Регламент

Регламент Харківської міської ради 8 скликання

Розділ І. Загальні положення

Глава 1. Діяльність міської ради

Стаття 1. Правові засади діяльності міської ради

1. Правовий статус місцевого самоврядування в Україні визначається Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами.

2. Органи місцевого самоврядування та їх посадові особи діють лише на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, керуються у своїй діяльності Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, органів місцевого самоврядування.

3. Порядок діяльності Харківської міської ради (далі – міська рада), її органів і посадових осіб визначається Конституцією України, Європейською хартією місцевого самоврядування, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Виборчим кодексом України, іншими нормативно-правовими актами, Статутом територіальної громади міста Харкова та цим Регламентом.

4. Регламент встановлює порядок діяльності, основні правила та процедури роботи міської ради, її органів і посадових осіб, у тому числі порядок скликання сесії міської ради, підготовки та розгляду нею питань, прийняття рішень міської ради про затвердження порядку денного сесії та з інших процедурних питань, а також порядок роботи сесії, порядок організації роботи постійних комісій та тимчасових контрольних комісій міської ради.

Регламент міської ради затверджується не пізніше як на другій сесії міської ради.

5. Міська рада є органом місцевого самоврядування, що представляє територіальну громаду міста Харкова та здійснює від її імені та в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами.

6. Міський голова, міська рада та її виконавчі органи діють за принципом розподілу повноважень у порядку і межах, визначених законом.

7. Повноваження міської ради не можуть бути передані іншим органам місцевого самоврядування та посадовим особам, крім випадків і в порядку, передбачених чинним законодавством.

8. Акти міської ради, міського голови, виконавчого комітету міської ради, прийняті в межах повноважень, визначених законом, є обов’язковими для виконання на території міста Харкова громадянами, які постійно або тимчасово проживають на території міста Харкова, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами й організаціями, посадовими особами, органами виконавчої влади.

Стаття 2. Основні принципи діяльності міської ради

1. Діяльність міської ради здійснюється на принципах:

народовладдя;

законності;

гласності;

колегіальності;

поєднання місцевих і державних інтересів;

виборності;

правової, організаційної і матеріально-фінансової самостійності в межах повноважень, визначених законодавством України;

підзвітності та відповідальності перед територіальною громадою м. Харкова її органів і посадових осіб;

державної підтримки та гарантії місцевого самоврядування;

судового захисту прав місцевого самоврядування.

Глава 2. Гласність роботи міської ради

Стаття 3. Відкритість і гласність роботи міської ради

1. Сесії міської ради, засідання постійних комісій, тимчасових контрольних комісій, робочих груп проводяться гласно та відкрито, крім випадків, передбачених чинним законодавством.

2. У ході відкритого засідання міської ради в залі засідань мають право бути присутніми, крім міського голови, секретаря міської ради, депутатів, помічників-консультантів депутатів, посадові особи органів виконавчої влади, посадові особи виконавчих органів міської ради, представники засобів масової інформації, що здійснюють телевізійну та фотозйомку, члени делегацій, що знаходяться в міській раді з офіційним візитом, члени територіальної громади міста Харкова та запрошені особи. Порядок подання заявок щодо присутності на пленарному засіданні сесії міської ради запрошених осіб визначено статтею 7 цього Регламенту.

3. Відкритість засідань міської ради забезпечується шляхом доступу до них членів територіальної громади міста Харкова, представників засобів масової інформації, у яких кожен громадянин України має можливість ознайомитися з питаннями, що розглядаються міською радою, та з прийнятими нею рішеннями.

4. Гласність засідань міської ради забезпечується шляхом висвітлення її діяльності засобами масової інформації, оприлюднення прийнятих міською радою рішень на офіційному вебсайті Харківської міської ради, міського голови, виконавчого комітету, а також офіційного опублікування нормативно-правових, регуляторних актів відповідно до законодавства.

Стаття 4. Закриті засідання міської ради

1. У випадках, визначених законодавством, міська рада може прийняти рішення про проведення закритого пленарного засідання або закритий розгляд окремих питань порядку денного.

2. Закрите засідання (закритий розгляд окремих питань порядку денного) проводиться згідно з протокольним рішенням міської ради про проведення закритого засідання (закритого розгляду окремих питань порядку денного).

3. На закритому засіданні (закритому розгляді окремих питань порядку денного) мають право бути присутніми міський голова, депутати, посадові особи міської ради, а також особи, присутність яких визнана міською радою необхідною. Головуючий на закритому засіданні (при закритому розгляді окремих питань порядку денного) повідомляє депутатам міської ради посади та прізвища запрошених осіб та осіб, що присутні на відповідному засіданні, присутність яких визнана міською радою необхідною.

Стаття 5. Трансляція засідань міської ради

Під час проведення відкритих засідань Апаратом Харківської міської ради та виконавчого комітету забезпечується ведення із сесійної зали телетрансляції, онлайн-трансляції, а також за необхідності радіотрансляції, проводної трансляції в службових приміщеннях міської ради та відеотрансляції в холі залу засідань за наявності технічної можливості. Під час проведення закритих засідань (закритого розгляду окремих питань порядку денного) забороняється ведення всіх видів трансляції та аудіо-, відеозапис у залі засідань (крім протокольного аудіо-, відеозапису, що проводиться уповноваженими співробітниками Апарату Харківської міської ради та виконавчого комітету).

Підготовка протоколу закритого засідання (закритого розгляду окремих питань порядку денного) здійснюється у спосіб, що унеможливлює розголошення обговорюваних на засіданні питань.

Стаття 6. Присутність на засіданнях міської ради

1. Персональні робочі місця в залі засідань відводяться для учасників засідання: міського голови, секретаря міської ради, депутатів міської ради.

Персональні робочі місця відводяться також для першого заступника та заступників міського голови, співробітників Департаменту організаційної роботи Харківської міської ради та Юридичного департаменту Харківської міської ради.

Персональні робочі місця передбачаються також для запрошених: голови обласної державної адміністрації та його заступників, голови обласної ради, представників правоохоронних органів м. Харкова, голів адміністрацій районів Харківської міської ради та інших. Також місця надаються членам територіальної громади міста Харкова, виходячи з нормативно врегульованих можливостей одночасного перебування осіб у сесійній залі міської ради.

На пленарних засіданнях сесії міської ради також мають право бути присутніми народні депутати з правом дорадчого голосу, помічники народних депутатів у порядку, передбаченому чинним законодавством.

2. Особи, запрошені для участі в розгляді питання порядку денного (особи, відповідальні за підготовку проєктів рішень, експерти), проходять до зали засідань за запрошенням головуючого на пленарному засіданні сесії та залишають залу відразу після закінчення розгляду питання.

3. Особи, які присутні на засіданні, не мають права займати робочі місця, призначені для осіб, зазначених в абзаці першому частини 1 цієї статті.

4. Під час пленарного засідання міської ради присутні в залі зобов’язані:

утримуватися від дій, що заважатимуть іншим присутнім досягти законних цілей присутності на пленарному засіданні;

вимкнути або перевести засоби мобільного зв’язку в беззвучний режим.

Забороняється вносити до залу зброю або предмети, що її нагадують.

5. Присутні на пленарному засіданні міської ради та її органів зобов’язані дотримуватися правил проведення таких засідань, визначених цим Регламентом.

6. Кількість присутніх, не рахуючи міського голови, депутатів, посадових осіб міської ради, на пленарному засіданні міської ради повинна бути такою, щоб не заважати та не перешкоджати роботі міської ради.

Стаття 7. Запрошення на пленарне засідання міської ради

1. На засідання сесії міської ради можуть бути запрошені особи, присутність яких необхідна для розгляду питань порядку денного, а також особи, запрошені депутатом міської ради, міським головою, секретарем міської ради, постійною комісією або тимчасовою контрольною комісією міської ради.

2. Заявки для оформлення дозволу на присутність осіб, запрошених депутатом міської ради, постійними або тимчасовими контрольними комісіями ради, подаються ними секретарю міської ради не пізніше як за 48 годин до проведення пленарного засідання сесії міської ради для опрацювання та їх подальшого направлення до Департаменту організаційної роботи Харківської міської ради для складання остаточного списку запрошених на пленарне засідання. У день засідання сесії міської ради дозвіл на присутність запрошених осіб, не включених до списку запрошених, надається міським головою, секретарем міської ради.

Заявки щодо присутності запрошеного депутатом міської ради його помічника-консультанта не оформлюються.

3. Головуючий на пленарному засіданні міської ради повідомляє депутатів про офіційно запрошених осіб, присутніх на засіданні.

Стаття 8. Доступ до пленарних засідань міської ради

1. Доступ до пленарних засідань міської ради здійснюється згідно з чинним законодавством та в разі необхідності визначається окремим рішенням міської ради.

2. Департамент організаційної роботи Харківської міської ради реєструє осіб, які присутні на пленарному засіданні міської ради, та на початку пленарного засідання надає головуючому інформацію щодо присутності вказаних осіб.

3. У період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, доступ громадськості до пленарних засідань міської ради здійснюється з урахуванням карантинних обмежень.

Глава 3. Перша сесія міської ради нового скликання

Стаття 9. Скликання новообраної ради на перше засідання

Перша сесія новообраної міської ради скликається відповідною територіальною виборчою комісією не пізніше як через два тижні після реєстрації новобраних депутатів ради в кількості, яка забезпечує правомочність складу ради.

Стаття 10. Підготовка першого засідання міської ради нового скликання

1. Проведення першої сесії новообраної міської ради готується відповідною територіальною виборчою комісією.

2. Проєкт порядку денного першого засідання новообраної міської ради територіальна виборча комісія формує з урахуванням пропозицій виконавчих органів міської ради, які відповідають за підготовку проєктів рішень міської ради. Вказаний проєкт порядку денного доводиться до відома депутатів та населення не пізніше ніж за 3 (три) дні до першої сесії.

3. Департамент організаційної роботи Харківської міської ради забезпечує розміщення проєктів рішень першої сесії в системі «Електронне робоче місце депутата» у день проведення пленарного засідання першої сесії міської ради.

У разі неможливості розміщення проєктів рішень у системі «Електронне робоче місце депутата» депутатам міської ради проєкти та інші матеріали надаються в паперовому вигляді в день проведення пленарного засідання першої сесії міської ради.

4. Департамент організаційної роботи Харківської міської ради забезпечує розміщення в системі «Електронне робоче місце депутата» не пізніше ніж за 3 (три) дні до початку роботи першої сесії таких матеріалів:

4.1. Конституції України (українською та російською мовами, з алфавітно-предметним покажчиком).

4.2. Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

4.3. Закону України «Про статус депутатів місцевих рад».

4.4. Регламенту Харківської міської ради попереднього скликання.

4.5. Переліку постійних комісій Харківської міської ради попереднього скликання.

4.6. Статуту територіальної громади міста Харкова.

4.7. Положення про помічника-консультанта депутата Харківської міської ради попереднього скликання.

Стаття 11. Відкриття та ведення першого засідання міської ради нового скликання

1. Перше пленарне засідання першої сесії відкриває і веде голова відповідної територіальної виборчої комісії, який інформує міську раду про підсумки виборів депутатів, а також про підсумки виборів міського голови.

2. З моменту визнання повноважень депутатів міської ради нового скликання та новообраного міського голови на пленарному засіданні міської ради першої сесії головує новообраний міський голова.

3. У разі якщо на час проведення першої сесії міський голова не обраний, про що на сесії міської ради інформує голова територіальної виборчої комісії, міська рада обирає тимчасову президію із числа депутатів міської ради кількістю трьох – п’яти осіб. Члени тимчасової президії почергово головують на пленарних засіданнях міської ради до обрання секретаря міської ради. Із часу обрання секретаря міської ради він головує на пленарних засіданнях міської ради.

До обрання тимчасової президії на пленарному засіданні міської ради головує голова відповідної територіальної виборчої комісії.

4. За умови, що станом на час проведення першої сесії міський голова є обраним, але з поважних причин не бере участі в першому пленарному засіданні першої сесії, міська рада шляхом прийняття процедурного рішення, за яке має проголосувати більшість від присутніх депутатів на пленарному засіданні першої сесії міської ради, обирає з числа депутатів тимчасово головуючого, який головує на пленарних засіданнях міської ради першої сесії до обрання секретаря міської ради. З часу обрання секретаря міської ради він головує на пленарних засіданнях міської ради.

До обрання тимчасово головуючого на пленарному засіданні міської ради головує голова відповідної територіальної виборчої комісії.

У випадку якщо на час проведення першої сесії міського голову обрано, однак він з поважних причин не бере участі в першому пленарному засіданні першої сесії та не запропонував кандидатуру секретаря міської ради, міська рада обирає тимчасову президію із числа депутатів міської ради кількістю трьох – п’яти осіб. Члени тимчасової президії почергово головують на пленарних засіданнях міської ради до обрання секретаря міської ради.

