Рішення 14 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 25.01.2023 №322/23 "Про внесення змін до рішення 13 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 17.11.2022 № 285/22 «Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2023 рік»" 20554000000
(код бюджету)

 

На підставі постанови Кабінету Міністрів України від 30.12.2022 № 1472 «Деякі питання розподілу обсягу освітньої субвенції на 2023 рік», наказів Міністерства фінансів України від 15.12.2022 № 434 «Про затвердження змін до бюджетної класифікації» та від 21.12.2022 № 453 «Про затвердження Змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету», враховуючи розпорядження начальника Харківської обласної військової адміністрації від 20.12.2022 № 346 В «Про схвалення проєкту обласного бюджету Харківської області на 2023 рік», а також розпорядження міського голови та звернення головних розпорядників коштів, керуючись ст.ст. 14, 23, 78 Бюджетного кодексу України, ст.ст. 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Харківська міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Внести до рішення 13 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 17.11.2022 № 285/22 «Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2023 рік» такі зміни:  

1.1. Викласти пункт 1 рішення в такій редакції:

«1. Визначити на 2023 рік:

1.1. Доходи бюджету Харківської міської територіальної громади в сумі 17 789 318 399 гривень, у тому числі доходи загального фонду бюджету Харківської міської територіальної громади – 16 145 698 400 гривень, доходи спеціального фонду бюджету Харківської міської територіальної громади – 1 643 619 999 гривень, згідно з додатком 1 до цього рішення.

1.2. Видатки бюджету Харківської міської територіальної громади в сумі 16 134 286 262 гривні, у тому числі видатки загального фонду бюджету Харківської міської територіальної громади – 14 089 394 970 гривень, видатки спеціального фонду бюджету Харківської міської територіальної громади – 2 044 891 292 гривні, згідно з додатком 2 до цього рішення.

1.3. Надання кредитів з бюджету Харківської міської територіальної громади в сумі 525 246 562 гривні, згідно з додатком 3 до цього рішення.

1.4. Профіцит бюджету Харківської міської територіальної громади в сумі 1 981 517 855 гривень згідно з додатком 4 до цього рішення.

1.5. Дефіцит бюджету Харківської міської територіальної громади в сумі 851 732 280 гривень згідно з додатком 4 до цього рішення.

1.6. Оборотний залишок бюджетних коштів бюджету Харківської міської територіальної громади у розмірі 3 000 000 гривень, що становить менше одного відсотка видатків загального фонду бюджету Харківської міської територіальної громади, визначених цим пунктом.

1.7. Резервний фонд бюджету Харківської міської територіальної громади в розмірі 100 000 000 гривень.». 

1.2. Викласти пункт 6 рішення в такій редакції:

«6. Затвердити розподіл витрат бюджету Харківської міської територіальної громади на реалізацію місцевих програм у сумі 14 012 549 528 гривень згідно з додатком 7 до цього рішення.». 

1.3. Доповнити рішення пунктом 25 такого змісту:

«25. Надати згоду Харківській обласній військовій адміністрації на проведення у 2023 році централізованого перерахування субвенції без розподілу її бюджету Харківської міської територіальної громади на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію (у тому числі її виробництво, транспортування та постачання), послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води (або послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води) (у тому числі у разі заміни сторони у зобов’язанні та/або у разі правонаступництва), послуги з централізованого постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися відповідним категоріям споживачів, яка виникла у зв’язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії, послуг з постачання теплової енергії та постачання гарячої води (або послуг з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води), послуг з централізованого постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи органами місцевого самоврядування для відповідної категорії споживачів, підтверджена територіальною комісією з питань узгодження заборгованості з різниці в тарифах та не профінансована з державного бюджету у попередніх періодах.». 

1.4. Пункти 25-28 рішення вважати пунктами 26-29 відповідно. 

1.5. Викласти додатки 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 у новій редакції.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії Харківської міської ради.

 

 
Міський голова                                                                    І.О. ТЕРЕХОВ

Пакет документов (скачать)
Печатать
Новости Харькова в твоем смартфоне!
скачать приложение на Google Play скачать приложение на ITunes