тому числі 45,0 млн платних пасажирів.

Доходи від перевезення пасажирів, за попередніми даними, становили 265,8 млн грн (на 88,7 млн грн більше, ніж у відповідному періоді 2018 року).

Згідно з «Програмою сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення м. Харкова на 2017-2020 роки» на компенсацію збитків від перевезення пільгової категорії громадян направлено з бюджету міста Харкова 10,0 млн грн.

Підприємством здійснювалися заходи, спрямовані на зменшення витрат від виробничої діяльності. За рахунок вивільнених коштів проведено капітальний та поточний ремонти вагонів, капітальний ремонт тунельного водогону Олексіївської лінії, електрообладнання підстанцій, кабельних ліній, вентиляційних систем, заміну рейок та іншого обладнання на суму 66,0 млн грн.

Перевезення пасажирів автобусним транспортом здійснювалися на міських маршрутах засобами підприємств різних форм власності та приватних підприємців.

Автобусним транспортом перевезено 13,1 млн пасажирів, у тому числі платних – 7,7 млн пасажирів, отримано доходи від перевезення пасажирів у сумі 57,7 млн грн.

КП «Харківпасс» обслуговує та надає послуги з перевезення пасажирів автобусними маршрутами загального користування з автостанцій «Холодна гора», «Героїв праці», «Центральний ринок». У звітному періоді послугами автостанцій скористувалося 3,7 млн пасажирів.

Підприємством отримано дохід від продажу проїзних квитків (система «Електронний квиток») в сумі 323,9 тис. грн.

КП «Харківпасс» на безоплатній основі продовжено видачу електронних квитків особам, що мають право пільгового проїзду в міському електричному транспорті.

КП «Харківпарксервіс» отримано збір за паркування автотранспорту в сумі 617,2 тис. грн.

У місті реалізовано інноваційний проект «мобільне паркування», який дозволяє водіям здійснювати розрахунки за послуги паркування автомобілів за допомогою мобільного телефону.

Комунальним підрядним спеціалізованим підприємством по ремонту і будівництву автошляхів м. Харкова «Шляхрембуд» виконано поточний ремонт 2,5 тис. кв. м дорожньої мережі на суму 18,9 млн грн. На утримання доріг витрачено 62,2 млн грн. Проведено капітальний ремонт 43,0 тис. кв. м дорожньої мережі на суму 48,1 млн грн, капітальний ремонт 29,6 тис. кв. м внутрішньоквартальних доріг та тротуарів на суму 30,3 млн грн. Виконано поточний ремонт 5,3 тис. кв. м внутрішньоквартальних доріг та тротуарів на суму 2,5 млн грн.

За рахунок внесків у статутні фонди підприємства сплачено кошти за придбану спеціалізовану дорожню техніку, отриману підприємством у 2018 році, в сумі 58,3 млн грн.

КП «Харків-Сигнал» на магістралях міста проведено роботи з утримання й експлуатації технічних засобів регулювання дорожнього руху. Підприємством замінено 287 та встановлено 200 дорожніх знаків, відремонтовано пішохідні огородження тощо на загальну суму 7,2 млн грн.

Триває робота щодо обладнання світлофорних об’єктів звуковою сигналізацією.

Усього витрати на будівництво, реконструкцію, утримання та ремонт вулично-дорожньої мережі та інженерних об’єктів на ній становили 169,2 млн грн, що на 11,0 % більше, ніж у відповідному періоді 2018 року.

З метою забезпечення окремих категорій громадян засобами приймання сигналів цифрового телерадіомовлення – телевізійними тюнерами для цифрової наземної ефірної телемережі здійснювалася реалізація заходів згідно з Програмою забезпечення окремих категорій громадян засобами приймання сигналів цифрового телерадіомовлення в м. Харкові на 2018-2019 роки.

Проводилася робота та запроваджувалися заходи щодо забезпечення належного рівня житлово-комунального обслуговування харків'ян. Постійно підтримувався належний санітарний порядок і відповідний технічний стан будинків, забезпечувалася надійна робота інженерного обладнання.

На обслуговуванні житлових підприємств комунальної форми власності знаходиться 25,4 млн кв. м середньоексплуатаційної загальної площі.

Технічний знос житлового фонду м. Харкова складає більше 63 %.

У І кварталі 2019 року профінансовано роботи та заходи з капітального ремонту на суму 41,4 млн грн, поточного ремонту – на 48,5 млн грн.

Станом на 01.04.2019 КСП «Харківгорліфт» обслуговує 6 833 ліфти, 6 333 системи диспетчеризації та додатково 256 ліфтів у відомчих будинках, будинках ЖК, ЖБК і ОСББ та інших закладах.

Виконувалися роботи з капітального ремонту 4 ліфтів, поточного ремонту 156 ліфтів, капітального ремонту 21 системи диспетчеризації, заміни 68 купе-кабін.

Зупинено 45 ліфтів, із яких: 40 ліфтів – з технічних причин, 5 ліфтів – з причин розкрадання.

