Про виконання бюджету міста Харкова за 2014 рік

 

Доходи бюджету 

За 2014 доходи бюджету міста Харкова склали 5197,8 млн гривень, з них доходи загального фонду - 2708,7 млн ​​гривень (52,1%), спеціального - 837,1 млн гривень (16,1%), трансферти з державного та обласного бюджетів - 1652,0 млн гривень (31,8%).

В умовах негативних тенденцій в економіці та відсутності стабільності у фінансовій системі обсяг фінансових ресурсів міста в порівнянні з 2013 роком збільшився на 433,3 млн гривень гривень або на 9,1%.

При цьому, на 97,9 млн гривень (у 1,2 рази) зросли надходження єдиного податку, на 66,7 млн ​​гривень (на 3,3%) - податку на доходи фізичних осіб, на 1,3 млн гривень (у 1 4 рази) збору за місця для паркування транспортних засобів, на 0,4 млн гривень (на 2,1%) - збору за здійснення окремих видів підприємницької діяльності, на 1,5 млн гривень (у 2,2 рази) - податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на 21,4 млн гривень (у 1,5 рази) - коштів від продажу землі, на 2,0 млн гривень (на 8,5%) - від приватизації комунального майна, на 4,7 млн гривень (у 1,7 рази) - екологічного податку, на 14,9 млн гривень (на 8,1%) - власні надходження бюджетних установ.

Основними джерелами формування доходів загального фонду у звітному році залишались податок на доходи фізичних осіб (2076,0 млн гривень або 76,6%), плата за землю (546,4 млн гривень або 20,2%), плата за оренду міського комунального майна (46,4 млн гривень або 1,7%), місцеві збори (22,0 млн гривень або 0,8%), податок на прибуток підприємств міської комунальної власності (11,5 млн гривень або 0,4%).

Доходи спеціального фонду на 61,4% були сформовані за рахунок надходжень єдиного податку (513,8 млн гривень), крім того, 63,7 млн ​​гривень отримано від продажу землі, 24,8 млн гривень - від приватизації комунального майна, 15,3 млн гривень надійшло в якості пайової участі у розвитку інфраструктури міста, 11,4 млн гривень - екологічного податку, 197,8 млн гривень - власних надходжень бюджетних установ, 3,0 млн гривень - збору за першу реєстрацію транспортного засобу, 2,8 млн гривень - податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 2,7 млн ​​гривень - надходжень до цільового фонду.

Майже три чверті (74,1%) ресурсів спеціального фонду спрямовані до бюджету розвитку, обсяг доходів якого збільшився з 512,6 млн гривень у 2013 році до 620,4 млн гривень у 2014 році (у 1,2 рази).

Обсяг трансфертів до загального та спеціального фондів за 2014 рік склав 1651,9 млн гривень проти 1321,2 млн гривень, одержаних у 2013 році.

У порівнянні з 2013 роком на 6,9% зросли субвенції на виплату допомоги сім'ям з дітьми (з 870,5 млн гривень до 930,4 млн гривень), на 13,1% - на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (з 2,4 млн гривень до 2,8 млн гривень), у 2 рази - на пільги та субсидії населенню (з 232,0 млн гривень до 460,3 млн гривень) і на 8,3% - на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах (з 43,0 млн гривень до 46,5 млн гривень).

Крім того, в 2014 році до бюджету міста надійшла дотація вирівнювання з державного бюджету в сумі 148,4 гривень, яка в 2013 році була відсутня.

Одночасно з 6,0 млн гривень до 3,5 млн гривень зменшилися обсяги субвенцій на часткове відшкодування вартості лікарських засобів для лікування осіб з гіпертонічною хворобою, з 33,9 млн гривень до 21,8 млн гривень - інші субвенції загального фонду на покращєння надання соціальних послуг найуразливішим верствам населення та забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет, з 20,8 млн гривень до 18,8 млн гривень - на компенсацію частини відсоткових ставок за залученими кредитами на оновлення парку автобусів та тролейбусів приймаючих міст по підготовці до проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, а також не надходили інші субвенції спеціального фонду (в 2013 році їх обсяг склав 67,1 млн гривень, з них на будівництво метро - 62,4 млн гривень).

