Основні показники економічного і соціального розвитку м. Харкова за І півріччя 2012 року
Найбільш суттєвий вплив на результати роботи промисловості міста мають підприємства машинобудівної і харчової галузей. Добре розвинуті електроенергетична, паливна, хімічна й нафтохімічна промисловості, поліграфічна галузь, будівельна база.
 
За січень-червень 2012 р. суб'єктами промислової діяльності реалізовано продукції у відпускних цінах підприємств (без ПДВ і акцизу) на суму 16,7 млрд грн. (за січень-червень 2011 р. – 14,7 млрд грн.).
 
Обсяг реалізованої промислової продукції на одного мешканця міста становить 11,5 тис. грн.
 
Зовнішньоторговельний оборот товарами підприємств Харківської області за І п/р 2012 р. (дані отримано від Харківської обласної митниці лише в розрізі області) збільшився проти аналогічного періоду 2011 р. на 17,2 % і становив 2205,3 млн дол. США.
 
Обсяги експорту, порівняно з аналогічним періодом 2011 р., збільшились на 9,0 %, імпорту – на 23,1 % і становили відповідно 862,1 млн дол. США та 1343,2 млн дол. США.
 
Перевищення імпортних поставок над експортними визначило від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами, яке становило 481,1 млн дол. США (у 2011 р. – від'ємне сальдо 300,4 млн дол. США.). Коефіцієнт покриття імпорту експортом зменшився з 0,72 до 0,64.
 
Заборгованість із виплати зарплати протягом січня-червня 2012 р. збільшилась на 15,7 % і станом на 01.07.2012 р. становила 81,2 млн грн. (на 01.07.2011 р. – 110,4 млн грн.). При цьому на економічно активних підприємствах вона зросла на 15,1 % і дорівнювала 67,3 млн грн. (82,9 % загальної заборгованості з виплати заробітної плати по місту).
 
Виконувались заходи щодо реалізації "Програми підтримки розвитку підприємництва у м. Харкові на 2012-2015 роки", на реалізацію якої у 2012 р. із бюджету м. Харкова профінансовано 277,8 тис. грн.
 
Здійснювалась підтримка роботи Єдиного дозвільного центру м. Харкова. У його складі представники 11 місцевих та 20 регіональних дозвільних органів, за принципом організаційної єдності, видають майже 80 видів документів дозвільного характеру. Також в роботі центру задіяні представники 9 комунальних підприємств, організацій та установ, що погоджують документи, необхідні для провадження господарської діяльності. Для матеріально-технічної підтримки діяльності ЄДЦ профінансовано 171,8 тис. грн. бюджетних коштів.
 
Для створення умов розвитку підприємництва виробничої сфери споживчого ринку, проведено 3 міських ярмарки та 37 виставкових заходів.
 
На 01.07.2012 р. фінансовий ринок м. Харкова представлено 21 банківською установою (8 юридичних осіб, 1 філія харківського банку, 13 філій іногородніх банків) та 836 відділеннями.
 
На території міста зареєстровано 50 бірж (із них діючих – 7), 83 страхових організації, 71 кредитна спілка, 21 лізингова компанія.
 
На 01.07.2012 р. в комунальній власності міста знаходилося 364 підприємства, установи й організації та майно балансовою вартістю 58,0 млрд грн. У звітному періоді до власності міста прийнято 151 інвентарний об'єкт загальною вартістю 191,4 млн грн.
Здійснювалась реалізація "Програми приватизації та відчуження об'єктів комунальної власності територіальної громади м. Харкова на 2012-2016 роки".

Приватизовано 70 об'єктів загальною площею 9,3 тис. кв. м., за рахунок чого залучено коштів на суму 11,5 млн грн., що на 4,9 млн грн. більше надходжень відповідного періоду попереднього року.
 
В оренді знаходилось 1305 об'єктів комунальної власності загальною площею 220,4 тис. кв. м. До бюджету м. Харкова перераховано кошти за оренду майна комунальної власності в сумі 25,7 млн грн. (за І п/р 2011 р. – 27,0 млн грн.).
 
