Про розгляд скарг офіційного спостерігача за позачерговими виборами Харківського міського голови Харківського району Харківської області 31 жовтня 2021 року від Всеукраїнської громадської організації «Громадська мережа «ОПОРА»

Перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад
територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів
25 жовтня 2020 року


ХАРКІВСЬКА МІСЬКА ТЕРИТОРІАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПОСТАНОВА


Від 2021-11-04 р. № 197

місто Харків

«04» листопада  2021 року                                                                      20 год 44 хв. 

Про розгляд скарг офіційного спостерігача за позачерговими виборами Харківського міського голови Харківського району Харківської області 31 жовтня 2021 року від Всеукраїнської громадської організації                  «Громадська мережа «ОПОРА» 

До Харківської міської територіальної виборчої комісії Харківського району Харківської області 02 листопада 2021 року надійшли дві скарги від офіційного спостерігача на позачергових виборах Харківського міського голови Харківського району Харківської області 31 жовтня 2021 року Зінченка Миколи Віталійовича від Всеукраїнської громадської організації «Громадська мережа «ОПОРА» (надалі – Скарги)

З огляду на те, що суб’єктом звернення із Скаргами є одна особа, а також, зважаючи наоднорідність вимог та обставин, викладених у Скаргах, Харківська міська територіальна виборча комісія Харківського району Харківської області вважає за можливе здійснити розгляд Скарг та прийняте одне рішення в порядку статті 72 Виборчого кодексу України (надалі – Кодекс). 

Зі змісту Скарг вбачається, що на підставі аналізу розбіжностей даних протоколу про підсумки голосування по виборчих дільницях Новобаварського та Основ’янського районів у місті Харкові та даних копій протоколів про підрахунок голосів виборців, отриманих офіційними спостерігачами ВГО «Громадська мережа «ОПОРА» на виборчих дільницях №№ 631180, 631193, 631197, 631201, 631205, 631211, 631177, 631189, 631200 (Новобаварський район міста Харкова), 631675 (Основ’янський район міста Харкова) встановлена розбіжність у кількості голосів на користь конкретного кандидата на посаду Харківського міського голови Харківського району Харківської області на позачергових виборах Харківського міського голови Харківського району Харківської області 31 жовтня 2021 року. 

Розглянувши Скарги по суті, а також додані до них документи Харківська міська територіальна виборча комісія Харківського району Харківської області приходить до висновку про часткове задоволення Скарг. 

До Скарги були додані «документи», що мають назву «Копія протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці №№ 631180, 631193, 631197, 631201, 631205, 631211, 631177, 631189, 631200 (Новобаварський район міста Харкова), 631675 (Основ’янський район міста Харкова)», в яких зазначено відомості про кількість голосів виборців на відповідних виборчих дільницях на користь кожного з кандидатів на посаду Харківського міського голови Харківського району Харківської області на позачергових виборах Харківського міського голови Харківського району Харківської області 31 жовтня 2021 року. 

Проаналізувавши зміст вищезазначених документів, а також відомості, що містяться в протоколах Новобаварської та Основ’янської районних територіальних виборчих комісій Харківської області про підсумки голосування з позачергових виборів Харківського міського голови Харківського району Харківської області 31 жовтня 2021 року Харківська міська територіальна виборча комісія Харківського району Харківської області встановила відмінність у цифровому позначенні кількості голосів виборців на користь кандидатів на відповідних виборчих дільницях. 

Тому, з урахуванням викладеного, Харківська міська територіальна виборча комісія Харківського району Харківської області вважає за можливе задовольнити вимоги суб’єкта звернення із скаргою щодо взяття до уваги фактів наявності розбіжностей між протоколами Новобаварської та Основ’янської районних у місті Харкові територіальних виборчих комісій Харківської області про підсумки голосування з позачергових виборів Харківського міського голови Харківського району Харківської області 31 жовтня 2021 року та відомостями, що містяться у доданих до скарги «документах», що мають назву «Копія протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці №№ 631180, 631193, 631197, 631201, 631205, 631211, 631177, 631189, 631200 (Новобаварський район міста Харкова), 631675 (Основ’янський район міста Харкова)». 

Щодо іншої частини вимог Скарг, Харківська міська територіальна виборча комісія Харківського району Харківської області зазначає наступне. 

Відповідно до абз.1 ч.1 ст. 251 Кодексу дільнична виборча комісія на своєму засіданні складає протокол про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці з кожних місцевих виборів по кожному виборчому округу, в яких проводилося голосування на виборчій дільниці. 

Частиною 3 статті 251 Кодексу передбачено, що протокол про підрахунок голосів виборців з кожних місцевих виборів по кожному виборчому, округу, по якому проводиться голосування на виборчій дільниці, складається дільничною виборчою комісією у чотирьох примірниках. Примірники протоколу нумеруються і мають однакову юридичну силу. 