За рахунок коштів бюджету м. Харкова та населення з території приватного сектору вивезено та ліквідовано звалищ на суму 1,3 млн грн. З прибудинкової території комунальної форми власності вивезено 454,7 тис. куб. м побутових відходів на суму 52,2 млн грн, 32,1 тис. куб. м великогабаритних відходів на 7,5 млн грн.

Очікувані витрати на утримання житлового фонду комунальної форми власності за звітний період складатимуть близько 1 070,1 млн грн. Власні доходи комунальних підприємств з обслуговування житлового фонду за І квартал 2019 року очікуються в сумі 947,0 млн грн.

На 01.04.2019 заборгованість із квартирної плати склала 262,4 млн грн, що на 52,8 млн грн більше, ніж на 01.04.2019.

Кредиторська заборгованість комунальних підприємств, зайнятих обслуговуванням житлового фонду, станом на 01.04.2019 складатиме 1 260,6 млн грн, що на 59,2 млн грн більше ніж на 01.04.2018.

На 01.04.2019 укладено 30,3 тис. договорів з реструктуризації заборгованості за надані житлово-комунальні послуги на суму 30,0 млн грн, із яких погашено 22,3 млн грн. За І квартал 2019 року укладено 75 договорів на реструктуризацію боргу на суму 221,5 тис. грн, погашено – 446,0 тис. грн.

Проведення ефективної і цілеспрямованої діяльності у сфері охорони довкілля міста здійснюється згідно з Програмою охорони навколишнього природного середовища м. Харкова на 2013-2020 рр.

Реалізація заходів Програми охорони навколишнього природного середовища м. Харкова на 2013-2020 рр. за рахунок коштів бюджету міста Харкова передбачена з II кварталу поточного року.

На 01.04.2019 в місті зареєстровано 555 об'єднань співвласників багатоквартирних будинків.

На реалізацію «Програми підтримки житлово-будівельних кооперативів, житлових кооперативів і об’єднань співвласників багатоквартирних будинків у м. Харкові на 2015-2019 рр.» профінансовано в І кварталі 3,3 млн грн.

У І кварталі 2019 року проведено роботи з поточного ремонту в будинках ЖК, ЖБК та ОСББ на суму 2,0 млн грн (ремонт під’їздів, пандусів, вхідних груп, ремонт систем холодного водопостачання, каналізації), виконано капітальний ремонт у будинках ЖК, ЖБК, ОСББ на суму майже 1,0 млн грн (ремонт під’їздів, покрівлі, стиків), придбано прилади обліку та додаткового обладнання до них у багатоквартирних житлових будинках ЖК, ЖБК, ОСББ на суму 0,2 млн грн тощо.

Рішенням Харківської міської ради затверджено нову редакцію Програми часткового відшкодування фізичним особам м. Харкова відсотків/суми за кредитами на енергозбереження на 2017-2020 роки У I кварталі 2019 року у рамках Програми за рахунок коштів бюджету міста Харкова частково відшкодовано відсотки за кредитами на енергозбереження 237 позичальникам на загальну суму 65,0 тис. грн.

Виконано перекладку та санацію технічно зношених мереж, у тому числі водопровідних – 3,3 км, каналізаційних – 0,3 км і теплових – 5,9 км.

КП «Харківські теплові мережі» виконано капітальний ремонт котлів, теплоізоляцію трубопроводів, проведено модернізацію теплових мереж.

КП «Комплекс з експлуатації об'єктів водозниження і зливової каналізації» проведено роботи з ліквідації підтоплення територій міста, експлуатації і поточний ремонт мереж зливової каналізації та об'єктів водозниження.

КП електромереж зовнішнього освітлення «Міськсвітло» здійснювалося оперативне усунення аварій та ушкоджень, послідовне впровадження нових енергоекономічних світильників, виконання робіт з поточного ремонту та реконструкції мереж.

Виконано монтаж 6,3 км мереж зовнішнього освітлення, замінено 3,2 тис. електроламп тощо.

У рамках реалізації «Комплексної програми енергозбереження в місті Харкові на 2010-2020 рр.» встановлено 371 енергоефективний світильник із натрієвими лампами, виконувалася заміна мереж зовнішнього освітлення на ізольовані, що дозволило зменшити споживання електроенергії.

За рахунок коштів бюджету міста Харкова, передбачених на реконструкцію мереж зовнішнього освітлення міста, змонтовано 27,9 км мереж, встановлено 826 світильників та 409 опор тощо на суму 12,4 млн грн.

Проведені роботи сприяли підвищенню рівня освітлення міста. Забезпечено горіння 99,3% світлоточок.

КП «Муніципальна компанія поводження з відходами» та КП «Комплекс з вивозу побутових відходів» надавали послуги щодо організації збору та вивозу ТПВ від будинків ЖБК і приватного сектору, від комерційних організацій і промислових підприємств та зберігання, обробки (переробки), утилізації, знешкодження, поховання побутових й інших видів відходів, що утворюються на території міста.

Захоронення твердих побутових відходів здійснювалося на Дергачівському полігоні (370,7 тис. куб. м) і на полігоні АТЗТ «Підприємство Харківського району «Переробний завод» (305,1 тис. куб. м).

