Звіт про виконання бюджету Харківської міської територіальної громади за 2021 рік

Виконання бюджету Харківської міської територіальної громади в 2021 році здійснювалося в умовах протиепідемічних та карантинних обмежень, пов’язаних з поширенням в Україні нових штамів коронавірусу.

У зв’язку з цим реалізація заходів бюджетного процесу була спрямована:

- на забезпечення фінансової стабільності та зміцнення фінансової спроможності бюджету Харківської міської територіальної громади, підвищення ефективності використання бюджетних коштів та фінансової дисципліни;

- проведення подальшої модернізації та реформування систем життєзабезпечення міста Харкова, спрямованих на продовження створення спектру якісних послуг у галузях освіти, охорони здоров’я, соціального захисту та забезпечення, житлово-комунального господарства тощо;

- виконання гарантійних зобов’язань Харківської міської ради за гарантіями, наданими у попередні роки комунальним підприємствам міста на реалізацію інвестиційних проєктів з розвитку комунальної інфраструктури;

- підвищення прозорості та результативності використання бюджетних ресурсів. 

Доходи бюджету 

Дохідна частина бюджету Харківської міської територіальної громади за 2021 рік склала 17 310,5 млн гривень, з яких до загального фонду надійшло 14 092,8 млн гривень (81,4%), до спеціального – 411,4 млн гривень (2,4%), отримано трансфертів з державного та обласного бюджетів –2806,3 млн гривень (16,2%).

Річні планові показники виконані у цілому на 100,6%, у тому числі по загальному фонду – на 100,8 %, по спеціальному фонду – на 115,0%, по трансфертах – на 98,1%.

У порівнянні з 2020 роком фінансові ресурси Харківської міської територіальної громади збільшилися на 3100,3 млн гривень (на 21,8%), при цьому доходи загального фонду зросли на 2579,6 млн гривень (на 22,4%), доходи спеціального фонду зменшилися на 16,2 млн гривень (на 3,8%), трансферти збільшились на 536,9 млн гривень (на 23,7%).

Основним джерелом формування дохідної частини бюджету є податок на доходи фізичних осіб, за рахунок якого сформовано 55,0% доходів загального фонду та 44,8% усіх фінансових ресурсів територіальної громади. Обсяги вказаного податку склали 7751,6 млн гривень та зросли порівняно з відповідним показником 2020 року на 1403,0 млн гривень або в 1,2 раза.

Також збільшились надходження:

- єдиного податку (2956,3 млн гривень) – на 616,2 млн гривень (в 1,3 раза);

- плати за землю (1840,1 млн гривень) – на 279,3 млн гривень (в 1,2 раза);

- акцизного податку, що підлягає зарахуванню до місцевого бюджету (752,7 млн гривень) – на 110,6 млн гривень (в 1,2 раза);

- податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, (389,8 млн гривень) – на 110,6 млн гривень (в 1,4 раза);

- плати за надання адміністративних послуг (78,7 млн гривень) – на 15,8 млн гривень (в 1,3 раза);

- орендної плати за користування комунальним майном (68,4 млн гривень) – на 6,0 млн гривень (в 1,1 раза);

- коштів за шкоду, заподіяну на земельних ділянках державної та комунальної власності (82,7 млн гривень) – на 45,1 млн гривень (в 2,2 раза);

- власних надходжень бюджетних установ (270,9 млн гривень) – на 36,7 млн гривень (в 1,2 раза).

Підвищенню рівня фінансової забезпеченості бюджету Харківської міської територіальної громади сприяли надходження податку на прибуток (20,9 млн гривень) та частини чистого прибутку комунальних підприємств (30,1 млн гривень), коштів від приватизації комунального майна (46,9 млн гривень) та від продажу земельних ділянок (83,7 млн гривень).