Слід зазначити, що по субвенції на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот план недовиконано на 20 , 4 млн гривень у зв'язку з непроведенням на державному рівні клірингових розрахунків з комунальними підприємствами-постачальниками комунальних послуг.

По субвенціях на виплату допомоги сім'ям з дітьми план надходжень залишився недовиконаним на 10,6 млн гривень, на утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування - на 329,7 тис. гривень, на надання пільг з послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг - на 245,2 тис. гривень. При цьому необхідності в отриманні зазначених коштів місто не мало, заборгованість з виплат була відсутня, однак Міністерством фінансів України планові показники не зменшені, що призвело до факту їх невиконання. Також через відсутність необхідності в коштах залишився недовиконаним на 45,3 тис. гривень план з іншої субвенції (придбання інсуліну).

У 2014 році недовиконаний на 16,8 млн гривень план по субвенції на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, що пов'язано з недоосвоєнням коштів у зв'язку з несвоєчасним затвердженням і перезатвердженням об'єктів, фінансування яких планувалося за рахунок даної субвенції, і як наслідок - несвоєчасним проведенням тендерних процедур.

В звітному році з обласного бюджету не надійшла субвенція на будівництво метро, ​​запланована в сумі 305,3 млн гривень, що негативно вплинуло на рівень виконання показників як по трансфертах, так і по бюджету міста Харкова в цілому.

Видатки бюджету 

Видатки бюджету міста Харкова за 2014 склали 5425,8 млн гривень, у тому числі за рахунок коштів загального фонду - 4464,1 млн гривень, за рахунок коштів спеціального фонду - 961,7 млн ​​гривень.

У порівнянні з 2013 роком видатки бюджету міста збільшились на 840,4 млн гривень або на 18,3%.

На виконанні бюджету негативно позначилось не тільки неотримання субвенції з обласного бюджету у сумі 305,3 млн гривень на будівництво дільниці третьої лінії Харківського метрополітену, але й не проведення органами державної казначейської служби видатків на загальну суму 210,8 млн гривень.

У ході виконання бюджету першочергова увага приділялась своєчасному фінансуванню захищених статей видатків, питома вага яких займає 88,5% в обсязі видатків загального фонду бюджету міста.

На виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам бюджетної сфери міста Харкова спрямовано 1801,8 млн гривень, на оплату продуктів харчування, включаючи видатки в рамках реалізації міської програми "Дитяче харчування" на 2012-2015 гг роки, - 88,9 млн гривень (на 14, 9 млн гривень більше, ніж за 2013 рік), на медикаменти та перев'язувальні матеріали - 70,8 млн гривень (на 11,4 млн гривень більше, ніж за попередній рік), на розрахунки за спожиті енергоносії та комунальні послуги - 293, 6 млн гривень.

Слід відмітити, що протягом усього року заробітна плата працівникам бюджетної сфери міста виплачувалась своєчасно та в повному обсязі.

Найбільшу питому вагу в структурі видатків бюджету міста займають видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення - 25,8% або 1400,1 млн гривень, на освіту (з урахуванням видатків на реалізацію заходів міської програми «Дитяче харчування» на 2012 - 2015 роки) - 23,1% (1253,5 млн гривень), на охорону здоров'я - 17,2% (934,3 млн гривень).

Видатки на транспорт та дорожнє господарство в загальному обсязі бюджету склали 10,3% або 556,3 млн гривень, на житлово-комунальне господарство - 8,2% (444,3 млн гривень), на культуру і мистецтво - 4,9% ( 264,0 млн гривень), фізкультуру і спорт - 1,2% (67,5 млн гривень), будівництво - 3,8% (208,4 млн гривень).

На відшкодування відсоткових ставок по залучених кредитах та розміщених облігаціях за 2014 рік спрямовано 61,0 млн гривень, у тому числі за рахунок коштів субвенції з Державного бюджету України - 18,8 млн гривень.

Крім того, на фінансування молодіжного кредитування на будівництво та придбання житла спрямовано 1,7 млн ​​гривень, на погашення облігацій внутрішньої місцевої позики - 99,5 млн гривень.

На виконання заходів в рамках 30 цільових програм, затверджених рішеннями сесій Харківської міської ради, за 2014 рік витрачено 1356,9 млн гривень.