До обрання тимчасової президії на пленарному засіданні міської ради головує голова відповідної територіальної виборчої комісії.

Розділ II. Організація роботи міської ради

Глава 4. Сесії міської ради

Стаття 12. Форми роботи міської ради

Міська рада проводить свою роботу сесійно. Сесія складається з пленарних засідань міської ради, а також засідань постійних комісій міської ради.

Стаття 13. Чергові сесії міської ради

1. Чергові сесії міської ради скликаються міським головою за необхідності, але не рідше одного разу на квартал, як правило, кожну останню середу календарного місяця, а з питань відведення земельних ділянок та надання документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності – не рідше ніж один раз на місяць.

2. Сесія міської ради повинна бути також скликана міським головою за пропозицією не менш як однієї третини депутатів від загального складу міської ради або за пропозицією виконавчого комітету міської ради у двотижневий строк.

Сесія міської ради також може бути скликана секретарем міської ради у випадках:

якщо сесія міської ради не скликається міським головою в строки, передбачені цим Регламентом;

якщо міський голова без поважних причин не скликав сесію у двотижневий строк за пропозицією не менш як однієї третини депутатів від загального складу міської ради або виконавчого комітету;

якщо міський голова з поважних причин (тимчасова непрацездатність, відпустка тощо) не скликав сесію у двотижневий строк за пропозицією не менш як однієї третини депутатів від загального складу міської ради або виконавчого комітету.

3. У випадку якщо сесію за наявності підстав, передбачених частиною 2 цієї статті, не скликано, сесія міської ради також може бути скликана постійною комісією міської ради або депутатами міської ради, які становлять не менш як одну третину складу ради.

Скликання сесії депутатами, які складають не менш третини складу ради, здійснюється шляхом подання до Харківської міської ради письмової пропозиції про скликання сесії, підписаної такими депутатами, в якій визначається відповідальний депутат, якого уповноважено діяти від імені відповідної групи депутатів. До такої пропозиції додається письмова згода відповідного депутата представляти спільні інтереси відповідної групи депутатів з питань, що стосуються скликання та проведення сесії.

4. Для підготовки сесії міський голова може створювати із числа депутатів робочу групу. У роботі робочої групи за її рішенням можуть брати участь галузеві фахівці.

Стаття 14. Позачергові сесії міської ради

1. Позачергова сесія із зазначенням проєкту порядку денного скликається за необхідності міським головою або секретарем міської ради у випадках, передбачених законодавством та цим Регламентом.

Мотивовані пропозиції щодо скликання позачергової сесії, підписані ініціаторами, разом із проєктами рішень, що надаються для розгляду, направляються міському голові або секретареві міської ради у випадках скликання ним позачергової сесії.

У випадку відсутності міського голови та секретаря міської ради позачергова сесія із зазначенням проєкту порядку денного може бути скликана депутатами міської ради, які становлять не менш як одну третину складу ради.

Скликання сесії депутатами, які складають не менш третини складу ради, здійснюється шляхом подання до Харківської міської ради письмової пропозиції про скликання сесії, підписаної такими депутатами, у якій визначається відповідальний депутат, якого уповноважено діяти від імені відповідної групи депутатів. До такої пропозиції додається письмова згода відповідного депутата представляти спільні інтереси відповідної групи депутатів з питань, що стосуються скликання та проведення сесії.

У випадку якщо посади міського голови та секретаря міської ради є вакантними, позачергова сесія із зазначенням проєкту порядку денного може бути скликана депутатами міської ради, які становлять не менш як одну третину складу ради, або постійною комісією міської ради.

Повідомлення про скликання позачергової сесії публікується в друкованому засобі масової інформації, визначеному у встановленому законодавством порядку, та/або оприлюднюється на офіційному вебсайті Харківської міської ради, міського голови, виконавчого комітету не пізніше ніж за один день до початку сесії.

Розміщення проєктів рішень позачергової сесії міської ради в системі «Електронне робоче місце депутата» або надання їх у паперовому вигляді забезпечує Департамент організаційної роботи Харківської міської ради заздалегідь, але не пізніше ніж за 20 годин до початку проведення пленарного засідання позачергової сесії міської ради.

У разі неможливості розміщення проєктів рішень у системі «Електронне робоче місце депутата» депутатам міської ради проєкти та інші матеріали надаються у паперовому вигляді заздалегідь, але не пізніше ніж за 20 годин до початку проведення пленарного засідання позачергової сесії міської ради.

У разі якщо проєкт рішення сесії міської ради розміщено в системі «Електронне робоче місце депутата» або надано депутатам або окремому депутату міської ради пізніше ніж за 20 годин до початку проведення пленарного засідання сесії міської ради, розгляд зазначеного проєкту рішення переноситься на наступну сесію міської ради.

2. У разі виникнення надзвичайних ситуацій (стихійного лиха в місті або районах міста, введення надзвичайного або воєнного стану) міська рада збирається без скликання не пізніше чотирьох годин із моменту їх оголошення для проведення позачергової сесії міської ради.

3. Сесія скликається для розгляду електронної петиції, що набрала необхідну кількість підписів, з питань, які віднесені до виключної компетенції міської ради, протягом строку, встановленого для її розгляду, з дотриманням вимог чинного законодавства.

Стаття 15. Доведення до відома рішення про скликання сесії міської ради

1. Депутати міської ради та виконавчі органи міської ради письмово сповіщаються про передбачувані строки проведення пленарного засідання сесії міської ради, як правило, не пізніше ніж за 22 дні до початку пленарного засідання сесії міської ради.

2. Розпорядження міського голови, секретаря міської ради, пропозиція депутатів міської ради або постійної комісії міської ради про скликання сесії міської ради доводиться до відома депутатів і населення не пізніше як за 10 днів до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та з проєктом порядку денного, який передбачається внести на розгляд міської ради, а при проведенні позачергових сесій – не пізніше як за 1 день до проведення сесії міської ради шляхом публікації в друкованому засобі масової інформації, визначеному в установленому законодавством порядку, та/або оприлюднення на офіційному вебсайті Харківської міської ради, міського голови, виконавчого комітету.

Стаття 16. Правомочність міської ради проводити засідання

1. Загальний склад Харківської міської ради становить 84 депутати.

2. Правомочний склад міської ради – кількість депутатів, обраних до міської ради, повноваження яких визнано та не припинено в установленому законом порядку, яка становить не менш як дві третини від загального складу міської ради.

3. Сесія міської ради є правомочною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу міської ради.

Стаття 17. Порядок відкриття та ведення сесії

1. Пленарне засідання сесії міської ради відкриває і веде міський голова, а у випадках, передбачених частиною 2 статті 13 цього Регламенту, – секретар міської ради.

2. У випадку, передбаченому частиною 3 статті 13 та абзацом третім частини 1 статті 14 цього Регламенту, сесію відкриває за дорученням групи депутатів міської ради, з ініціативи якої скликана сесія, один з депутатів міської ради, що входить до її складу, а веде за рішенням міської ради – один з депутатів міської ради.

3. На початку кожного пленарного засідання сесії міської ради головуючий на засіданні інформує депутатів про запрошених осіб та членів територіальної громади міста Харкова, які присутні на пленарному засіданні сесії міської ради, про виконання рішень попередніх сесій міської ради, а також надає можливість депутатам, представникам депутатських груп та фракцій (час – до 3 хв.) на оголошення заяв із невідкладних питань. Міська рада приймає цю інформацію «до відома» без обговорення.

4. Кожне пленарне засідання сесії міської ради розпочинається і завершується виконанням Державного Гімну України.

Стаття 18. Лічильна комісія та секретаріат

1. Секретаріат сесії міської ради та лічильна комісія утворюються на час проведення сесії міської ради.

2. Секретаріат створюється на кожній сесії міської ради та розпочинає свою роботу з початку засідання сесії міської ради.

3. Секретаріат сесії міської ради виконує такі функції:

3.1. Веде протокол пленарного засідання міської ради.

3.2. Проводить реєстрацію депутатів, які бажають виступити у дискусії (дебатах).

3.3. Надає допомогу головуючому на засіданні у веденні сесії міської ради.

3.4. Проводить реєстрацію листів, звернень, скарг, заяв, що надійшли на адресу сесії, та оголошує їх зміст під час розгляду питання порядку денного «Різне».

3.5. Забезпечує передачу зазначених документів виконавцям.

3.6. Проводить реєстрацію членів територіальної громади міста Харкова, які бажають виступити на пленарному засіданні міської ради.

4. Черговість виступів у дискусії (дебатах) визначається порядком надходження письмових заявок до секретаріату сесії або електронного запису на виступ. Заявки депутатів, які бажають виступити в дискусії з питань порядку денного, можуть бути подані попередньо після затвердження порядку денного, але не пізніше закінчення доповіді (співдоповіді) та надання відповідей доповідачем (співдоповідачем) на запитання з питання порядку денного, в обговоренні якого депутат бажає взяти участь.

5. Лічильна комісія утворюється у випадку, якщо необхідно здійснити підрахунок голосів при прийнятті рішень відкритим голосуванням шляхом підняття руки (у разі відсутності технічної можливості голосування за допомогою електронної системи) і таємним голосуванням способами, визначеними статтею 42 цього Регламенту.

6. Лічильна комісія при проведенні таємного голосування організовує проведення голосування бюлетенями. Голова лічильної комісії перед голосуванням представляє депутатам форму бюлетеня, його зміст і роз’яснює порядок його заповнення. Лічильна комісія самостійно здійснює підрахунок голосів, оформлює відповідні протоколи й оголошує результати голосування на пленарному засіданні сесії міської ради.

7. Рішення лічильної комісії приймаються більшістю голосів членів комісії.

Стаття 19. Обрання лічильної комісії та секретаріату

1. Лічильна комісія та секретаріат сесії обираються за пропозицією головуючого на засіданні міської ради або депутатів щодо персонального складу рішенням більшості від присутніх депутатів на пленарному засіданні міської ради. Лічильна комісія обирається у складі семи депутатів. Секретаріат обирається у складі трьох депутатів.

2. Рішенням міської ради, прийнятим більшістю від присутніх депутатів на пленарному засіданні міської ради, може бути встановлено інший кількісний склад секретаріату та лічильної комісії.

3. Секретаріат та лічильна комісія обираються персонально або за списком з урахуванням пропорційного представництва депутатських фракцій. Якщо щодо запропонованого персонального складу секретаріату та лічильної комісії від депутатів не надійшли заперечення, рішення про їх обрання приймається шляхом голосування в порядку, визначеному частиною 1 цієї статті без обговорення.

4. Обрана лічильна комісія обирає зі свого складу голову та секретаря.

Стаття 20. Порядок встановлення числа депутатів, що присутні на засіданні міської ради

1. Кількість депутатів, присутніх на засіданні міської ради, визначається за результатами реєстрації.

2. Реєстрація депутатів проводиться головуючим на сесії за допомогою електронної системи або іншим шляхом перед початком пленарного засідання, а також в інших випадках за необхідності.

3. Депутат не має права вимагати скасування своєї реєстрації.

4. За результатами реєстрації вносяться відомості до протоколу пленарного засідання про кількість присутніх та відсутніх на засіданні депутатів, а також складаються списки присутніх та відсутніх на засіданні депутатів.

5. Інформація про персональний склад депутатів, присутніх на пленарному засіданні міської ради, оприлюднюється на офіційному вебсайті Харківської міської ради, міського голови, виконавчого комітету в мережі Інтернет.

Стаття 21. Тривалість засідань міської ради

1. Пленарне засідання сесії триває, як правило, протягом дня. Початок пленарного засідання, як правило, о 10:00. Перерва в роботі пленарного засідання сесії, як правило, з 13:00 до 14:00.

2. Рішенням міської ради може бути встановлено інший порядок роботи під час певної сесії міської ради.

Стаття 22. Оголошення позачергової перерви в засіданні міської ради

За пропозицією головуючого на пленарному засіданні, за ініціативою однієї п’ятої від присутніх депутатів або депутатської фракції міська рада може прийняти рішення про проведення позачергової перерви тривалістю до 30 хв.

Стаття 23. Тривалість виступів на засіданні міської ради

1. На засіданні міської ради ніхто не може виступати без дозволу головуючого на засіданні. Головуючий на засіданні надає слово промовцям для доповіді, співдоповіді, виступів, заключного слова, заяв, резолюції, пояснень, зауважень, запитань, повідомлень та довідок, внесення пропозицій, поправок, оголошення депутатських запитів, обґрунтування відповіді на депутатський запит особою, до якої був звернений депутатський запит, обґрунтування пропозицій або поправок, відповіді на запитання, репліки, виголошення окремої думки.

2. Тривалість виступів:

2.1. З доповідями і співдоповідями – до 10 хв.

2.2. Для відповідей на питання до доповідача (співдоповідача) – до 5 хв.

2.3. З виступами від депутатських груп та фракцій – до 5 хв.