У 2021 році до бюджету Харківської міської територіальної громади надійшли субвенції:

- на виконання програм у сфері освіти – 2120,2 млн гривень;

- заходи щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 136,9 млн гривень;

- підтримку системи охорони здоров’я – 52,9 млн гривень;

- придбання житла окремим категоріям громадян – 43,2 млн гривень;

- розвиток комунальної інфраструктури, у тому числі придбання техніки – 27,2 млн гривень;

- виконання доручень виборців депутатами обласної ради – 24,9 млн гривень;

- проведення виборів – 24,6 млн гривень;

- продовження будівництва третьої лінії Харківського метрополітену – 12,3 млн гривень;

- виконання інвестиційних проектів – 11,1 млн гривень.

Крім того, бюджет Харківської міської територіальної громади отримав дотації:

- на компенсацію втрат доходів місцевих бюджетів внаслідок наданих державою податкових пільг зі сплати земельного податку – 299,2 млн гривень;

- здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я – 52,7 млн гривень. 

Видатки бюджету 

Видатки бюджету Харківської міської територіальної громади за 2021 рік склали 18 048,8 млн гривень та збільшилися в порівнянні з 2020 роком на 3189,8 млн гривень або в 1,2 раза.

Виконання видаткової частини бюджету Харківської міської територіальної громади здійснювалось відповідно до міських галузевих програм, затверджених Харківською міською радою, з урахуванням пріоритетності видатків. На реалізацію цих програм спрямовано 15 645,7 млн гривень. 

Пріоритетними напрямами витрачання бюджетних ресурсів залишалися своєчасне фінансування заробітної плати, соціальних виплат та допомог, енергоресурсів та розвиток найважливіших сфер життєдіяльності міста.

На виплату заробітної плати з бюджету спрямовано 6509,4 млн гривень, у тому числі працівникам бюджетної сфери – 5576,9 млн гривень (в 1,2 раза більше, ніж у 2020 році), працівникам комунальних установ – 932,5 млн гривень.

У 2021 році забезпечено фінансування:

- безоплатного проїзду осіб пільгової категорії в міському пасажирському транспорті (693,1 млн гривень);

- безкоштовного харчування учнів 1-4 класів та учнів пільгового контингенту (107,8 млн гривень), а також  безкоштовного харчування молоком дітей 1-х класів (10,5 млн гривень);

- безкоштовного забезпечення хворих препаратами інсуліну та десмопресину (49,4 млн гривень);

- безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань (43,2 млн гривень);

- встановлення квартирних засобів обліку холодної та гарячої води особам, що віднесені до пільгових категорій, а також їх перевірку (7,8 млн гривень);

- санаторно-курортного лікування інвалідів та учасників війни, учасників бойових дій та осіб, прирівняних до них, чорнобильців (6,1 млн гривень);

- пільг з послуг зв’язку окремим категоріям громадян (3,6 млн гривень);

 - проведення безкоштовного капітального ремонту квартир ветеранам та особам з інвалідністю внаслідок війни, а також особам,  що мають особливі заслуги перед Батьківщиною (0,5 млн гривень);

- безкоштовного харчування осіб без певного місця проживання (0,2 млн гривень).

На запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби з бюджету територіальної громади використано 108,7 млн гривень, які спрямовані:

- на закупівлю лікарських та дезінфікуючих засобів, індивідуальних засобів захисту, діагностичного обладнання (84,3 млн гривень);

- оренду кріогенного обладнання, монтаж систем киснепостачання та систем безперебійного електроживлення (24,4 млн гривень).

Протягом 2021 року перераховані:

- реверсна дотація державному бюджету (384,8 млн гривень);

- субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на соціально-економічний розвиток (38,2 млн гривень);

- субвенції обласному бюджету Харківської області на придбання мультифункціональних спортивних майданчиків (3,7 млн гривень), ноутбуків для педагогічних працівників шкіл (7,9 млн гривень), виготовлення бланків посвідчень батькам та дитині з багатодітної сім’ї (0,1 млн гривень), відновлення елементів благоустрою території міста (0,1 млн гривень);

- субвенція міському бюджету міста Дергачі на заходи з утримання об’єктів спільного користування та ліквідації наслідків діяльності Дергачівського полігону твердих побутових відходів (0,8 млн гривень).