Зі змісту частини 4 статті 251 Кодексу вбачається, що  кожен примірник протоколу підписується головою, заступником голови, секретарем та іншими членами дільничної виборчої комісії, які присутні на засіданні виборчої комісії та засвідчується печаткою дільничної виборчої комісії.

Перший і другий примірники протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці мають право також підписати кандидати, їх довірені особи, уповноважені особи організацій партій, офіційні спостерігачі, присутні на засіданні дільничної виборчої комісії під час підрахунку голосів виборців. 

Відповідно до ч.7 ст. 251 Кодексу перший і другий примірники протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці з відповідних місцевих виборів у відповідному виборчому окрузі, а за наявності - і відповідні примірники протоколу з позначкою "Уточнений", акт про видачу копій протоколу, складений відповідно до частини дев’ятої цієї статті, запаковуються. 

Відповідно до ч.10 ст. 251 Кодексу пакети з протоколами дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, виборчими бюлетенями, контрольними талонами і предметами, списками виборців, а також (за наявності) окремими думками членів виборчої комісії, викладеними у письмовій формі, актами, заявами, скаргами та рішеннями, прийнятими комісією, після закінчення засідання комісії транспортуються до відповідної територіальної виборчої комісії у порядку, визначеному статтею 253 цього Кодексу. 

Згідно з ч.3 ст. 254 Кодексу на засіданні територіальної виборчої комісії, зазначеному у частині першій цієї статті, голова територіальної виборчої комісії або визначений ним член комісії приймає запечатані пакети з протоколами дільничних виборчих комісій, розпечатує їх та оголошує зміст протоколів дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців на відповідних виборчих дільницях, а також приймає запечатані пакети з іншими виборчими документами, передбаченими частиною десятою статті 251 цього Кодексу. 

Зі змісту ч.5 ст. 254 Кодексу вбачається, що за результатами розгляду документів дільничної виборчої комісії та скарг про порушення вимог цього Кодексу під час проведення голосування та підрахунку голосів на виборчій дільниці, а також під час транспортування виборчих документів до територіальної виборчої комісії, що надійшли до територіальної виборчої комісії на момент прийняття документів дільничної виборчої комісії, територіальна виборча комісія приймає одне з таких рішень:

1) врахувати відомості протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці;

2) зобов’язати дільничну виборчу комісію виправити виявлені недоліки шляхом складання протоколу з позначкою «Уточнений»;

3) провести повторний підрахунок голосів на виборчій дільниці в порядку, встановленому цим Кодексом. 

Відповідно до ч.7 ст. 254 Кодексу у разі виявлення у протоколі дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці виправлень, помилок, неточностей, які можливо усунути без повторного підрахунку голосів, територіальна виборча комісія своїм рішенням може зобов’язати дільничну виборчу комісію виправити виявлені недоліки шляхом складання протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці з позначкою "Уточнений" відповідно до пункту 2 частини п’ятої цієї статті (якщо зміст таких виправлень, помилок та неточностей неможливо з’ясувати та усунути без складання протоколу з позначкою "Уточнений" дільничною виборчою комісією), про що зазначається у протоколі засідання територіальної виборчої комісії. 

Згідно з ч.9,10 ст. 254 Кодексу за наявності заяв або скарг, підтверджених відповідно оформленими актами, складеними кандидатами у депутати, кандидатами на посаду сільського, селищного, міського голови, їх довіреними особами, уповноваженими особами організацій партій, офіційними спостерігачами, виборцями, про порушення вимог цього Кодексу під час проведення голосування та/або підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці, що ставлять під сумнів результати підрахунку голосів виборців на цій виборчій дільниці, територіальна виборча комісія може прийняти рішення про проведення повторного підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці. 

У разі наявності акта або письмової заяви осіб, зазначених у частині першій статті 253 цього Кодексу, про порушення вимог цього Кодексу під час транспортування протоколів про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці та інших документів до територіальної виборчої комісії територіальна виборча комісія може, а в разі наявних ознак розпечатування пакетів із запакованими документами, а також у разі неможливості усунення без перерахунку бюлетенів неточностей у протоколі дільничної виборчої комісії - зобов’язана прийняти рішення про повторний підрахунок голосів виборців на цій дільниці. 

Прийняття рішення територіальною виборчою комісією про проведення повторного підрахунку голосів у разі виявлення порушення цілісності пакетів із запакованими документами, а також у разі неможливості усунення без перерахунку бюлетенів неточностей у протоколі дільничної виборчої комісії після прийняття виборчих документів від дільничної виборчої комісії не допускається. 

Зі змісту частини 1 статті 255 Кодексу вбачається, що територіальні виборчі комісії встановлюють підсумки голосування шляхом складання відповідного протоколу. 