До власності громадян передано 905 квартир комунального житлового фонду загальною площею 43,5 тис. кв. м. З початку приватизації приватизовано понад 383 тис. квартир, що становить 95,8 % його загального обсягу.
 
За результатами фінансово-господарської діяльності за І кв. 2012 р. (інформація надходить із запізненням), обсяг робіт, виконаних 59 комунальними унітарними підприємствами, порівняно з І кв. 2011 р., збільшився на 18,0 % і становив 1646,8 млн грн.
 
Чистий дохід від реалізації продукції збільшився на 31,4 % (1751,3 млн грн.); чистий прибуток – на 9110,8 млн грн., або у 2,3 разу (16,2 млн грн.), збитки зменшились на 107,2 млн грн.(172,0 млн грн.); сплачено до бюджетів усіх рівнів податків та обов'язкових платежів на суму 267,3 млн грн. Чистий прибуток отримали 26 підприємств.
 
Середньооблікова чисельність працівників підприємств в еквіваленті повної зайнятості станом на 01.04.2012 р. становила 26,7 тис. осіб, середньомісячна заробітна плата – 2931,0 грн. (на 13,6 % більше, ніж у І кв. торік).
 
На 01.07.2012 р. заборгованість із виплати зарплати мали 5 підприємств в сумі 2,9 млн грн. Найбільша частина заборгованості припадала на КП "Харківгорліфт" – 2,3 млн грн.
 
Реалізується "Програма подальшого реформування земельних відносин і підвищення ефективності використання земель в місті Харкові на 2007‑2012 роки".
 
Надходження від орендної плати за землю до загального фонду бюджету міста становили 184,7 млн грн. (у І п/р 2011 р. – 171,1 млн грн.).
 
Від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до спеціального фонду бюджету м. Харкова, за попередніми даними, надійшло 45,4 млн грн. (у І п/р 2011 р. – 40,9 млн грн.).
 
На 01.04.2012 р. (за останніми статистичними даними) загальний обсяг прямих іноземних інвестицій в економіці м. Харкова становить 2468,4 млн дол. США, що дорівнює 1732,9 дол. США на одну особу населення (на 01.04.2011 р. – 1696,6 дол. США).
 
У І кв. 2012 р. в економіку м. Харкова іноземними інвесторами вкладено 2,5 млн дол. США прямих інвестицій (у І кв. 2011 р. – 7,5 млн дол. США).
 
У 2011 р. (за останніми статистичними даними) в розвиток економіки м. Харкова підприємствами й організаціями за рахунок усіх джерел фінансування вкладено 8270,0 млн грн. капітальних інвестицій (у 2010 р. – 5619,6 млн грн.), у т.ч. інвестицій в основний капітал – 6431,1 млн грн. (у 2010 р. – 4029,4 млн грн.).
 
Усіма видами міського транспорту перевезено 260,4 млн пасажирів (у І п/р 2011 р. – 255,6 млн), у т.ч.: метрополітеном – 118,7 млн , міським наземним електротранспортом – 93,5 млн, автобусним транспортом – 48,2 млн .
 
Надано фінансову підтримку з бюджету м. Харкова та субвенцію з Державного бюджету на компенсацію збитків від перевезення пільгового контингенту КП "Тролейбусне депо № 2" і КП "Тролейбусне депо № 3" – 8,0 млн грн. та 7,0 млн грн. відповідно; КП "Жовтневе трамвайне депо" і КП "Салтівське трамвайне депо" – 8,0 млн грн. та 10,9 млн грн. відповідно.
 
Також із бюджету міста надано фінансову підтримку КП "Міськелектротранссервіс" – 13,5 млн грн. і КП "Харківський вагоноремонтний завод" – 500,0 тис. грн.
 
КП "Харківський метрополітен" надано субвенцію з Держбюджету на компенсацію збитків від перевезення пільгового контингенту в сумі 16,5 млн грн. Кошти, вивільнені від надання пільг із податку на землю, в сумі 1,6 млн грн. направлені на компенсацію проїзду пільгового контингенту громадян. Підприємством здійснювались заходи, спрямовані на зменшення витрат від виробничої діяльності. За рахунок вивільнених коштів проведено капітальний і поточний ремонти вагонів, ескалаторів, приміщень станцій та іншого обладнання на суму 56,1 млн грн.
 