Проводився комплекс санітарно-екологічних заходів на Дергачівському полігоні захоронення твердих побутових відходів

У весняний період організовано роботи щодо упорядкування облаштованості місць масового відпочинку громадян, поліпшення архітектурно-художнього виду парків, садів, скверів, вулиць, об'єктів соціальної сфери, територій підприємств, а також для подальшого розвитку зеленої зони міста. Приведено до належного стану території парків, скверів, зелених зон площею 1,4 тис. га, дворів та вулиць (1,9 тис. одиниць), кладовищ площею 34,0 га, вивезено 39,0 тис. куб. м негабаритного сміття, ліквідовано 15 звалищ, відремонтовано 2,0 тис. кв. м дорожнього покриття тощо.

СКП «Харківзеленбуд» за рахунок коштів бюджету міста виконано роботи з поточного утримання об'єктів благоустрою і зеленого господарства міста на загальну суму 19,6 млн грн та капітального ремонту об'єктів зеленого господарства на суму 5,7 млн грн.

Виготовлено проектну документацію та здійснювалося відновлення елементів благоустрою саду ім. Т.Г. Шевченка на загальну суму 36,2 млн грн.

При проведенні робіт з реконструкції мереж тепло-, водопостачання та водовідведення Саржиного Яру освоєно 3,0 млн грн.

СКП «Харківзеленбуд» придбано обладнання та декоративні конструкції на суму 8,4 млн грн.

Погашено кредиторську заборгованість за придбану у 2018 році спеціалізовану техніку в сумі 21,8 млн грн.

У ході реалізації Комплексної міської програми розвитку культури в місті Харкові на 2017-2021 роки здійснювалося утримання парків культури та відпочинку, що входять до складу комунального підприємства «Об'єднання парків культури та відпочинку м. Харкова».

Передбачену підприємству фінансову підтримку профінансовано в сумі 1,3 млн грн.

Погашено кредиторську заборгованість за придбану у 2018 році спеціалізовану техніку, обладнання тощо в сумі 1,8 млн грн.

На виконання заходів Міської програми оновлення та розвитку Харківського зоопарку на 2018-2022 рр. за рахунок коштів бюджету міста освоєно 10,5 млн грн (надано фінансову підтримку на утримання зоопарку та погашено кредиторську заборгованість за 2018 рік).

Обсяг капіталовкладень, спрямованих на об’єкти будівництва, які фінансуються за рахунок бюджетних коштів, за попередніми даними становив 170,8 млн грн.

У I кварталі 2019 року капітальні вкладення спрямовано на фінансування будівництва та реконструкції об'єктів комунального, соціально-культурного призначення та інженерні комунікації, а саме:

на будівництво та реконструкцію теплових та водопровідних мереж – 7,5 млн грн;

на реконструкцію мереж зовнішнього освітлення та електрозабезпечення – 13,9 млн грн;

на будівництво та реконструкцію об’єктів транспортної інфраструктури – 7,5 млн грн, на розвиток мережі метрополітену – 86,4 млн грн;

на будівництво та реконструкцію інших об’єктів – 55,5 млн грн, у тому числі: реконструкцію будівель адміністрацій районів під центр надання соціальних послуг – 2,4 млн грн, будівництво паркінгу по вул. Римарській – 9,8 млн грн.

На будівництво павільйонів відпочинку, громадських туалетів тощо та реконструкцію мереж та системи автоматичного поливу саду ім. Т.Г. Шевченка направлено 27,1 млн грн,  будівництво та реконструкцію будівель ЦПК та В ім. М. Горького – 11,9 млн грн.

На виконання державної політики у сфері енергоефективності реалізовувалися заходи щодо впровадження енергосервісу та затвердження базових річних рівнів споживання паливно-енергетичних ресурсів та житлово-комунальних послуг для об’єктів енергосервісу.

Надано підтримку в роботі щодо передачі нежитлових приміщень об’єктів сфери освіти в оперативне управління Управлінню освіти Адміністрації Слобідського району м. Харкова.

Здійснювалася підготовка проекту «Муніципальної енергетичної програми м. Харкова до 2025 року».

Проведено тестування Системи автоматизованого енергетичного моніторингу, за результатами якого покращено роботу програмного забезпечення.

Спільно з КП «Харківські теплові мережі» та Управлінням освіти Адміністрації Слобідського району сформовано актуальну базу помісячного споживання теплової енергії об’єктами бюджетної сфери м. Харкова за 2015-2018 роки.

Оновлено базу даних характеристик будівель сфери спорту та культури. Розпочато аналогічну роботу по об’єктах сфери освіти та охорони здоров’я.

Спільно з АТ «Харківобленерго» сформовано базу даних помісячного споживання електроенергії по об’єктах бюджетної сфери (освіта, охорона здоров’я культура та спорт) за 2015-2018 роки.

Обсяги фінансування галузі охорони здоров'я м. Харкова затверджено у кошторисі витрат на виконання Комплексної програми «Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м. Харкова на 2011-2020 роки».

