Рішення 38 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 02.12.2020 №2293/20 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2021 рік"

20554000000
(код бюджету)

Відповідно до ст.ст.75, 76, 77 Бюджетного кодексу України, на підставі п. 23 ч. 1 ст. 26, ст. 61 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст.ст. 50, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Харківська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Визначити на 2021 рік:

1.1. Доходи бюджету Харківської міської територіальної громади в сумі 15 612 264 225 гривень, у тому числі доходи загального фонду бюджету міста Харкова – 14 978 564 600 гривень, доходи спеціального фонду бюджету міста Харкова – 633 699 625 гривень, згідно з додатком 1 до цього рішення.

1.2. Видатки бюджету Харківської міської територіальної громади в сумі 15 438 077 125 гривень, у тому числі видатки
загального фонду бюджету міста Харкова – 11 311 556 252 гривні, видатки спеціального фонду бюджету міста Харкова –  4 126 520 873 гривні, згідно з додатком 2 до цього рішення.

1.3. Надання кредитів з бюджету Харківської міської територіальної громади в сумі 174 187 100 гривень, згідно з додатком 3 до цього рішення.

1.4. Профіцит за загальним фондом бюджету Харківської міської територіальної громади в сумі 3 671 308 348 гривень згідно з додатком 4 до цього рішення.

1.5. Дефіцит за спеціальним фондом бюджету Харківської міської територіальної громади в сумі 3 671 308 348 гривень згідно з додатком 4 до цього рішення.

1.6. Оборотний залишок бюджетних коштів бюджету Харківської міської територіальної громади у розмірі 3 000 000 гривень, що становить менше одного відсотка видатків загального фонду бюджету Харківської міської територіальної громади, визначених цим пунктом.

1.7. Резервний фонд бюджету Харківської міської територіальної громади в розмірі 81 800 000 гривень, що становить менше одного відсотка видатків загального фонду бюджету Харківської міської територіальної громади, визначених цим пунктом.

2. Визначити, що з 01.01.2021 районні в місті Харкові бюджети не затверджуються, по місту затверджується єдиний бюджет – бюджет Харківської міської територіальної громади. В зв’язку з цим, в усіх актах, затверджених Харківською міською радою, виконавчим комітетом Харківської міської ради, міським головою, посилання на «бюджет міста Харкова», «бюджети районів в місті Харкові» вважати посиланням на «бюджет Харківської міської територіальної громади».

3. Затвердити на 2021 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.

4. Затвердити на 2021 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів із будівництва, реконструкції і реставрації об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об’єктами згідно з додатком 6 до цього рішення.

5. Затвердити розподіл витрат бюджету Харківської міської територіальної громади на реалізацію місцевих програм у сумі 12 824 100 893 гривні згідно з додатком 7 до цього рішення.

6. Установити, що у загальному фонді бюджету Харківської міської територіальної громади на 2021 рік:1) до доходів загального фонду бюджету Харківської міської територіальної громади належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені Бюджетним кодексом України;2) джерелами формування в частині фінансування є надходження, визначені частиною першою статті 15 Бюджетного кодексу України;3) джерелами формування в частині кредитування є надходження, визначені Бюджетним кодексом України.

7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету Харківської міської територіальної громади на 2021 рік:1) у частині доходів є надходження, визначені частиною першою статті 69ˡ Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені Бюджетним кодексом України;2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктами 9 та 10 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України;3) у частині кредитування є надходження, визначені пунктом 11 частини 1 статті 69-1 Бюджетного кодексу України та пунктом 8 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України. 

8. Установити, що у 2021 році всі податки та збори, що є джерелами дохідної частини бюджету Харківської міської територіальної громади та визначені пп.1) пункту 6 та пунктом 7 цього рішення зараховуються:

8.1. Платниками, крім тих, які обслуговуються в Північному управлінні Офісу великих платників податків Державної податкової служби та розташовані на території Харківської міської територіальної громади, на рахунки Казначейства України районів міста та в повному обсязі зараховуються до доходів бюджету Харківської міської територіальної громади;

8.2. Платниками, які обслуговуються в Північному управлінні Офісу великих платників податків Державної податкової служби та розташовані на території Харківської міської територіальної громади, на рахунки Казначейства України, відкриті для виконання бюджету Харківської міської територіальної громади.