КП "Харківпарксервіс" отримані прибутки від реалізації послуг за паркування в сумі 1,5 млн грн.
 
Авіаційним комунальним підприємством "Міжнародний аеропорт Харків" відправлено 114,9 тис. пасажирів, у т.ч. в міжнародному сполученні – 90,2 тис., що в 1,7 р.б., ніж у відповідному періоді торік.
 
КПСП "Шляхрембуд" виконано роботи з поточного ремонту й утримання доріг, мостів, об'єктів зливової каналізації тощо на суму 64,6 млн грн.
 
КП "Харків-Сигнал" на магістралях міста проведено роботи з утримання й експлуатації технічних засобів регулювання дорожнього руху на загальну суму 6,4 млн грн.
 
Для забезпечення безпеки руху транспорту, за рахунок коштів бюджету м. Харкова, виконано будівництво і реконструкцію доріг та інженерних об'єктів на них на суму 39,3 млн грн.
 
Всього на утримання, будівництво, реконструкцію, капітальний та поточний ремонт вулично-дорожньої мережі спрямовано 162,8 млн грн., що на 47,2 млн грн. більше, ніж у відповідному періоді 2011 року.
 
За оперативними даними, загальний обсяг роздрібного товарообігу підприємств торгівлі і ресторанного господарства становив 10,5 млрд грн., що на 14,0 % більше показника аналогічного періоду 2011 р. На одного мешканця реалізовано товарів на 7284 грн. (у І п/р 2011 р. – 5888 грн).
На 01.07.2012 р. населення міста обслуговують 3150 підприємств торгівлі (магазинів); 2617 – ресторанного господарства; 4385 – побутового обслуговування населення; 50 ринків та торговельних майданчиків (38 змішаних, 6 продовольчих і 6 непродовольчих).
 
Порівняно з аналогічним періодом торік, мережа підприємств торгівлі зменшилась на 90 од., ресторанного господарства збільшилася на 12 од., побутового обслуговування – на 78 од.
 
За рахунок відкриття нових підприємств додатково створено 586 нових робочих місць (у І п/р 2011 р. – 689).
 
Сфера побутових послуг нараховує понад 40 видів діяльності та надає близько 900 різних послуг.
 
Крім стаціонарної мережі, на території міста функціонують 2170 кіосків.
Для забезпечення системного контролю й аналізу правомірності розміщення МАФ на території міста, обстежено 31 об'єкт. Демонтовано 138 об'єктів дрібно-роздрібної мережі.
 
Перспективним планом розвитку матеріально-технічної бази ринків на 2012 р. передбачені витрати у сумі 32,6 млн грн., освоєно 18,0 млн грн.
 
Постійно проводилися обстеження ринків і торговельних майданчиків стосовно утримання територій у належному санітарному стані, організації проведення суб'єктами господарювання двомісячника благоустрою міста "Зелена весна – 2012".
 
Для недопущення несанкціонованої торгівлі на території ринків організовано 1203 торговельних місця для соціально незахищених громадян, які можуть здійснювати торгівлю на пільгових умовах.
 
Для попередження порушень законодавства у сфері захисту прав споживачів здійснюється постійний контроль щодо дотримання норм і вимог чинного законодавства. Перевірено 37 підприємств, в яких встановлено 117 порушень.
 
Чисельність наявного населення м. Харкова за січень-травень 2012 р.(за останніми статистичними даними)зменшилась на 4,8 тис. осіб (0,3 %) і станом на 1 червня становила 1436,5 тис. осіб.

Природне скорочення наявного населення міста за цей час становило 2214 осіб (на 9,8 % менше, ніж за аналогічний період торік).
 
На 01.07.2012 р. чисельність незайнятого населення становить 7218 осіб, у т.ч. безробітних – 6933 осіб, порівняно з аналогічним періодом 2011 р. це менше відповідно на 14,0 % та 15,8 %.
 
Потреба підприємств у працівниках зменшилась на 26,2 % і становила 3127 осіб. Навантаження на 1 робоче місце станом на 01.07.2012 р. – 2 особи (на 01.07.2011 р. – 3 особи).
 