Забезпечувалося функціонування комунальних некомерційних підприємств, впровадження медикаментозних технологій лікування окремих категорій населення за життєвими показниками, медикаментозне забезпечення хворих на цукровий діабет та інші ендокринні захворювання, централізовані заходи лікування хворих на діабет, відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань, удосконалення санітарно-епідеміологічного благополуччя в комунальних некомерційних підприємствах, створення єдиного інформаційного поля в системі охорони здоров'я міста тощо.

За рахунок коштів міського бюджету міста Харкова по спеціальному фонду (бюджет розвитку) протягом І кварталу 2019 року комунальними некомерційними підприємствами та закладами охорони здоров’я використано кошти на загальну суму 9,0 млн грн на погашення кредиторської заборгованості 2018 року, у тому числі:

за придбане обладнання – 7,4 млн грн;

за проведений капітальний ремонт – 1,0 млн грн;

за придбаний КП «Автобаза спеціалізованого санітарного автотранспорту міста Харкова» легковий автомобіль для транспортного обслуговування медичних закладів міста – 0,5 млн грн.

Продовжувалося сприяння здійсненню заходів, спрямованих на розвиток ринку медичних послуг за рахунок платних послуг та госпрозрахункової діяльності.

Додатково в галузь охорони здоров’я міста у І кварталі 2019 року залучено 26,2 млн грн (у І кварталі 2018 року – 27,6 млн грн), що складає близько 7,2 % від загальної суми бюджету галузі охорони здоров’я м. Харкова.

Лікувально-профілактичними закладами м. Харкова у I кварталі 2019 року проводилися планові комплексні та цільові медичні огляди, в першу чергу, дітей, у тому числі тих, що навчаються в учбово-освітніх закладах; вагітних, інвалідів та учасників війни, чорнобильців, підлітків, робітників підприємств, тощо.

Діяльність комунальних некомерційних підприємств, що надають первинну медичну допомогу, було спрямовано на виконання завдань щодо профілактики артеріальної гіпертензії, виявлення цукрового діабету, боротьби із туберкульозом, виявлення онкологічних захворювань.

Здійснювався постійний контроль за використанням ліжкового фонду стаціонарів міста.

Упродовж звітного періоду виконавчими органами ХМР, закладами освіти міста здійснювалася цілеспрямована робота щодо реалізації державної політики в системі освіти, постанов Уряду України, державних, регіональних та міських програм у галузі освіти.

Функціонує 421 комунальний навчальний заклад (у попередньому навчальному році – 419), серед них 181 загальноосвітній навчальний заклад, 4 вечірні школи, загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів № 14, міжшкільний навчально-виробничий комбінат, дитячий будинок «Родина», 205 закладів дошкільної освіти та 28 закладів позашкільної освіти.

Діють 14 професійно-технічних навчальних закладів, що фінансуються з бюджету міста, але не входять до комунальної власності.

У 220 навчальних закладах дошкільної освіти та 16 навчально-виховних комплексах усіх форм власності навчається і виховується 46 тис. дітей від року до шести. Охоплення дошкільною освітою становить 78,4 % від загальної кількості дітей відповідного віку.

У закладах дошкільної освіти діє електронна реєстрація, що забезпечує прозорість та відкритість процедури.

У місті проводиться виважена мовна політика. Мережу комунальних навчальних закладів сформовано відповідно до потреб населення щодо вибору мови навчання.

Департаментом освіти та Харківським регіональним центром оцінювання якості освіти складено план спільних дій для координації роботи щодо підготовки та проведення ЗНО у 2019 році в місті Харкові.

Забезпечено реєстрацію учнів 11-х класів для участі у ЗНО.

До бази даних міста внесено 21,7 тис. дітей пільгових категорій, що виховуються/навчаються у закладах освіти.

Здійснювалася робота щодо соціальної підтримки учнів та вихованців пільгових категорій: забезпечення підручниками, канцелярським приладдям, залучення до позашкільної освіти, виховних заходів. Практичними психологами, соціальними педагогами підпорядкованих закладів освіти міста постійно надається соціально-психологічна допомога дітям та членам сімей з числа пільгового контингенту, внутрішньо переміщених осіб, учасників бойових дій в зоні АТО.

Відповідно до Програми сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2017-2020 роки учням закладів загальної середньої освіти надано право пільгового проїзду в метро, трамваї, тролейбусі в м. Харкові. Єдиними електронними квитками «E-ticket» для пільгового проїзду забезпечено 84,8 тис. учнів (66,4 % від загальної кількості школярів), із них 738 учнів – із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування..

Забезпечено виплату одноразової грошової допомоги 35 дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнилося 18 років.

З 01.09.2018 у місті функціонує 6 інклюзивних груп для 9 дітей з особливими освітніми потребами, у 24 закладах загальної середньої освіти – 57 інклюзивних класів, в яких навчається 108 дітей з особливими освітніми потребами. Для дітей з особливими освітніми потребами функціонує 9 ресурсних кімнат.

КЗ «Харківським інклюзивно-ресурсним центром Харківської міської ради» протягом І кварталу проведено 1 429 комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років. Під час 48 виїзних засідань обстежено 945 дітей.