2.4. У дебатах – до 3 хв.

2.5. При розгляді питання порядку денного «Різне» – до 3 хв.

2.6. З довідками, питаннями, формулюваннями пропозицій щодо порядку ведення, мотивів голосування, з аргументацією та коментарями до поправок – до 1 хв., але не більше двох разів із одного й того ж питання.

3. На прохання особи, яка виступає, час може бути продовжено головуючим на засіданні без обговорення за умови відсутності заперечень з боку депутатів.

Глава 5. Організаційні питання проведення засідань міської ради

Стаття 24. Права депутата на засіданні міської ради

Депутат міської ради на її засіданні має всі права, передбачені статтею 50 цього Регламенту та чинним законодавством.

Стаття 25. Обов’язки депутата міської ради на засіданні міської ради

1. Депутат міської ради на її засіданні, крім обов’язків, визначених статтею 51 цього Регламенту, зобов’язаний:

1.1. Реєструватися на кожному засіданні та брати участь у пленарному засіданні міської ради та засіданнях постійних комісій.

1.2. Дотримуватися цього Регламенту та порядку денного, виконувати правомірні вимоги головуючого на засіданні.

1.3. Виступати тільки з дозволу головуючого на засіданні.

1.4. У виступі або питанні не допускати особистих звернень до присутніх у залі засідань, крім як до доповідача (співдоповідача) та головуючого на засіданні.

1.5. Не використовувати у виступі або питанні грубих, образливих висловлювань, таких, що завдають шкоду честі та гідності громадян, не закликати до незаконних дій, не використовувати завідомо недостовірну інформацію, не допускати неетичних оцінок учасників засідання міської ради та їх висловлювань, необґрунтованих звинувачень на адресу будь-кого з присутніх.

2. У разі порушення зазначених вимог особа, що виступає або ставить питання, може бути позбавлена слова без попередження головуючим на засіданні. До такої особи можуть бути застосовані інші заходи, визначені цим Регламентом. Вказаним особам для повторного виступу або питання слово не надається.

Стаття 26. Головуючий на засіданні міської ради

1. Засідання міської ради веде головуючий. Головуючий або тимчасово головуючий на засіданні міської ради у випадках, визначених цим Регламентом, визначається відповідно до статей 11, 13, 14, 17 цього Регламенту.

2. Під час ведення засідання за необхідності міський голова має право передати ведення засідання до його закінчення секретареві міської ради без обговорення і має право в будь-який момент продовжити вести засідання.

Стаття 27. Обов’язки головуючого або тимчасово головуючого на засіданні міської ради

Головуючий або тимчасово головуючий у випадках, визначених цим Регламентом, на засіданні міської ради зобов'язаний:

1) дотримуватися цього Регламенту та забезпечувати його дотримання всіма учасниками засідання, дотримуватися порядку денного;

2) забезпечувати дотримання прав депутатів на засіданні міської ради;

3) забезпечувати порядок у залі засідань;

4) контролювати час, встановлений цим Регламентом, для виступів, своєчасно нагадувати особі, що виступає, про закінчення встановленого часу;

5) фіксувати всі пропозиції, що надійшли в ході засідання, та ставити їх на голосування, повідомляти результати голосування;

6) виявляти шанобливе ставлення до учасників засідання, не допускати персональних зауважень та оцінок виступів учасників засідання;

7) заслуховувати (зачитувати) та ставити на голосування позачергово пропозиції депутатів щодо порядку ведення засідання, у тому числі свої особисті пропозиції;

8) брати до уваги повідомлення та роз’яснення членів постійної комісії міської ради з питань місцевого самоврядування, гласності та депутатської діяльності;

9) підписувати прийняті радою рішення з питань, при розгляді яких він головував у випадках, передбачених частиною 3 статті 13 та абзацом третім частини 1 статті 14 цього Регламенту.

Стаття 28. Права головуючого на засіданні міської ради

1. Головуючий на засіданні міської ради має право:

1.1. Позбавити особу, що виступає, слова, якщо вона порушує вимоги цього Регламенту, виступає не за порядком денним, використовує образливі висловлювання.

1.2. Запросити фахівців, які обслуговують електронну систему, для забезпечення технічної можливості ведення засідання.

1.3. Звертатися за довідками до депутатів та посадових осіб.

1.4. Зупиняти незаплановані дебати.

1.5. Зупиняти дебати, які не стосуються питання, що обговорюється.

1.6. Перервати засідання у випадку виникнення в залі засідань надзвичайних ситуацій, а також грубого порушення громадського порядку.

2. При проведенні голосування головуючий на засіданні міської ради користується правами, встановленими главою 12 цього Регламенту.

Стаття 29. Попередження порушення порядку на засіданні міської ради

1. Під час засідання міської ради ніхто з учасників засідання не може висловлюватися, не отримавши дозволу головуючого на засіданні.

2. Якщо на засіданні порушується порядок, що перешкоджає проведенню засідання, і головуючий на засіданні не має можливості його припинити, то він оголошує перерву і залишає своє місце. У цьому випадку засідання вважається перерваним на 30 хв.

3. У випадку якщо після поновлення засідання порушення порядку продовжується, то головуючий має право оголосити про перенесення засідання на іншу дату та час.

Розділ III. Правові форми діяльності міської ради:
нормотворча діяльність у міській раді

Глава 6. Рішення міської ради та стадії їх підготовки

Стаття 30. Загальні положення про рішення

1. Міська рада в межах своїх повноважень приймає нормативні та ненормативні правові акти індивідуальної дії у формі рішень.

На пленарних засіданнях приймаються рішення з питань, включених до порядку денного сесії міської ради, та рішення з процедурних питань.

Рішення з процедурних питань, що приймаються міською радою, фіксуються в протоколі пленарного засідання та як окремі рішення не готуються.

2. Нормативний акт – це прийнятий міською радою в межах своєї компетенції та за встановленою процедурою офіційний письмовий документ для регулювання суспільних відносин, що містить загальні правила поведінки – норми права, який:

встановлює, змінює або скасовує норми права;

носить загальний або локальний характер;

поширюється на невизначене коло осіб;

застосовується неодноразово.

3. Ненормативний правовий акт індивідуальної дії – це прийнятий Харківською міською радою в межах своєї компетенції офіційний письмовий документ:

що має персональний характер;

дія якого вичерпується одноразовим застосуванням (крім актів про затвердження положень про виконавчі органи);

оперативно-розпорядчого характеру.

4. Прийняття однотипних ненормативних правових актів індивідуальної дії може бути об’єднане в одне питання порядку денного сесії міської ради.

5. Рішення, прийняте з питання, не включеного до порядку денного, або таке, що не відповідає правовому акту вищої юридичної сили (повністю або в окремій його частині), або прийняте з перевищенням компетенції міської ради у сфері управління, у тому числі делегованих повноважень, є незаконним (повністю або в окремій його частині).

6. Ненормативні правові акти індивідуальної дії, що передбачають конкретні приписи, звернені до окремого суб’єкта або юридичної особи, які не виконані в передбачені рішенням строки, у порядку контролю за виконанням рішень можуть бути скасовані рішенням міської ради.

Стаття 31. Проєкти рішень ради

1. Проєкти рішень міської ради готуються суб’єктами нормотворчої ініціативи, тимчасовими контрольними комісіями та робочими групами.

2. Текст проєкту рішення міської ради має бути стислим, суть документа повинна бути викладена чітко і виключати можливість неоднозначного тлумачення.

3. Текст проєкту рішення міської ради має містити вказівку на документи, наявність яких для прийняття рішення передбачена чинним законодавством та рішеннями або положеннями міської ради.

4. Проєкт рішення у констатуючій частині повинен передбачати законні підстави для прийняття рішення (з посиланням на конкретні норми права).

5. Проєкт рішення у розпорядчій частині обов’язково має містити пункти, що передбачають:

5.1. Конкретні заходи, за необхідності – із зазначенням виконавців та остаточних термінів виконання цих заходів.

5.2. Точні назви підприємств, установ, організацій, органів ради тощо.

5.3. Доручення про контроль за виконанням відповідними постійними комісіями міської ради.

5.4. Вимоги щодо строків оприлюднення рішень міської ради нормативного характеру.

До проєкту рішення додаються передбачені текстом додатки.

6. При розробці проєкту рішення посадова особа виконавчого органу міської ради, якій міським головою, секретарем міської ради, заступниками міського голови, керівником виконавчого органу міської ради доручено підготувати проєкт рішення (виконавець), повинна за допомогою бази документів провести аналіз проєкту щодо наявності будь-яких невідповідностей або протиріч із виданими раніше актами із зазначеного питання.

7. Візування проєкту документа складається з проставлення відповідною посадовою особою візи. Віза містить особистий підпис, ініціали та прізвище особи, що візує документ. За необхідності вказується найменування посади цієї особи.

Віза проставляється як на лицьовому, так і на зворотному боці останньої сторінки проєкту документа, якщо для цього на лицьовому боці останньої сторінки недостатньо місця.

Зауваження та пропозиції до проєкту документа викладаються на окремій сторінці, про що на проєкті документа робиться відповідна позначка, в якій вказується посада особи, підпис, ініціали, прізвище, дата, вказівка на те, що зауваження та пропозиції додаються.

8. Підготовлений проєкт рішення з обґрунтуванням доцільності розгляду зазначеного питання візується першим заступником міського голови, заступником міського голови за напрямком діяльності, керівниками профільного виконавчого органу міської ради та Юридичного департаменту Харківської міської ради і направляється секретареві міської ради для візування та організації підготовки питань до проєкту порядку денного сесії міської ради.

Якщо проєкт рішення підготовлено виконавчим органом Харківської міської ради, правове забезпечення якого здійснює інший департамент, проєкт рішення візується керівником відділу правового забезпечення та керівником департаменту, який здійснює функції правового забезпечення.

У разі якщо наданий проєкт рішення передбачає необхідність фінансування, він додатково візується заступником міського голови – директором Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради.

9. Проєкт рішення вважається повністю підготовленим після візування першим заступником міського голови, заступником міського голови за напрямком діяльності, керівниками профільного виконавчого органу міської ради та Юридичного департаменту Харківської міської ради, а у випадках, передбачених частиною 8 статті 31 цього Регламенту, – керівником департаменту, який здійснює функції правового забезпечення відповідного департаменту.

У разі невідповідності вимогам чинного законодавства проєкт рішення ради повертається Юридичним департаментом Харківської міської ради, а у випадках, передбачених ч. 8 ст. 31 цього Регламенту, – іншим виконавчим органом міської ради, який здійснює функції правового забезпечення відповідного департаменту, виконавцю проєкту рішення на доопрацювання із зазначенням обґрунтованих зауважень і пропозицій.

10. Підготовлений секретарем перелік узгоджених і завізованих проєктів рішень направляється не пізніше ніж за 20 днів до початку сесії міському голові для вирішення питання щодо включення до проєкту порядку денного.

Глава 7. Суб’єкти нормотворчої ініціативи

Стаття 32. Суб’єкти нормотворчої ініціативи

Право нормотворчої ініціативи мають:

1) міський голова;

2) депутати міської ради;

3) постійні комісії міської ради;

4) виконавчі органи міської ради;

5) загальні збори громадян;

6) члени територіальної громади в порядку місцевої ініціативи.

Глава 8. Порядок внесення проєктів регуляторних актів та їх опрацювання в постійних комісіях міської ради

Стаття 33. Порядок розгляду проєктів нормативних актів, які мають ознаки регуляторного характеру

1. Рішення міської ради нормативного характеру (регуляторні акти) вносяться на розгляд сесій міської ради відповідно до плану діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів, який приймається відповідно до законодавства.

2. Стосовно кожного проєкту регуляторного акта його розробником готується аналіз регуляторного впливу.

3. Проєкт регуляторного акта з метою одержання зауважень і пропозицій публікується в друкованому засобі масової інформації, визначеному у встановленому законодавством порядку, та/або оприлюднюється на офіційному вебсайті Харківської міської ради, міського голови, виконавчого комітету.

4. Строк, протягом якого від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються зауваження та пропозиції, встановлюється розробником проєкту регуляторного акта та не може бути меншим ніж один місяць та більшим ніж три місяці з дня оприлюднення проєкту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу. Надані зауваження та пропозиції враховуються розробником проєкту регуляторного акта або мотивовано відхиляються.

Стаття 34. Подання проєкту нормативного акта, який має ознаки регуляторного характеру

1. Кожен проєкт регуляторного акта, внесеного на розгляд міської ради, подається секретареві міської ради, який протягом двох робочих днів передає проєкт до відповідальної постійної комісії для вивчення та надання висновків про відповідність проєкту регуляторного акта вимогам статей 4 та 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Відповідальна постійна комісія протягом 10 днів забезпечує підготовку експертного висновку щодо регуляторного впливу внесеного проєкту регуляторного акта.