Рівень зареєстрованого безробіття станом на 01.07.2012 р., порівняно з аналогічною датою торік, зменшився з 0,89 % до 0,75 %.
 
Професійне навчання пройшла 3091 особа, що складає 101,7 % від завдання. В оплачуваних громадських роботах взяли участь 4009 осіб, або 19,4 % від загальної чисельності незайнятого населення, яке перебувало на обліку в службі зайнятості (за І п/р 2011 р. – 3523, або 16,4 %).
 
Працевлаштовано 443 особи окремих пільгових категорій, із них 93 особи – на заброньовані робочі місця. Загальний рівень працевлаштування пільгової категорії складає 18,5 %, рівень використання броні – 3,9 %.
 
Створено 18379 нових робочих місць.
 
Середньомісячний розмір допомоги по безробіттю становив 1058,62 грн. (у січні-червні 2011 р. – 925,71 грн.).
 
Середньомісячна номінальна зарплата одного штатного працівника (розраховується лише для штатних працівників великих і середніх підприємств, не враховуючи заробітки працюючих у малому бізнесі) за І кв. 2012 р. (за останніми статистичними даними) становила 2630 грн., що на 16,0 % більше, ніж за аналогічний період 2011 р.
 
Середній розмір пенсії по м. Харкову за І п/р 2012 р. збільшився на 14,5 % і на 01.07.2012 р. становив 1460,9 грн., що в 1,7 р.б. законодавчо встановленого прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.
 
Індекс споживчих цін на товари та послуги по Харківській області за січень-червень 2012 р. становив 99,5 % і був дещо нижче загальнодержавного показника (99,7 %).
 
У І п/р 2012 р., відносно грудня 2011 р., споживчі ціни на продукти харчування та безалкогольні напої знизились на 1,7 %; у сфері охорони здоров'я зросли на 2,0 %; житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива подорожчали на 4,4 %; транспорт – на 4,1 %.
 
Реалізацію "Програми сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення м. Харкова на 2011‑2012 роки" профінансовано в сумі 7,0 млн грн. (у І п/р 2011 р. – 7,3 млн грн.).
 
Адресну грошову допомогу за індивідуальними зверненнями громадян, списками громадських організацій та списками виконавчих органів Харківської міської ради виділено громадянам окремих пільгових категорій на загальну суму 4,6 млн грн. (усього 3854 особам).
 
Працює пункт безкоштовного харчування для осіб без постійного місця проживання та роду занять. Відпущено майже 5,0 тис. безкоштовних гарячих обідів.
 
Майже 25,6 тис. малозабезпеченим громадянам міста встановлено додаткові соціальні гарантії (місцеві пільги) на житлово-комунальні послуги, послуги зв'язку, пільговий проїзд у міському наземному пасажирському електротранспорті і метрополітені та виплату одноразової адресної цільової грошової допомоги за рахунок коштів бюджету м. Харкова.
 
Окрім того, надано додаткові соціальні гарантії – право пільгового (безоплатного) проїзду в міському наземному пасажирському електротранспорті – соціальним робітникам територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг) та комунального закладу "Харківський міський центр реінтеграції бездомних осіб" (425 особам); пільгового проїзду (50 %) студентам денної форми навчання  ВНЗів III-IV рівня акредитації; 50 % пільга на послуги з вивозу побутових відходів самотнім пенсіонерам і сім'ям пенсіонерів.
 
Виконано 2341 заявку щодо перевезення інвалідів І і ІІ груп із порушенням опорно-рухового апарату. Працює проект "Шкільний автобус". Вартість надання транспортних послуг становила 223,6 тис. грн., на 01.07.2012 р. профінансовано 182,4 тис. грн.
 
З 12.03.2012 р. надається транспортна послуга з перевезення дітей інвалідів, які проживають у віддалених районах міста і щодня відвідують комунальний заклад "Міський центр ранньої, загальної соціально-педагогічної і трудової реабілітації дітей-інвалідів і інвалідів дитинства "Промінь". Виконано 73 поїздки (31,9 тис. грн.).
 
Підбито підсумки конкурсу пропозицій на виконання соціального замовлення та конкурсу соціальних проектів "Єдина соціальна мережа" на 2012 р. Переможцями визнано 66 пропозицій і соціальних проектів від 43 громадських організацій.
 