Створена та діє єдина система організації харчування в загальноосвітніх навчальних закладах та закладах дошкільної освіти. Харчування учнів та вихованців навчальних закладів міста здійснюється в рамках Комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки.

На харчування школярів у бюджеті міста Харкова передбачені видатки на суму 109,4 млн грн, у тому числі 95,2 млн грн – на харчування школярів та 14,2 млн грн – на забезпечення першокласників молоком.

Харківською міською радою продовжено безкоштовне харчування сніданками всіх школярів початкової школи. Від плати за харчування у закладах освіти міста звільнено дітей учасників антитерористичної операції.

Безкоштовними сніданками щодня забезпечуються більше 52 тис. школярів 1-4-х класів, безкоштовно отримують молоко гарантованої якості близько 13 тис. першокласників, забезпечено безкоштовним гарячим харчуванням (обідом) понад 4 тис. учнів пільгових категорій.

Для майже 4,6 тис. учнів відповідно до заяв батьків організовано дієтичне харчування.

Проводиться робота щодо підготовки до організації літнього відпочинку та оздоровлення дітей, створюються умови для повноцінного організованого літнього відпочинку та дозвілля учнів та вихованців на базі закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти.

Продовжує розвиватися ефективна система підтримки обдарованої молоді та творчих педагогів.

Забезпечувалася участь обдарованих дітей та молоді в учнівських турнірах, олімпіадах та конкурсах.

Щомісячно виплачувалися 120 стипендій міського голови «Обдарованість» для учнів загальноосвітніх навчальних закладів і для студентів ВНЗ у розмірі 600 грн та 240 стипендій міської ради «Кращий учень навчального закладу» у розмірі 400 грн.

Здійснювалося щомісячне грошове стимулювання переможців міського конкурсу «Вчитель року» в розмірі 3 000 грн упродовж січня-лютого, а з березня – 5 000 грн.

У місті ведеться цілеспрямована робота щодо відновлення діяльності раніше закритих дошкільних закладів і груп у діючих дитячих садках.

Продовжує розвиватися єдиний освітній інформаційний простір міста.

Упродовж І кварталу 2019 року для організації освітнього середовища закладами загальної середньої освіти придбано 139 одиниць комп’ютерної техніки, 38 проекторів, 2 мультимедійних дошки.

Здійснювалася реалізація завдань і заходів у рамках Комплексної міської програми розвитку культури в місті Харкові на 2017-2021 роки та Комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки.

Усього на реалізацію програм за I квартал 2019 року профінансовано 114,9 млн грн, у тому числі на:

заходи щодо оновлення та розвитку культурної спадщини міста Харкова (2,5 млн грн);

розвиток матеріально-технічної бази комунальних закладів, установ та підприємств культури (1,9 млн грн);

фінансову підтримку комунального підприємства «Меморіальний парк «Дробицький Яр», комунального підприємства «Центральний парк культури та відпочинку ім. М. Горького» (28,2 млн грн).

Мережа підвідомчих закладів культури станом на 01.01.2019 включає 25 початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів; 10 бібліотечних закладів – юридичних осіб, які об'єднують 74 бібліотеки-філії; 11 клубних закладів; 4 музеї (у тому числі художню галерею); комунальне підприємство «Центральний парк культури та відпочинку ім. М. Горького»; меморіальний парк «Дробицький Яр».

Проведено капітальні ремонти у 3 школах естетичного виховання та масовій бібліотеці на загальну суму 2,0 млн грн.

Частково поновлено матеріально-технічну базу комунальних закладів культури шляхом придбання обладнання довгострокового користування на суму 73,2 тис. грн, у тому числі комп’ютерної техніки на суму 50,6 тис. грн та телевізорів на суму 22,6 тис. грн.

Функціонує 25 початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів, де мистецтву гри на музичних інструментах, співу, хореографії, балету, малюванню, скульптурі навчається 9 065 учнів, у тому числі 1 281 учень пільгового контингенту та 48 дітей із сімей переселенців із зони АТО. Крім того, в групах самоокупності навчаються 1 273 учня. Навчальний процес забезпечується 1 120 високопрофесійними педагогічними працівниками.

Функціонує мережа масових бібліотек підвідомчих Департаменту культури.

Триває робота з Корпоративним електронним каталогом публічних бібліотек міста Харкова, доступ до якого надається користувачам Інтернет.

У публічних бібліотеках міста працюють безкоштовні інтернет-центри, триває та поширюється робота з навчання комп’ютерної грамотності («Комп’ютерний лікнеп) читачів всіх вікових категорій.

У I квартал 2019 року для КП «Центральний парк культури та відпочинку ім. М. Горького» використано 39,7 млн грн.

На території Центрального парку проведено понад 40 культурно-масових заходів (новорічні та різдвяні свята, День всіх закоханих, Масляна, 8 березня, різноманітні проекти, фестивалі, акції).

У I кварталі 2019 року комунальним підприємством «Меморіальний парк «Дробицький Яр» використано – 403,5 тис. грн.

За звітний період Меморіальним парком проведено 26 екскурсій та цикл екскурсій до Міжнародного Дня пам'яті жертв Голокосту.