2. На підставі аналізу регуляторного впливу, яким супроводжувався проєкт регуляторного акта при його внесенні на розгляд міської ради, а також експертного висновку щодо регуляторного впливу цього проєкту відповідальна постійна комісія готує свої висновки про відповідність проєкту регуляторного акта вимогам статей 4 та 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

3. Висновки відповідальної постійної комісії готуються на підставі аналізу регуляторного впливу, яким проєкт регуляторного акта супроводжувався при його внесенні лише в разі, якщо експертний висновок щодо регуляторного впливу не було надано відповідальній постійній комісії протягом 10 днів.

4. При представленні на пленарному засіданні сесії міської ради проєкту регуляторного акта голова відповідальної постійної комісії доповідає про висновки цієї постійної комісії щодо відповідності проєкту регуляторного акта вимогам статей 4 та 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

5. Прийняті міською радою регуляторні акти публікуються в друкованому засобі масової інформації, визначеному у встановленому законодавством порядку, не пізніше десяти днів із дня їх прийняття і підписання та оприлюднюються на офіційному вебсайті Харківської міської ради, міського голови, виконавчого комітету не пізніше п’яти робочих днів із дня їх прийняття.

Глава 9. Формування порядку денного засідання сесії міської ради

Стаття 35. Порядок денний сесії міської ради

1. Порядок денний – це перелік питань, сформований міським головою в порядку, передбаченому цим Регламентом, що вноситься на розгляд сесії міської ради.

2. Порядок денний сесії міської ради затверджується міською радою на кожній сесії міської ради.

3. Порядок денний сесії міської ради має містити інформацію про назву питання, його порядковий номер та доповідача із цього питання.

Стаття 36. Погоджувальна рада Харківської міської ради

З метою розгляду актуальних питань проєкту порядку денного сесії міської ради може скликатися Погоджувальна рада Харківської міської ради за участю голів фракцій або представників від фракції та голів постійних комісій ради або їх заступників, порядок створення та діяльності якої визначається положенням, яке затверджується міським головою.

Стаття 37. Формування порядку денного

1. Пропозиції щодо питань, які плануються бути внесеними до проєкту порядку денного сесії міської ради, надаються відповідними виконавчими органами міської ради (департаментами, управліннями, відділами), а також особами, зазначеними в статті 32 цього Регламенту.

2. Пропозиції з питань порядку денного сесії міської ради подаються шляхом надання особами, зазначеними в частині 1 цієї статті, підготовлених та погоджених у порядку, передбаченому статтею 31 цього Регламенту, проєктів рішень не пізніше ніж за 22 дні до початку пленарного засідання сесії міської ради секретареві міської ради, який готує перелік питань, що пропонуються до розгляду міською радою. Перелік пропозицій із питань порядку денного сесії міської ради, складений секретарем міської ради, разом із поданими проєктами рішень подається міському голові не пізніше ніж за 20 днів до початку сесії. Міський голова визначається щодо включення внесених пропозицій до проєкту порядку денного чергової сесії.

3. Підготовлені проєкти рішень міської ради нормативно-правового характеру та проєкти рішень міської ради, що підлягають обговоренню, не пізніше як за 10 робочих днів до дати їх розгляду з метою прийняття оприлюднюються на офіційному вебсайті Харківської міської ради, міського голови, виконавчого комітету в мережі Інтернет виконавчими органами міської ради, які відповідають за підготовку зазначених проєктів рішень, спільно з КП «Міський інформаційний центр», яке здійснює відповідне технічне забезпечення.

4. Персональну відповідальність за своєчасне оприлюднення проєктів рішень міської ради, обов’язковість оприлюднення яких визначено Регламентом, несе виконавець.

5. Підготовлені відповідними структурними підрозділами виконавчих органів міської ради проєкти рішень не пізніше ніж за 20 днів до початку сесії передаються в друкованому вигляді разом із супровідним листом до Департаменту організаційної роботи Харківської міської ради для забезпечення розміщення цих проєктів у системі «Електронне робоче місце депутата».

Розміщення цих проєктів у системі «Електронне робоче місце депутата» забезпечується Департаментом організаційної роботи Харківської міської ради не пізніше ніж за 16 днів до початку сесії.

6. Постійні комісії та інші суб’єкти нормотворчості розглядають пропозиції, що надійшли, у встановлений міським головою термін із запрошенням виконавців проєктів рішень, а також за необхідності із залученням фахівців, їх висновки і рекомендації обов’язково повинні містити обґрунтування щодо доцільності чи недоцільності розгляду цієї пропозиції на пленарному засіданні.

7. Не пізніше ніж за 10 днів до початку пленарного засідання сесії міської ради інформація про результати розгляду питань в постійних комісіях направляється міському голові, секретареві міської ради та суб’єктам нормотворчої ініціативи. Пропозиції щодо проєкту порядку денного сесії міської ради та проєктів рішень порядку денного узагальнюються секретарем міської ради.

8. Якщо за наслідками розгляду на засіданнях постійних комісій до проєктів рішень було внесено зміни та доповнення, зазначені питання можуть бути додатково розглянуті на спільному засіданні постійних комісій.

9. За необхідності оформлені та підготовлені проєкти рішень, за наявності попереднього погодження профільних постійних комісій, можуть бути внесені міським головою або секретарем міської ради на розгляд спільного засідання постійних комісій.

Питання, які розглянуті та погоджені на спільних засіданнях постійних комісій ради або які потребують оперативного вирішення, можуть бути включені міським головою до проєкту порядку денного сесії міської ради.

Міським головою або секретарем міської ради без попереднього погодження профільними постійними комісіями на розгляд спільного засідання постійних комісій ради за необхідності можуть бути внесені оформлені та підготовлені проєкти рішень:

з питань, які потребують невідкладного вирішення;

з питань, які стосуються бюджету та життєдіяльності міста;

з питань, які пов’язані з епідеміями та епізоотіями, громадськими заворушеннями;

з інших питань.

10. Розпорядження міського голови про скликання сесії міської ради доводиться до відома депутатів і членів територіальної громади міста не пізніше ніж за 10 днів до пленарного засідання, а у виняткових випадках – не пізніше ніж за 1 день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та з проєктом порядку денного, що передбачається для внесення на розгляд міської ради, шляхом опублікування відповідного повідомлення в друкованому засобі масової інформації, визначеному у встановленому законодавством порядку, та/або оприлюднення на офіційному вебсайті Харківської міської ради, міського голови, виконавчого комітету.

11. Департамент організаційної роботи Харківської міської ради забезпечує розміщення в системі «Електронне робоче місце депутата» проєкт порядку денного сесії міської ради з доопрацьованими проєктами рішень разом із висновками та рекомендаціями постійних комісій.

12. У разі неможливості розміщення проєктів рішень у системі «Електронне робоче місце депутата» депутатам міської ради проєкти та інші матеріали надаються в паперовому вигляді не пізніше ніж за 72 години до початку пленарного засідання міської ради.

13. У разі якщо міським головою не включено до порядку денного пленарного засідання міської ради пропозицію депутата міської ради про включення до порядку денного проєкту рішення міської ради, яка була подана депутатом міської ради за 60 днів до дати пленарного засідання міської ради у порядку, визначеному цим Регламентом, то цей депутат має право запропонувати включити до порядку денного пленарного засідання міської ради питання щодо прийняття міською радою проєкту рішення, запропонованого депутатом міської ради.

У разі прийняття міською радою рішення про включення до порядку денного пленарного засідання міської ради запропонованого депутатом міської ради питання з проєктом рішення міської ради, головуючий на пленарному засіданні міської ради зобов’язаний оголосити перерву у пленарному засіданні міської ради, під час якої скликати спільне засідання постійних комісій міської ради, на розгляд яких внести проєкт рішення міської ради за пропозицією депутата міської ради, щодо якої міською радою було прийнято рішення про включення до порядку денного пленарного засідання міської ради згідно з цим Регламентом.

Глава 10. Затвердження порядку денного засідання сесії міської ради

Стаття 38. Затвердження проєкту порядку денного сесії міської ради

1. Проєкт порядку денного сесії міської ради вноситься на затвердження міською радою міським головою або головуючим у випадках, передбачених частиною 3 статті 13 та абзацом третім частини 1 статті 14 цього Регламенту.

2. За наявності пропозицій про внесення до порядку денного додаткових питань, погоджених профільною постійною комісією та Юридичним департаментом Харківської міської ради (а у випадках, передбачених абзацом другим частини 8 статті 31 цього Регламенту, – керівником відділу правового забезпечення та керівником департаменту, який здійснює функції відповідного правового забезпечення), зміну черговості розгляду питань порядку денного, виключення питання з порядку денного головуючий на засіданні міської ради ставить запропонований проєкт порядку денного на голосування «за основу».

3. Після прийняття проєкту порядку денного «за основу» головуючий на засіданні ставить на голосування пропозиції, доповнення та зміни до проєкту порядку денного, зміни щодо черговості розгляду питань у порядку їх надходження на пленарному засіданні сесії міської ради.

4. Пропозиції щодо будь-якого питання проєкту порядку денного сесії міської ради обговорюються за скороченою процедурою, якщо інше не встановлено цим Регламентом. Пропозиція до проєкту порядку денного сесії міської ради, яка за результатами голосування міської ради не отримала вказаної необхідної кількості голосів депутатів, вважається відхиленою. Після голосування за кожною пропозицією, доповненням, змінами, що надійшли, головуючий на засіданні ставить проєкт порядку денного на голосування «у цілому».

5. Якщо проєкт порядку денного «у цілому» не прийнято, він ставиться

на голосування «за пунктами». Порядок денний, сформований із прийнятих пунктів, вважається прийнятим «у цілому».

6. Якщо порядок денний не прийнято «за основу», на голосування ставиться окремо кожен пункт порядку денного з доповненнями, змінами, що надійшли. Прийняті сесією міської ради пункти включаються до порядку денного сесії, і він вважається прийнятим «у цілому».

7. Порядок денний, до якого не надійшли доповнення чи зміни, ставиться на голосування «у цілому». Якщо порядок денний не прийнято «у цілому», застосовується процедура голосування, передбачена частиною 5 цієї статті.

Глава 11. Обговорення питань порядку денного

Стаття 39. Процедура обговорення питань на пленарному засіданні міської ради

1. Рішення міської ради приймаються після їх обговорення.

2. Процедура обговорення питань на пленарному засіданні включає:

1.1. Доповідь суб’єктів нормотворчості – ініціаторів внесення пропозиції, запитання доповідачу і відповіді на них.

1.2. Співдоповідь визначеного профільною постійною комісією чи тимчасовою контрольною комісією співдоповідача, запитання співдоповідачу і відповіді на них.

1.3. Виступи депутатів – членів профільної постійної комісії або тимчасової контрольної комісії з оголошенням та обґрунтуванням окремої думки, якщо вона не була надана депутатом разом із висновком відповідної постійної комісії або тимчасової контрольної комісії.

1.4. Виступи одного представника від кожної постійної комісії, тимчасової контрольної комісії, до яких, крім профільної (головної) постійної чи тимчасової комісії, направлявся проєкт рішення міської ради, у випадку, якщо висновки цих комісій не були надані депутатам.

1.5. Виступи представників депутатських груп та фракцій, депутатів.

1.6. Оголошення головуючим на пленарному засіданні про припинення обговорення та повідомлення про кількість промовців, які виступили і записалися на виступ.

1.7. Заключне слово доповідача (співдоповідачів).

1.8. Уточнення та оголошення головуючим на пленарному засіданні пропозицій, які надійшли щодо обговорюваного питання і будуть ставитися на голосування.

3. За пропозицією головуючого на засіданні доповідь (співдоповідь) з питань порядку денного може не заслуховуватись, якщо питання було обговорено на засіданнях постійних, у тому числі спільних, комісій міської ради та за умови відсутності заперечень з боку депутатів.

Стаття 40. Питання порядку денного «Різне»

1. Після розгляду основних питань порядку денного пленарного засідання сесії міської ради депутатам надається право виступити в «Різному». У «Різному» один із членів секретаріату сесії оголошує звернення, заяви, що надійшли під час пленарного засідання сесії міської ради.

2. Головуючий на засіданні може особисто дати роз’яснення з депутатського питання або доручити надати відповідь відповідному фахівцю.

3. Якщо для розгляду питання, відпрацювання пропозицій щодо його вирішення або вжиття відповідних заходів потрібен час, головуючий на пленарному засіданні дає протокольне доручення відповідній посадовій особі чи органу розглянути питання, вжити заходи і дати відповідь депутату індивідуально та у встановлений ним термін. У такому разі депутат має подати письмове формулювання свого питання до секретаріату сесії до закінчення пленарного засідання сесії, але не пізніше одного дня з моменту закінчення сесії.

4. Рішення з питань, обговорюваних у «Різному», не приймаються.