9. Установити на 2021 рік для підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Харкова, порядок, за яким відрахування частини чистого прибутку (доходу) до бюджету міста проводяться за нульовою ставкою (якщо інше не встановлено рішеннями міської ради).

10. Контроль за виконанням планових показників із надходження доходів до бюджету Харківської міської територіальної громади здійснюється виконавчими органами Харківської міської ради згідно з додатком 8 до цього рішення.

11. Визначити на 31 грудня 2021 року граничний обсяг місцевого боргу в сумі 2 000 000 000 гривень.

12. Установити, що у 2021 році місцеві гарантії можуть надаватись:1) для забезпечення повного або часткового виконання боргових зобов’язань суб’єктів господарювання – резидентів України, що належать до комунального сектору економіки, розташовані на відповідній території та здійснюють на цій території реалізацію інвестиційних проектів, метою яких є розвиток комунальної інфраструктури або впровадження ресурсозберігаючих технологій;2) для забезпечення повного або часткового виконання боргових зобов’язань суб’єктів господарювання – резидентів України, що належать до комунального сектору економіки, розташовані на відповідній території та здійснюють на цій території реалізацію інвестиційних проектів, метою яких є розвиток комунальної інфраструктури, відновлення та реконструкція об’єктів спільної власності територіальних громад або державної власності або впровадження ресурсозберігаючих технологій, а також реалізацію проектів будівництва, реконструкції, капітального ремонту автомобільних доріг загального користування державного, місцевого значення.

13. Визначити на 2021 рік захищеними видатками бюджету Харківської міської територіальної громади видатки загального фонду на:- оплату праці працівників бюджетних установ;- нарахування на заробітну плату;- придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;- забезпечення продуктами харчування;- оплату комунальних послуг та енергоносіїв;- обслуговування та погашення місцевого боргу;- трансферти населенню;- поточні трансферти місцевим бюджетам;- видатки на забезпечення безкоштовним харчуванням молоком учнів перших класів загальноосвітніх навчальних закладів комунальної форми власності міста Харкова комунальним підприємством «Комбінат дитячого харчування»;- фінансову допомогу комунальним підприємствам міста на виплату заробітної плати, оплату комунальних послуг та енергоносіїв.

14. Визначити, що залишки коштів міського бюджету міста Харкова та бюджетів районів у місті на кінець відповідного бюджетного року перераховуються органами Державної казначейської служби України у Харківській області в повному обсязі на рахунки бюджету Харківської міської територіальної громади.

15. Визначити, що обслуговування коштів бюджету Харківської міської територіальної громади у частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ може здійснюватися установами банків державного сектору згідно з чинним законодавством.

16. Розпорядникам коштів бюджету Харківської міської територіальної громади забезпечити:

16.1. Розробку, затвердження, оприлюднення паспортів бюджетних програм відповідно до наказів Міністерства фінансів України від 29.12.2002 № 1098 та від 26.08.2014 № 836 (зі змінами).

16.2. Здійснення управління бюджетними коштами в межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі.

16.3. Взяття бюджетних зобов’язань та здійснення платежів тільки в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік органами Державної казначейської служби України, а за спеціальним фондом бюджету – виключно в межах відповідних фактичних надходжень до спеціального фонду бюджету.

16.4. У першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, у межах встановлених відповідним головним розпорядникам обґрунтованих лімітів споживання в натуральних одиницях відповідно до встановлених асигнувань.

16.5. Доведення встановлених цим рішенням лімітів споживання енергоносіїв у фізичних обсягах кожній підпорядкованій бюджетній установі та встановлення контролю за їх дотриманням згідно з додатком 9 до цього рішення.

16.6. Доступність інформації про бюджет відповідно до законодавства.