Координувалася робота закладів соціальної спрямованості із надання різноманітних соціальних послуг жителям територіальної громади.
 
Виявлено 16,0 тис. самотніх непрацездатних малозабезпечених громадян, які потребують різних видів соціальної допомоги.
 
У відділеннях соціальної допомоги кількість громадян, які обслуговуються соціальними робітниками вдома, становила 12,5 тис. осіб.
 
Чисельність працюючих у 9 територіальних центрах міста на 01.07.2012 р. становить 900 осіб (на 01.07.2011 р. – 940 осіб), із них робітників соціальної служби – 644 (673).
 
Працює комунальний заклад "Міський Центр соціальної реінтеграції бездомних та безпритульних громадян".
 
Продовжує роботу міський Центр ранньої загальної соціально-педагогічної і трудової реабілітації дітей-інвалідів та інвалідів дитинства "Промінь", фінансування якого з бюджету м. Харкова становило 1,2 млн грн.
 
На 01.07.2012 р. кількість одержувачів державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям становить 963 особи (на 01.07.2011 р. – 867); сім'ям із дітьми – 67776 осіб (на 01.07.2011 р. – 65873).
 
Проведено роботу щодо забезпечення виконання постанови Кабінету Міністрів України від 06.07.2011 № 774 щодо подальшого спрощення умов призначення житлових субсидій. Прийом документів від громадян із призначення соціальних допомог та житлових субсидій проводиться за єдиною заявою і єдиним пакетом документів. Отримують житлові субсидії станом на 01.07.2012 р. 24,6 тис. сімей (на 01.07.2011 р. – 22,05 тис.), або 4,7 % від загальної кількості сімей.
 
Здійснювалась реалізація "Програми розвитку і реформування житлово-комунального господарства м. Харкова на 2011-2014 рр.".
 
На обслуговуванні житлових підприємств комунальної власності знаходилося 20,3 млн кв. м середньоексплуатаційної загальної площі.
 
Протягом звітного періоду до комунальної власності міста від підприємств та організацій прийнято 16 відомчих житлових будинків загальною площею квартир 47,8 тис. кв. м.
 
Технічний стан житлового фонду характеризується високим коефіцієнтом зносу – понад 50 %.
 
За рахунок коштів бюджету міста виконано роботи з капітального ремонту житлового фонду на суму 12,6 млн грн., з поточного ремонту та утримання приміщень, будинків і споруд комунальної форми власності – на суму 11,8 млн грн.
На 01.07.2012 р. на обслуговуванні в КСП "Харківгорліфт" знаходиться 6710 ліфтів, 150 ліфтів, які потребують капремонту або заміни, зупинено, 749 ліфтів потребують диспетчеризації. У комунального підприємства цілодобово на чергуванні знаходиться 29 спеціалізованих автомобілів для негайного усунення аварійних несправностей та зупинки ліфтів. Працює служба по ремонту, оновленню та виготовленню запасних частин для ліфтів, ведеться робота з виготовлення і ремонту ліфтових кабін.
 
Вжито профілактичних протипожежних заходів у житловому фонді.
 
У I п/р 2012 р. витрати на утримання житлового фонду міста, порівняно з аналогічним періодом 2011 р., зменшено на 17,7 млн грн. Власні доходи комунальних підприємств з обслуговування житлового фонду, за попередніми даними, складатимуть 169,2 млн грн., або на 27,2 млн грн. більше, ніж у I п/р 2011 р., що зумовлено встановленням економічно обґрунтованого тарифу на послуги з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій.
На 01.07.2012 р. заборгованість з квартирної плати, за оперативними даними, становить 108,0 млн грн. (на 19,6 млн грн. більше, ніж на 01.07.2011 р.).
 
Кредиторська заборгованість комунальних підприємств, зайнятих обслуговуванням житлового фонду, попередньо, становить 326,0 млн грн., що на 54,5 млн грн. більше кредиторської заборгованості аналогічного періоду торік.
 
