Інформаційне повідомлення про бюджет міста Харкова на 2015 рік

Департамент бюджету і фінансів повідомляє, що рішенням 36-ї сесії Харківської міської ради 6 скликання від 21.01.2015 року затверджено бюджет м. Харкова на 2015 рік.

Бюджет міста Харкова на 2015 рік розроблений з урахуванням змін, внесених до Податкового та Бюджетного кодексів України, а також норм Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік».

Зокрема, відповідно до норм Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» скасовується місцевий збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності.

До місцевих податків і зборів віднесено податок на майно, єдиний податок, збір за місця для паркування транспортних засобів та туристичний збір.

При цьому, податок на майно включає в себе плату за землю, переведену зі складу загальнодержавних податків, податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (з введенням оподаткування нежитлової нерухомості, розширенням бази оподаткування, зміною ставок податку), а також новий вид місцевого податку - транспортний податок (. з автомобілів, що використовуються менше 5 років і мають об'єм циліндрів двигуна понад 3000 куб см.).

Необхідно відзначити, що Харківською міською радою при затвердженні Положення про податок на майно, відмінне від земельної ділянки, в 2 рази проти норм Податкового Кодексу України підвищено розмір неоподатковуваної площі для квартир (з 60 кв. м до 120 кв. м, загальної площі).

Також істотно реформований єдиний податок, де замість 6 груп платників залишається 4 з включенням до їх складу платників фіксованого сільськогосподарського податку.

Одночасно з цим з 1 січня 2015 року запроваджується акцизний податок з реалізації через роздрібну торгову мережу пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, нафтопродуктів, скрапленого газу, ставка якого в розмірі 5% затверджена міською радою, а податок у повному обсязі зараховується до бюджету міста.

  Повністю реформується порядок формування місцевих бюджетів та трансфертних взаємовідносин Державного та місцевих бюджетів.

Система балансування доходів і видатків міських бюджетів у частині делегованих повноважень замінюється на горизонтальне вирівнювання податкоспроможності територій залежно від рівня надходжень на одного жителя податку на доходи фізичних осіб.

При цьому норматив відрахувань податку на доходи фізичних осіб зменшується з 75% до 60%.

Одночасно з цим єдиний, екологічний і податок на майно переводяться зі спеціального фонду до загального фонду бюджету.

Крім цього, необхідно зазначити, що більше половини видатків на освіту та понад 90 відсотків видатків на охорону здоров'я з 2015 року фінансуються за рахунок субвенції з Державного бюджету України.

Бюджет міста Харкова на 2015 рік сформований як єдиний бюджет, який включає в себе міський та 9 районних бюджетів та складається з загального фонду та спеціального фонду з виділенням бюджету розвитку.

В цілому обсяг бюджету міста Харкова по доходах на 2015 рік планується в сумі 6722,9 млн гривень, з яких доходи загального фонду складуть 3100,8 млн гривень, спеціального фонду - 251,4 млн гривень, трансферти з Державного бюджету - 3370,7 млн гривень.

Відповідно до Бюджетного кодексу України основними джерелами, які формують загальний фонд бюджету міста Харкова, є податок на доходи фізичних осіб - 1662,2 млн гривень (53,6% в обсязі загального фонду) і плата за землю - 546,4 млн гривень (17 , 6%).

Крім того, до загального фонду плануються надходження плати за оренду міського комунального майна в сумі 46,4 млн гривень, єдиного податку - 408,4 млн гривень, акцизного податку з реалізації через роздрібну торгову мережу підакцизних товарів - 317,8 млн гривень, транспортного податку - 59,0 млн гривень, податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, - 5,9 млн гривень, збору за місця для паркування транспортних засобів - 4,4 млн гривень, туристичного збору - 0,8 млн гривень, податку на прибуток підприємств міської комунальної власності - 8,2 млн гривень, державного мита - 15,8 млн гривень, плати за надання інших адміністративних послуг - 18,2 млн гривень.