Стаття 41. Порядок запису на виступ на пленарному засіданні міської ради

1. Запис на виступ із будь-якого питання порядку денного пленарного засідання міської ради від кожної депутатської групи та фракції та запис на виступ депутатів особисто та «з різних питань» здійснюється після оголошення головуючим на пленарному засіданні про перехід до розгляду цього питання
або шляхом попереднього подання до секретаріату письмової заявки
або електронного запису на виступ. Черговість виступів формується секретаріатом у порядку надходження заявок.

2. Прізвище депутата для виступу висвітлюється на інформаційному табло електронної системи в залі засідань.

3. Без запису на виступ із місця може надаватися слово для обґрунтування пропозицій або поправок, внесених у письмовій формі, якщо на цьому наполягає депутат.

4. Право на виступ на пленарному засіданні запрошеним особам або присутнім за заявками, поданими до секретаріату сесії, надається головуючим за відсутності заперечень депутатів міської ради, а у разі наявності таких заперечень – за підсумками голосування процедурного рішення, прийнятого більшістю від присутніх депутатів на пленарному засіданні сесії міської ради.

Глава 12. Організація голосування на засіданнях міської ради

Стаття 42. Види та способи голосування

1. Рішення міської ради приймаються більшістю голосів від загального складу міської ради відкритим поіменним або таємним голосуванням у порядку, визначеному цим Регламентом.

2. Відкрите поіменне голосування здійснюється:

2.1. За допомогою електронної системи з фіксацією результатів голосування – поіменне, у тому числі з можливістю роздрукування результатів голосування депутатів.

2.2. Шляхом підняття руки (у разі відсутності технічної можливості голосування за допомогою електронної системи).

3. Після закінчення кожного голосування за допомогою електронної системи його результати висвітлюються на інформаційному табло електронної системи в залі засідань та оголошуються головуючим на засіданні.

4. Результати поіменного голосування підлягають обов’язковому оприлюдненню та наданню за запитом відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

5. Результати поіменних голосувань розміщуються на офіційному вебсайті Харківської міської ради, міського голови, виконавчого комітету в мережі Інтернет у день голосування та зберігаються протягом необмеженого строку. Результати поіменного голосування є невід’ємною частиною протоколу сесії міської ради.

6. Таємне голосування здійснюється шляхом подання бюлетенів без ідентифікації депутата, який заповнив цей бюлетень, у порядку, встановленому цим Регламентом, виключно у випадках, визначених законом.

7. З процедурних питань (обрання секретаріату, лічильної комісії сесії міської ради, черговість розгляду питань порядку денного пленарного засідання міської ради, а також з інших питань, віднесених до таких чинним законодавством і цим Регламентом) рішення приймається більшістю від присутніх на пленарному засіданні депутатів.

8. Команди оператору електронної системи «включити систему на реєстрацію», «включити систему на голосування» дає головуючий на засіданні.

9. У випадках, визначених законодавством, міська рада більшістю від присутніх депутатів на пленарному засіданні сесії міської ради може прийняти рішення про проведення закритого пленарного засідання або закритого розгляду одного з питань порядку денного.

Стаття 43. Бюлетень, час і місце для таємного голосування

1. Питання, щодо якого проводиться таємне голосування та яке включається до бюлетеня, має бути зрозумілим, сформульованим таким чином, щоб відповідь на питання була чіткою, однозначною та не допускала її неоднакового тлумачення.

2. Бюлетені для таємного голосування в кількості, що відповідає фактичній чисельності депутатів, виготовляються лічильною комісією за встановленою рішенням міської ради формою. Бюлетені для кожного таємного голосування повинні бути однаковими за матеріалом, кольором, розміром, змістом і не повинні мати жодних позначок. У бюлетені для таємного голосування зазначається питання, щодо якого проводиться таємне голосування, та у відповідному місці проставляються штамп і підписи голови та секретаря лічильної комісії із зазначенням прізвища та ініціалів.

3. Час, місце і порядок проведення голосування визначаються лічильною комісією, про що вона повідомляє депутатів на засіданні міської ради перед початком голосування. Якщо із цих питань у депутатів виникають заперечення, зміни до рішення лічильної комісії приймаються після скороченого обговорення більшістю голосів депутатів від загального складу міської ради.

4. Лічильна комісія до початку таємного голосування опечатує скриньки для таємного голосування та забезпечує всі необхідні умови для додержання таємності голосування та вільного особистого волевиявлення депутатів.

Стаття 44. Організація таємного голосування та встановлення його результатів

1. Кожному депутату лічильною комісією видається один бюлетень для таємного голосування після пред’явлення ним посвідчення та проставлення особистого підпису в реєстрі про одержання бюлетеня, складеному в алфавітному порядку. Бюлетені видаються безпосередньо біля сектору для таємного голосування.

2. Місце (сектор) для таємного голосування облаштовується таким чином, щоб при вході до сектору були розміщені столи для реєстрації депутатів та одержання ними бюлетенів для таємного голосування, а при виході – прозорі скриньки для таємного голосування. При цьому до сектору для голосування одночасно може ввійти така кількість депутатів, яка відповідає кількості наявних столів для реєстрації. Депутат не має права двічі входити до сектору для таємного голосування при проведенні одного голосування.

3. Таємне голосування проводиться в кабінці для голосування шляхом проставлення в бюлетені для таємного голосування позначки, що засвідчує волевиявлення депутата щодо поставленого в бюлетені питання. Заповнений бюлетень для таємного голосування опускається в скриньку. Голосування закінчується в час, визначений лічильною комісією.

4. Недійсними вважаються бюлетені невстановленого зразка, бюлетені, в яких підтримано два варіанти рішення, ті, з яких неможливо з’ясувати волевиявлення депутата.

5. Рішення за результатами таємного голосування вважається прийнятим, якщо його підтримала більшість голосів депутатів від загального складу міської ради, якщо законом або цим Регламентом не встановлено іншої кількості голосів депутатів, необхідної для прийняття такого рішення.

6. Таємне голосування вважається таким, що не відбулося, якщо бюлетенів для таємного голосування депутатами одержано менше ніж необхідно для прийняття відповідного рішення. У такому разі проводиться переголосування, якщо інше не встановлено законом або не прийнято іншого рішення міською радою.

7. Бюлетені, підраховані лічильною комісією, а також реєстр про одержання бюлетенів запаковуються в непрозорий пакет, який запечатується. На пакеті зазначаються назва питання, щодо якого проводилося таємне голосування, дата і час пакування. Цілісність пакета посвідчується підписами членів лічильної комісії із зазначенням прізвища та ініціалів.

8. Протокол лічильної комісії про підсумки голосування, запакований цілісний пакет з бюлетенями, підрахованими лічильною комісією, та реєстром про одержання бюлетенів, інші протоколи лічильної комісії зберігаються разом із протоколом сесії міської ради, на якій проводилося таємне голосування.

Стаття 45. Процедура голосування з питань, включених до порядку денного

1. Після обговорення питання порядку денного засідання сесії міської ради головуючий на засіданні ставить запитання щодо наявності у депутатів зауважень та доповнень до проєкту рішення.

2. Проєкт рішення, до якого не надійшли пропозиції та зауваження, одразу ставиться на голосування «у цілому».

3. Проєкт рішення, не прийнятий «у цілому», ставиться на голосування «за основу», та надалі застосовується процедура голосування, передбачена частинами 4 – 8 цієї статті.

4. Проєкт рішення, до якого надійшли зауваження, ставиться на голосування «за основу». Пропозиції та зауваження до проєкту рішення подаються у письмовому вигляді до секретаріату сесії до початку голосування щодо проєкту.

5. Після прийняття проєкту рішення «за основу» пропозиції і зауваження до нього можуть оголошуватися від мікрофона, а за вимогою головуючого на засіданні подаються йому в письмовому вигляді.

6. Пропозиції і зауваження, що надійшли до проєкту рішення головуючий на засіданні ставить на голосування в порядку надходження з попереднім їх оголошенням. Після голосування пропозицій і зауважень проєкт рішення ставиться на голосування «у цілому».

7. Неприйнятий «у цілому» проєкт рішення ставиться на голосування «за пунктами». Спочатку ставляться на голосування пункти проєкту рішення, прийнятого «за основу». Якщо зазначені пункти проєкту рішення не приймаються радою, ставляться на голосування інші редакції пунктів у порядку їх надходження.

8. Якщо жодну із редакцій пункту проєкту рішення не було прийнято, пункт виключається з проєкту рішення, прийнятого «за основу».

9. Проєкт рішення, що складається зі схвалених міською радою пунктів, вважається прийнятим «у цілому».

10. Якщо проєкт рішення не прийнято «за основу», на голосування ставиться окремо кожен пункт проєкту рішення з доповненнями, змінами, що надійшли. Проєкт рішення, що складається зі схвалених міською радою пунктів, вважається прийнятим «у цілому».

11. Рішення щодо обрання посадових осіб міської ради та її виконавчих органів, затвердження яких віднесено до компетенції міської ради, приймається більшістю від загального складу ради після обговорення запропонованих кандидатур.

12. Якщо жоден з кандидатів не одержав необхідної кількості голосів,  розгляд сесії можуть бути представлені нові кандидатури. Повторне голосування за кандидатурами, не затвердженими міською радою, не допускається без їх додаткового обговорення.

13. Якщо після повторного обговорення жоден із кандидатів не одержав необхідної кількості голосів, рішення вважається неприйнятим, і питання переноситься на наступні засідання сесії.

14. Перед кожним голосуванням головуючий на засіданні чітко формулює зміст пункту рішення, що буде ставитися на голосування, та, якщо немає заперечень, пропонує провести голосування за ним. Після закінчення голосування «за основу», «у цілому», «за пунктами» і доповнень до проєкту рішення головуючий на засіданні оголошує остаточні результати голосування.

15. Після оголошення головуючим на засіданні початку голосування ніхто не може йому перешкоджати. З початку голосування та до оголошення його результатів слово нікому не надається.

16. У разі порушення процедури голосування або виникнення перешкод під час його проведення негайно проводиться повторне голосування без обговорення.

Глава 13. Протокол пленарних засідань сесії міської ради, підготовка
та оприлюднення протоколів та рішень міської ради

Стаття 46. Протокол пленарного засідання сесії міської ради

1. На кожному засіданні сесії секретаріатом ведеться протокол. Працівники Департаменту організаційної роботи Харківської міської ради надають допомогу секретаріату у виконанні його обов’язків.

2. У протоколі вказуються:

1.1. Дата і місце проведення сесії, її порядковий номер.

1.2. Загальний склад міської ради, кількість депутатів, обраних до міської ради, кількість присутніх і відсутніх на засіданні депутатів, а також прізвища і посади запрошених на засідання ради.

1.3. Статус засідання – відкрите або закрите або наявність закритого розгляду окремих питань порядку денного.

1.4. Порядок денний сесії, прізвища доповідачів і співдоповідачів.

1.5. Прізвища депутатів, що виступають у дискусії (для осіб, що не є депутатами ради, –  також посади).

1.6. Прізвища депутатів, які внесли запит або поставили питання доповідачам і співдоповідачам.

1.7. Перелік усіх прийнятих рішень із зазначенням числа голосів «за», «проти» і таких, що «утрималися».

3. До протоколу засідання сесії додаються прийняті міською радою рішення, списки присутніх і відсутніх на засіданні депутатів, списки осіб, присутніх на пленарному засіданні, а також результати поіменного голосування.

4. Рішення міської ради за процедурними питаннями відображаються в тексті протоколів засідання сесії.

5. Протокол пленарного засідання сесії міської ради оформлюється в десятиденний термін і підписується головуючим на засіданні та одним із членів секретаріату. У випадку таємного голосування до протоколу залучається протокол лічильної комісії та пакет із бюлетенями для таємного голосування.

6. За правильність записів у протоколі засідання сесії відповідає секретаріат сесії та головуючий на пленарному засіданні. У випадку виявлення у протоколі пленарного засідання розбіжностей депутат протягом 5 (п’яти) днів після оформлення протоколу може звернутися із зауваженнями до головуючого на засіданні через Департамент організаційної роботи Харківської міської ради.

7. Відповідальність за своєчасне оформлення протоколу та інших матеріалів несе директор Департаменту організаційної роботи Харківської міської ради.

8. Після підписання протоколу пленарного засідання сесії міської ради Департаментом організаційної роботи Харківської міської ради не пізніше 3 (трьох) робочих днів копія цього протоколу разом із супровідним листом направляється до КП «Міський інформаційний центр» для подальшого оприлюднення.

КП «Міський інформаційний центр» забезпечує оприлюднення протоколу пленарного засідання сесії міської ради шляхом його розміщення на офіційному вебсайті Харківської міської ради, міського голови, виконавчого комітету в мережі Інтернет невідкладно, але не пізніше 2 (двох) робочих днів із дня його надходження до КП «Міський інформаційний центр».

