Ісаєв Дмитро Михайлович
Ісаєв Дмитро Михайлович

Повноваження: 

Забезпечення діяльності підпорядкованих виконавчих органів Харківської міської ради щодо:

реалізації державної політики у сфері здійснення закупівель товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти;

аналізу звітності щодо ефективного та раціонального використання коштів бюджету Харківської міської територіальної громади при здійсненні закупівель;

функціонування системи внутрішнього контролю та її вдосконалення; удосконалення системи управління; запобігання фактам незаконного, неефективного та нерезультативного використання коштів бюджету Харківської міської територіальної громади та інших активів;

сприяння сталому енергетичному розвитку міста, зменшенню кількості викидів СO2, пом’якшенню наслідків кліматичних змін та адаптації до них шляхом модернізації та впровадження енергоменеджменту в бюджетній сфері міста;

енергозбереження та ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива;

організації правової роботи, спрямованої на здійснення Харківською міською радою, її виконавчими органами та посадовими особами повноважень у межах, на підставі та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України;

представництва інтересів Харківської міської ради, її виконавчих органів, міського голови, та інших посадових осіб у судах, органах державної влади, правоохоронних, контролюючих органах, на підприємствах, в установах, організаціях.

Взаємодія з підприємствами комунальної власності Харківської міської територіальної громади закріпленими за підпорядкованими виконавчими органами Харківської міської ради. 

Представництво у встановленому порядку підпорядкованих виконавчих органів Харківської міської ради у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями, трудовими колективами, громадянами.

Розгляд звернень та запитів на інформацію громадян та юридичних осіб, підготовка проєктів відповідей на ці звернення у межах компетенції.