На 01.07.2012 р. укладено 26,9 тис. договорів із реструктуризації заборгованості за надані житлово-комунальні послуги на суму 20,3 млн грн., з яких погашена сума становить 12,4 млн грн. У звітному періоді укладено 547 договорів на суму 1,1 млн грн., погашено – 0,9 млн грн.
 
Підприємствам КСП "Харківгорліфт", КП "Жилкомсервіс", КП "Комплекс з вивозу побутових відходів", КП "Харківблагоустрій" та ЖБК, ЖК, ОСББ на 2012 р. надано пільги зі сплати земельного податку в розмірі 99 % від суми, що надходить до бюджету м. Харкова. Кошти, вивільнені в результаті надання пільги, для комунальних підприємств використовуються для здійснення оплати за енергоносії та поліпшення матеріально-технічної бази, для ЖБК, ЖК, ОСББ – на поточний ремонт будинків.
 
У рамках "Програми розвитку дитячої гральної та спортивної інфраструктури м. Харкова в районах житлової забудови на 2012-2015 роки", придбано 457 дитячих і спортивних майданчиків на суму 14,2 млн грн.
 
Відкрито центр утримання безпритульних тварин по просп. Гагаріна.
 
Станом на 01.07.2011 р. в місті існує 304 об'єднання співвласників багатоповерхових будинків (на 01.07.2011 р. – 290).
 
Виконано перекладку технічно зношених мереж, у т.ч. водопровідних мереж – 1,4 км, каналізаційних – 0,3 км і теплових – 5,6 км.
 
Із передбачених на рік коштів бюджету м. Харкова на утримання, технічне обслуговування та поточний ремонт об'єктів зовнішнього освітлення в сумі 22,2 млн грн., виконано роботи на 8,2 млн грн. Проведено монтаж 19,4 км мереж зовнішнього освітлення, встановлено 6,2 тис. електроламп, 866 світильників. Виконувалися роботи із забезпечення ілюмінації у святкові дні.
 
Виконано роботи по реконструкції мереж на 38 об'єктах, освоєно кошти бюджету міста в сумі 6,0 млн грн. Забезпечено горіння 85,2 % світлоточок, що на 1,2 % більше, ніж на початок року.
 
Підприємства й організації житлово-комунального господарства міста взяли участь  у двомісячнику благоустрою міста "Зелена весна–2012".
 
КП "Муніципальна компанія поводження з відходами" надавало послуги з організації збору та вивозу ТПВ від будинків ЖБК і приватного сектору, від комерційних організацій і промислових підприємств та зі зберігання, обробки (переробки), утилізації, знешкодження, поховання побутових і інших видів відходів, що утворюються на території міста.
 
Підприємству в постійне користування передано 83 га земельної ділянки для експлуатації та обслуговування Дергачівського полігону ТПВ і з бюджету міста компенсовані збитки власникам земель сільськогосподарського призначення на суму 4,1 млн грн.
 
Захоронення твердих побутових відходів здійснювалося на Дергачівському полігоні (900,9 тис. куб. м) і на АТЗТ "Підприємство Харківського району "Переробний завод" (625,2 тис. куб. м). На вивіз та утилізацію фільтраційних вод із закритого Дергачівського полігону ТПВ витрачено 122,0 тис. грн.
 
У містобудуванні за січень-червень обсяг капіталовкладень за замовленням міськвиконкому освоєно в розмірі 98,6 млн грн., що у 2,7 р. більше, ніж у відповідному періоді 2011 року.
 
Продовження робіт із комплексної реконструкції ЦПКВ ім. М. Горького та будівництва сімейного розважального центру по вул. Сумській, 81 профінансовано в сумі 29,2 млн грн., з яких 10,0 млн грн. – субвенція обласного бюджету.
 
По реконструкції будівлі міської лікарні № 30 та лікарняного комплексу по пр. Московському, з бюджету міста профінансовано 1,5 млн грн., санації та перекладці водопровідної мережі по Белгородському шосе – 1,4 млн грн..
По будівництву та реконструкції каналізаційних мереж профінансовано  2,5 млн грн., мереж електрозабезпечення у парках Перемоги та ЦПКВ ім. М. Горького – 3,7 млн грн., інших об'єктів профінансовано 12,5 млн грн.
 
