Про питання визнання обраним депутатом Харківської міської ради Харківського району Харківської області наступного за черговістю кандидата в депутати

Перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад
територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів
25 жовтня 2020 року


ХАРКІВСЬКА МІСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПОСТАНОВА


Від 2023-06-18 р. № 6

місто Харків

«18» червня 2023 року                                             10 год. 20 хв. 

Про питання визнання обраним депутатом Харківської міської ради Харківського району Харківської області наступного за черговістю кандидата в депутати   

14.06.2023 року до Харківської міської територіальної виборчої комісії Харківського району Харківської області надійшла належним чином засвідчена копія рішення 16 (позачергової) сесії Харківської міської ради 8 скликання від 13.06.2023 року № 364/23  «Про дострокове припинення повноважень депутата  Харківської міської ради 8 скликання» для прийняття рішення про визнання обраним депутатом наступного за черговістю кандидата в єдиному виборчому списку від Харківської обласної організації  Політичної партії «ПАРТІЯ ШАРІЯ». 

Згідно рішення 13.06.2023 року № 364/23 Харківської міської ради Харківської області «Про дострокове припинення повноважень депутата Харківської міської ради 8 скликання» було вирішено достроково припинити повноваження депутата Харківської міської ради 8 скликання Мільшіна Олександра Володимировича у зв’язку з його особистою заявою про складення депутатських повноважень. 

Розглянувши вказане рішення Харківської міської ради Харківської області Харківська міська територіальна виборча комісія Харківського району Харківської області ЗАЗНАЧАЄ: 

Відповідно до пункту другого частини другої статті 5 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» повноваження депутата місцевої ради можуть припинятися достроково також за рішенням відповідної ради у зв'язку з особистою заявою депутата місцевої ради про складення ним депутатських повноважень.

Частиною сьомою статті 5 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» визначено, що у разі дострокового припинення повноважень депутата місцевої ради вибори чи заміщення депутата, який достроково припинив повноваження, проводяться відповідно до закону про місцеві вибори.

Згідно преамбули та положень ст. 2 Виборчого кодексу України (надалі – Кодекс), він є складовим елементом законодавства про вибори, який зокрема визначає гарантії права громадян на участь у виборах, регулює підготовку та проведення Президента України, народних депутатів України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, сільських, селищних, міських, районних у містах рад, сільських, селищних, міських голів.

Згідно частини першої статті 284 Кодексу в разі дострокового припинення повноважень депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної, районної, районної у місті, а також міської, сільської, селищної ради (територіальної громади з кількістю виборців 10 тисяч і більше) на підставах і в порядку, передбачених Конституцією та законами України, за рішенням відповідної територіальної виборчої комісії депутатом визнається наступний за черговістю кандидат у депутати у відповідному територіальному або єдиному виборчому списку від відповідної місцевої організації політичної партії в порядку, передбаченому частиною п’ятою статті 283 Кодексу.

Так, кандидатів у депутати Харківської міської ради Харківської області, включених до єдиного виборчого списку від Харківської обласної організації Політичної партії «ПАРТІЯ ШАРІЯ» на перших виборах депутатів сільських, селищних, міських рад територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів 25 жовтня 2020 року було зареєстровано постановою Харківської міської територіальної виборчої комісії Харківського району Харківської області  від 25 вересня 2020 року за № 24. Черговість кандидатів у депутати  Харківської міської ради Харківської області в єдиному виборчому списку від Харківської обласної організації  Політичної партії «ПАРТІЯ ШАРІЯ» для отримання депутатського мандата не вичерпано.

Вирішуючи питання щодо можливості заміщення, тобто визнання обраним депутатом Харківської міської ради Харківської області, включених до єдиного виборчого списку від Харківської обласної організації  Політичної партії «ПАРТІЯ ШАРІЯ» на перших виборах депутатів сільських, селищних, міських рад територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів 25 жовтня 2020 року, Харківська міська територіальна виборча комісії Харківського району Харківської області комісія бере до уваги таке.

За змістом частини четвертої статті 37 Конституції України, частини третьої статті 5, статті 21 Закону України «Про політичні партії в Україні» діяльність політичної партії може бути заборонено лише в судовому порядку.

Рішенням Восьмого апеляційного адміністративного суду від 16 червня 2022 року в справі № П/857/1/22, залишеним без змін постановою Верховного Суду в складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду від 06 вересня 2022 року в цій самій справі, заборонено діяльність Політичної партії «ПАРТІЯ ШАРІЯ».

Заборона діяльності політичної партії тягне за собою припинення діяльності політичної партії, розпуск її керівних органів, обласних, міських, районних організацій і первинних осередків та інших структурних утворень, передбачених статутом політичної партії, припинення членства в політичній партії, а також прийняття центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації (легалізації) об’єднань громадян, інших громадських формувань, та його територіальними органами рішень про припинення політичної партії та її структурних утворень відповідно (частина друга статті 21 Закону України «Про політичні партії в Україні»).

