Рішення 9 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 22.12.2021 №207/21 "Про внесення змін до рішення 11 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 22.02.2017 № 542/17 «Про місцеві податки і збори у місті Харкові»"

Відповідно до Податкового кодексу України, на підставі ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ураховуючи рішення Антимонопольного комітету України від 16.04.2020 № 243-р, керуючись ст.ст. 42, 59 зазначеного Закону, Харківська міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Внести до рішення 11 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 22.02.2017 № 542/17 «Про місцеві податки і збори у місті Харкові» такі зміни:

1.1. Розділ 2 додатка 2 викласти в такій редакції:

«2. Пільги щодо сплати земельного податку для юридичних осіб

2.1. Від сплати земельного податку звільняються:

2.1.1. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, органи прокуратури, військові формування, утворені відповідно до законів України, Збройні Сили України та Державна прикордонна служба України, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів.

2.1.2. Житлово-будівельні кооперативи, житлові кооперативи (з першого числа місяця, наступного за місяцем, у якому відповідно до законодавства здійснено прийняття до експлуатації закінченого будівництвом житлового будинку, і такий житловий будинок споруджувався або придбавався житлово-будівельним (житловим) кооперативом) та об’єднання (асоціації, товариства) співвласників багатоквартирних будинків, що внесені до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі реорганізації житлово-будівельних кооперативів, житлових кооперативів в об’єднання співвласників багатоквартирних будинків право на пільгу зі сплати земельного податку переходить до новостворених суб’єктів господарювання.

Вищезазначена пільга не розповсюджується на земельні ділянки незавершеного будівництва об’єктів та на площі викуплених нежитлових приміщень (їх частин) багатоквартирних житлових будинків (обчислюється пропорційно частці викуплених приміщень до загальної площі житлового будинку).

2.1.3. Заповідники, у тому числі історико-культурні, національні природні парки, заказники (крім мисливських), парки державної та комунальної власності, регіональні ландшафтні парки, ботанічні сади, дендрологічні і зоологічні парки, пам’ятки природи, заповідні урочища та парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва.

2.1.4. Дослідні господарства науково-дослідних установ і закладів освіти сільськогосподарського профілю та закладів професійної (професійно-технічної) освіти.

2.1.5. Заклади, установи та організації, спеціалізовані санаторії України для реабілітації, лікування та оздоровлення хворих, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів.

2.1.6. Дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади України незалежно від їх підпорядкованості, у тому числі дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади України, які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій.

2.1.7. Благодійні організації, створені відповідно до законодавства.

2.1.8. Гаражно-будівельні кооперативи та гаражні кооперативи.

2.2. Якщо платники податку, які користуються пільгами із земельного податку, надають в оренду земельні ділянки, окремі будівлі або їх частини іншим суб’єктам правовідносин, які звільнені від сплати зазначеного податку, земельний податок за такі земельні ділянки та за земельні ділянки під такими будівлями (їх частинами) не сплачується.

3. Звільнення від сплати земельного податку, передбачене підпунктами   2.1.3–2.1.8, застосовується за таких умов:

3.1. Кошти, вивільнені в результаті застосування пільги зі сплати земельного податку, повинні спрямовуватися на витрати, визначені підпунктами 2 і 3 пункту 3 Критеріїв оцінки допустимості державної допомоги суб’єктам господарювання для забезпечення розвитку регіонів та підтримки середнього та малого підприємництва, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 07.02.2018 № 57.

3.2. Розмір коштів, вивільнених у результаті надання пільги зі сплати земельного податку, на витрати, зазначені в підпункті 3.1, повинен становити:

для суб’єктів великого підприємництва – до 50 відсотків таких витрат;

для суб’єктів середнього підприємництва – до 60 відсотків таких витрат;

для суб’єктів малого підприємництва – до 70 відсотків таких витрат.

3.3. Пільги зі сплати земельного податку не надаються суб’єктам господарювання, яких визнано банкрутами, стосовно яких порушено справу про банкрутство, які перебувають на стадії ліквідації, мають прострочену більш як шість місяців заборгованість перед державним (місцевим) бюджетом, Пенсійним фондом України та фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування, що підтверджується відповідними органами державної влади, визнають свою неспроможність своєчасно виконати зобов’язання перед кредиторами через незадовільний стан фінансово-господарської діяльності.

3.4. Сукупний розмір державної допомоги (у тому числі пільг зі сплати земельного податку) на покриття відповідних витрат, якщо суб’єкт господарювання є отримувачем державної допомоги за різними програмами державної допомоги та/або індивідуальної державної допомоги, визначається з урахуванням вимог пункту 7 Критеріїв оцінки допустимості державної допомоги суб’єктам господарювання для забезпечення розвитку регіонів та підтримки середнього підприємництва, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 07.02.2018 № 57.».

1.2. Пункт 6 додатка 1 виключити.

1.3. Додаток 3 доповнити пунктами 1, 23, 48, 49 такого змісту: 

№ з/п

Місцезнаходження майданчика для платного паркування (спеціальної земельної ділянки, відведеної для організації та провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів)

Площа земельної ділянки, яка відведена для паркування, кв. м

Кількість місць для паркування транспортних засобів

Технічне облаштування

1

2

3

4

5

1

вул. Космічна, 21

572

40

дорожні знаки, розмітка

23

просп. Науки біля станції метро «Наукова»

299,75

21

дорожні знаки, розмітка

48

пров. Отакара Яроша біля готелю «Мир»

470,25

33

дорожні знаки, розмітка

49

вул. Плеханівська, 79

442,75

31

дорожні знаки, розмітка

 
1.4. Пункти 25, 27, 41, 42 додатка 3 викласти в такій редакції: 

№ з/п

Місцезнаходження майданчика для платного паркування (спеціальної земельної ділянки, відведеної для організації та провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів)

Площа земельної ділянки, яка відведена для паркування, кв. м

Кількість місць для паркування транспортних засобів

Технічне облаштування

1

2

3

4

5

25

просп. Тракторобудівників, 71

2 057

144

дорожні знаки, огорожа, КПП, шлагбаум

1

2

3

4

5

27

вул. Амосова, 40

1 116,5

78

дорожні знаки, огорожа, КПП, шлагбаум

41

просп. Тракторобудівників, 63

932,25

65

дорожні знаки, огорожа, КПП, шлагбаум

42

просп. Тракторобудівників, 59/56

932,25

65

дорожні знаки, огорожа, КПП, шлагбаум

 

1.5. У додатку 3 пункт 32 розділу «Майданчики для паркування, що закріплені за КП «Харківпарксервіс» та розділ «Майданчики для паркування, які закріплені за вокзалом «Харків-Пасажирський» виключити.

2. Рішення набирає чинності з 01.01.2023, крім пунктів 1.3–1.5, які набирають чинності з дня опублікування рішення.

3. Доручити Департаменту у справах інформації та зв’язків  з громадськістю Харківської міської ради (Сідоренко Ю.С.) забезпечити оприлюднення рішення в засобах масової інформації в установленому порядку.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію Харківської міської ради з питань планування, бюджету і фінансів та секретаря Харківської міської ради.

 

 
Міський голова                                                                      І.О. ТЕРЕХОВ

 

Печатать
Новости Харькова в твоем смартфоне!
скачать приложение на Google Play скачать приложение на ITunes