На реконструкції мереж зовнішнього освітлення міста освоєно кошти бюджету м. Харкова в сумі 6,1 млн грн.
 
По будівництву та реконструкції доріг і інженерних об'єктів з бюджету міста профінансовано 38,3 млн грн.
 
Загальна сума капітальних вкладень, освоєних на об'єктах комунального господарства міста за рахунок усіх джерел фінансування, становила 123,1 млн грн.

Продовжено роботи з реконструкції Харківського міського Палацу дитячої та юнацької творчості.
 
На виконання заходів "Міської цільової програми молодіжного житлового кредитування на 2011-2012 роки" та "Міської цільової соціально-економічної програми будівництва (придбання) доступного житла на 2010-2017 роки", за рахунок коштів бюджету м. Харкова на 2012 рік передбачено обсяги фінансування на доступне житло – 5,0 млн грн., на молодіжне житлове кредитування – 5,3 млн грн.
За міською програмою молодіжного житлового кредитування надано кредити 4 молодим сім'ям. За рахунок коштів бюджету м. Харкова профінансовано 2502,1 тис. грн., у т.ч. 2388,0 тис. грн. – на надання кредитів та 114,1 тис. грн. – на їх обслуговування.
 
На виконання міської програми будівництва (придбання) доступного житла за рахунок коштів бюджету м. Харкова профінансовано 1,0 млн грн.
 
Розглянуто документи і підготовлено 62 висновки щодо можливості включення громадян до реєстру на отримання доступного житла (із них 49 осіб рішеннями виконкому ХМР включено до реєстру), та 17 висновків – щодо можливості включення до реєстру на молодіжне житлове кредитування.
Підготовлено 61 висновок щодо можливості участі громадян у державній програмі будівництва доступного житла.
 
Усього за І п/р 2012 р. введено до експлуатації 40522,9 кв. м загальної площі житла, що на 12 % більше аналогічного періоду торік, у т.ч.: 19325,2 кв. м – нове будівництво (47,7 %); 523,0 кв. м – реконструкція (1,3 %).
 
Показники фінансового забезпечення комунальних установ охорони здоров'я міста мають позитивну динаміку. Витрати на охорону здоров'я становили 386,2 млн грн. (у І п/р торік – 325,3 млн грн.), у розрахунку на одного мешканця – 267,9 грн. (224,9 грн.).
 
Середньомісячна зарплата робітників галузі збільшилась в 1,2 р. і дорівнює 1606,2 грн.
 
На реалізацію завдань Комплексної програми "Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м. Харкова на 2011-2015 роки" використано 24,4 млн грн. (у I п/р 2011 р. – 22,4 млн грн.).
 
На виконання заходів Міської цільової програми з підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року по футболу з питань охорони здоров'я, направлено на проведення капремонтів і придбання устаткування – 2,6 млн грн., погашення кредиторської заборгованості за роботи, виконані в попередні роки та раніше придбане устаткування – 6,4 млн грн.
 
Крім того, на капітальний ремонт об'єктів підвідомчої мережі  у звітному періоді направлено 1,0 млн грн., придбання медичного обладнання –   1,3 млн грн., погашення кредиторської заборгованості – 1,2 млн грн.
 
Додатково до галузі охорони здоров'я міста, без урахування гуманітарної допомоги, залучено 28,9 млн грн. (за I п/р 2011 р. – 25,0 млн грн.), що складає 7,5 % загальної суми бюджету галузі.
 
Здійснювався постійний контроль за використанням ліжкового фонду стаціонарів міста. Лікувально-профілактичними закладами м. Харкова проводилися планові комплексні та цільові медичні огляди.
 
Виконується "Міська програма профілактики захворювань грудної залози у жінок на апаратах ультразвукової діагностики та мамо графах". Здійснюються заходи щодо зниження малюкової смертності та загального рівня перинатальних втрат.
 
У місті функціонує 408 закладів освіти комунальної форми власності, у т.ч. 181 загальноосвітня школа (із 01.01.2012 р. прийнято у комунальну власність міста Харківський університетський ліцей Харківської обласної ради), 5 вечірніх, загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів № 14, 5 міжшкільних навчально-виробничих комбінатів, міський дитячий будинок "Родина", 187 дошкільних та 28 позашкільних навчальних закладів.
 
