Звіт про виконання бюджету міста Харкова за 2019 рік

У 2019 році виконання бюджету міста Харкова здійснювалося в умовах впровадження середньострокового планування, що враховує тенденції соціально-економічного розвитку міської інфраструктури, оцінку фінансових ресурсів територіальної громади міста, особливості проведення економічних і соціальних реформ.

Бюджетна політика міста була спрямована:
 • на зміцнення фінансової бази, ефективне використання бюджетних коштів;
 • залучення додаткових фінансових ресурсів та виявлення внутрішніх резервів;
 • фінансове забезпечення соціальних виплат та гарантій, підвищення матеріального рівня життя населення територіальної громади;
 • безперебійне функціонування та розвиток міської інфраструктури, реалізацію інноваційних та інвестиційних проектів;
 • забезпечення прозорості та відкритості бюджету. 


Доходи бюджету
 

Дохідна частина бюджету міста Харкова за 2019 рік склала 15 926,1 млн гривень, у тому числі:
 • власні доходи бюджету – 11 200,0 млн гривень (70,3%);
 • міжбюджетні трансферти – 4726,1 млн гривень (29,7%).
У порівнянні з 2018 роком обсяг власних доходів бюджету збільшився в 1,2 раза або на 1779,9 млн гривень.
Найбільш вагомими джерелами, що формують більше 90% власних доходів бюджету, є:
 • податок на доходи фізичних осіб – 6028,2 млн гривень (53,8%  в обсязі власних доходів), до рівня 2018 року його надходження зросли в 1,2 раза;
 • єдиний податок – 2103,7 млн гривень (зростання в 1,2 раза);
 • плата за землю – 1426,0 млн гривень (зростання в 1,3 раза);
 • акцизний податок, який підлягає зарахуванню до місцевих бюджетів, – 549,5 млн гривень (збільшення на 11,5 млн гривень).
Також на позитивну динаміку власних доходів бюджету міста вплинуло збільшення надходжень:
 • податку на нерухоме майно (260,9 млн гривень) – в 1,2 раза;
 • податку на прибуток комунальних підприємств (40,6 млн гривень), коштів пайової участі у розвитку інфраструктури міста (33,4 млн гривень) та збору за місця для паркування транспортних засобів (11,2 млн гривень) – в 1,1 раза;
 • доходів від продажу землі (148,6 млн гривень) – в 1,3 раза;
 • коштів, що надійшли у вигляді відшкодування збитків внаслідок використання земельних ділянок з порушенням законодавства (30,9 млн гривень) – в 2,5 раза.

Крім того, бюджет міста суттєво поповнили: плата за надання інших адміністративних послуг – 72,0 млн гривень, орендна плата за користування комунальним майном – 63,7 млн гривень, кошти від приватизації комунального майна – 23,4 млн гривень і власні надходження бюджетних установ – 306,5 млн гривень.

Загальний обсяг трансфертів, отриманих містом з державного та обласного бюджетів, зменшився проти 2018 року в 1,3 раза або на 1215,4 млн гривень внаслідок запровадження нового механізму надання пільг і житлових субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг у грошовій формі через Міністерство соціальної політики України.

Також змінена система фінансування установ первинної медичної допомоги охорони здоров’я, які в статусі комунальних некомерційних підприємств на підставі договорів з Національною службою здоров’я України отримують пряме фінансування з державного бюджету за надані послуги.

В результаті цих нововведень перерозподілені видатки соціальної спрямованості на державному і місцевому рівнях, що призвело до зменшення надходжень відповідних субвенцій в дохідну частину бюджету міста, та, як наслідок, зменшення обсягу міжбюджетних трансфертів.