В звітному періоді збережено соціальну спрямованість бюджету Харківської міської територіальної громади. На фінансування соціально-культурної сфери (з урахуванням комунальних підприємств) витрачено 8754,4 млн гривень або 48,5% від загального обсягу видатків бюджету. 

У 2021 році на освіту спрямовано 5507,8 млн гривень, що на 1191,2 млн гривень або в 1,3 раза перевищує показник 2020 року.

Фінансування освітньої галузі здійснювалося коштом:

- бюджету Харківської міської територіальної громади (3078,6 млн гривень) – 55,9% від загальної суми видатків на освіту;

- субвенцій та дотації з державного і обласного бюджетів (2190,2 млн гривень) – 39,8% від загальної суми видатків;

- власних коштів закладів освіти (239,0 млн гривень) – 4,3% від загальної суми видатків.

На виплату заробітної плати працівникам галузі спрямовано 4069,5 млн гривень, що на 907,4 млн гривень (в 1,3 раза) більше, ніж у 2020 році.

Видатки на харчування дітей, учнів і вихованців закладів освіти склали 306,1 млн гривень (з них кошти бюджету Харківської міської територіальної громади – 216,6 млн гривень). У порівнянні з 2020 роком вказані видатки збільшилися на 90,5 млн гривень (в 1,4 раза), що обумовлено підвищенням вартості харчування.

Видатки на оплату енергоносіїв та комунальних послуг склали 455,6 млн гривень.

На виплату стипендій учням професійно-технічних навчальних закладів використано 44,2 млн гривень.

На зміцнення матеріально-технічної бази закладів освіти спрямовано 408,5 млн гривень, у тому числі:

- на капітальний ремонт закладів освіти – 332,4 млн гривень;

- придбання обладнання, побутової техніки, встановлення автоматичної пожежної сигналізації – 76,1 млн гривень. 

У 2021 році продовжено впровадження моделі прямого фінансування комунальних некомерційних підприємств охорони здоров’я, що передбачає оплату наданих ними медичних послуг населенню з державного бюджету.

Національною службою здоров’я України фінансувалися видатки на виплату заробітної плати медичним працівникам, придбання медикаментів, обстеження пацієнтів, проведення діагностичних та лікувальних процедур (згідно пакету пріоритетних послуг), тощо.

Кошти бюджету Харківської міської територіальної громади спрямовані на розвиток матеріально-технічної бази комунальних некомерційних підприємств, оплату комунальних послуг та енергоресурсів, придбання лікарських засобів та витратних матеріалів, які не включені до державних пакетів надання послуг.

У цілому на охорону здоров’я витрачено 3656,9 млн гривень, з них:

- кошти Національної служби здоров’я України становлять 2926,2 млн гривень;

- кошти бюджету Харківської міської територіальної громади – 568,7 млн гривень;

- кошти субвенцій та дотації з державного і обласного бюджетів – 162,1 млн гривень.

Порівняно з 2020 роком видатки на охорону здоров’я збільшилися на 915,4 млн гривень (в 1,3 раза).

Обсяг видатків на оплату праці становить 2365,1 млн гривень, що на 573,1 млн гривень (в 1,3 раза) більше, ніж у 2020 році. Цей показник враховує кошти, які отримують некомерційні комунальні підприємства від Національної служби здоров’я України.

На оплату комунальних послуг та енергоносіїв спрямовано 141,4 млн гривень.

На забезпечення установ медикаментами на лікування хворих в умовах стаціонару, а також лабораторні дослідження, використано 304,5 млн гривень, на придбання продуктів харчування – 26,7 млн гривень.