9. Оригінали протоколів пленарних засідань протягом установленого строку зберігаються у відповідному структурному підрозділі Департаменту організаційної роботи Харківської міської ради, а потім передаються до Архівного відділу Харківської міської ради на постійне зберігання.

10. Копії рішень міської ради до моменту передачі оригіналів протоколів пленарних засідань до Архівного відділу Харківської міської ради надаються в установленому законодавством порядку відповідним структурним підрозділом Департаменту організаційної роботи Харківської міської ради.

11. Як допоміжні засоби для оформлення протоколу пленарного засідання використовуються технічний аудіозапис та стенографування. Зазначені допоміжні засоби є внутрішніми робочими документами міської ради та після підписання протоколу пленарного засідання не зберігаються.

Стаття 47. Підготовка та оприлюднення рішень міської ради

1. Департаментом організаційної роботи Харківської міської ради невідкладно забезпечується підготовка прийнятих міською радою рішень та надання їх на підпис головуючому на пленарному засіданні.

2. Після підписання головуючим на пленарному засіданні рішень міської ради Департаментом організаційної роботи Харківської міської ради не пізніше 3 (трьох) робочих днів із дня їх прийняття належним чином посвідчені копії цих рішень разом із супровідним листом направляються до КП «Міський інформаційний центр» для подальшого оприлюднення.

3. КП «Міський інформаційний центр» забезпечує оприлюднення прийнятих рішень міської ради шляхом їх розміщення на офіційному вебсайті Харківської міської ради, міського голови, виконавчого комітету в мережі Інтернет невідкладно, але не пізніше 2 (двох) робочих днів із дня надходження прийнятих міською радою рішень до КП «Міський інформаційний центр».

Розділ IV. Депутат міської ради, форми роботи депутата

Глава 14. Депутат міської ради

Стаття 48. Депутат міської ради

1. Депутат міської ради набуває своїх повноважень відповідно до чинного законодавства.

2. Депутат представляє інтереси всієї територіальної громади, має всю повноту прав, що забезпечують його активну участь у діяльності міської ради та утворюваних нею органів, несе обов’язки перед виборцями, міською радою та її виконавчими органами, виконує їх доручення.

3. У разі достроково припинення повноважень депутата міської ради його заміщення здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством.

Стаття 49. Виникнення і строк повноважень депутата міської ради

Повноваження депутата починаються з дня відкриття першої сесії ради з моменту офіційного оголошення підсумків виборів територіальною виборчою комісією та закінчуються в день відкриття першої сесії ради нового скликання, крім передбачених законом випадків дострокового припинення повноважень депутата або ради.

 

Глава 15. Повноваження депутата міської ради

Стаття 50. Права депутата міської ради в раді та її органах і порядок їх реалізації

1. Депутат міської ради користується правом вирішального голосу з усіх питань, що розглядаються на засіданнях міської ради та її органів, до складу яких він входить. Депутат міської ради набуває права вирішального голосу з моменту початку його повноважень.

2. Кожен депутат міської ради в міській раді та її органах, до складу яких він входить, має один голос. Депутат міської ради, який не входить до складу відповідного органу міської ради, може брати участь у його роботі з правом дорадчого голосу.

3. Депутат міської ради має право:

3.1. Обирати та бути обраним до органів міської ради.

3.2. Офіційно представляти виборців у міській раді та її органах.

3.3. Пропонувати питання для розгляду їх міською радою та її органами.

3.4. Вносити пропозиції та зауваження до порядку денного засідань міської ради та її органів, порядку розгляду обговорюваних питань та їх суті.

3.5. Вносити на розгляд міської ради та її органів пропозиції з питань, пов’язаних з його депутатською діяльністю.

3.6. Вносити на розгляд міської ради та її органів проєкти рішень із питань, що належать до їх відання, поправки до них.

3.7. Висловлюватися щодо персонального складу утворюваних міською радою органів і кандидатур посадових осіб, які обираються, призначаються або затверджуються міською радою.

3.8. Порушувати питання про недовіру міському голові, розпуск органів, утворених міською радою, та звільнення посадових осіб місцевого самоврядування.

3.9. Брати участь у дебатах, звертатися із запитами, ставити запитання доповідачам, співдоповідачам, головуючому на засіданні.

3.10. Вносити пропозиції про заслуховування на пленарному засіданні міської ради звіту або інформації будь-якого органу або посадової особи, підзвітних або підконтрольних міській раді, а також з питань, що віднесені до компетенції міської ради, інших органів і посадових осіб, які діють на її території.

3.11. Порушувати в міській раді та її виконавчих органах питання про необхідність перевірки роботи підзвітних та підконтрольних міській раді органів, підприємств, установ, організацій.

3.12. Виступати з обґрунтуванням своїх пропозицій та з мотивів голосування, давати довідки.

3.13. Ознайомлюватися з текстом протоколів засідань міської ради та її виконавчих органів до їх опублікування.

3.14. Оголошувати на засіданнях міської ради та її виконавчих органів тексти звернень, заяв, пропозицій громадян або їх об’єднань, якщо вони мають суспільне значення.

3.15. Об’єднуватися на партійній основі з іншими депутатами міської ради в депутатські фракції, які діють відповідно до цього Регламенту.

3.16. На основі взаємної згоди об’єднуватися для спільної роботи по здійсненню депутатських повноважень з іншими депутатами міської ради в депутатські групи, які діють відповідно до цього Регламенту.

3.17. Мати інші права, передбачені законодавством України.

4. Депутат міської ради може передати головуючому на засіданні тексти свого невиголошеного виступу, пропозицій і зауважень з обговорюваного питання для включення до протоколу засідання міської ради або її виконавчому органу, в якому він бере участь.

5. Порядок реалізації зазначених прав депутатів місцевих рад визначається Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законами України, які регулюють діяльність місцевих рад та їх органів, а також цим Регламентом.

Стаття 51. Обов’язки депутата міської ради в раді та її органах

1. Депутат міської ради зобов’язаний:

1.1. Додержуватися Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, Регламенту Харківської міської ради а інших нормативно-правових актів, що визначають порядок діяльності ради а її органів.

1.2. Брати участь у роботі міської ради, постійних комісій та інших її органів, до складу яких він входить, всебічно сприяти виконанню їх рішень.

1.3. Виконувати доручення міської ради, її органів, міського голови, інформувати їх про виконання доручень.

1.4. Дотримуватися вимог Закону України «Про запобігання корупції», ст. 59-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Стаття 52. Участь депутата в роботі сесії та постійної комісії міської ради

1. Депутат, крім секретаря міської ради, повинен входити до складу однієї з постійних комісій міської ради.

2. Депутат зобов’язаний брати участь у роботі сесій міської ради, засідань постійної та інших комісій міської ради, а також у роботі робочих груп, до складу яких його обрано.

3. За неможливості бути присутнім на засіданні депутат міської ради повідомляє про це особу, що очолює відповідний орган.

4. Міська рада має право заслуховувати звіти депутата про виконання рішень міської ради, на пленарних засіданнях періодично інформує депутатів міської ради про хід виконання рішень, прийнятих міською радою, реалізацію пропозицій і зауважень, внесених депутатами, а також з інших важливих питань діяльності міської ради та її органів.

5. Пропозиції та зауваження, висловлені депутатами на сесії міської ради або передані в письмовій формі головуючому на засіданні, розглядаються міською радою або за її дорученням постійними комісіями міської ради або надсилаються на розгляд підзвітним і підконтрольним їй органам та посадовим особам, які зобов’язані розглянути ці пропозиції та зауваження у строки, встановлені міською радою, і про вжиті заходи повідомити депутата та міську раду.

6. Депутат має право ознайомитися з будь-якими офіційними документами, які зберігаються у відповідних органах міської ради, та робити виписки, копіювання цих документів.

7. На час сесій, засідань постійних комісій міської ради, а також для здійснення депутатських повноважень в інших, передбачених законом випадках, депутат звільняється від виконання виробничих або службових обов’язків з відшкодуванням йому витрат, пов’язаних з депутатською діяльністю, за рахунок міського бюджету.

Стаття 53. Право депутата на запит

1. Депутат міської ради має право звернутися із запитом до посадових осіб міської ради та її органів, міського голови, керівників органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, розташованих або зареєстрованих на території міста Харкова, до голови місцевої державної адміністрації з питань, віднесених до відання міської ради, в порядку, передбаченому чинним законодавством.

2. Депутатський запит може бути внесений депутатом або групою депутатів заздалегідь або на пленарному засіданні сесії міської ради в усній або письмовій формі. Депутатський запит підлягає включенню до порядку денного пленарного засідання сесії міської ради, щодо нього може проводитись обговорення та прийматися рішення. Головуючий на пленарному засіданні сесії міської ради або за його дорученням секретар міської ради направляє текст запиту відповідному органу або посадовій особі, до яких він звернений.

3. Орган або посадова особа, до яких направляється запит, повинні в установлений міською радою строк надати на нього офіційну письмову відповідь міській раді та депутату міської ради.

4. Відповідь на депутатський запит у разі необхідності розглядається на пленарному засіданні сесії міської ради. За результатами відповіді на депутатський запит може бути проведено обговорення, якщо на цьому наполягає не менш однієї четвертої депутатів, присутніх на засіданні міської ради. Посадові особи, до яких направлено запит, або уповноважені ними особи мають право бути присутніми на цьому засіданні міської ради. За результатами розгляду відповіді на депутатський запит міська рада приймає відповідне рішення.

Стаття 54. Право депутата на депутатське звернення та депутатське запитання

1. Депутатське звернення – викладена у письмовій формі вимога депутата міської ради з питань, пов’язаних з його депутатською діяльністю, до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, а також керівникам правоохоронних та контролюючих органів, установ, закладів та організацій незалежно від форм власності, розташованих на території м. Харкова, здійснити певні дії, прийняти заходи або надати офіційне роз’яснення з питань, віднесених до їх компетенції.

2. Депутатське запитання – засіб одержання депутатом міської ради інформації або роз’яснення з тієї чи іншої проблеми. Відповідь на запитання може бути оголошено на сесії міської ради або надану депутату в індивідуальному порядку. Запитання не включається до порядку денного сесії, не обговорюється та рішення щодо нього не приймається.

3. Порядок розгляду депутатських звернень визначається чинним законодавством.

Глава 16. Помічники-консультанти депутата міської ради

Стаття 55. Помічники-консультанти депутата міської ради

1. Депутат міської ради може мати до п’яти помічників-консультантів, які працюють на громадських засадах.

2. Депутат міської ради особисто здійснює персональний підбір кандидатур на посаду помічника-консультанта депутата, організацію їх роботи та розподіл обов’язків між ними. Депутат міської ради у такому разі несе особисту відповідальність щодо правомірності своїх рішень.

3. Умови діяльності та кількість помічників-консультантів депутата міської ради та інші питання їх діяльності визначаються Положенням про помічника-консультанта депутата міської ради, яке затверджується рішенням міської ради.

Глава 17. Депутатські групи та фракції

Стаття 56. Депутатські групи та фракції

1. Для спільної роботи щодо здійснення депутатських повноважень депутати міської ради можуть на підставі їх взаємної згоди об’єднуватися в депутатські групи. Депутати міської ради об’єднуються в депутатські групи за спільністю проблем, які вони вирішують, або іншими ознаками.

2. Депутати міської ради на партійній основі можуть об’єднуватися в депутатські фракції.

3. Депутат міської ради може входити до складу лише однієї депутатської фракції.

4. Порядок вступу до депутатської групи або фракції та виходу з неї визначається самою депутатською групою або фракцією, але депутат, який бажає вступити до складу чи вийти зі складу депутатської групи або фракції, повідомляє про це міського голову, що підлягає оголошенню на найближчому пленарному засіданні сесії міської ради.

5. Організація діяльності депутатських груп та фракцій визначається міською радою та покладається на міського голову та секретаря міської ради. Міська рада сприяє діяльності зареєстрованих нею депутатських груп та фракцій, координує їх роботу і може за їх ініціативою заслуховувати повідомлення про їх діяльність.

6. Депутатські групи та фракції не мають права виступати від імені міської ради.

Стаття 57. Порядок утворення депутатських груп та фракцій

1. Депутатська група або фракція може бути утворена в будь-який час протягом строку повноважень міської ради цього скликання за рішенням зборів депутатів ради, які виявили бажання увійти до її складу. Депутатська група або фракція складається не менш як з п’яти депутатів міської ради.

2. Депутата міської ради, які входять до складу депутатської групи або фракції, обирають особу, яка очолює депутатську групу або фракцію.

3. Депутатська група реєструється в міській раді за поданням особи, яка очолює депутатську групу, до якого додається підписане депутатами цієї групи письмове повідомлення про сформування депутатської групи із зазначенням її назви, персонального складу та партійної належності членів групи та депутатів, які уповноважені представляти групу.