Відповідно до «Комплексної міської програми розвитку культури в місті Харкові на 2017-2021 роки», яка передбачає проведення державних і міських свят, фестивалів та конкурсів, виявлення та підтримку обдарованих дітей, підтримку творчих спілок, проведено 4 державних свята, урочистості, святкових концерти, 2 вшанування представників різних галузей з нагоди професійних свят, 15 театралізованих свят, 4 міжнародних, всеукраїнських та міських фестивалі-конкурси народної та сучасної хореографії, хорового та сольного співу, диригентів, музикантів, художників, традиційної народної культури та творчі проекти.

Забезпечено реалізацію заходів міської програми «Молодь Харкова» на 2018-2021 роки та Комплексної програми реалізації гендерної та сімейної політики в місті Харкові на 2018-2021 роки. Працював комунальний заклад «Харківський міський центр дозвілля молоді».

Фахівцями виконавчих органів і Харківського міського центру дозвілля молоді (ХМЦДМ) спільно з громадськими організаціями, іншими структурами та закладами проведено 61 захід, включаючи комерційні заходи центру дозвілля молоді у кіноконцертному залі «Україна», якими охоплено понад 6,6 тис. учасників та надано понад 12,7 тис. соціальних, інформаційних, адміністративних та інших послуг.

Здійснюється організаційне забезпечення діяльності постійно-діючого консультативно-дорадчого органу «Молодіжна рада при Харківському міському голові». У звітному періоді реалізовано ряд заходів та проектів, направлених на посилення ролі Молодіжної ради у житті територіальної громади міста Харкова, у першу чергу серед учнівської та студентської молоді. Опрацьовано 236 заявок щодо прийняття у члени Молодіжної ради. 57 осіб пройшли стажування до Молодіжної ради.

Проведено конференцію «Міжнародні перспективи для молоді Харкова».

Одним із напрямків щодо підвищення обізнаності громадян є реалізація проекту «Артерії міста» – інтерактивного екскурсу на підприємства міста.

Спільно з Німецькою урядовою компанією «GIZ», Асоціацією молодіжних центрів України та громадськими організаціями продовжується робота щодо створення мережі молодіжних центрів.

За всіма напрямками сімейної та гендерної політики проведено 35 заходів, якими охоплено 1 726 осіб, розглянуто майже 6 тис. звернень громадян, надано 12,7 тис. соціальних та адміністративних послуг.

Усього в місті Харкові проживає 5,1 тис. багатодітних сімей, в яких виховується понад 16,3 тис. дітей.

У звітному періоді надано 3 тис. послуг багатодітним сім'ям щодо видачі або пролонгації строку дії посвідчень дітей та батьків із багатодітної сім'ї.

Почесне звання України «Мати-героїня» присвоєно 4 жінкам.

Організовано роботу комісій з перевірки готовності до роботи в літній період трьох оздоровчих закладів на території Лісопарку: «Факел», «Сонячний», «Лісова казка». Ведеться реєстр дітей пільгових категорій, які бажають оздоровитися в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку. До реєстру протягом 3 місяців 2019 року включено 1,4 тис. дітей, громадянам надано майже 3,0 тис. консультацій з питання оздоровлення дітей.

За 3 місяці 2019 року в Міжнародному дитячому центрі «Артек» (м. Київ) та Українському дитячому центрі «Молода гвардія» (м. Одеса) за путівками, наданими через районні Комітети у справах сім'ї, молоді та спорту, оздоровлено 48 дітей пільгових категорій.

Проведено 14 заходів з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, у тому числі спільно з Центром ґендерної культури міста Харкова, в яких взяли участь 496 осіб.

Покращенню стану фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи в місті сприяє реалізація заходів Міської комплексної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури та спорту м. Харкова на 2017-2020 роки та Комплексної цільової програми розвитку футболу в м. Харкові на 2017-2020 роки.

У звітному періоді з бюджету міста Харкова на розвиток галузі профінансовано 39,1 млн грн, (у І кварталі 2018 року – 33,2 млн грн.).

У 2019 році заплановано проведення 978 спортивно-масових заходів та змагань, у тому числі за рахунок коштів бюджету міста Харкова – 647.

Проведено 120 спортивних змагання та заходів (у І кварталі 2018 року – 303), із них 90 профінансовано з бюджету міста Харкова (у І кварталі 2018 року – 86).

У рамках реалізації Комплексної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури та спорту м. Харкова на 2017-2020 роки проходили змагання, що стали традиційними: Спартакіада «Юність», Спартакіада серед працівників департаментів, адміністрацій районів міста та депутатів Харківської міської ради, змагання шкільних ліг серед школярів загальноосвітніх навчальних закладів м. Харкова.

У м. Харкові існує сучасна система підготовки спортивного резерву, яка включає дитячо-юнацькі спортивні школи (ДЮСШ), спеціалізовані дитячо-юнацькі школи Олімпійського резерву (СДЮШОР), школи вищої спортивної майстерності, училища фізичної культури. Ця система забезпечує підготовку спортсменів від початківців до членів збірної команди України.

Функціонують 18 дитячо-юнацьких спортивних шкіл комунальної власності міста.

