ЗАЯВА про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту детального плану території району, що обмежений вул. Москалівською – вул. Гольдбергівською – вул. Основ’янською – р. Лопань

Замовник:
Департамент містобудування та архітектури Харківської міської ради (вул. Квітки-Основ’яненко, 7, м. Харків, 61003).

Вид та основні цілі:
Проект детального плану території району, що обмежений вул. Москалівською – вул. Гольдбергівською – вул. Основ’янською – р. Лопань (далі – ДПТ) є містобудівною документацією місцевого рівня, яка призначена для уточнення положень генерального плану міста, зокрема, щодо планувальної організації і функціонального призначення, просторової композиції і параметрів забудови.
Завданнями ДПТ є: уточнення та вдосконалення вуличної мережі, визначених генеральним планом червоних ліній; надання пропозицій щодо організації транспортного і пішохідного руху, розміщення місць паркування транспортних засобів, використання підземного простору, комплексного благоустрою та озеленення території; обґрунтування майбутніх потреб і визначення переважних напрямів використання територій;  урахування державних, громадських і приватних інтересів під час планування, забудови та іншого використання територій з дотриманням вимог містобудівного, санітарного, екологічного, природоохоронного, протипожежного та іншого законодавства; встановлення передбачених законодавством обмежень на планування, забудову та інше використання територій.

Інформація про те, якою мірою ДПТ визначає умови для реалізації видів діяльності або об′єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів)
Види планової діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля, визначені частиною 2 статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».
З переліку видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля і підлягають оцінці впливу на довкілля, у проекті містобудівної документації виділені види, віднесені до 2 категорії, в тому числі:

інфраструктурні проекти (спорудження додаткових інфраструктурних мереж):

будівництво нової водопровідної  та каналізаційної самопливної вуличної мережі в межах території нового будівництва, будівництво магістральних мереж дощової каналізації та здійснення вертикального планування території для відведення поверхневих вод;
будівництво нових теплових мереж;
будівництво розподільчого газопроводу середнього тиску для забезпечення газифікації

Можливі наслідки:
а) для довкілля, у тому числі для здоров'я населення: збереження навколишнього природного середовища, зменшення обсягів скидання неочищених та недостатньо очищених стоків у водні об’єкти при спорудженні додаткових інфраструктурних мереж (будівництво дощової каналізації); раціональне використання газових ресурсів; організація дренажної системи та поверхневого стоку для запобігання підтоплення територій з високим рівнем ґрунтових вод;
б) для територій з природоохоронним статусом – відсутні;
в) транскордонні наслідки, у тому числі для здоров'я населення – відсутні. 

Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено: не передбачаються. 

Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки
Основним критерієм під час стратегічної екологічної оцінки проекту містобудівної документації є її відповідність державним будівельним нормам, санітарним нормам і правилам України, законодавству у сфері охорони навколишнього природного середовища. Основні методи під час стратегічної екологічної оцінки: аналіз слабких та сильних сторін проекту містобудівної документації з точки зору екологічної ситуації; консультації з громадськістю щодо екологічних цілей; отримання зауважень і пропозицій до проекту містобудівної документації; проведення громадського обговорення у процесі стратегічної екологічної оцінки проекту містобудівної документації.

Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом'якшення негативних наслідків виконання ДПТ
ДПТ, розроблений у відповідності до державних будівельних норм, санітарних норм і правил проект не матиме негативних наслідків виконання документа державного планування. 

Пропозиції щодо структури та змісту про стратегічну екологічну оцінку
Стратегічна екологічна оцінка повинна бути здійснена у відповідності до статті 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», ДСТУ-Н Б Б.1.1-10:2010 «Настанова з виконання розділів Охорона навколишнього природного середовища у складі містобудівної документації. Склад та вимоги», Методичних рекомендацій із здійснення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування, затверджених наказом Міністерства екології і природних ресурсів України № 296 від 10.08.2018.

Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання.
Департамент містобудування та архітектури Харківської міської ради (вул. Квітки-Основ’яненко, 7, м. Харків, 61003).
Відповідно до ст. 10 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» 15 діб.

Друкувати