4. Рішення про об’єднання депутатів у фракцію доводиться до відома депутатів міської ради головуючим на засіданні на найближчому пленарному засіданні ради. Рішення про об’єднання депутатів у фракцію повинно містити інформацію про її назву, персональний склад та партійну належність.

5. Порядок вступу до фракції та виходу з неї визначається самою фракцією.

6. Депутатські групи та фракції можуть утворюватися на визначений ними період, але не більше ніж на строк повноважень ради.

7. Діяльність депутатських груп та фракцій припиняється:

у разі вибуття окремих депутатів міської ради, внаслідок чого її чисельність становитиме менше п’яти депутатів;

у разі прийняття депутатами міської ради, які входять до її складу, рішення про розпуск депутатської групи чи фракції;

після закінчення строку, на який депутати ради об’єдналися в депутатську групу або фракцію, або строку повноважень міської ради.

Стаття 58. Права депутатських груп та фракцій

1. Повноваження депутатських груп та фракцій є похідними від повноважень депутата міської ради, передбачених чинним законодавством.

2. Депутатські групи та фракції мають право:

2.1. На пропорційне представництво в постійних та тимчасових комісіях міської ради.

2.2. Попередньо обговорювати кандидатури посадових осіб, яких обирає, призначає або затверджує міська рада.

2.3. На гарантований виступ свого представника на пленарному засіданні ради з кожного питання порядку денного сесії міської ради.

2.4. Об’єднувати зусилля з іншими групами, фракціями для створення більшості в раді чи опозиції.

2.5. Здійснювати інші права, передбачені чинним законодавством України.

Глава 18. Дисципліна та етика

Стаття 59. Дисципліна та етика в міській раді

1. Особи, присутні на пленарних засіданнях сесій міської ради, засіданнях постійних або тимчасових контрольних комісій, робочих груп, фракцій зобов’язані утримуватися від публічних проявів свого ставлення до того, що відбувається, і не порушувати порядок. У разі порушення порядку вони за розпорядженням головуючого на засіданні можуть бути виведені з приміщення, де проходить засідання.

2. Депутат зобов’язаний попередити про свою передбачувану відсутність
на пленарному засіданні сесії міського голову, секретаря міської ради або голову відповідної постійної комісії. Якщо в ході засідання депутат прийняв рішення припинити свою участь у засіданні, він зобов’язаний повідомити про це головуючого на засіданні.

3. Депутат, який одержав право виступу на засіданні, не повинен допускати образливих висловлювань, використовувати в публічних виступах недостовірні або неперевірені відомості щодо органів державної влади, органів місцевого самоврядування, громадських об’єднань, підприємств, установ і організацій, їх керівників та інших посадових або службових осіб, депутатських груп, фракцій, окремих депутатів місцевих рад. Якщо депутат, виступаючи, зневажає це правило, головуючий на засіданні після другого попередження має право перервати виступ та позбавити його права виступу. Перевищення часу виступу не допускається, крім як за згодою більшості депутатів, присутніх на засіданні.

4. Головуючий на засіданні не має права коментувати та давати оцінки виступам депутатів, якщо вони не порушили етичні норми.

5. Якщо депутат вважає себе ображеним грубим або бездоказовим обвинуваченням на свою адресу, він має право подати відповідну скаргу на ім’я міського голови. Про результати розгляду комісія або міський голова інформує міську раду на пленарному засіданні.

6. Голосування за інших депутатів або голосування сторонніми особами (у тому числі помічниками-консультантами) забороняється.

Розділ V. Органи міської ради

Глава 19. Міський голова

Стаття 60. Міський голова як посадова особа

1. Міський голова є головною посадовою особою територіальної громади міста Харкова.

2. Міський голова обирається територіальною громадою на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на п’ять років у порядку, визначеному чинним законодавством, і здійснює свої повноваження на постійній основі.

3. Міський голова очолює виконавчий комітет міської ради, головує на засіданнях міської ради. Міський голова підписує рішення та протоколи міської ради та її виконавчого комітету.

4. Міський голова не може бути депутатом будь-якої ради, суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, у тому числі на громадських засадах, займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики зі спорту) або підприємницькою діяльністю.

Стаття 61. Повноваження міського голови

Міський голова має такі повноваження:

1) забезпечує здійснення в межах наданих законом повноважень органів виконавчої влади на відповідній території, додержання Конституції та законів України, виконання актів Президента України та відповідних органів виконавчої влади;

2) організує в межах, визначених чинним законодавством, роботу міської ради та її виконавчого комітету;

3) підписує рішення міської ради та її виконавчого комітету;

4) вносить на розгляд міської ради пропозицію щодо кандидатури на посаду секретаря міської ради;

5) вносить на розгляд міської ради пропозиції про кількісний і персональний склад виконавчого комітету міської ради;

6) вносить на розгляд міської ради пропозиції щодо структури і штатів виконавчих органів ради, апарату міської ради та її виконавчого комітету;

7) здійснює керівництво апаратом міської ради та виконавчого комітету;

8) скликає сесії міської ради, вносить пропозиції та формує порядок денний сесій міської ради і головує на пленарних засіданнях міської ради;

9) забезпечує підготовку на розгляд міської ради проєктів програм соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань самоврядування, міського бюджету та звіту про його виконання, рішень міської ради з інших питань, що належать до її відання; оприлюднює затверджені міською радою програми, бюджет та звіти про їх виконання;

10) призначає на посади та звільняє з посад керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів міської ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади міста, крім керівників закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти;

11) скликає загальні збори громадян за місцем проживання;

12) забезпечує виконання рішень місцевого референдуму, міської ради та її виконавчого комітету;

13) є розпорядником бюджетних коштів, використовує їх лише за призначенням, визначеним міською радою;

14) представляє територіальну громаду міста Харкова, міську раду та її виконавчий комітет у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства;

15) звертається до суду щодо визнання незаконними актів інших органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права та інтереси територіальної громади міста Харкова, а також повноваження міської ради та її органів;

16) укладає від імені територіальної громади міста Харкова, міської ради та її виконавчого комітету договори відповідно до законодавства, а з питань, віднесених до виключної компетенції міської ради, подає їх на затвердження міської ради;

17) веде особистий прийом громадян;

18) забезпечує на відповідній території додержання законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об’єднань;

19) здійснює інші повноваження місцевого самоврядування, визначені чинним законодавством, цим Регламентом, якщо вони не віднесені до виключних повноважень міської ради або не віднесені міською радою до відання її виконавчих органів;

20) видає розпорядження у межах своїх повноважень.

Стаття 62. Відповідальність міського голови

1. Міський голова при здійсненні наданих повноважень є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною громадою міста Харкова та міською радою, а з питань здійснення виконавчими органами міської ради повноважень органів виконавчої влади – також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

2. Міський голова зобов’язаний прозвітувати перед міською радою про роботу виконавчих органів міської ради на вимогу не менше половини депутатів у будь-який визначений ними термін, але не рідше одного разу на рік.

Міський голова щорічно звітує міській раді про здійснення державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності виконавчими органами міської ради.

3. Міський голова несе персональну відповідальність за здійснення наданих йому законом повноважень.

4. Повноваження міського голови можуть бути достроково припинені на підставі та у спосіб, передбачені чинним законодавством.

Глава 20. Секретар міської ради

Стаття 63. Секретар міської ради

1. Секретар міської ради обирається міською радою з числа її депутатів на строк повноважень міської ради за пропозицією міського голови та працює в міській раді на постійній основі.

Пропозиція щодо кандидатури секретаря міської ради може вноситись на розгляд міської ради не менш як половиною депутатів від загального складу міської ради в разі якщо:

1) на день проведення першої сесії міської ради, обраної на чергових виборах, не завершено вибори міського голови;

2) міська рада не підтримала кандидатуру на посаду секретаря міської ради, запропоновану міським головою;

3) протягом тридцяти днів із дня відкриття першої сесії міської ради міський голова не вніс кандидатуру на посаду секретаря міської ради;

4) на наступній черговій сесії після виникнення вакансії секретаря міської ради у зв’язку з достроковим припиненням його повноважень міський голова не вніс на розгляд міської ради кандидатуру на посаду секретаря міської ради;

5) посада секретаря міської ради стає вакантною під час вакантності посади міського голови у зв’язку з достроковим припиненням його повноважень.

У разі якщо міська рада не підтримала кандидатуру, внесену на її розгляд не менш як половиною депутатів від загального складу міської ради згідно з підпунктом 2 цієї частини, наступну пропозицію щодо кандидатури секретаря міської ради вносить міський голова.

2. Кандидат на посаду секретаря міської ради вважається обраним, якщо за нього проголосувала більшість депутатів від загального складу міської ради  шляхом таємного голосування.

3. Секретар міської ради не може суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, у тому числі на громадських засадах, займатись іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю.

Стаття 64. Повноваження секретаря міської ради

Секретар міської ради:

1) здійснює повноваження міського голови у разі дострокового припинення повноважень міського голови або неможливості виконання ним своїх повноважень міського голови;

2) скликає сесії міської ради у випадках, передбачених чинним законодавством та цим Регламентом; повідомляє депутатів і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії міської ради, питання, які передбачається внести на розгляд міської ради;

3) веде засідання міської ради та підписує її рішення у випадках, передбачених чинним законодавством;

4) організує підготовку сесій міської ради, питань, що вносяться на розгляд міської ради;

5) забезпечує своєчасне доведення рішень міської ради до виконавців і населення, організує контроль за їх виконанням, забезпечує оприлюднення рішень міської ради відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», забезпечує офіційне оприлюднення рішень міської ради, які відповідно до закону є регуляторними актами, а також документів, підготовлених у процесі здійснення міською радою регуляторної діяльності, та інформації про здійснення міською радою регуляторної діяльності;

6) за дорученням міського голови координує діяльність постійних та інших комісій міської ради;

7) надає доручення постійним комісіям про спільний розгляд комісіями питань, які належать до відання кількох постійних комісій;

8) надає доручення постійним комісіям вивчати діяльність підзвітних і підконтрольних міській раді та її виконавчому комітету, а також з питань, віднесених до відання міської ради, місцевих державних адміністрацій, підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, сприяє організації виконання їх рекомендацій;

9) сприяє депутатам міської ради у здійсненні їх повноважень;

10) організує за дорученням міської ради відповідно до чинного законодавства здійснення заходів, пов’язаних із підготовкою та проведенням референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування;

11) забезпечує зберігання офіційних документів, пов’язаних із місцевим самоврядуванням територіальної громади міста Харкова, забезпечує доступ до них осіб, яким це право надано у встановленому порядку;

12) вирішує за дорученням міського голови або міської ради інші питання, пов’язані з діяльністю міської ради та її органів.

Стаття 65. Дострокове припинення повноважень секретаря міської ради

Повноваження секретаря міської ради можуть бути достроково припинені за рішенням міської ради у випадках, передбачених чинним законодавством, якщо за припинення його повноважень проголосувала більшість депутатів від загального складу міської ради шляхом таємного голосування.

Глава 21. Постійні комісії міської ради

Стаття 66. Створення постійних комісій міської ради

1. Постійні комісії міської ради є органами міської ради, що обираються з числа її депутатів, для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, належать до відання міської ради, здійснення контролю за виконанням рішень міської ради, її виконавчого органу.

2. Постійні комісії міської ради є підзвітними та відповідальними перед міською радою.

3. Перелік, функціональна спрямованість і порядок організації роботи постійних комісій визначаються цим Регламентом та Положенням про постійні комісії, що затверджуються міською радою.

Стаття 67. Формування персонального складу постійних комісій міської ради

1. Персональний склад постійних комісій формується з числа депутатів. Депутат міської ради має входити до складу однієї постійної комісії. До складу постійних комісій не можуть бути обраними міський голова, секретар міської ради.

2. Депутати працюють у постійних комісіях на громадських засадах.

3. Постійні комісії обираються міською радою на строк її повноважень у складі голів, заступників голів, секретарів та членів постійної комісії. Усі інші питання структури постійної комісії вирішуються відповідною комісією.

4. На пленарному засіданні сесії міської ради після обрання повного складу членів постійної комісії із її складу обирається голова, заступник голови та секретар постійної комісії за поданням міського голови.

Стаття 68. Склад постійної комісії міської ради

1. Загальний склад постійної комісії міської ради становить не менше 7 осіб.

2. Правомочний склад постійної комісії – не менше половини від загального складу комісії.

3. Питання про обрання голів постійних комісій, заступників голів та секретарів постійних комісій не потребує підготовки в постійних комісіях.

4. Список для обрання голів постійних комісій, заступників голів та секретарів постійних комісій повинен містити назви всіх постійних комісій; прізвища, імена та по батькові відповідних кандидатів на посаду; посилання на належність кандидата (депутата) на посаду до депутатської групи або фракції.

5. Голови постійних комісій, заступники голів та секретарі постійних комісій обираються за списком у цілому без обговорення на пленарному засіданні сесії міської ради способом, передбаченим пунктом 2.1 частини 2 статті 42 цього Регламенту.