За звітний період до бюджету міста Харкова отримані субвенції:
 • освітня – 1358,4 млн гривень;
 • медична – 1132,4 млн гривень;
 • на виплату допомоги сім'ям з дітьми – 1276,3 млн гривень;
 • на надання пільг та субсидій населенню – 633,4 млн гривень;
 • на заходи щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 57,7 млн гривень;
 • на придбання житла окремим категоріям громадян – 30,9 млн гривень;
 • на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» – 20,3 млн гривень;
 • на придбання ангіографічного обладнання – 11,5 млн гривень;
 • на капітальний ремонт скверу біля станції метро «Захисників України» зі встановленням пам’ятного знаку Героям Антитерористичної операції – 10,8 млн гривень;
 • на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань – 9,0 млн гривень;
 • на реконструкцію ділянки II Орджонікідзевського колектору – 6,2 млн гривень;
 • на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання доріг та вулиць у місті Харкові – 4,8 млн гривень.
 • Також надійшли дотації:
 • на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я – 136,6 млн гривень;
 • на компенсацію втрат доходів місцевих бюджетів внаслідок наданих державою податкових пільг зі сплати земельного податку – 34,9 млн гривень. 


Видатки бюджету
 

Видатки бюджету міста Харкова склали 16 417,6 млн гривень та зросли в 1,1 раза у порівнянні з 2018 роком.

У 2019 році збережено напрями видатків, що забезпечують соціальну стабільність і підвищення якості життя городян, а саме: своєчасну виплату заробітної плати працівникам бюджетної сфери, надання соціальних послуг та соціальної підтримки населенню, безперебійне функціонування і розвиток усіх сфер життєдіяльності міста.

Слід відмітити, що в процесі секторальної децентралізації залишились невирішеними питання фінансового забезпечення переданих на місцевий рівень повноважень у сферах освіти, охорони здоров’я, соціального захисту.

В 2019 році на виконання державних повноважень, які передані на місцевий рівень без відповідних джерел їх фінансування, з бюджету міста Харкова спрямовано 3,1 млрд гривень або 18,7% від загального обсягу видатків бюджету.

Пріоритетними напрямами витрачання бюджетних ресурсів залишається своєчасне виконання державних гарантій по оплаті праці, соціальним виплатам та допомогам слабо захищеним категоріям громадян, а також придбання продуктів харчування та медикаментів, оплата спожитих бюджетними установами енергоносіїв.

В 2019 році видатки на заробітну плату працівникам бюджетних установ, що фінансуються з бюджету міста Харкова, зросли в 1,1 раза та склали 4821,4 млн гривень.

На придбання продуктів харчування в установах освіти та охорони здоров’я спрямовано 286,7 млн гривень.

На придбання медикаментів та реактивів для лабораторних досліджень витрачено 84,2 млн гривень.

На соціальні виплати спрямовано 2229,6 млн гривень, з них:
 • на надання пільг та субсидій населенню на оплату послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, електроенергії, природного газу, квартирної плати, вивезення побутового сміття – 666,4 млн гривень;
 • виплату державної допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, дітям з інвалідністю, особам з інвалідністю 1 і 2 групи внаслідок психічного розладу – 1273,7 млн гривень;
 • виплату адресної грошової допомоги громадянам, які опинилися в складній життєвій ситуації, особам з інвалідністю та учасникам бойових дій, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, сім’ям дітей з інвалідністю, дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування та іншим пільговим категоріям 63,0 млн гривень;
 • придбання житла для сімей загиблих військовослужбовців, які брали участь в антитерористичній операції, а також на території інших держав, загиблих осіб, які брали участь у Революції Гідності, внутрішньо переміщених осіб, дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, – 30,9 млн гривень;
 • виплату стипендій учням професійно-технічних закладів та стипендій міського голови – 35,8 млн гривень;
 • надання соціальних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, – 3,7 млн гривень;
 • виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам – 2,6 млн гривень;
 • поховання одиноких осіб, а також осіб, які не застраховані в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, – 3,2 млн гривень.
 • За рахунок коштів бюджету міста Харкова в повному обсязі профінансовані державні зобов'язання:
 • пільговий проїзд окремих категорій громадян в метро, трамваях і тролейбусах (443,8 млн гривень);
 • санаторно-курортне лікування інвалідів та учасників війни, учасників бойових дій та осіб, прирівняних до них (9,6 млн гривень);
 • послуги зв'язку особам пільгової категорії (12,0 млн гривень).
 • З бюджету міста перераховано реверсну дотацію державному бюджету України – 302,8 млн гривень, а також субвенції:
 • міському бюджету міста Дергачі на утримання Дергачівського полігону твердих побутових відходів та ліквідацію наслідків його діяльності (0,8 млн гривень);
 • субвенція державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (13,2 млн гривень);
 • обласному бюджету Харківської області на виготовлення бланків посвідчень батьків та дітей з багатодітних сімей (0,2 млн гривень).
У 2019 році збережено соціальну спрямованість бюджету міста Харкова, більше половини бюджетних коштів використано на виконання програм соціально-культурної сфери, у тому числі:
 • на освіту – 3998,2 млн гривень (24,4% в загальному обсязі видатків бюджету);
 • охорону здоров’я – 1612,0 млн гривень (9,8%);
 • соціальний захист та соціальне забезпечення – 2305,9 млн гривень (14,0%);
 • культуру та мистецтво – 546,2 млн гривень (3,3%);
 • фізичну культуру та спорт – 367,8 млн гривень (2,3%).
 

