Регулярні канали повідомлення про корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення

Харківська міська рада та її виконавчі органи в межах повноважень співпрацюють з особами, які добросовісно повідомляють про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції».

Викривачі, їх близькі особи перебувають під захистом держави. 
За наявності загрози життю, житлу, здоров’ю та майну викривачів,

їх близьких осіб у зв’язку із здійсненим повідомленням про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону правоохоронними органами до них можуть бути застосовані правові, організаційно-технічні та інші спрямовані на захист від протиправних посягань заходи, передбачені Законом України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві». 

Викривачу, його близьким особам не може бути відмовлено у прийнятті на роботу, їх не може бути звільнено чи примушено до звільнення, притягнуто до дисциплінарної відповідальності чи піддано з боку керівника або роботодавця іншим негативним заходам впливу (переведення, атестація, зміна умов праці, відмова у призначенні на вищу посаду, зменшення заробітної плати тощо) або загрозі таких заходів впливу у зв’язку з повідомленням про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону.

Заборонено розкривати інформацію про особу викривача, його близьких осіб або інші дані, які можуть ідентифікувати особу викривача, його близьких осіб, третім особам, які не залучаються до розгляду, перевірки та/або розслідування повідомлених ним фактів, а також особам, дій або бездіяльності яких стосуються повідомлені ним факти, крім випадків, установлених законом.

Ви можете залишити відповідне повідомлення про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» посадовими особами Харківської міської ради та її виконавчих органів щодо:

 1. неподання або несвоєчасного подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;
 2. невжиття заходів запобігання та врегулювання конфлікту інтересів;
 3. порушення обмежень на одержання подарунків, спільної роботи близьких осіб, сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності;
 4. порушення Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування;
 5. порушення заборони на одержання пільг, послуг і майна органами місцевого самоврядування;
 6. невиконання вимоги про проведення спеціальної перевірки
  або порушення порядку проведення такої перевірки;
 7. невиконання вимоги проведення службового розслідування стосовно особи, яка вчинила корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення;
 8. рішень, прийнятих з порушенням вимог Закону України
  «Про запобігання корупції»

Повідомлення має містити фактичні дані, що підтверджують можливе вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, інших порушень цього Закону, які можуть бути перевірені.

 
Повідомлення про корупційне правопорушення можна направити поштою, подати через спеціальні телефонні лінії, на спеціальні адреси електронної пошти.


 

Спеціальні телефонні лінії та адреси електронної пошти

 

 

Назва виконавчого органу Харківської міської ради 

 

 

Уповноважена особа з питань

запобігання та виявлення корупції 

 

 

Спеціальна телефонна лінія та електронна адреса

 

Служба з питань запобігання корупції

 

Павлова Олена Володимирівна, начальник

 

 

+38 (099) 251 17 28
[email protected]

 

 

Департаменти та управління міської ради 

 

Департамент адміністративних послуг та споживчого ринку

Ліхоніна Ірина Володимирівна – начальник відділу організаційної роботи                       та контролю

 

(057) 725 29 24

[email protected]

 

Департамент будівництва та шляхового господарства

 

Шевченко Оксана Миколаївна –

заступник начальника Управління шляхового господарства

 

(057) 760 75 62

[email protected]

 

Департамент бюджету і фінансів

Гура Ганна

Сергіївна  – начальник відділу кадрів

 

(057) 760 76 04

[email protected]

Департамент економіки та комунального майна

 

Костя Тамара

Василівна – начальник відділу роботи з персоналом

 

(097) 638 36 46

[email protected]

 

Управління комунального майна                        

та приватизації Департаменту економіки та комунального майна

Багно Денис Анатолійович –    головний спеціаліст-юрисконсульт сектору

(057) 725 25 42

[email protected]

 

Департамент житлово-комунального господарства

Хруслова

Юлія Сергіївна –заступник начальника відділу                     по роботі                            зі зверненнями громадян управління обліку та розподілу житлової площі

 

(057) 725 76 73

[email protected]

 

Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту житлово-комунального господарства

Благонравов Володимир Леонідович – заступник начальника управління

(057) 725 23 55

[email protected]

 

Департамент земельних відносин

Назарова

Ольга

Вячеславівна –

заступник начальника відділу роботи з персоналом

(057) 725 31 70

[email protected]

 

Департамент з інспекційної роботи

Несвітайло

Лілія

Володимирівна – начальник відділу роботи з персоналом

 

098 431 39 65

[email protected]