Видатки на забезпечення дітей до 2-х років життя з малозабезпечених сімей безкоштовним дитячим харчуванням склали 11,0 млн гривень.

На забезпечення хворих на цукровий та нецукровий діабет препаратами інсуліну спрямовано 49,4 млн гривень.

Видатки на зміцнення матеріально-технічної бази установ охорони здоров’я склали 587,8 млн гривень, за рахунок яких:

- придбано медичне обладнання для 32 некомерційних комунальних установ охорони здоров’я (372,6 млн гривень);

- продовжено виконання капітальних ремонтів приймальних відділень опорних закладів охорони здоров’я (лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги ім. проф. О.І. Мещанінова, багатопрофільних лікарень № 17 та № 25), а також приміщень лікарні № 18 (73,6 млн гривень);

- здійснено капітальний ремонт приміщень у 10 лікарнях, 11 поліклініках, пологовому будинку № 3, Харківського міського перинатального центру та дитячої стоматологічної поліклініки № 1 (140,2 млн гривень). 

На реалізацію програм в сфері соціального захисту та соціального забезпечення спрямовано 1188,2 млн гривень.

На виконання заходів, що забезпечують соціальну підтримку найвразливіших верств населення, використано 336,3 млн гривень.

За рахунок цих коштів профінансовані:

- виплата адресної грошової допомоги громадянам, які опинилися в складній життєвій ситуації, та окремим особам пільгових категорій – 111,6 млн гривень (в 1,6 раза більше, ніж за 2020 рік);

- надання пільг та субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг – 61,6 млн гривень;

- придбання житла для сімей загиблих військовослужбовців та осіб, які брали участь в антитерористичній операції та на території інших держав – 10,1 млн гривень;

- придбання житла для внутрішньо переміщених осіб – 16,9 млн гривень;

- придбання житла дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування – 19,7 млн гривень;

- надання соціальних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги – 17,7 млн гривень;

- поховання одиноких осіб, а також осіб, які не застраховані в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування – 4,0 млн гривень;

- забезпечення санаторно-курортним лікуванням ветеранів війни та осіб, що мають особливі заслуги перед Батьківщиною, а також громадян 1-ї категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 6,1 млн гривень тощо.

Для надання соціальних послуг через мережу бюджетних установ соціального захисту та соціального забезпечення в 2021 році використано 196,8 млн гривень, що в 1,2 раза перевищує показник 2020 року.

У звітному періоді проведено 39 централізованих заходів у сферах державної політики з питань молоді, сім’ї та забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків (5,0 млн гривень).

Крім того, профінансовані видатки:

- на реконструкцію будівлі кіноконцертного залу «Україна» (22,5 млн гривень);

- капітальний ремонт 8 клубів за місцем мешкання (19,9 млн гривень) та 7 територіальних центрів надання соціальних послуг (2,7 млн гривень);

- капітальний ремонт системи опалення та фасаду Центру комплексної реабілітації осіб (0,5 млн гривень);

- благоустрій прилеглої території Центру реінтеграції бездомних осіб (0,5 млн гривень). 

Видатки на фінансування культури та мистецтва склали 1383,4 млн гривень (на 642,8 млн гривень або в 1,9 раза більше, ніж за 2020 рік).

На виплату заробітної плати працівникам галузі витрачено 90,3 млн гривень (в 1,4 раза більше, ніж у 2020 році), на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 7,6 млн гривень.

Слід відмітити, що у зв’язку з пом’якшенням заходів запровадженого адаптивного карантину, в порівнянні з минулим роком кількість відвідувачів бібліотек міста зросла в 1,3 раза, кількість відвідувачів музейних закладів – в 1,9 раза, відвідувачів установ клубного типу – в 1,3 раза.