Харківська міська територіальна виборча комісія Харківського району Харківської області встановила, що 31.10.2021 - 01.11.2021 року дільничні виборчі комісії виборчих дільниць №№ 631180, 631193, 631197, 631201, 631205, 631211, 631177, 631189, 631200 (Новобаварський район міста Харкова), 631675 (Основ’янський район міста Харкова) здійснювали підрахунок голосів виборців у порядку, передбаченому ст. 250 Кодексу, про що були складені відповідні протоколи про підрахунок голосів виборців на виборчих дільницях відповідно до ст. 251 Кодексу. 

Вищезазначені протоколи, відповідно до ч.3 ст. 251 Кодексу, складені у 4 (чотирьох) примірниках. Перший та другий примірники відповідно до ч.7 ст. 251 Кодексу транспортувалися в порядку, передбаченому ст. 253 Кодексу, до Новобаварської та Основ’янської районних у місті Харкові територіальних виборчих комісій Харківської області. 

Новобаварська та Основ’янська районні у місті Харкові територіальні виборчі комісії Харківської області, отримавши виборчу документацію, у тому числі, перший та другий примірники протоколів дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців, на підставі ч.5 ст. 254 Кодексу врахували відповідні відомості та склали протоколи про підсумки голосування відповідно до ст. 255 Кодексу. 

Під час розгляду протоколів дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців на відповідних виборчих дільницях виправлень, помилок, неточностей, які неможливо усунути без повторного підрахунку голосів Новобаварською та Основ’янською районними у місті Харкові територіальними виборчими комісіями Харківської області не виявлено. 

Будь-яких заяв або скарг, підтверджених відповідно оформленими актами, складеними, у тому числі, офіційними спостерігачами від ВГО «Громадська мережа «ОПОРА» під час проведення підрахунку голосів виборців на відповідних виборчих дільницях, під час транспортування виборчої документації, під час встановлення Новобаварською та Основ’янською районними у місті Харкові територіальними виборчими комісіями Харківської області підсумків голосування, про порушення вимог Кодексу, що ставлять під сумнів результати підрахунку голосів виборців на відповідних виборчих дільницях не надходило. 

Ознаки розпечатування пакетів із запакованими документами, Новобаварською та Основ’янською районними у місті Харкові територіальними виборчими комісіями Харківської області, також, встановлено не було. 

За таких обставин Новобаварська та Основ’янська районні у місті Харкові територіальні виборчі комісії Харківської області під час розгляду виборчої документації не мали права прийняти інше рішення, передбачене ч.5 ст. 254 Кодексу, аніж як врахувати відомості протоколу про підрахунок голосів виборців на відповідних виборчих дільницях (п.1 ч.5 ст. 254 Кодексу). 

Таким чином, Новобаварська та Основ’янська районні у місті Харкові територіальні виборчі комісії Харківської області під час врахування відомостей про кількість виборців на підставі протоколів дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців на виборчих дільницях №№ 631180, 631193, 631197, 631201, 631205, 631211, 631177, 631189, 631200 (Новобаварський район міста Харкова), 631675 (Основ’янський район міста Харкова) та складанні протоколу про підсумки голосування діяли відповідно до закону, в межах повноважень, передбачених законом, і не порушили виборчі права виборців, права і законні інтереси інших суб’єктів виборчого процесу. 

При цьому, суб’єктом звернення із скаргою не надано підтвердження порушення Навобаварською та Основ’янською районними у місті Харкові територіальними виборчими комісіями законодавства про вибори, а наявних у матеріалах скарги доказів недостатньо для встановлення цього факту виборчими комісіями. 

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 72 Кодексу Харківська міська територіальна виборча комісія Харківського району Харківської області 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ:

 

1. Задовольнити частково скаргу офіційного спостерігача за позачерговими виборами Харківського міського голови Харківського району Харківської області 31 жовтня 2021 року Зінченка Миколи Віталійовича від Всеукраїнської громадської організації «Громадська мережа «ОПОРА». 

2. Взяти до уваги факти наявності розбіжностей між протоколами Новобаварської та Основ’янської районних у місті Харкові територіальних виборчих комісій Харківської області про підсумки голосування з позачергових виборів Харківського міського голови Харківського району Харківської області 31 жовтня 2021 року та відомостями, що містяться у доданих до скарги «документах», що мають назву «Копія протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці №№ 631180, 631193, 631197, 631201, 631205, 631211, 631177, 631189, 631200 (Новобаварський район міста Харкова), 631675 (Основ’янський район міста Харкова)». 

3. В задоволенні іншої частини вимог скарг – відмовити. 

4. Копію цієї постанови не пізніше наступного дня видати (надіслати) Зінченку Миколі Віталійовичу. 

5. Цю постанову оприлюднити на стенді офіційних матеріалів комісії та оприлюднити на офіційному веб-сайті Харківської міської ради.           

 

 

 

Голова ХМТВК

 

Секретар

 

Олена МАТВІЄНКО

 

Кристина МІШУСТІНА

Печатать
Новости Харькова в твоем смартфоне!
скачать приложение на Google Play скачать приложение на ITunes