У порівнянні з 2014 роком передбачається зростання доходів загального фонду бюджету на 14,5%.

У складі спеціального фонду бюджету міста 87,0 млн гривень займає бюджет розвитку, до якого зараховуються кошти від приватизації міського комунального майна (25,0 млн гривень), від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення (50,0 млн гривень), кошти пайової участі у розвитку інфраструктури м. Харкова (12,0 млн гривень).

Крім того, до спеціального фонду бюджету міста відповідно до Бюджетного кодексу України зараховуються власні надходження бюджетних установ, відрахування за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища, а також надходження до цільового фонду Харківської міської ради.

Крім вищевказаних джерел, частина фінансових ресурсів міста формується за рахунок цільових трансфертів, які передаються з Державного бюджету України до загального фонду бюджету міста.

У 2015 році до бюджету міста надходять субвенції на виплату пільг і субсидій населенню, допомоги сім'ям з дітьми, освітня та медична субвенції та субвенція на відшкодування частини відсоткових ставок за залученими кредитами на оновлення парку автобусів та тролейбусів приймаючих міст по підготовці проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

Загальний обсяг таких трансфертів на 2015 рік становить 3370,7 млн ​​гривень.

Обсяг видатків бюджету міста Харкова з урахуванням Надання кредиту і погашення боргу Утвержденный на 2015 рік у сумі 6722,9 млн гривень.

В умовах триваючої кризи, законодавчих змін в соціальній політиці та реформування бюджетного законодавства головними пріоритетними завданнями бюджетної політики в 2015 році є збереження соціальної спрямованості бюджету, забезпечення у повному обсязі виплати заробітної плати працівникам бюджетної сфери та оплати спожитих бюджетними установами енергоносіїв, а також вирішення питань забезпечення життєдіяльності міста та розвиток його інфраструктури.

Зростання видатків бюджету міста в порівнянні з уточненим планом на 2014 рік становить 691,2 млн гривень, що пов'язано зі зміною мережі закладів освіти, підвищенням тарифів на енергоносії, збільшенням вартості харчування дітей в дитячих дошкільних установах і учнів загальноосвітніх шкіл міста.

При формуванні бюджету міста Харкова на 2015 рік врахований передбачений Законом України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» розмір мінімальної заробітної плати з 1 січня 2015 року - 1218 гривень, з 1 грудня - 1378 гривень на місяць, а також посадовий оклад працівника 1 тарифного розряду єдиної тарифної сітки з 1 січня - 852 гривні, з 1 грудня -1012 гривень.

У зв'язку з внесенням змін до Бюджетного кодексу України видатки на освіту в 2015 році будуть фінансуватися за рахунок доходів бюджету міста та субвенцій з державного бюджету. У бюджеті м. Харкова на 2015 рік видатки на освіту в цілому заплановані в сумі 1387,1 млн гривень (на 158,6 млн гривень більше у порівнянні з затвердженими видатками на 2014 рік), з них на виплату заробітної плати передбачається спрямувати 863,2 млн гривень, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 285,3 млн гривень.

При цьому видатки на заробітну плату крім основних виплат передбачають:

- Виплату педагогічним працівникам, вчителям і вихователям надбавки до посадового окладу в розмірі до 20% за престижність професії, встановленої постановою Кабінету Міністрів України від 23.03.2011 №373;

- Виплати педагогічному персоналу матеріальної допомоги до щорічної відпустки та матеріальної винагороди згідно ст.57 Закону України «Про освіту».

На харчування дітей у дитячих дошкільних установах заплановано витратити 83,6 млн гривень, у тому числі за рахунок коштів бюджету - 35,9 млн гривень. У порівнянні з 2014 роком вартість харчування однієї дитини в день збільшиться на 2 гривні і складе в 9-12-ти годинних групах - 13 гривень в день, в 24-х годинних групах - 14 гривень в день.