Успішно проведено зовнішнє незалежне оцінювання. На базі загальноосвітніх навчальних закладів міста працювали 32 пункти тестування.
 
У 2012 р. на харчування дітей у школах комунальної форми власності передбачено в бюджеті м. Харкова 24,8 млн грн.
Згідно з програмою "Дитяче харчування" на 2012-2015 роки організацію харчування школярів у 174 школах комунальної власності міста здійснює КП "Комбінат дитячого харчування". Інші заклади організовують харчування самостійно.
 
Відповідно до Закону України "Про охорону дитинства", 40,1 тис. учнів 1‑4‑х класів щодня отримують безкоштовні сніданки. Першокласники щодня безкоштовно отримують молоко гарантованої якості (10,4 тис. учнів).
 
Усіма видами харчуванням охоплено 93,0 % школярів від загальної кількості учнів шкіл. Щодня 865 дітей пільгових категорій безкоштовно забезпечуються пільговим харчуванням на суму 5,0 грн.
 
У 2012 р. комунальній організації "Дошкільне харчування" надається фінансова підтримка на суму 115,0 тис. грн.
 
У звітному періоді в Харкові функціонувало 216 навчальних закладів дошкільної освіти різних типів та форм власності: комунальної форми власності – 195 закладів (187 ДНЗ і 8 НВК); приватної форми власності – 17 (8 ДНЗ і 9 НВК); відомчих – 4 заклади (2 ДНЗ і 2 НВК); в яких навчається та виховується 39,7 тис. дітей віком від року до шести, у т.ч. в закладах комунальної власності міста – 38,4 тис. дітей, що на 1,6 тис. більше, ніж торік.
 
У 187 комунальних дошкільних навчальних закладах харчується майже 38,0 тис. вихованців. На організацію харчування у 2012 р. з міського бюджету виділено 27,5 млн грн. (2011 р. – 22,9 млн грн.).
 
Вартість харчування дітей у дошкільних навчальних закладах становить 9,0 грн. у день на одну дитину з 9, 10,5 і 12-ти годинним перебуванням дітей у закладі; 10,0 грн. – для дітей, які перебувають у закладі цілодобово та в санаторних групах.
 
Через систему загальної середньої освіти станом на 01.07.2012 р. відпочинком та оздоровленням у 184 таборах різних типів охоплено 28311 дітей.
 
У місті збережено мережу позашкільної освіти (28 позашкільних навчальних закладів). Охоплення позашкільною освітою дітей та підлітків у 2011-2012 н.р. складає 37,4 % (у попередньому навчальному році – 41,6 %).
 
Організовано і проведено: міські професійні конкурси "Учитель року" та "Вихователь року"; міський конкурс інтегрованих уроків "Про мій Харків – моїм учням"; міський конкурс "Учень року".
 
На урочистій зустрічі Харківського міського голови з випускниками-медалістами відбулося нагородження кращих випускників 2012 р.
 
Щомісячно виплачуються 100 стипендій міського голови "Обдарованість" для учнів загальноосвітніх навчальних закладів і для студентів ВНЗ та 250 стипендій "Кращий учень навчального закладу".
 
Здійснюється грошове стимулювання керівників, кращих педагогічних працівників загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів, чиї учні стали переможцями міжнародних та ІV етапу всеукраїнських предметних олімпіад.
Завершається реалізація проекту з обладнання освітньої  мережі міста оптоволоконною телекомунікацією.
 
Розвивається система дистанційного навчання "Доступна освіта", яка налічує 465 зареєстрованих користувачів.
 
На розвиток матеріально-технічної бази закладів освіти на 2012 р. заплановано 12,5 млн грн. У звітному періоді розпочаті ремонтні роботи в навчальних закладах, здійснюється поставка меблів та пральних машин до закладів.
 
На реалізацію завдань та заходів галузі "культура" у І п/р 2012 р. профінансовано 49,4 млн грн. (у І п/р 2011 р.– 17,19 млн грн.).
 
Мережа закладів культури на 01.07.2012 р. становить 126 од.: 84 бібліотеки,
Друкувати