17. Установити, що керівники бюджетних установ утримують чисельність працівників  та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах у межах наданих помісячних асигнувань.

18. Оплата праці працівників апарату та виконавчих органів Харківської міської ради здійснюється виключно в межах встановленого цим рішенням фонду оплати праці згідно зі штатними розписами, складеними за формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 28.01.2002 № 57 (зі змінами) для органів місцевого самоврядування, розпорядженнями міського голови, якими встановлюються надбавки та доплати відповідно до вимог чинного законодавства, та розпорядчими актами керівників виконавчих органів, якими встановлюються надбавки за вислугу років.

Самостійними вважаються виконавчі органи, положення про які затверджені міською радою в установленому порядку, крім служб у справах дітей по районах Департаменту служб у справах дітей, Управління соціального моніторингу Департаменту соціальної політики, відділу з питань здійснення державної регуляторної політики Департаменту адміністративних послуг та споживчого ринку.

Преміювання працівників, у тому числі з нагоди державних, професійних свят, ювілейних дат і за рахунок економії фонду оплати праці, установлення їм надбавок, надання матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань та матеріальної допомоги для оздоровлення при наданні щорічної відпустки здійснюється щодо заступників міського голови за розпорядженням міського голови згідно з умовами, визначеними рішенням 1 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.11.2015 № 9/15, секретаря міської ради, керівників департаментів, голів адміністрацій, працівників апарату міської ради – за розпорядженням міського голови, щодо заступників керівників департаментів, заступників голів адміністрацій, керівників самостійних управлінь, відділів, що входять до складу департаментів та адміністрацій, їх заступників – за наказом керівника відповідного департаменту, адміністрації як органу вищого рівня, щодо інших працівників виконавчих органів міської ради – за наказом керівника відповідного виконавчого органу, який є розпорядником коштів на оплату праці. Щомісячне преміювання працівників здійснюється за фактично відпрацьований час відповідно до особистого внеску до загальних результатів роботи в межах затвердженого фонду оплати праці. Преміювання заступників міського голови з нагоди державних, професійних свят, ювілейних дат і за рахунок економії фонду оплати праці здійснюється за розпорядженням міського голови.Матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань та матеріальна допомога для оздоровлення при наданні щорічної відпустки працівникам апарату та виконавчих органів міської ради надається в розмірі, що не перевищує середньомісячну заробітну плату.

Розподіл фонду економії коштів на оплату праці працівників за кожним головним розпорядником здійснюється в разі його наявності не частіше одного разу на квартал за погодженням з міським головою.

19. Установити, що за бюджетні установи, які фінансуються з бюджету Харківської міської територіальної громади та розташовані в одній будівлі, та за Харківську міську організацію ветеранів України (у разі її розташування в цій будівлі) розрахунки за енергоносії, комунальні, телекомунікаційні послуги, що споживаються ними в цій будівлі, за утримання та обслуговування приміщень цієї будівлі, її поточний та капітальний ремонт здійснює розпорядник бюджетних коштів, на балансі (в управлінні) якого знаходиться ця будівля, якщо такому розпоряднику в бюджеті Харківської міської територіальної громади передбачено відповідні видатки.

20. Установити, що при визначенні вартості робіт щодо об’єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного ремонту, які здійснюються підрядним способом за рахунок коштів бюджету Харківської міської територіальної громади, застосовується рівень середньомісячної заробітної плати, що відповідає середньому розряду робіт 3,8, у розмірі 15 000 гривень.

21. Узяти до уваги, що згідно з п. 4 рішення 1 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 20.11.2015 № 12/15 «Про перейменування об’єктів топоніміки Харківської міської територіальної громади» документи, що містять найменування перейменованих об’єктів топоніміки Харківської міської територіальної громади, є чинними з урахуванням вимог законодавства, у зв’язку з чим фінансування з бюджету Харківської міської територіальної громади об’єктів, видатки на які передбачено цим рішенням та кошторисами на виконання програм, затверджених міською радою, здійснюється згідно із затвердженою проектно-кошторисною, тендерною та іншою документацією, яка містить найменування перейменованих об’єктів топоніміки.