Стаття 69. Відкликання голови постійної комісії, заступника голови постійної комісії міської ради

Голова постійної комісії, заступник голови та секретар постійної комісії можуть бути в будь-який час за мотивованим рішенням міської ради відкликані зі своїх посад.

Стаття 70. Порядок виведення члена постійної комісії зі складу комісії, заміщення члена постійної комісії

1. Член постійної комісії може бути виведений зі складу постійної комісії у таких випадках:

1.1. На підставі особистої заяви депутата за рішенням міської ради, прийнятим на сесії, у випадку переходу до іншої комісії, із заміною, за можливості, такого депутата партією на іншого депутата цієї ж партії.

1.2. У випадках припинення повноважень депутата за визначеними чинним законодавством підставами з моменту припинення повноважень депутата – члена  постійної комісії.

2. Після набуття повноважень депутатом, який визнаний територіальною виборчою комісією наступним за черговістю у виборчому списку відповідної місцевої організації партії, депутат за рішенням чергової сесії міської ради включається до складу постійної комісії замість депутата, повноваження якого були припинені.

Стаття 71. Порядок організації та форми роботи постійної комісії

1. Формами роботи постійних комісій міської ради є засідання. Засідання постійної комісії скликається за необхідності і є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш як половина від загального складу постійної комісії.

2. Постійна комісія міської ради може створювати підготовчі комісії та робочі групи із залученням представників громадськості, вчених і спеціалістів з метою вивчення питань, розробки проєктів рішень міської ради.

3. Постійні комісії міської ради можуть спільно розглядати питання, які належать до відання кількох постійних комісій, за ініціативою самих постійних комісій, за дорученням міської ради, міського голови, секретаря міської ради.

4. Організація роботи постійної комісії міської ради покладається на голову комісії.

5. Голова постійної комісії міської ради має такі повноваження:

5.1. Скликає та веде засідання постійної комісії.

5.2. Надає доручення членам постійної комісії.

5.3. Представляє постійну комісію у відносинах з іншими органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, громадянами.

5.4. Організує роботу з реалізації висновків і рекомендацій комісії.

6. У разі відсутності голови комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин його функції здійснює заступник голови комісії або секретар комісії.

Стаття 72. Повноваження постійних комісій

1. Постійні комісії за дорученням міської ради або за власною ініціативою попередньо:

1.1. Розглядають проєкти програм соціально-економічного та культурного розвитку.

1.2. Розглядають проєкти міського бюджету.

1.3. Розглядають звіти про виконання програм і бюджету.

1.4. Вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського та соціально-культурного будівництва, інші питання, у тому числі проєкти рішень, які вносяться на розгляд міської ради.

1.5. Розробляють проєкти рішень міської ради та готують висновки з цих питань.

1.6. Виступають на сесіях міської ради з доповідями і співдоповідями.

2. Постійні комісії міської ради попередньо:

2.1. Розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження міською радою.

2.2. Готують висновки з цих питань.

3. Постійні комісії за дорученням міської ради, міського голови, секретаря міської ради або за власною ініціативою:

3.1. Вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних міській раді та виконавчому комітету органів, а також з питань, віднесених до відання міської ради, місцевих державних адміністрацій, підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб.

3.2. Подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках – на розгляд міської ради або виконавчого комітету міської ради.

3.3. Здійснюють контроль за виконанням рішень міської ради, виконавчого комітету міської ради.

4. Постійні комісії у питаннях, які належать до їх відання, та в порядку, визначеному законом, мають право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень необхідні матеріали та документи.

Стаття 73. Висновки та рекомендації постійних комісій

1. За результатами вивчення та розгляду питань постійні комісії міської ради готують висновки та рекомендації.

2. Висновки та рекомендації постійної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу постійної комісії.

3. Висновки та рекомендації, прийняті на засіданнях постійних комісій, на їх спільних засіданнях, фіксуються і відображаються в протоколах засідань постійних комісій та окремим документом не виготовляються.

4. Рекомендації постійних комісій підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду та вжиті заходи ці суб’єкти інформують постійні комісії в зазначений комісіями термін.

5. Протоколи засідань комісії підписуються головою (у разі його відсутності – заступником  голови) та секретарем комісії.

Протоколи спільних засідань постійних комісій підписуються секретарем міської ради (у разі проведення ним засідання), головами постійних комісій (у разі їх відсутності – заступниками голів або секретарями постійних комісій) та одним із секретарів комісій.

Після підписання протоколів засідань постійних комісій та спільних засідань постійних комісій Департаментом організаційної роботи Харківської міської ради не пізніше 3 (трьох) робочих днів направляються копії цих документів разом із супровідним листом до КП «Міський інформаційний центр» для подальшого оприлюднення.

6. КП «Міський інформаційний центр» забезпечує оприлюднення протоколів засідань постійних комісій та спільних засідань постійних комісій шляхом їх розміщення на офіційному вебсайті Харківської міської ради, міського голови, виконавчого комітету в мережі Інтернет невідкладно, але не пізніше 2 (двох) робочих днів з дня їх надходження до КП «Міський інформаційний центр».

7. Протоколи засідань постійних комісій, спільних засідань постійних комісій, висновки та рекомендації постійних комісій у вигляді витягів із протоколів надаються зацікавленим особам, а також відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Глава 22. Тимчасові контрольні комісії міської ради

Стаття 74. Створення тимчасових контрольних комісій міської ради

1. Тимчасові контрольні комісії міської ради є органами міської ради, які обираються з числа її депутатів для здійснення контролю з конкретно визначених міською радою питань, що належать до повноважень місцевого самоврядування.

2. Пропозиції щодо кількісного та персонального складу тимчасової контрольної комісії міської ради подаються депутатськими фракціями, депутатськими групами та постійними комісіями.

У складі тимчасової контрольної комісії міської ради може бути представлено не менше одного депутата від кожної депутатської фракції.

Якщо депутатська фракція не запропонувала представників для роботи в тимчасовій контрольній комісії, то комісія створюється без участі представників цієї депутатської фракції.

3. Про утворення тимчасової контрольної комісії міська рада приймає рішення, в якому визначає:

3.1. Назву тимчасової контрольної комісії.

3.2. Завдання, мету і коло питань для контролю з яких тимчасова контрольна комісія створюється.

3.3 Кількісний і персональний склад тимчасової контрольної комісії, голову тимчасової контрольної комісії.

3.4. Термін діяльності тимчасової контрольної комісії (на заздалегідь визначений час або на час виконання відповідної роботи).

3.5. Термін звіту тимчасової контрольної комісії про виконану роботу, який не перевищує шести місяців з дня утворення тимчасової контрольної комісії.

3.6. Заходи щодо кадрового, матеріально-технічного, інформаційного, організаційного забезпечення роботи тимчасової контрольної комісії.

4. Рішення міської ради про створення тимчасової контрольної комісії міської ради, її назву та завдання, персональний склад комісії та її голову вважається прийнятим, якщо за це проголосувало не менше однієї третини депутатів від загального складу міської ради.

Стаття 75. Голова, заступник голови, секретар тимчасової контрольної комісії міської ради

1. На посаду голови тимчасової контрольної комісії не може бути обраний голова постійної комісії.

2. Секретар тимчасової контрольної комісії обирається на першому засіданні тимчасової контрольної комісії з числа її членів.

3. Голова тимчасової контрольної комісії, заступник голови та секретар тимчасової контрольної комісії не можуть бути членами однієї депутатської фракції.

Стаття 76. Порядок організації та форми роботи тимчасової контрольної комісії міської ради

1. Формами роботи тимчасової контрольної комісії міської ради є засідання.

2. Засідання тимчасової контрольної комісії, як правило, закриті.

3. Строк повноважень тимчасової контрольної комісії не може перевищувати одного року з дня її утворення.

4. Голови тимчасових контрольних комісій подають звіти і пропозиції міському голові, що розглядаються міською радою.

5. Депутати, які входять до складу тимчасової контрольної комісії, та залучені комісією для участі в її роботі спеціалісти, експерти, інші особи не повинні розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв’язку з її роботою.

Стаття 77. Термін діяльності тимчасової контрольної комісії міської ради

1. Тимчасова контрольна комісія утворюється на визначений міською радою термін. У визначений термін, але не пізніше як через шість місяців з дня її утворення, тимчасова контрольна комісія подає до міської ради звіт про виконану роботу та підготовлені такою комісією пропозиції на розгляд міської ради.

2. Після обговорення результатів роботи тимчасової контрольної комісії у відповідних постійних комісіях міської ради та на пленарному засіданні міської ради міська рада приймає рішення щодо завершення роботи комісії або доручає їй продовжувати роботу і визначає для цього термін її діяльності.

Стаття 78. Припинення повноважень тимчасової контрольної комісії міської ради

Повноваження тимчасової контрольної комісії вважаються припиненими у разі:

прийняття міською радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії;

припинення повноважень міської ради.

Глава 23. Робочі групи

Стаття 79. Робочі групи міської ради

З метою вивчення окремих питань та розробки і підготовки проєктів рішень міської ради можуть створюватися робочі групи у складі депутатів міської ради в порядку, передбаченому чинним законодавством.

Глава 24. Виконавчий комітет міської ради

Стаття 80. Виконавчий комітет міської ради

1. Виконавчий комітет міської ради є виконавчим органом міської ради, який утворюється міською радою на строк її повноважень. Після закінчення повноважень міської ради, міського голови її виконавчий комітет здійснює свої повноваження до сформування нового складу виконавчого комітету.

Засідання виконавчого комітету міської ради проводяться гласно та відкрито, крім випадків, передбачених чинним законодавством.

2. Кількісний склад виконавчого комітету визначається міською радою. Персональний склад виконавчого комітету міської ради затверджується міською радою за пропозицією міського голови.

3. Виконавчий комітет міської ради утворюється у складі міського голови, секретаря міської ради, заступника (заступників) міського голови, керуючого справами виконавчого комітету, а також керівників департаментів, управлінь, відділів та інших виконавчих органів міської ради, інших осіб.

4. Очолює виконавчий комітет міської ради міський голова.

5. Особи, які входять до складу виконавчого комітету, крім тих, хто працює у виконавчих органах міської ради на постійній основі, на час засідань виконавчого комітету, а також для здійснення повноважень в інших випадках звільняються від виконання виробничих або службових обов’язків із відшкодуванням їм витрат, пов’язаних із виконанням обов’язків члена виконавчого комітету, за рахунок коштів міського бюджету.

6. На осіб, які входять до складу виконавчого комітету міської ради і працюють у ньому на постійній основі, поширюються вимоги щодо обмеження сумісності їх діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлені чинним законодавством.

7. Виконавчий комітет міської ради є підзвітним і підконтрольним міській раді, що його утворила, а з питань здійснення ним повноважень органів виконавчої влади – також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

8. До складу виконавчого комітету міської ради не можуть входити депутати міської ради, крім секретаря міської ради.

9. Структура виконавчих органів міської ради, положення виконавчих органів Харківської міської ради затверджуються міською радою.

Глава 25. Відповідальність органів та посадових осіб місцевого

самоврядування перед територіальною громадою міста Харкова

Стаття 81. Відповідальність органів та посадових осіб

1. Територіальна громада у будь-який час може достроково припинити повноваження органів та посадових осіб місцевого самоврядування, якщо вони порушують Конституцію або закони України, обмежують права та свободи громадян, не забезпечують здійснення наданих їм законом повноважень.

2. Порядок та випадки дострокового припинення повноважень органів та посадових осіб місцевого самоврядування територіальною громадою визначаються законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про службу в органах місцевого самоврядування».

Розділ VI. Заключні положення

Глава 26. Порядок прийняття Регламенту, внесення змін до нього

Стаття 82. Порядок прийняття Регламенту, внесення змін і доповнень до Регламенту

1. У разі прийняття законодавчих актів, у результаті яких може виникнути неузгодженість окремих положень цього Регламенту з чинним законодавством, на черговій сесії повинні бути внесені відповідні зміни та доповнення до цього Регламенту. До прийняття рішення сесії про внесення змін та доповнень до Регламенту діють положення чинного законодавства України з питань місцевого самоврядування.

2. Інші зміни та доповнення до цього Регламенту приймаються до розгляду міською радою з ініціативи міського голови, постійних комісій, а також на вимогу більше ніж 1/5 від загальної кількості обраних депутатів.

3. Регламент міської ради, зміни і доповнення до нього затверджуються рішенням, прийнятим більшістю депутатів від загального складу міської ради.
4. Пропозиції про внесення змін і доповнень до цього Регламенту підлягають обов’язковому розгляду профільною постійною комісією чи спеціально створеною міським головою робочою групою.


Положення про постійні комісії Харківської міської ради 8 скликання затверджене рішенням №17/20 від 30.12.2020 р. Харківською міською радою 8 скликання

Друкувати