На харчування учнів загальноосвітніх шкіл передбачається спрямувати 49,9 млн гривень. При цьому вартість харчування одного учня на день у порівнянні з 2014 роком збільшиться:

- В 1-4-х класах на 2,0 гривні і складе 7,0грн.;

- Учнів пільгового контингенту на 4,0 гривні і складе 10,0грн.

Також передбачено 0,2 млн гривень на організацію безкоштовного харчування дітей пільгового контингенту в оздоровчих пришкільних таборах при вартості харчування 15,0 гривень в день.

На виплату стипендій, які присуджуються обдарованим і кращим учням та студентам міста, а також на грошове заохочення кращих педпрацівників планується спрямувати 1,6 млн гривень.

На капітальні видатки в установах освіти в цілому заплановано 16,4 млн гривень.

У зв'язку з внесенням змін до Бюджетного кодексу України видатки на охорону здоров'я в 2015 році будуть проводитися за рахунок субвенцій з державного та обласного бюджетів та доходів бюджету міста.

В цілому видатки бюджету м. Харкова на охорону здоров'я затверджені в сумі 1036,2 млн гривень (на 104,8 млн гривень більше запланованих показників на 2014 рік), в тому числі за рахунок медичної субвенції - 946,7 млн ​​гривень, субвенції з обласного бюджету на забезпечення централізованих заходів для лікування цукрового і нецукрового діабету - 21,4 млн гривень, за рахунок доходів бюджету міста - 68,1 млн гривень.

На виплату заробітної плати планується направити 756,2 млн гривень, на медикаменти - 83,2 млн гривень, на харчування хворих у стаціонарах, спеціальне харчування працюючих у шкідливих умовах праці, харчування донорів та забезпечення молочними сумішами дітей перших 2-х років життя з малозабезпечених сімей - 13,6 млн гривень.

На оплату енергоносіїв та комунальних послуг передбачено 126,0 млн гривень, на зубопротезування пільгового контингенту, обов'язкове страхування медичних працівників та на відрахування витрат, пов'язаних з відпуском пільгових медикаментів, - 5,5 млн гривень.

На зміцнення матеріально-технічної бази лікувально-профілактичних установ заплановано 20,7 млн ​​гривень. Крім того, в рамках комплексної програми «Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м. Харкова на 2011-2015 роки »буде витрачено на придбання фотоальбомів для новонароджених м. Харкова 3,0 млн гривень, на капітальний ремонт, придбання обладнання та часткове відшкодування вартості сировини для КП «Міська молочна фабрика-кухня дитячого харчування» - 7,0 млн гривень, на придбання автомобілів для КП «Автобаза швидкої медичної допомоги» - 5, 0 млн гривень.

Видатки за рахунок субвенцій з Державного бюджету на виплату державної допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, дітям-інвалідам та інвалідам з дитинства заплановані в сумі 947,0 млн гривень, на компенсацію пільг окремим категоріям громадян та субсидії населенню на оплату житлово -комунальних та інших послуг, твердого палива та скрапленого газу - 575,5 млн гривень.

На фінансування заходів в рамках «Програми сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення м. Харкова на 2013-2016 роки »з бюджету міста планується направити 61,7 млн ​​гривень, у тому числі на пільговий проїзд студентам денної форми навчання вищих навчальних закладів в метрополітені - 36,0 млн гривень.

На утримання територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг) передбачено 26,9 млн гривень, Центру ранньої, загальної соціально-педагогічної і трудової реабілітації дітей-інвалідів та інвалідів дитинства - 2,5 млн гривень, на виплату компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, - 1,6 млн гривень, Центру реінтеграції бездомних осіб - 1,7 млн ​​гривень, Центру соціально-психологічної реабілітації дітей - 1, 6 млн гривень.

Видатки на соціальні програми і заходи з питань сім'ї, жінок, молоді та дітей затверджені в сумі 20,8 млн гривень.