Галузі та програми

Видатки бюджету м. Харкова на освіт у за 2014 (з урахуванням витрат на реалізацію заходів міської програми «Дитяче харчування» на 2012-2015 гг роки) склали 1253,5 млн гривень, у тому числі за рахунок коштів загального фонду - 1129,3 млн гривень, спеціального фонду - 124,2 млн гривень. У порівнянні з 2013 роком видатки збільшились на 65,0 млн гривень або на 5,5%.

На виплату заробітної плати з нарахуваннями спрямовано 74,8% від загальної суми видатків по галузі або 844,2 млн гривень, що на 2,4 млн гривень більше, ніж за попередній рік.

На харчування дітей, учнів і вихованців установ освіти витрачено 41,4 млн гривень (на 6,8 млн гривень більше, ніж за 2013 рік), з них на організацію харчування школярів комунальним підприємством «Комбінат дитячого харчування» - 39,0 млн гривень.

Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв склали 188,4 млн гривень або на 32,7 млн ​​гривень більше, ніж за 2013 рік.

На капітальні видатки за 2014 рік спрямовано 26,5 млн гривень, що більше в порівнянні з 2013 роком на 7,3 млн гривень, з них на придбання обладнання - 9,4 млн гривень, на капітальний ремонт закладів освіти - 17,1 млн гривень ,

Видатки на виконання заходів, передбачених міською «Комплексною програмою розвитку освіти м. Харкова на 2011-2015 роки »склали 2,0 млн гривень, на виплату стипендій обдарованим учням і студентам, стимулювання педагогічних працівників - 1,7 млн ​​гривень.

На виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за рахунок коштів субвенції з Державного бюджету за звітний період спрямовано 2,8 млн гривень, на виплату допомоги дітям - сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнилося 18 років - 0,3 млн гривень.

Видатки бюджету міста на охорону здоров'я за 2014 склали 934,3 млн гривень, у тому числі за рахунок коштів загального фонду - 836,9 млн гривень, за рахунок коштів спеціального фонду - 97,4 млн гривень. У порівнянні з 2013 роком видатки на галузь збільшились на 51,0 млн гривень або на 5,8%.

Із загального обсягу видатків на галузь 78,6% або 658,2 млн гривень спрямовано на виплату заробітної плати з нарахуваннями, у порівнянні з 2013 роком ці видатки збільшились на 12,1 млн гривень.

На придбання медикаментів витрачено 70,8 млн гривень або на 11,4 млн гривень більше, ніж в 2013 році, продуктів харчування - 8,1 млн гривень або на 0,7 млн ​​гривень більше, на оплату енергоносіїв та комунальних послуг - 75,3 млн гривень.

В рамках Комплексної програми «Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров'я м. Харкова на 2011-2015 роки »видатки на медикаменти склали 47,8 млн гривень, з них на впровадження медикаментозних технологій в лікуванні окремих категорій населення за життєвими показниками - 19,9 млн гривень, на придбання препаратів для забезпечення хворих на цукровий та нецукровий діабет та іншими ендокринологічними захворюваннями - 24,0 млн гривень.

На капітальні видатки закладів охорони здоров'я спрямовано 40,9 млн гривень, з них на придбання медичного обладнання та апаратури - 20,4 млн гривень, на проведення робіт з капітального ремонту закладів охорони здоров'я - 20,5 млн гривень.

Видатки бюджету на соціальний защита та соціальне забезпечення склали 1400,1 млн гривень, у тому числі за рахунок коштів загального фонду - 1394,1 млн гривень, спеціального фонду - 6,0 млн гривень. У порівнянні з 2013 роком видатки зросли на 293,4 млн гривень або в 1,3 рази.

У структурі цих видатків 94,6% або 1324,2 млн гривень займають видатки за рахунок субвенцій з Державного бюджету, з них на виплату державної допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, дітям-інвалідам та інвалідам з дитинства - 930, 4 млн гривень, на надання пільг та субсидій населенню з оплати житлово-комунальних послуг - 393,8 млн гривень.

Видатки на реалізацію міської «Програми сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2013-2014 роки» склали 17,6 млн гривень.