Присвоєно спортивні розряди «Кандидат у майстри спорту України» 123 спортсменам, І спортивний розряд – 107 спортсменам.

Встановлено стипендії 37 харківським спортсменам-кандидатам на участь у ХХХІІ літніх Олімпійських іграх, які пройдуть у м. Токіо (Японія) у липні-серпні 2020 року. На виплату стипендій із бюджету міста Харкова профінансовано 74,0 тис. грн.

Велика увага надається фізкультурно-оздоровчій, реабілітаційній та спортивній роботі серед інвалідів.

Проводиться робота щодо розвитку спорту ветеранів. У звітному періоді проведено 3 спортивно-масових захода за участю ветеранів.

Продовжив роботу КПНЗ «Харківський міський комплексний центр клубів за місцем проживання». Заклад включає 99 клубів за місцем проживання, які відвідують майже 6,4 тис. дітей та підлітків, у тому числі 321 дитина пільгового контингенту. У клубах працюють 425 гуртків і секцій, із них спортивного напрямку – 249.

У звітному періоді з дітьми та підлітками, вихованцями гуртків клубів за місцем проживання, проведено 42 заходи за участю понад 2,0 тис. вихованців, із них 22 спортивних. Здійснено 22 виїзди на міжнародні, всеукраїнські, регіональні заходи та змагання.

Станом на 01.04.2019 спортивна база м. Харкова складається з 3 101 об'єкта: 18 стадіонів; 6 легкоатлетичних ядер; 4 легкоатлетичних манежів; 1 796 площинних споруд; 366 спортивних зал; 23 плавальних басейнів, 117 стрілецьких тирів, стрілецького стенду, велотреку, стрільбища для стрільби з лука; 3 споруд зі штучним льодом, що здатні працювати в цілорічному режимі; 2 веслувально-спортивних баз, лижної бази; 762 інших спортивних споруд.

Виконавчими органами Харківської міської ради здійснювалася діяльність, спрямована на зміцнення позитивного іміджу Харкова в Україні та в міжнародному співтоваристві з залученням спортивного потенціалу міста, створення для цього відповідних правових, соціальних, економічних та організаційних умов.

Проведено реєстрацію на проект 7-го сезону «Я ЗМОЖУ!» (близько 500 учасників), проект триває; ІІІ-й Харківський напівмарафон (825 осіб), в якому взяли участь представники майже усіх міст України та гості з Білорусі, Швейцарії, Нідерландів, Великої Британії, Індії та Марокко.

Для досконалого проведення іміджевих заходів (Міжнародного турніру з бадмінтону «KharkivInternational», Спортивного ярмарку «Харків – спортивна столиця», Фестивалю вуличного футболу та баскетболу, Фітнес конвенції) організовано закупівлю спортивного інвентарю для полів і кортів та фітнесу.

За результатами конкурсу на спортивний талісман Харкова проведено роботу щодо розробки макета офіційного спортивного талісмана Харкова – тхора.

Проводиться робота щодо наповнення офіційних інформаційних ресурсів (офіційний сайт Департаменту (http://sportevents.kharkiv.ua), Youtubе, Instagram, Facebook) інформацією про майбутні спортивні іміджеві заходи у місті Харкові та проведенні заходи, кількість відвідувань – більше 26 тис.

Велика увага приділялась сприянню розвитку молодіжних урбанкультур та вуличних видів спорту.

Зовнішньоторговельний оборот товарами підприємств Харківської області в січні-березні 2019 року (статистичні дані у розрізі регіонів) збільшився проти аналогічного періоду 2018 року на 1,5 % і становив 677,7 млн дол. США.

Обсяги експорту порівняно з аналогічним періодом 2018 року
зменшилися на 1,8 %, імпорту зросли на 3,8 % і становили відповідно 275,1 млн дол. США та 402,6 млн дол. США. Від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 127,5 млн дол. США.

Розвиток міжнародного співробітництва м. Харкова відбувався згідно з Програмою зміцнення позитивного міжнародного іміджу та розвитку міжнародного співробітництва міста Харкова на 2018-2020 роки.

Харківська міська рада відповідно до підписаних угод про побратимство та співробітництво підтримує дружні зв'язки з 33 містом у 22 країнах світу.

Міська рада активно співпрацює з дипломатичними представництвами та консульськими закладами іноземних держав в Україні та України закордоном. Станом на 01.04.2019 в місті Харкові здійснюють свою діяльність 2 Генеральних консульства іноземних держав у місті Харкові, 13 інститутів Почесних консулів іноземних держав у місті Харкові, 4 представництва міжнародних організацій (Консультативна місія ЄС, Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні, Регіональне представництво ЄБРР у місті Харкові, Постійне представництво Асоціації міст-володарів Призу Європи). Відбулося урочисте відкриття Почесного консульства Словаччини.

Продовжено реалізацію проекту «Харків дипломатичний».

Харків бере активну участь у роботі міжнародних організацій,що об'єднують органи місцевого самоврядування, – Міжнародної асоціації «Поріднені міста», Міжнародної асамблеї столиць і великих міст, Міжнародної асоціації ЄВРОСІТІЗ, Міжнародної асоціації міст – володарів Призу Європи.