На культуру і мистецтво планується витратити 247,0 млн гривень, що на 13,2 млн гривень перевищує затверджені видатки на 2014 рік, з них на виплату заробітної плати передбачено 100,2 млн гривень, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 10,6 млн гривень, на проведення централізованих культурно-масових заходів - 5,6 млн гривень, на зміцнення матеріально-технічної бази установ культури - 16,7 млн ​​гривень.

За рахунок коштів бюджету буде надаватись фінансова підтримка Харківському зоопарку, комунальним підприємствам «Меморіальний парк« Дробицький Яр »,« Центральний парк культури і відпочинку ім. М.Горького »,« Об'єднання парків культури і відпочинку ».

Видатки бюджету м. Харкова на фізкультуру і спорт складуть 83,8 млн гривень (на 23,8 млн гривень більше затверджених показників 2014 року), з них на утримання спортивних шкіл - 53,5 млн гривень.

На заробітну плату з нарахуваннями працівникам галузі планується спрямувати 39,0 млн гривень, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 12,5 млн гривень.

На надання фінансової підтримки комунальному підприємству «Харківський Палац спорту» передбачено 3,1 млн гривень, центру «Спорт для всіх» - 0,3 млн гривень, на проведення спортивно-масових заходів - 1,3 млн гривень, надання фінансової підтримки спортивним федераціям, командам спортсменів вищої майстерності, учасникам в Кубках України, Європи та Світу - 1,7 млн ​​гривень.

Капітальні видатки складуть у цілому по галузі 24,0 млн гривень.

На фінансування житлово-комунального господарства міста в бюджеті заплановано 364,6 млн гривень.

З цих коштів на поточний та капітальний ремонт житлового фонду буде спрямовано 83,0 млн гривень, експлуатаційну діяльність житлово-комунальних підприємств - 36,8 млн гривень, утримання житлового фонду та облаштування прибудинкової території - 19,6 млн гривень, підтримку житлово-будівельних кооперативів та об'єднань співвласників багатоквартирних будинків - 1,1 млн гривень, знесення сухих та аварійних дерев - 5,5 млн гривень, ліквідацію та утилізацію звалищ на території приватного сектору - 3,2 млн гривень.

 

Видатки на благоустрій міста заплановані в сумі 199,5 млн гривень, у тому числі на освітлення міста - 48,1 млн гривень, озеленення - 98,6 млн гривень, утримання та ремонт гідроспоруд та об'єктів водозниження - 13,2 млн гривень, утримання, ремонт та благоустрій кладовищ - 4,2 млн гривень, технічне обслуговування та ремонт фонтанів - 2,9 млн гривень, придбання, встановлення та ремонт дитячих і спортивних майданчиків - 8,1 млн гривень, благоустрій прибудинкової території - 6,9 млн гривень , заходи щодо поводження з домашніми тваринами та регулювання їх чисельності - 8,8 млн гривень, експлуатаційну діяльність комунальних підприємств - 7,4 млн гривень, капітальний ремонт пам'ятників, меморіальних комплексів, військових і братських поховань на міських кладовищах - 1,0 млн гривень.

На реалізацію заходів з поліпшення санітарного стану міста передбачено 8,3 млн гривень.

Видатки на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання автомобільних доріг затверджені в сумі 482,3 млн гривень, з них на утримання, поточний ремонт вулично-дорожньої мережі, мостів і шляхопроводів, зливової каналізації, внутрішньоквартальних доріг планується спрямувати 223,4 млн гривень, капітальний ремонт доріг (в тому числі внутрішньоквартальних) і об'єктів зливової каналізації - 140,2 млн гривень, на утримання, обслуговування та ремонт засобів регулювання дорожнього руху - 31,0 млн гривень.

На будівництво та реконструкцію доріг передбачено 68,7 млн ​​гривень, на реконструкцію світлофорних об'єктів та пішохідних переходів - 18,0 млн гривень.

На компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян за рахунок державного бюджету підприємствам міського пасажирського транспорту буде спрямовано 65,8 млн гривень, у тому числі підприємствам наземного електротранспорту - 31,6 млн гривень, КП «Харківський метрополітен» - 29,9 млн гривень, автотранспортним підприємствам - 4,3 млн гривень.

На забезпечення стабільної роботи міського електротранспорту в бюджеті міста передбачено 73,4 млн гривень, у тому числі на фінансову підтримку комунальних підприємств міського електротранспорту - 62,4 млн гривень, капітальний ремонт трамвайних колій - 11,0 млн гривень.

На розвиток інфраструктури міста передбачається направити 260,6 млн гривень, з них на будівництво, перекладку і санацію водопровідних, каналізаційних і теплових мереж передбачено - 55,3 млн гривень, розробку проектно-кошторисної документації та мереж зовнішнього освітлення - 27,9 млн гривень, будівництво спортивно-оздоровчих споруд на вулиці Сумській - 4,5 млн гривень, завершення комплексної реконструкції парку ім. М.Горького - 1,5 млн гривень, будівництво сімейного розважального центру - 10,0 млн гривень, реконструкцію приміщень - 4,7 млн ​​гривень, будівництво доступного житла для осіб, які перебувають на обліку для поліпшення житлових умов, - 5,0 млн гривень, будівництво міського кладовища по просп. Гагаріна - 5,0 млн гривень, будівництво ділянки для виробництва теплоізоляційного картону - 6,0 млн гривень, реконструкцію житлового фонду - 2,3 млн гривень, пристрій мережі зв'язку по вул. Гамарника - 3,5 млн гривень, будівництво та переміщення пам'ятників - 2,0 млн гривень, реконструкцію будівлі під Центр адміністративних послуг по просп. Тракторобудівників - 1,0 млн гривень, будівництво господарсько-технічних приміщень парку ім. М. Горького - 1,0 млн гривень, реконструкцію набережної річки Харків - 1,0 млн гривень, реконструкцію Журавлівської греблі - 1,0 млн гривень, будівництво другої черги Дергачівського полігону твердих побутових відходів та комплексу з переробки твердих побутових відходів з системою збору, утилізації полігонного газу та виробництва електричної енергії - 0,5 млн гривень, проектні роботи майбутніх періодів - 1,6 млн гривень.

На реконструкцію трамвайних переїздів, шляхів і ліній, контактної і кабельної мережі, тягових підстанцій заплановані видатки в сумі 126,8 млн гривень, з них на реконструкцію трамвайних ліній передбачено 52,5 млн гривень, реконструкцію трамвайних переїздів - 41,1 млн гривень, реконструкцію контактних мереж - 31,5 млн гривень, будівництво тролейбусної лінії по пров. Забайкальському - 1,4 млн гривень, реконструкцію розворотнього кола трамвая в районі Південного вокзалу і тягових підстанцій - 0,3 млн гривень.

На розвиток інфраструктури Харківського метрополітену заплановано 46,1 млн гривень, з них на будівництво дільниці третьої лінії метрополітену від станції «Наукова» до станції «Проспект Перемоги» - 41,4 млн гривень, будівництво третьої лінії метрополітену від станції «Метробудівників ім. Г. І. Ващенка до станції «Одеська» - 3,6 млн гривень, будівництво електродепо «Олексіївське» з сполучної гілкою до третьої лінії метрополітену - 1,1 млн гривень.

Крім того, в бюджеті міста на 2015 рік передбачено погашення кредиту на оновлення парку автобусів та тролейбусів у сумі 109,2 млн гривень, виконання гарантійних зобов'язань Харківської міської ради по залученому кредиту КП «Харківводоканал» у МБРР у ​​сумі 6,1 млн гривень ,

Заступник міського голови - директор Департаменту бюджету і фінансів Т.Д.Таукешева

Друкувати