На забезпечення роботи міського Центру реінтеграції бездомних осіб, а також Центру ранньої загальної соціально-педагогічної реабілітації дітей-інвалідів та інвалідів дитинства витрачено 5,0 млн гривен, на утримання центру соціально-психологічної реабілітації дітей - 2,5 млн гривень.

Видатки на утримання територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг) виконані у сумі 26,9 млн гривень, з них на виплату заробітної плати з нарахуваннями спрямовано 24,5 млн гривень, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 0,9 млн гривень.

На виконання програм і здійснення заходів, що стосуються сім'ї, жінок, молоді та дітей , спрямовано 20,0 млн гривень, у тому числі на виплату заробітної плати з нарахуваннями - 12,8 млн гривень, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 2 , 2 млн гривень.

На виконання заходів, передбачених міською програмою «Молодь Харкова», спрямовано 1,4 млн гривень, міською комплексною програмою «Назустріч дітям» на 2011-2015рр. »- 0,2 млн гривень.

На виплату компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, спрямовано 2,3 млн гривень.

На капітальні видатки за 2014 рік спрямовано 1,8 млн гривень, у тому числі на придбання обладнання - 0,2 млн гривень, капітальний ремонт - 1,6 млн гривень.

Видатки на культуру за 2014 рік склали 264,0 млн гривень, у тому числі за рахунок коштів загального фонду бюджету - 165,4 млн гривень, спеціального фонду - 98,6 млн гривень. У порівнянні з 2013 роком видатки збільшились на 71,9 млн гривень або на 37,5%.

На виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам установ культури витрачено 87,7млн гривень або 53,0% загального обсягу видатків на галузь, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 6,9 млн гривень.

На реалізацію заходів, передбачених «Комплексною міською програмою розвитку культури в місті Харкові на 2011-2016 роки», витрачено 165,9 млн гривень.

Надана фінансова підтримка комунальній організації «Харківський зоологічний парк» та комунальним підприємствам «Центральний парк культури і відпочинку ім. М. Горького »,« Меморіальний парк «Дробицький Яр», «Об'єднання парків культури і відпочинку міста Харкова» в сумі 140,2 млн гривень, з яких на поточне утримання цих підприємств спрямовано 59,7 млн ​​гривень, на капітальні видатки - 80, 5 млн гривень.

Крім того, в рамках даної програми на проведення централізованих культурно-масових заходів в 2014 році спрямовано 9,4 млн гривень, на капітальний ремонт бюджетних установ галузі - 16,3 млн гривень.

Видатки на фізичну культуру і спорт за 2014 рік склали 67,5 млн гривень, у тому числі за рахунок коштів загального фонду - 57,0 млн гривень, спеціального фонду - 10,5 млн гривень. У порівнянні з 2013 роком видатки по галузі збільшилась на 4,1 млн гривень або на 6,5%.

На виплату заробітної плати з нарахуваннями витрачено - 38,1 млн гривень або на 1,3 млн гривень більше, ніж за 2013 рік.

Видатки на оплату спожитих енергоресурсів склали 9,6 млн гривень, капітальні видатки - 8,9 млн гривень.

На виконання окремих заходів, передбачених Міською комплексною цільовою соціальною програмою розвитку фізичної культури і спорту в м. Харкові на період 2012-2016 роки та Комплексною цільовою програмою розвитку футболу в м. Харкові на 2014-2016 роки, витрачено 7,8 млн гривень, у тому числі на надання фінансової підтримки комунальним підприємствам Харківському Палацу спорту і Центру «Спорт для всіх» - 3,8 млн гривень, на проведення спортивно-масових заходів та надання фінансової підтримки федераціям, командам майстрів ігрових видів спорту - 3,4 млн гривень, на виплату винагороди призерам зимових Олімпійських та Паралімпійських ігор у місті Сочі і їх тренерам - 0,6 млн гривень.

Значна частина бюджетних коштів в 2014 році була спрямована на утримання та розвиток інфраструктури міста Харкова.

Зокрема, на житлово-комунальне господарство витрачено 444,3 млн гривень, з яких на житлово-експлуатаційне господарство спрямовано 114,3 млн гривень (в 2,1 рази більше, ніж в 2013 році), на капітальний ремонт житлового фонду - 61,7 млн гривень (у 1,3 рази більше).