Таким чином, станом на дату розгляду питання про визнання обраним депутатом наступного за черговістю кандидата в єдиному виборчому списку від Харківської обласної організації Політичної партії «ПАРТІЯ ШАРІЯ» у зв’язку з рішенням 16 (позачергової) сесії Харківської міської ради 8 скликання від 13.06.2023 року         № 364/23 «Про дострокове припинення повноважень депутата Харківської міської ради 8 скликання» варто констатувати наявність остаточного, яке набрало законної сили судового рішення, яким заборонено діяльність Політичної партії «ПАРТІЯ ШАРІЯ», що поміж іншого в силу положень Закону України «Про політичні партії в Україні» потягло і припинення, розпуск Харківської обласної організації Політичної партії «ПАРТІЯ ШАРІЯ», яка є місцевою організацією припиненої партії.

Оскільки Харківська обласна організація Політичної партії «ПАРТІЯ ШАРІЯ» є саме структурним утворенням, яке презентує та реалізує статутні цілі партії на місцевому рівні, зокрема шляхом участі та висування своїх кандидатів у депутати на місцевих виборах, прийняття Харківською міською територіальною виборчою комісію Харківського району Харківської області рішення, передбаченого частиною першою статті 284 Кодексу, відповідно перебуває у безпосередньому взаємозв’язку з діяльністю місцевої організації політичної партії, яка висувала, формувала та затверджувала виборчий список кандидатів у депутати на відповідних місцевих виборах.

Відтак, заборона вказаним вище рішенням Восьмого апеляційного адміністративного суду, що набрало законної сили, діяльності Політичної партії «ПАРТІЯ ШАРІЯ»  Харківська міська територіальна виборча комісії Харківського району Харківської області комісія вважає обставиною, яка в розумінні виборчого законодавства є істотною, винятковою і такою, що унеможливлює ухвалення Харківською міською територіальною виборчою комісію Харківського району Харківської області рішення про визнання обраним депутатом Харківської міської ради Харківської області на перших виборах депутатів сільських, селищних, міських рад територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів 25 жовтня 2020 року наступного за черговістю кандидата в єдиному виборчого списку від Харківської обласної організації Політичної партії «ПАРТІЯ ШАРІЯ» відповідно до частини першої статті 284 Виборчого кодексу України.

Аналогічний за суттю висновок містяться і у Постанові ЦВК від 13 квітня 2023 року № 25 «Про окремі питання заміщення депутатів місцевих рад, повноваження яких достроково припинені», яка в силу положень статті 13 Закону України «Про Центральну виборчу комісію» є обов'язковою для виборчих комісій нижчого рівня.

Таким чином, наявність судового рішення, що набрало законної сили, про заборону діяльності політичної партії, як і встановлені судом підстави для ухвалення такого рішення, є важливою обставиною, яку з огляду на положення статей 37, 1291 Конституції України Харківська міська територіальна виборча комісія Харківського району Харківської області зобов’язана врахувати під час розгляду питання заміщення депутата місцевої ради, повноваження якого достроково припинені, та прийняття відповідного рішення.

Враховуючи викладене та основні засади діяльності територіальних виборчих комісій, відповідно до частини другої статті 36, статей 37, 1291 Конституції України, частини першої статті 32, частини першої, четверта статті 33, статті 206 Виборчого кодексу України, статті 2, частини третьої статті 5, статті 21 Закону України “Про політичні партії в Україні”, постанову Центральної виборчої комісії від 13.04.2023 за номером 25, Харківська міська територіальна виборча комісія Харківського району Харківської області ПОСТАНОВЛЯЄ: 

1.  Визнати заборону діяльності Політичної партії «ПАРТІЯ ШАРІЯ» згідно з рішенням Восьмого апеляційного адміністративного суду від 16  червня 2022 року в справі № П/857/1/22, яке набрало законної сили, обставиною, що унеможливлює ухвалення Харківською міською територіальною виборчою комісією Харківського району Харківської області рішення щодо визнання обраними депутатом Харківської міської ради Харківської області наступного за черговістю кандидата в єдиному виборчому списку від Харківської обласної організації  Політичної партії «ПАРТІЯ ШАРІЯ». 

2. Копію цієї постанови невідкладно надіслати до Центральної виборчої комісії у порядку, передбаченому Центральною виборчою комісією.

3.  Копію цієї постанови надіслати до Харківської міської ради Харківської області.

4. Цю постанову на оприлюднити на офіційному веб-сайті Харківської міської ради.

 

Голова ХМТВК

 

Секретар засідання

 

Олена МАТВІЄНКО

 

Карина СЕМАКОВА

Печатать
Новости Харькова в твоем смартфоне!
скачать приложение на Google Play скачать приложение на ITunes