Основною метою галузі освіти є догляд, виховання та навчання дітей і підлітків, всебічний розвиток їх інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей, формування свідомої та відповідальної особистості.

На фінансування освіти спрямовано майже чверть загального обсягу видатків бюджету міста Харкова або 3998,2 млн гривень. У порівнянні з 2018 роком ці видатки збільшились в 1,2 раза.

Видатки на виплату заробітної плати працівникам установ освіти склали 2671,7 млн гривень, що в 1,2 раза перевищує аналогічний показник попереднього року.

На організацію харчування дошкільнят у дитячих дошкільних установах та учнів в загальноосвітніх школах витрачено 269,2 млн гривень (на 27,1 млн гривень більше, ніж у 2018 році). При цьому збережено безкоштовне харчування учнів 1-4 класів та учнів пільгового контингенту, а також забезпечення молоком дітей 1-х класів.

Коштом бюджету міста профінансовані роботи, що спрямовані на зміцнення матеріально-технічної бази установ освіти. Обсяг цих видатків склав 370,7 млн гривень, що в 1,4 раза більше, ніж в 2018 році, з яких:
 • на придбання та оснащення сучасним обладнанням навчальних кабінетів, харчоблоків, пралень витрачено 97,6 млн гривень;
 • капітальний ремонт освітніх установ – 270,5 млн гривень.
 

Видатки бюджету міста Харкова на охорону здоров'я склали 1612,0 млн гривень та зменшились у порівнянні з 2018 роком на 171,6 млн гривень у зв’язку з впровадженням нової моделі фінансування установ первинної допомоги населенню, які в статусі комунальних некомерційних підприємств отримують кошти з державного бюджету.

Внаслідок впровадження медичної реформи на первинному рівні на базі 8-ми лікарень та 26-ти поліклінік міста відкрито 34 відділення первинної медичної допомоги населенню, яку надають амбулаторно-поліклінічні заклади. Ці заклади оснащені комп’ютерною технікою та включені до єдиної інформаційної системи, здатної працювати в Електронній системі МОЗ України еHealth.

Слід відмітити, що витрати на розвиток матеріально-технічної бази, оплату комунальних послуг та енергоресурсів медичних установ здійснюються за рахунок коштів бюджету міста Харкова.

На виплату заробітної плати працівникам галузі спрямовано 1081,4 млн гривень.

На оплату медикаментів витрачено 83,8 млн гривень. За рахунок цих коштів профінансовано лікування хворих на гемофілію, бронхіальну астму, з хронічною нирковою недостатністю, з гострими серцево-судинними захворюваннями, гіпертонічною хворобою та іншими захворюваннями.

На забезпечення хворих на цукровий та нецукровий діабет препаратами інсуліну та десмопресину спрямовано 51,0 млн гривень, в порівнянні з 2018 роком обсяг цих видатків збільшився в 1,3 раза.

Видатки на придбання продуктів харчування склали 17,9 млн гривень, у тому числі на харчування дітей до 2-х років життя з малозабезпечених сімей – 7,2 млн гривень.

