Публічна інформація
У Харківській міській раді з метою виконання вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» та Закону України «Про інформацію» діє відділ забезпечення доступу до публічної інформації Департаменту діловодства міської ради.

Порядок складання та подання запиту на інформацію

Для подання запиту на інформацію поштою необхідно направити лист на адресу: 61200, м. Харків, майдан Конституції, 7, Харківській міській раді або Харківському міському голові.

У відділі забезпечення доступу до публічної інформації Департаменту діловодства запити, які адресовані Харківській міській раді або міському голові, також приймають:
електронною поштою: [email protected]

Письмовий запит подається у довільній формі.

Запит на інформацію має містити:
1) ім’я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є;
2) загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;
3) підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію, які можна завантажити за посиланнями наприкінці цієї сторінки. Зазначені форми мають стислу інструкцію щодо процедури подання запиту на інформацію та її отримання.

Відповідь на запит на інформацію надається не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.
У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.
Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.

У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, розпорядник інформації може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку розпорядник інформації повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

Інформація на запит надається безкоштовно.
У разі якщо обсяг запитуваних документів або документів, що містять запитувану інформацію, становить більше ніж 10 сторінок, запитувачу безкоштовно надаються копії перших 10 сторінок документа (будь-якого з документів). Копії інших сторінок документів надаються після відшкодування фактичних витрат на копіювання, друк, сканування документів або іншу їх комп'ютерну обробку. Плата за копіювання (друк тощо) документів, що надаються за запитом, стягується, починаючи з одинадцятої сторінки.
Надання копій сторінок документа, починаючи з одинадцятої, здійснюється, якщо протягом двох тижнів з дня відправлення рахунку від запитувача надійшов оригінал розрахункового документа або до виконавця надійшло інше документальне підтвердження оплати рахунку.
Надання копій здійснюється протягом трьох робочих днів з дня отримання документа, що підтверджує оплату рахунку.


Форми запитів на інформацію та інструкція щодо процедури подання та отримання запиту

Форма запиту для фізичних осіб

Форма запиту для юридичних осіб

Форма запиту для об’єднань громадян без статусу юридичної особи

Інструкція


Порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядника інформації з питань доступу до публічної інформації


Згідно з Законом "Про доступ до публічної інформації", відповідь на інформаційний запит має бути надано не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту. У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження.

Відповідно до статті 23 Закону «Про доступ до публічної інформації», рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.
Друкувати