Департамент з питань забезпечення життєдіяльності міста

Соколова Інна Юріївна – начальник відділу діловодства, організації роботи                     та контролю

 

(057) 725 39 65

[email protected]

 

Департамент інфраструктури

 

Марусенко Тетяна Іванівна  –

заступник начальника відділу забезпечення діяльності Департаменту

 

(057) 760 75 26

[email protected]

 

Департамент культури

 

Фефелова Кристина Володимирівна – начальник відділу кадрів

 

  (097) 27 33 847

[email protected]

 

Департамент міжнародного співробітництва

 

Тупікова Сабіна Олегівна –

головний спеціаліст відділу розвитку туристської інфраструктури                         та іміджевих проектів

 

(057) 760 74 41

[email protected]

 

Департамент містобудування та архітектури

 

Божкова Лілія Олексіївна –

начальник відділу містобудівної документації

 

(057) 760 74 78

[email protected]

 

Департамент освіти

 

Закіпний Микола Миколайович -начальник загального відділу

(057) 760 77 40

[email protected]

 

 

Департамент охорони здоров’я

 

Точилова Ольга Валеріївна – начальник відділу кадрів

 

(057) 725 28 97

[email protected]

 

 

Департамент по взаємодії    

з правоохоронними органами та цивільного захисту

 

Зінченко Геннадій Володимирович –

заступник директора департаменту – начальник Управління громадської безпеки та оборонної роботи

 

(057) 725 39 53

[email protected]

 

Департамент реєстрації

 

Зінов’єва Інна Олексіївна – головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

(057) 725 21 06

[email protected]

 

Департамент служб

у справах дітей

 

Зінченко Ірина Ігорівна –  головний спеціаліст відділу організаційно-методичної роботи  

з питань соціального захисту прав дітей

 

066 859 65 62

[email protected]

 

Департамент соціальної політики

 

Кривохижа Олена Олександрівна –начальник відділу кадрів

 

(057) 760-79-76

[email protected]

 

Управління з соціальних питань Департаменту соціальної політики

Бєлоусова Оксана Анатоліївна –  начальник загального відділу

 

(057) 760-77-83

[email protected]

 

Департамент у справах  сім’ї, молоді та спорту

Курочка Тетяна Анатоліївна – начальник відділу кадрової, організаційної роботи та контролю

(057) 760-75-45

[email protected]

 

Управління з питань фізичної культури та спорту Департаменту у справах  сім’ї, молоді та спорту

Пономаренко Валерій Олександрович – начальник відділу матеріально-технічного забезпечення та розвитку спортивної інфраструктури

[email protected]

Управління інноваційного розвитку та іміджевих  проектів Департаменту у справах  сім’ї, молоді                      та спорту

Бутинець Дар'я Олександрівна – заступник начальника відділу проведення іміджевих заходів

[email protected]

 

Департамент цифрової трансформації

 

Іванова

Наталія Юріївна –

головний спеціаліст-юрисконсульт юридичного відділу

 

(057) 725 39 99

[email protected]

 

 

Адміністрації та управління міської ради 

 

Адміністрація Індустріального району

 

Ладика Наталія Іванівна –
завідувач сектору кадрової роботи відділу організаційної та кадрової роботи управління з організаційної роботи та загальних питань

(057) 725 27 42

[email protected]

 

Управління соціального захисту населення адміністрації Індустріального району

 

Пономарьова Вікторія Євгеніївна –

головний спеціаліст               з кадрової роботи загального відділу

(057) 725 87 67

[email protected]

 

Управління освіти адміністрації Індустріального району

 

Грицун Наталя Олексіївна –

заступник начальника управління освіти

 

(057) 725 53 01

[email protected]

 

Адміністрація Київського

району

 

Вівденко Марина Анатоліївна – начальник загального відділу управління  з організаційної роботи та загальних питань

(057) 725 32 92

[email protected]

 

Управління соціального захисту населення адміністрації                Київського району

Міхальова Галина Володимирівна – начальник загального відділу

(057) 725 35 37

[email protected]

 

Управління освіти адміністрації Київського району

 

Ліпейко Володимир Іванович –  заступник начальника управління

(057) 725 24 84

[email protected]

 

Адміністрація Немишлянського району

 

Карпенко Надія Іванівна –

начальник відділу організаційної                      та кадрової роботи управління                            з організаційної роботи та загальних питань

 

(057) 725 32 56

[email protected]

 

Управління соціального захисту населення адміністрації Немишлянського району

Гаряга Наталія Миколаївна – заступник начальника управління

 