У 2019 році на зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я витрачено 127,9 млн гривень, з них:
 • на проведення капітальних ремонтів – 64,3 млн гривень;
 • на придбання спеціального медичного обладнання – 63,6 млн гривень. 


Соціальний захист та соціальне забезпечення –
один з найважливіших напрямів життєдіяльності міста, що включає заходи по забезпеченню основних соціальних прав людини, надання соціальної підтримки та фінансової допомоги незахищеним та вразливим верствам населення.  

Видатки бюджету міста Харкова на цю галузь склали 2305,9 млн гривень, у тому числі за рахунок субвенцій з державного бюджету України – 1940,6 млн гривень.

За рахунок коштів бюджету міста (159,7 млн гривень) забезпечено функціонування установ соціального захисту населення, у тому числі:
 • територіальних центрів надання соціальних послуг – 62,6 млн гривень;
 • Центрів соціальних служб, Центру клубів за місцем проживання та Центру дозвілля молоді – 79,4 млн гривень;
 • центрів з надання реабілітаційних послуг інвалідам та дітям-інвалідам (Центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Промінь» та центр реабілітації та соціальної інтеграції «Академія») – 5,8 млн гривень;
 • міського Центру реінтеграції бездомних осіб, комунального закладу «Соціальний готель», міського Центру надання допомоги постраждалим від насильства в сім'ї – 6,2 млн гривень;
 • Центру соціально-психологічної реабілітації дітей – 5,7 млн гривень.

На виплату заробітної плати працівникам цих установ витрачено 95,1 млн гривень, на зміцнення матеріально-технічної бази – 45,2 млн гривень.

На реалізацію заходів для дітей та молоді, здійснення гендерної та сімейної політики у місті спрямовано 4,1 млн гривень.

На виплату матеріальної допомоги найбільш вразливим категоріям мешканців міста, організацію роботи пунктів безкоштовного харчування, компенсацію пільгового проїзду окремих категорій громадян та компенсацію за проїзд один раз на рік громадянам, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, організацію та проведення громадських робіт, санаторно-курортне лікування пільгових категорій громадян, надання додаткових соціальних гарантій окремим громадянам на оплату житлово-комунальних послуг та відшкодування пільг за послуги зв’язку, надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю витрачено 201,5 млн гривень. 

На функціонування та розвиток галузі культури і мистецтва, спрямованої на реалізацію прав громадян на доступ до культурних цінностей, відродження і збереження національної української культури, розвиток творчої особистості, в 2019 році витрачено 546,2 млн гривень.

Видатки на виплату заробітної плати працівникам установ склали 61,0 млн гривень, що в 1,1 раза перевищує аналогічний показник 2018 року.

На проведення капітального ремонту та реконструкції будівель та приміщень установ культури спрямовано 51,0 млн гривень (в 1,6 раза більше, ніж у 2018 році), на придбання музичних інструментів, оргтехніки, спеціального обладнання, декорацій, костюмів, поповнення бібліотечного фонду – 15,9 млн гривень (в 1,4 раза більше).

Видатки на реконструкцію, відновлення та підтримання оновлених парків культури і відпочинку в належному естетичному та санітарному стані склали 234,5 млн гривень, на реконструкцію Харківського зоопарку – 144,1 млн гривень. 

Метою діяльності установ фізичної культури та спорту є збереження і зміцнення здоров’я дітей та підлітків, їх фізичне виховання, створення необхідних умов та забезпечення доступності занять фізичною культурою і спортом дітей та дорослих, поширення здорового способу життя серед населення.

Видатки бюджету міста Харкова на фізичну культуру і спорт склали 367,8 млн гривень або в 1,2 раза більше, ніж в 2018 році, у тому числі на заробітну плату працівникам дитячо-юнацьких спортивних шкіл спрямовано 93,0 млн гривень.

На проведення спортивно-масових змагань та навчально-тренувальних зборів витрачено 8,7 млн гривень, на забезпечення безперебійного функціонування КП «Харківський Палац спорту» та «Центру «Спорт для всіх» – 16,1 млн гривень.