Для належної організації дозвілля харків’ян та гостей міста в парках культури та відпочинку профінансовані заходи, які проведені комунальними підприємствами «Центральний парк культури та відпочинку ім. М.Горького», «Об’єднання парків культури та відпочинку міста Харкова», «Меморіальний парк «Дробицький Яр», комунальною організацією «Харківський зоологічний парк».

На проведення 292 культурно-мистецьких заходів, присвячених новорічним святам, а також організацію фестивалів народної творчості, конкурсів, концертів, вистав спрямовано 10,1 млн гривень.

На зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури використано 966,9 млн гривень, з них:

- на реконструкцію зоопарку, реставрацію та капітальний ремонт закладів культури – 956,9 млн гривень;

- придбання меблів, музичних інструментів, мультимедійної, комп’ютерної та оргтехніки, сценічного, звукового та освітлювального устаткування – 10,0 млн гривень. 

Видатки на фізичну культуру і спорт у 2021 році склали 411,3 млн гривень, що на 90,7 млн гривень, або в 1,3 раза, перевищує показник 2020 року.

На оплату праці працівників 18 дитячо-юнацьких спортивних шкіл спрямовано 147,5 млн гривень (на 31,5 млн гривень або в 1,3 раза більше, ніж у 2020 році), на оплату енергоносіїв – 19,1 млн гривень.

На підтримку навчально-спортивної роботи, ефективної підготовки резерву до збірних команд області та України, забезпечення розвитку здібностей в обраному виді спорту вихованців 18 дитячо-юнацьких спортивних шкіл витрачено 194,5 млн гривень, що на 37,1 млн гривень (в 1,2 раза) перевищує показник попереднього року.

Обсяг фінансування комунальних підприємств «Харківський міський центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх», «Харківський Палац спорту» та «Спортивний комплекс «Металіст» склав 22,2 млн гривень.

На поліпшення матеріально-технічної бази закладів фізичної культури та спорту використано 20,7 млн гривень, які спрямовані:

- на капітальний ремонт 8 дитячо-юнацьких спортивних шкіл – 20,4 млн гривень;

- придбання спортивних тренажерів – 0,3 млн гривень.

На реконструкцію спортивних майданчиків витрачено 168,1 млн гривень. 

Значна частина фінансових ресурсів спрямована на забезпечення стабільного функціонування та розвиток міської інфраструктури.

На утримання та розвиток інфраструктури міста, а також реалізацію інвестиційних проєктів спрямовано 5891,3 млн гривень, що складає 32,8% від обсягу проведених видатків, з них:

- на будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт доріг – 695,3 млн гривень;

- придбання автобусів та тролейбусів – 133,9 млн гривень;

- оснащення комунальних підприємств сучасною спеціалізованою технікою – 262,4 млн гривень;

- реконструкцію та технічне переоснащення теплових, водопровідних, каналізаційних інженерних комунікацій, мереж зовнішнього освітлення – 947,5 млн гривень;

- впровадження енергозберігаючих технологій при реконструкції та капітальному ремонті житлового фонду – 507,2 млн гривень;

- будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт об’єктів транспортної інфраструктури – 208,7 млн гривень. 

Обсяг пільгового довготермінового кредиту, наданого молодим сім’ям, учасникам бойових дій в антитерористичній операції, працівникам бюджетних установ і комунальних підприємств, внутрішньо переміщеним особам на будівництво та придбання житла, склав 90,5 млн гривень.

На будівництво доступного житла спрямовано 4,9 млн гривень. 

Також в 2021 році профінансовано 25 проєктів-переможців, що реалізуються в рамках міської програми «Громадський бюджет (бюджет участі) міста Харкова» на сумму 25,8 млн гривень. 

Звіт про виконання бюджету Харківської міської територіальної громади за 2021 рік затверджено рішенням сесії Харківської міської ради 18 лютого 2022 року. 

 

 

Заступник міського голови –
директор Департаменту
бюджету і фінансів                                                                  Т.Д. ТАУКЕШЕВА

 

Друкувати