(057) 725 31 62

[email protected]

 

Управління освіти адміністрації Немишлянського району

 

Слащова                    Марина Сергіївна –

головний спеціаліст управління

(057) 725 15 86

[email protected]

 

Адміністрація Новобаварського району

 

Дейкіна                    Світлана В’ячеславівна – завідувач сектору кадрової роботи відділу організаційної та кадрової роботи управління з організаційної роботи та загальних питань

 

(057) 712 23 16

[email protected]

 

Управління соціального захисту населення адміністрації Новобаварського району

Савченко                         Іван Андрійович –
головний                  спеціаліст – юрисконсульт загального відділу

(057) 725 39 14

[email protected]

 

Управління освіти адміністрації Новобаварського району

Михайленко Лілія Віталіївна – головний спеціаліст управління

 

(057) 725 15 90

[email protected]

 

Адміністрація Основ’янського району

Мальгіна                       Олена                   Миколаївна – головний спеціаліст сектору економічного розвитку відділу підприємництва та економічного розвитку

(057) 725 38 11

[email protected]

 

Управління соціального захисту населення адміністрації Основ’янського району

 

Бабаєвська        Катерина Михайлівна – заступник начальника управління з питань соціальних відносин

0994213253

[email protected]

 

Управління освіти адміністрації Основ’янського району

Стецко                           Олександр Михайлович – головний спеціаліст управління

(057) 725 27 92

[email protected]

 

Адміністрація Салтівського району

 

Симітко

Марія Абдулвагабовна –

заступник голови адміністрації району                       з організаційних, соціальних                                та гуманітарних питань

(057) 725 29 49

[email protected]

 

Управління соціального захисту населення адміністрації Салтівського району

Листопадова

Олена                     Олегівна – начальник загального відділу

 

[email protected]

 

Управління освіти адміністрації Салтівського району

 

Максименкова Вікторія

Михайлівна  –

головний спеціаліст управління

 

(057) 725 15 76

[email protected]

 

Адміністрація Слобідського району

 

Маркова                    Вікторія          Миколаївна – головний спеціаліст відділу ведення Державного реєстру виборців

(057) 725 38 19

[email protected]

 

Управління соціального захисту населення адміністрації Слобідського району

Крилова                    Світлана Миколаївна – головний спеціаліст                              з кадрової роботи загального відділу

(057)725 35 58

[email protected]

 

Управління освіти адміністрації Слобідського району

 

Чернігівська                      Ніла                     Вячеславівна – заступник начальника управління освіти

(057) 725 84 40

[email protected]

 

Адміністрація Холодногірського району

 

Кузьменко Олена Василівна – начальник управління                           з організаційної роботи та загальних питань

(057) 725 34 84

[email protected]

 

Управління соціального захисту населення адміністрації Холодногірського району

Могилевський     Сергій Георгійович –начальник управління

(057) 725 37 40

[email protected]

 

Управління освіти адміністрації Холодногірського району

Сакун Анна Юріївна – головний спеціаліст управління

(057) 725 86 58

[email protected]

 

Адміністрація Шевченківського району

 

Дідук Юлія Олександрівна – завідувач сектору кадрової роботи відділу організаційної та кадрової роботи управління                                 з організаційної роботи та загальних питань

(057) 725 21 27

[email protected]

 

Управління соціального захисту населення адміністрації Шевченківського району

Волнікова Аліна Вікторівна –

спеціаліст 1 категорії відділу програмного забезпечення, моніторингу та аналізу

(057) 725 36 48

[email protected]

 

Управління освіти адміністрації Шевченківського району

Животченко                    Ала Борисівна –

заступник начальника управління

(095) 843 93 93

[email protected]

 
Спеціальні телефонні лінії працюють з понеділка по четвер з 8.00 до 17.00, у п’ятницю з 8.00 до 15.45, щоденна перерва з 12.00 до 12.45.

Скринька «Повідом про корупцію» розташована в адміністративній будівлі Харківської міської ради, за адресою: 61003,  м.Харків, майдан Конституції, 7, 1-й поверх.

Повідомити про корупційні прояви можливо за допомогою банеру «Повідомити про корупцію» на головній сторінці вебсайту Харківської міської ради, міського голови, виконавчого комітету:

ПОВІДОМИТИ ПРО КОРУПЦІЮ

Печатать
Новости Харькова в твоем смартфоне!
скачать приложение на Google Play скачать приложение на ITunes