22. У зв’язку із тим, що апарат і виконавчі органи Харківської міської ради як головні розпорядники коштів бюджету Харківської міської територіальної громади відповідно до ст. 22 Бюджетного кодексу України наділені повноваженнями щодо реалізації програм та заходів за рахунок коштів бюджету Харківської міської територіальної громади та здійснюють управління бюджетними коштами в межах встановлених бюджетних призначень, уповноважити апарат і виконавчі органи Харківської міської ради проводити роботу з Антимонопольним комітетом України та його підрозділами з питань надання державної допомоги суб’єктам господарювання відповідної галузі, у тому числі щодо подання повідомлень та інших документів.

23. Надати міському голові право укладати від імені Харківської міської ради договори про міжбюджетні трансферти.

24. Надати заступнику міського голови – керуючому справами виконавчого комітету міської ради, а в разі його відсутності – першому заступнику міського голови, право затверджувати кошториси, плани асигнувань загального фонду бюджету, плани надання кредитів із загального фонду бюджету, плани спеціального фонду, плани використання бюджетних коштів (крім планів використання бюджетних коштів одержувачів), помісячні плани використання бюджетних коштів, штатні розписи головних розпорядників коштів бюджету Харківської міської територіальної громади та зміни до них за погодженням із Департаментом бюджету і фінансів Харківської міської ради.

25. Надати заступнику міського голови – директору Департаменту бюджету і фінансів право в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів бюджету міста на депозитах або шляхом придбання цінних паперів, емітованих міською радою, з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду, а також шляхом придбання державних цінних паперів відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України.

26. Надати заступнику міського голови – директору Департаменту бюджету і фінансів, а в разі його відсутності – одному з його заступників, право затверджувати розпорядження про виділення коштів загального та спеціального фондів бюджету Харківської міської територіальної громади в межах встановлених бюджетних призначень.

27. Надати Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради право на:

27.1. Отримання позик у фінансових установах на покриття тимчасових касових розривів, що виникають за загальним фондом та бюджетом розвитку бюджету міста.

27.2. Отримання у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позик в органах Державної казначейської служби України на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету Харківської міської територіальної громади, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду.

27.3. Здійснення у процесі виконання бюджету міста у виняткових випадках розподілу та перерозподілу бюджетних призначень на підставі розпоряджень міського голови з подальшим затвердженням міською радою.

27.4. Управління боргом Харківської міської територіальної громади з метою економії бюджетних коштів, здійснення правочинів з місцевим боргом, включаючи обмін, випуск, купівлю, викуп та продаж боргових зобов’язань територіальної громади Харківської міської територіальної громади за умови дотримання граничного обсягу місцевого боргу на кінець бюджетного періоду.

27.5. Укладання договорів на залучення коштів до цільового фонду міської ради з комплексного соціально-економічного розвитку міста.

28. Доручити виконавчому комітету Харківської міської ради затверджувати в разі потреби порядки використання коштів бюджету Харківської міської територіальної громади за напрямками видатків, здійснення заходів за якими потребує визначення механізму використання бюджетних коштів, з урахуванням пропозицій Департаменту бюджету і фінансів.

29. Інформація про бюджет Харківської міської територіальної громади, про заплановане та фактичне використання коштів бюджету Харківської міської територіальної громади оприлюднюється відповідно до вимог, встановлених Бюджетним кодексом України, Законом України «Про доступ до публічної інформації», Законом України «Про відкритість використання публічних коштів».

30. Рішення набирає чинності з 1 січня 2021 року.

31. Додатки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 до рішення є його невід’ємною частиною.

32. Рішення підлягає оприлюдненню в десятиденний строк з дня його прийняття. 33. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії Харківської міської ради та секретаря Харківської міської ради.
Секретар міської ради                                                          О.М. НОВАК

Пакет документов (скачать)
Печатать
Новости Харькова в твоем смартфоне!
скачать приложение на Google Play скачать приложение на ITunes