Реєстрація колективних договорів у місті Харкові 1.       Якими законодавчими актами передбачена повідомна реєстрація колективних договорів?

Реєстрація колективних договорів передбачена статтею 15 Кодексу законів про працю України, а також статтею 9 Закону України «Про колективні договори і угоди». Постановою Кабінету Міністрів України від 13.02.2013 № 115 «Про порядок повідомної реєстрації галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів» (із змінами, внесеними згідно з Постановами Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 768, від 11.09.2019 № 838 від 04.12.2019 №1072) затверджено Порядок повідомної реєстрації галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів (далі – Порядок № 115). Чинна редакція Порядку повідомної реєстрації, відповідно до якої реєструються колдоговори, затверджена саме Постановою Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 768 і набула чинності 31.08.2019.

 

2.     Чи необхідно подавати колективний договір на повідомну реєстрацію? Чи впливає реєстрація на набрання колективним договором чинності?

Відповідно до статті 15 Кодексу законів про працю України, статті 9 Закону України «Про колективні договори і угоди», колективні договори підлягають повідомній реєстрації місцевими органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування. Таке формулювання розцінюється як «повинні бути зареєстровані», а не «можуть бути зареєстровані».

Відповідно до статті 9 Закону України «Про колективні договори і угоди», колективний договір набирає чинності з дня його підписання представниками сторін або з дня, зазначеного у колективному договорі. Отже, набрання чинності колективним договором не залежить від його реєстрації.

Водночас, слід пам’ятати, що у разі невиконання окремих положень колективного договору між працівником (працівниками) та роботодавцем можуть виникнути індивідуальні або колективні трудові спори. У випадку недосягнення згоди вирішення індивідуальних спорів здійснюється в судовому порядку. При цьому судом, як і Національною службою посередництва і примирення при реєстрації колективного трудового спору, беруться до уваги положення тільки зареєстрованого колективного договору, враховуються тільки зареєстровані зміни та доповнення до нього.

Колективні договори підлягають повідомної реєстрації відповідно до Порядоку повідомної реєстрації галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів затверджений постановою КМУ від 13.02.2013 № 115.


3.    
Хто здійснює повідомну реєстрацію в м. Харкові?

Відповідно до пункту 1 Порядку № 115  колективні договори підлягають повідомній реєстрації районними, районними у м. Києві та Севастополі держадміністраціями, виконавчими органами сільських, селищних та міських рад.

У Харківській міській територіальній громаді повідомну реєстрацію колективних договорів (угод) здійснюють районні Управління соціального захисту населення адміністрацій Харківської міської ради.  

                                                                                                                                                                                         

4.     Які документи необхідно надати для повідомної реєстрації колективного договору?

В пункті  2 Порядку № 115 визначений перелік документів, який необхідно подати для реєстрації колективного договору.

 Сторони договору подають реєструючому органу:

1) супровідний лист;

2) один примірник договору разом із додатками у вигляді (на вибір залежно від можливостей сторін):

або – оригіналу паперового документа з прошитими і пронумерованими сторінками;

або – оригіналу електронного документа з пов’язаними з ним кваліфікованими електронними підписами;

або – електронної копії оригіналу паперового документа (фотокопії), засвідченої кваліфікованою електронною печаткою.

 

5.     Чи має право реєструючий орган відмовити у реєстрації колективного договору?

Реєструючий орган не може відмовляти у повідомній реєстрації угоди (договору), повертати на доопрацювання, вимагати додаткові документи та встановлювати вимоги до оформлення угод (договорів). Зазначено у пункті 4 Порядку № 115.

 

6.     У який строк необхідно подати колективний договір на реєстрацію?

 

Строк, у який сторони колективного договору мають подати укладений колективний договір або зміни та доповнення до нього на повідомну реєстрацію, законодавчо не визначений.

Також чинним законодавством не визначено, хто саме зобов’язаний подати колективний договір на повідомну реєстрацію. Тому ці питання сторони колективного договору визначають самостійно. При цьому доцільно закріпити строк подання колдоговору на реєстрацію, а також відповідального за це у колективному договорі.

 

7.     У який термін після подання колдоговору на реєстрацію, реєструючий орган повинен його зареєструвати?

Повідомна реєстрація проводиться протягом 14 робочих днів із дня, наступного після надходження договору до реєструючого органу (пункту 5 Порядку № 115).

Не пізніше наступного робочого дня після реєстрації колективного договору реєструючий орган письмово інформує про це суб’єкта, який подав на реєстрацію договір (пункт 6 Порядку № 115).

 

8.     Реєстрація колективного договору чи передбачає оприлюднення?

Відповідно до пункту 1 Порядку №115, повідомна реєстрація проводиться з метою оприлюднення інформації про укладення угод (договорів), внесення до них змін і доповнень. Як визначено у пункті 7 Порядку №115, реєструючий орган оприлюднює на власному офіційному веб-сайті та щомісяця оновлює (стосовно саме колективних договорів, змін і доповнень до них):

–  Реєстр колективних договорів, змін і доповнень до них;

– текст колективних договорів, змін і доповнень до них;

– рекомендації щодо приведення договору у відповідність з вимогами законодавства (у разі їх наявності).

 

9.      Якщо сторони не бажають оприлюднювати текст колективного договору?

Текст договору, змін і доповнень до нього оприлюднюється, за винятком інформації, доступ до якої обмежено сторонами відповідно до закону або за їх рішенням ( частина 3 пункту 7 Порядку № 115). Якщо сторони колективного договору не бажають оприлюднювати його текст або частину тексту, вони повинні прийняти відповідне рішення та повідомити реєструючий орган у супровідному листі при поданні колективного договору, змін та доповнень до нього на повідомну реєстрацію.

 

10. Чи може реєструючий орган надавати рекомендації щодо тексту колективного договору?

У випадку наявності зауважень до змісту колективного договору реєструючий орган надає сторонам колективного договору рекомендації щодо приведення договору у відповідність з вимогами законодавства. Такі рекомендації направляються сторонам колективного договору листом разом з інформацією про реєстрацію договору, а також оприлюднюються разом із текстом колективного договору на сайті реєструючого органу.

Реєстр колективних договорів, змін і доповнень до них по м.Харкову

Друкувати