Коштом бюджету (225,8 млн гривень)  проведено капітальний ремонт дитячо-юнацьких спортивних шкіл, здійснено придбання спортивного інвентарю, реконструкцію пришкільних стадіонів, капітальний ремонт спортивних майданчиків «Стрітворкаут» та ігрових майданчиків на території дошкільних установ. 

Значна частина бюджетних ресурсів витрачена на утримання та подальший розвиток міської інфраструктури.

Житлово-комунальна сфера міста – сукупність галузей, які забезпечують комфортне життя мешканців міста Харкова: необхідні умови проживання, якість та надійність наданих послуг, належний технічний, естетичний і санітарний стан будинків та прибудинкової території, утримання, будівництво та ремонт міських доріг. 

Видатки бюджету міста Харкова на житлово-комунальне та дорожнє господарство склали 4950,9 млн гривень.

У порівнянні з 2018 роком зазначені витрати збільшилися в 1,3 раза та спрямовані:
 • на підтримку технічного стану, включаючи поточний ремонт, реконструкцію та капітальний ремонт житлового фонду, а також облаштування прибудинкових територій – 772,6 млн гривень;
 • реалізацію заходів з поліпшення санітарного стану міста, збір і вивіз сміття – 69,1 млн гривень;
 • утримання та розвиток комунального господарства, у тому числі безперебійне функціонування водопровідно-каналізаційного господарства та теплових мереж міста – 672,8 млн гривень;
Видатки на благоустрій міста склали 1685,4 млн гривень та спрямовані:
 • на обслуговування, ремонт та облаштування скверів, парків, зон відпочинку, газонів і клумб;
 • забезпечення зовнішнього освітлення міста;
 • утримання прибудинкової території;
 • утримання та ремонт гідроспоруд, об’єктів водозниження;
 • придбання, установку, ремонт дитячих ігрових і спортивних майданчиків;
 • утримання та ремонт кладовищ (включаючи меморіальні комплекси, військові поховання);
 • утримання та ремонт фонтанів.

На утримання та розвиток доріг і дорожньої інфраструктури витрачено 1446,6 млн гривень, з них на поточний ремонт доріг і мостів – 240,7 млн гривень, капітальний ремонт доріг – 624,0 млн гривень, будівництво та реконструкцію доріг – 140,5 млн гривень. 

На утримання та розвиток транспортної інфраструктури міста спрямовано 1080,3 млн гривень, з них:
 • на будівництво метрополітену – 134,9 млн гривень;
 • утримання, ремонт та реконструкцію технічних засобів регулювання дорожнього руху – 177,1 млн гривень;
 • поліпшення транспортного обслуговування мешканців міста трамвайним, тролейбусним сполученням та метрополітеном – 768,3 млн гривень, у тому числі на капітальний ремонт, будівництво та реконструкцію трамвайних колій, тролейбусних контактних та кабельних  мереж – 385,5 млн гривень.

У 2019 році завершено будівництво тролейбусної лінії від розворотнього кола «Героїв Праці» до розворотнього кола «Північна Салтівка». 

Обсяг бюджетних коштів, спрямованих на оновлення спеціальної техніки, машин і механізмів склав 421,9 млн гривень. 

На вирішення житлової проблеми молодих сімей та окремих категорій громадян, які потребують поліпшення житлових умов, витрачено 70,5 млн гривень, з них на пільгове кредитування – 64,2 млн гривень, придбання доступного житла – 6,3 млн гривень. 

У 2019 році здійснено запозичення до бюджету міста Харкова шляхом випуску облігацій внутрішньої місцевої позики на суму 500,0 млн гривень.

Залучені від запозичення кошти спрямовано на будівництво тролейбусної лінії від розворотнього кола «Героїв Праці» до розворотнього кола «Північна Салтівка», реконструкцію проспекту Московського, Харківського зоопарку та нежитлової будівлі під Центр надання соціальних послуг «Прозорий офіс», придбання техніки комунальному підприємству «Харківські теплові мережі». 

Звіт про виконання бюджету міста Харкова за 2019 рік затверджено рішенням сесії Харківської міської ради 26 лютого 2020 року.

 

 
Заступник міського голови –
директор Департаменту
бюджету і фінансів                                                                       Т.Д.ТАУКЕШЕВА

Друкувати