Здійснювалася координація роботи Асоціації міст-володарів Призу Європи та Постійного представництва Асоціації міст-володарів Призу Європи в Україні.

За підсумками проекту Європейського тижня місцевої демократії Конгресу місцевих та регіональних влад Ради Європи Харків четвертий рік поспіль отримав відзнаку «Місто 12 зірок».

Продовжено співробітництво з благодійними організаціями: Фонд Егідіуса Брауна, австрійською екологічною організацією «Глобаль 2000», «Фондом робітничої благодійності» міста Берінгерсдорфа-Швайга (регіон м. Нюрнберга).

Підвищенню рівня економічного та соціального стану міста, презентації діяльності Харківської міської ради на міжнародній арені сприяла робота Харківської міської ради з міжнародними агенціями та фінансовими установами.

Здійснювалося співробітництво з Німецькою федеральною компанією «GIZ» по реконструкції біохімічного відділення клініко-діагностичної лабораторії КП «Міська клінічна лікарня швидкої та невідкладної медичної допомоги № 4 ім. проф. А.І. Мещанінова» та ремонту глядацького залу в КП «Муніципальний центр культурних ініціатив».

Проведено заходи щодо погодження «Плану дій сталого енергетичного розвитку та клімату м. Харкова до 2030 р.» з Європейською ініціативою «Угода Мерів».

Здійснювалась робота щодо реалізації проекту «Відбудова й оновлення місцевої інфраструктури» за підтримки Німецького банку розвитку «KfW».

Проводилися заходи щодо створення «Ситуаційного центру» в місті Харкові.

Проведено робочі зустрічі з представниками:

Німецького банку розвитку «KfW» та Швейцарського державного секретаріату економічних відносин «SECO» в Україні щодо можливості реалізації проекту «Реконструкції тягових підстанцій в місті Харкові»;

Європейського банку реконструкції з метою підписання «Договору гарантій з Проекту оновлення тролейбусного парку м. Харкова» між Харківською міською радою та ЄБРР.

«Hewlett Packard Enterprise» щодо підписання меморандуму про співробітництво;

представниками компаній «UBER Європа» та «Рено Україна» з метою обговорення проекту по створенню муніципального таксі в місті Харкові.

Продовжено діяльність щодо розвитку в м. Харкові сучасної туристичної інфраструктури.

Харків презентовано під час проведення заходів туристичної спрямованості: міжнародного туристичного ярмарку GO-REGIONTOUR у м.  Брно (Чеська Республіка), в міжнародному туристичному ярмарку «Тур Салон – 2019» у м. Познань (Польща), Міжнародної туристичної виставки ІТВ Берлін, Міжнародної туристичної виставки UITT «Україна – Подорожі та Туризм 2019» у м. Києві (Україна).

З метою підготовки професійних кадрів у сфері туризму для гідів організовано та проведено 4 інфотури та 2 воркшопи.

Міським туристичним інформаційним центром спільно з Департаментом міжнародного співробітництва організовано та проведено соціальні екскурсії для дітей пільгового контингенту: «Щиро про віру. Релігії світу», «Відкрий для себе Каразінський», до Зміївського краєзнавчого музею та НПП «Гомільшанські ліси».

Згідно з комплексною Програмою розвитку цивільного захисту міста Харкова на 2018-2022 роки та розпорядженням міського голови «Про основні завдання цивільного захисту міста Харкова на 2019 рік» проводилися заходи щодо запобігання виникнення і ліквідації наслідків можливих надзвичайних ситуацій. Організовано та проведено навчання (тренування) органів управління, сил цивільного захисту Московського, Немишлянського, Основ'янського та Холодногірського районів міста.

У рамках Програми взаємодії міської ради з об'єднаннями громадян м. Харкова на 2012-2020 роки виділено та профінансовано 495,5 тис. грн, у тому числі 66,7 тис. грн – на фінансову участь Харківської міської ради у проведенні громадськими організаціями загальноміських заходів та днів національних культур і національних свят.

Проведено національне свято «Новруз» та заходи, присвячені Дню таджицької культури; загальноміські заходи з нагоди Дня Соборності України; 30-ї річниці виводу радянських військ із Афганістану; 205-ї річниці з дня народження Т.Г. Шевченка.

Станом на 01.04.2019 у м. Харкові діють 250 релігійних громад 54 конфесій, різних напрямків та толків (на 01.04.2018 – 249 релігійних громад).

Взято участь у 4 найбільш значних заходах, що проводилися релігійними організаціями.

Організовано взаємодію з правоохоронними органами щодо забезпечення охорони громадського порядку під час проведення заходів на території міста.

З метою зниження злочинності здійснювався цілодобовий моніторинг ситуації в регіоні, виявлялися негативні зміни криміногенної обстановки. 
 
 
 

Заступник директора Департаменту
економіки та комунального майна –
начальник Управління соціально-
економічного розвитку, планування 
та обліку                                                                                         Д.В.Гармаш

 

Печатать
Новости Харькова в твоем смартфоне!
скачать приложение на Google Play скачать приложение на ITunes