Витрати на благоустрій міста склали 206,6 млн гривень, з них на освітлення витрачено 39,9 млн гривень, на озеленення - 99,6 млн гривень, на придбання та встановлення дитячих ігрових майданчиків - 14,8 млн гривень, на утримання та ремонт гідроспоруд і об'єктів водозниження - 14,5 млн гривень, на ремонт і утримання кладовищ - 6,3 млн гривень, на облаштування прибудинкової території міста - 7,4 млн гривень, на утримання та поточний ремонт фонтанів - 2,7 млн ​​гривень, на капітальний ремонт пам'ятників, меморіальних комплексів, військових поховань - 0,7 млн ​​гривень, на виконання заходів з гуманного поводження з домашніми тваринами та регулювання їх чисельності в місті - 8,8 млн гривень.

На заходи з поліпшення санітарного стану міста спрямовано 9,9 млн гривень.

Загальна сума видатків на будівництво склала 208,4 млн гривень, у тому числі капітальні вкладення на будівництво та реконструкцію об'єктів соціально-культурного призначення, інженерних комунікацій міста - 161,0 млн гривень.

Дані кошти були витрачені на реконструкцію парку ім. М.Горького - 14,8 млн гривень, будівництво сімейного розважального центру по вул. Сумській, 81 - 0,6 млн гривень (з урахуванням погашення кредиторської заборгованості за виконані у 2013 році роботи), будівництво скеледрому та пам'ятника В.С. Висоцькому по просп. Маршала Жукова, 2 - 4,1 млн гривень, на будівництво та реконструкцію трамвайних колій і переїздів - 47,8 млн гривень, перекладку мереж у зоні будівництва метрополітену - 0,7 млн ​​гривень, на будівництво і реконструкцію теплових, водопровідних, каналізаційних мереж та зливостоків, інших інженерних мереж та об'єктів - 33,8 млн гривень, реконструкцію мереж зовнішнього освітлення - 32,7 млн ​​гривень, реконструкцію житлового фонду - 1,2 млн гривень, погашення кредиторської заборгованості за придбане у 2013 році житло - 11,2 млн гривень, на будівництво міського кладовища по просп. Гагаріна - 5,7 млн ​​гривень, будівництво другої черги Дергачівського полігону - 8,0 млн гривень, проектні роботи майбутніх років - 0,4 млн гривень.

На розвиток інфраструктури метрополітену спрямовано 41,6 млн гривень, з них на реконструкцію пішохідних тунелів станції метро «Героїв Праці» - 6,8 млн гривень, проектування об'єктів «Будівництво третьої лінії метрополітену в м. Харкові від станції «Метробудівників імені Г.І. Ващенка »до станції« Одеська »та« Будівництво електродепо «Олексіївське» - 0,1 млн гривень.

На реалізацію заходів у сфері транспортного обслуговування населення міста витрачено 66,4 млн гривень.

За рахунок бюджету м. Харкова надана фінансова допомога комунальним підприємствам наземного електротранспорту в сумі 62,4 млн гривень, КП «Харківський вагоноремонтний завод» - 0,2 млн гривень, а також проведені видатки з капітального ремонту трамвайних колій на суму 3,8 млн гривень.

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян за рахунок субвенції з державного бюджету склали 66,5 млн гривень, у тому числі підприємствам наземного електротранспорту - 29,6 млн гривень, КП «Харківський метрополітен» - 32,9 млн гривень, автотранспортним підприємствам - 4 , 0 млн гривень.

Видатки на проведення робіт, пов'язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом і утриманням автомобільних доріг , склали 421,3 млн гривень, з них на утримання вулично-дорожньої мережі, мостів і шляхопроводів спрямовано 143,2 млн гривень, на поточний ремонт доріг і мостів - 59,2 млн гривень, на капітальний ремонт доріг - 132,9 млн гривень, на утримання і ремонт зливової каналізації - 23,8 млн гривень, на утримання засобів регулювання дорожнього руху - 25,2 млн гривень, на будівництво і реконструкцію доріг - 37,0 млн гривень.

На придбання спеціальної техніки, машин і механізмів для комунальних підприємств міста витрачено 48,3 млн гривень.

 

Заступник міського голови -

директор Департаменту

бюджету і фінансів Т.Д.Таукешева

 

 

Друкувати